Lyckas med din jobbintervju online på bästa sätt

En arbetsintervju är sällan helt enkel, och går aldrig att bara dyka upp till utan vidare, och det gäller framför allt om den sker på nätet eller via datorn.
jobbintervju online

Skapa ditt CV på några minuter

En sådan digital intervju kräver extra förberedelse, goda tekniska förutsättningar och ett särskilt bra kroppsspråk. Sedan finns det därtill andra punkter som du bör ägna omtanke och energi inför intervjun.

Vi kommer att behandla allt detta i följande artikel, så att du blir väl förberedd inför din jobbintervju online och kan ge ett gott intryck. Dessa punkter kommer huvudsakligen att vara i fokus:

 • Hur du förbereder dina svar på de vanligaste frågorna.
 • Varför du bör läsa på om företaget och jobbet du söker.
 • Vad som är unikt att förbereda inför en digital intervju.
 • Hur du anpassar ditt kroppsspråk för en arbetsintervju på nätet.
 • Vilket språkbruk som passar sig bäst i situationen.
 • Hur du måste tänka i ditt deltagande under intervjun.
 • Hänvisningar till var du kan få ytterligare hjälp och stöd.
 • Svar på vanliga frågor om att delta i en intervju på nätet.

jobbintervju online

Table of Contents

Innan intervjun

Det första steget i att genomföra en lyckad digital arbetsintervju, och som därför är bra att börja med, är att förbereda dig. Det handlar inte bara om att göra dig fin, klä dig i lämpliga kläder eller att fundera ut dina främsta egenskaper, utan det är lika viktigt att testa tekniken och att förbereda dig mentalt.

📌 Tips: Ju mer påläst och förberedd du är, desto större chans är det att du känner dig bekväm och självsäker under intervjun. Så det finns flera fördelar med förberedelserna!

Förbered dina svar

Många funderar ut svar på eventuella frågor innan intervjun, och det är helt rätt. Dock kan det vara bra att känna till de vanligaste frågorna i en arbetsintervju för att inte slösa energi på frågor som sannolikt aldrig kommer att uppdagas. Det är därtill en bra idé att känna till vilka svar intervjuaren faktiskt vill höra, snarare än att tänka fritt på sådant du tror är bra.

De vanligaste frågorna på en svensk arbetsintervju, vare sig den är digital eller inte, är följande:

 • Kan du berätta lite om dig själv?
 • Varför sökte du den här tjänsten?
 • Vad kan du tillföra hos oss?
 • Vad har du för relevanta tidigare erfarenheter?
 • Vilka egenskaper tror du är viktiga för yrket i fråga?
 • Hur hanterar du stress eller problem i jobbet?

De svar som oftast är lämpliga i sammanhanget är de som håller sig till ämnet, som ger ett tydligt svar på frågan, och som har en utvecklande karaktär. Det är exempelvis aldrig tillräckligt att endast svara “ja”, “nej”, eller “bra” på en fråga, utan försök att utveckla och ge ett faktiskt svar. Tänk att du ska svara i meningar snarare än ord.

📌 Tips: Försök gärna att visa din personlighet och unika aspekter hos dig själv i dina svar. Om de frågar om tidigare erfarenheter kan du exempelvis berätta om en erfarenhet som du tror sticker ut eller i vilken du fick använda dina främsta kompetenser.
⚠️ Varning: En vanlig skröna är att aldrig svara negativt på en fråga i en arbetsintervju, ens om den efterfrågar ett negativt svar. “Vilka är dina största svagheter?” är en sådan fråga. Men faktum är att det kan vara fördelaktigt att upplysa intervjuaren om dina nackdelar eller svårigheter redan i intervjun, då det visar på en stark självinsikt och en vilja att förbättras. Ärlighet varar längst!

jobbintervju online

Läs på om företaget och rollen

Ett annat av våra bästa råd gällande att förbereda sig inför intervjun är att läsa på om både företaget och rollen du söker. En sådan djup kunskap kan nämligen vara avgörande i om intervjuaren ser dig som en bra kandidat eller inte, då det säkerligen kommer att påverka dina svar och förändra ditt förhållningssätt.

Om företaget har tydliga målsättningar, värderingar eller traditioner, eller om de premierar särskilda egenskaper eller arbetssätt, är det bra för dig att känna till dem. Detsamma gäller om de samarbetar med särskilda organisationer eller engagerar sig i olika politiska frågor. Det är en utmärkt indikator på om du passar in på företaget i fråga eller inte, och det kommer intervjuaren garanterat att söka efter.

Du behöver också vara påläst om jobbet du söker, vare sig det är en ny tjänst för dig eller inte. Jobbet kan mycket väl skilja sig åt från det du är van vid eller det du först associerade den med. En sådan information kan du antingen hitta i jobbannonsen, där det brukar vara tydligt angivet vad du kommer att arbeta med, vad som krävs från dig och liknande. Eller också kan du göra efterforskningar via nätet. Det är inte heller helt fel att rakt ut fråga intervjuaren eller den ansvariga rekryteraren om vad jobbet innefattar.

⚠️ Varning: Om du vill fråga intervjuaren om företaget eller jobbet, akta dig då för att verka alltför opåläst. Ställ en fråga som visar att du känner till det mesta, men undrar över specifika detaljer. Annars riskerar du att verka oförberedd.

Unikt för en online-intervju

Förutom aspekterna ovan är det viktigt att du förbereder dig rent tekniskt innan intervjun om den är digital. Du måste exempelvis se till att datorn och ditt internet fungerar och går snabbt, och att kameran ger en klar bild.

Förbered även dig själv och den plats du vill sitta på. Se till att bakgrunden är enkel och ljus, utan störande detaljer, så att du syns tydligt och att fokuset hamnar på dig. Se också till att klä och styla dig på ett lämpligt sätt med professionella kläder såsom en kavaj, skjorta, blus eller finare tröja. Distraherande tryck eller mönster är sällan goda idéer. Även frisyren, sminket och accessoarerna bör vara avskalade, så att de inte drar uppmärksamheten från ditt faktiska jag. De ska inte heller dölja dig på något sätt eller få dig att se annorlunda ut från verkligheten.

📌 Tips: Testa gärna på forumet eller programmet som ska användas under arbetsintervjun också, så att du känner till det och slipper oroa dig för det verkliga mötet. Det brukar finnas bra testversioner på de flesta programmen, eller också kan du be en vän om hjälp.
⚠️ Varning: Vissa kommunikationsprogram eller forum erbjuder dig att använda filter, men det är något vi alltid avråder ifrån. Sådant passar sig inte på en vanlig arbetsintervju, trots allt.

jobbintervju online

Under din jobbintervju på nätet

När du förberett dig och sett till att allting fungerar är det dags att fundera på vad som komma skall i själva arbetsintervjun. Det finns nämligen sådant du inte nödvändigtvis kan förbereda men som ändå är klokt att tänka på under tiden intervjun äger rum.

En arbetsintervju kräver oftare än inte att du improviserar. Du kan inte lära dig dina svar utantill, då frågorna ju kan förändras och utvecklas till något helt annat. Och du kan inte heller bestämma de praktiska detaljerna fullt ut, då situationen kan se helt annorlunda ut än du först tänkt dig. Så var beredd på att behöva hålla tungan rätt i munnen och att improvisera, men att ändå vara förberedd nog att en sådan improvisation inte blir alltför svår.

📌 Tips: Det är viktigt att ha koll på vad som krävs innan din arbetsintervju, men lika viktigt att vara redo för att det kan komma att ändras. Så var flexibel och tänk inte för mycket på sådant som kan gå fel eller som “måste” gå rätt.

Kroppsspråk

Något som vi i korthet redan nämnt och som är extra viktigt i en digital arbetsintervju är ditt kroppsspråk. I alla arbetsintervjuer måste du visa att du är avslappnad men inte uttråkad, självsäker men inte arrogant, samt intressant men inte excentrisk. Det gör du genom ditt kroppsspråk, då det visar intervjuaren hur du känner dig och hur du är som person.

Tänk på dessa punkter för att optimera ditt kroppsspråk under din onlineintervju:

 • Titta in i kameran när du pratar. I övriga fall kan du titta på de andra deltagarnas bilder.
 • Sitt rakryggad, men slappna samtidigt av. Du måste inte spänna dig eller dra upp axlarna onödigt mycket.
 • Håll händerna borta från ansiktet, och ha dem istället exempelvis på bordet framför dig eller i knät. Du kan även använda dem när du pratar om du anser det lämpligt.
 • Ta bort distraherande prylar från bordet framför dig, så att du inte råkar utsöndra störande ljud eller visa att du pillar med annat.
 • Le mycket eller verka glad och tillfreds på liknande vis, och visa att du lyssnar på vad de andra deltagarna säger.
 • Sitt stilla utan att byta ställning för ofta.
📌 Tips: Den plats du väljer samspelar ofta med ditt kroppsspråk, så välj helst en plats i vilken du kan sitta bekvämt men rakt och som inte distraherar dig.

Språkbruk

Språkbruket samspelar med kroppsspråket, men förtjänar ändå en egen sektion då det är så pass viktigt. Ditt språk visar nämligen vem du är som person, vad du har för kompetenser och om du är lämplig för rollen.

Försök att uttrycka dig professionellt och korrekt, utan att använda för lediga formuleringar eller svordomar. Håll dig också till ämnet så gott du kan, och tala långsamt och tydligt så att du hörs ordentligt genom den tekniska utrustningen. Undvik dessutom att verka för arrogant eller krävande, utan håll istället en god och trevlig ton som får dig att verka tilltalande. Du ska trots allt med störst sannolikhet arbeta med kollegor eller kunder, och det måste du visa att du klarar av redan i intervjun.

Använd därtill ord och formuleringar som är branschenliga och positiva, och som eventuellt används i jobbannonsen eller på företagets hemsida. Sådana detaljer kan skapa en gemenskap mellan dig och företaget och dessutom få dig att verka extra kvalificerad och kompetent.

Sådana ord kan exempelvis vara:

 • Utveckling.
 • Engagemang.
 • Erfarenhet.
 • Kunskap.
 • Resultat.
 • Problemlösning.
 • Samarbete.
 • Initiativ.
⚠️ Varning: Det är inte fel att vara nervös, så oroa dig inte om du råkar säga fel saker eller uttrycka dig klumpigt vid något tillfälle. Be bara om ursäkt eller skratta bort det om det händer.

Deltagande

Det sista du bör fundera på under tiden intervjun äger rum är på vilket sätt du deltar. Svarar du ordentligt på frågorna som ställs? Visar du att du är intresserad och att du tar in det som sägs? Ställer du frågor tillbaka?

Den sista frågan är otroligt viktig, men något som vissa kandidater glömmer bort eller inte känner till. Att ställa frågor till intervjuaren kan vara avgörande då det indikerar att du är engagerad i arbetsintervjun och att du har ett stort intresse för det sökta jobbet. Ibland kan du behöva dyka in med frågor under intervjuns gång, där det passar, och ibland får du chans att ställa dina frågor i slutet av arbetsintervjun. Då brukar intervjuaren undra om du har några funderingar eller om du önskar ta upp något ytterligare.

⚠️ Varning: Välj inte att ställa frågor som avbryter intervjuaren, som inte är lämplig i sammanhanget eller som avslöjar att du inte lyssnat på det intervjuaren sagt. Utan försök istället att vara närvarande i det som sägs, och ställ dina frågor i efterhand. Du måste inte klämma in dem mitt i samtalet.

jobbintervju online

Sammanfattning: Lyckas med din arbetsintervju online

Sammanfattningsvis önskar vi nu få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna som vi angett under artikeln, så att du får en klar och tydlig bild av vad du måste ha i åtanke innan och under din digitala arbetsintervju. Det underlättar dessutom om du kommer att behöva friska upp minnet i framtida situationer.

📌 Tips:

 • Sök efter information om företaget och jobbet i fråga så att du kan anpassa dina svar och eventuella frågor efter det.
 • Testa tekniken inför arbetsintervjun så att allt fungerar väl.
 • Anpassa ditt kroppsspråk och talspråk så att du framstår som bekväm, kompetent och tilltalande.
 • Ställ egna frågor till intervjuaren så att du visar på ditt engagemang och intresse.

⚠️ Varningar:

 • Fundera ut svar på de vanligaste frågorna så att du inte svarar enformigt eller bristfälligt, men var samtidigt beredd på att improvisera en hel del svar på övriga frågor.
 • Glöm inte bort att förbereda dig själv och din bakgrund inför arbetsintervjun, då utseendet i många fall spelar stor roll.
 • Försök att sticka ut och verka unik, men akta dig för att sväva bort från ämnet eller den faktiska situationen.

Få mer hjälp på vår hemsida

Vi hoppas att artikeln ovan var till hjälp i hur du ska hantera en arbetsintervju på nätet eller över datorn, men vi förstår om du önskar få ytterligare hjälpmedel i processen att få ett jobb. Kanske behöver du lite inspiration gällande allt ifrån att skriva ett CV till att delta i andra typer av intervjuer, eller också kanske du behöver praktiska verktyg som kan underlätta arbetet att skapa en bra ansökan. Oavsett vad hittar du allt du kan behöva på vår hemsida. Vi erbjuder lärorika artiklar, blogginlägg, guider och exempel på personliga brev och CV:n. Du kan därtill ladda ner våra mallar eller använda vår personligt brev- eller CV-byggare.

Sök gärna bland de hjälpmedel som finns och optimera på så vis din ansökan redan idag. Lycka till!

jobbintervju online

Vanliga frågor och svar om att delta i en intervju på nätet

Fråga: Hur sticker man ut på en digital intervju?

Svar: Det lättaste sättet att sticka ut och verka minnesvärd på en digital intervju är att ge unika, men samtidigt relevanta, svar på frågorna som ställs. Du kan exempelvis fokusera på en särskild erfarenhet, kompetens eller egenskap som du vet är meriterande men som också sticker ut.

Fråga: Måste man titta in i kameran under digitala intervjuer?

Svar: Det är viktigt att ha ett inbjudande, självsäkert och tryggt kroppsspråk såväl i digitala som analoga jobbintervjuer, och i det ingår att se intervjuaren i ögonen. Eftersom att en digital intervju inte ger samma intimitet är det minsta du kan göra att titta in i kameran när du pratar.

Liknande artiklar