Hur du skriver ett fantastiskt bra hushållerska CV och får drömjobbet

Hushållerska är ett relativt ovanligt yrke i Sverige och det är inte så många arbetsgivare som letar efter någon som jobbar som hushållerska. Men trots att yrket är så ovanligt så behöver hushållerskor också ett riktigt bra CV för att få jobben som de vill ha. Eftersom att det är så få jobb blir konkurrensen högre.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Det är här vi hjälper till. I den här guiden kommer alla som jobbar som hushållerska eller vill söka jobb inom yrket få tips, trix och CV-exempel som är utformade för att passa en hushållerska perfekt. Läs vidare för att lära dig hur du ska gå tillväga för att skriva ett riktigt bra CV.

Table of Contents

Vad jobbar en hushållerska med och hur börjar man jobba som det?

En hushållerska har traditionellt sett varit någon som tar hand om hushållet i en familj och ser till så att städning, diskning och tvättning m.m genomförs. Hushållerskan var även en slags arbetsledare över resten av tjänarna i hushållet och bestämde över skötseln. Förr i tiden var det vanligt att hushållerskor jobbade i herrgårdar eller liknande.

Hushållerska CV

Idag är yrket nästan utdött, även om vissa fortfarande jobbar som det. Oftast jobbar hushållerskan i en familj på antingen heltid, deltid eller extrajobb. Timmarna kan alltså variera ganska mycket beroende på arbetsgivare. Arbetsuppgifterna inkluderar ofta städning, matlagning och att ta hand om barnen i familjen.

För att börja jobba som hushållerska krävs egentligen ingen utbildning. Det viktigaste är att hushållerskan är duktig på städning, matlagning och alla de sysslor som en hushållerska gör. Sedan bestämmer de enskilda familjerna om de vill anställa just den hushållerskan eller inte.

Kan man jobba som hushållerska i dagens Sverige?

Yrket hushållerska har i stor grad ändrat utformning sedan 1800-talet. Innan var det någon som bodde i en familj och dedikerade sitt liv till att tjäna dem. Idag kan det istället vara så att hushållerskan jobbar på ett bemanningsföretag och sedan åker runt till flera olika familjer några timmar i veckan och städar.

Betydelsen av hushållerska har därför ändrats väldigt mycket, även om vissa hushållerskor fortfarande bor hos en familj som de jobbar hos. Det är alltså fortfarande möjligt att jobba som hushållerska i Sverige i dag. Utformningen på tjänsten kan dock se olika ut och du har därför stor valmöjlighet om du vill bo hos en familj eller jobba hos flera familjer.

Hushållerska CV

Hur bör man lägga upp sitt CV om man vill få jobb som hushållerska

Det är viktigt att tänka på att du lägger upp ditt CV på ett sätt som passar en tjänsten som hushållerska. Eftersom att det inte krävs en utbildning för att få jobb som hushållerska så är det bättre att fokusera med på din tidigare arbetslivserfarenhet. Alla erfarenheter som handlar om städning, hushållning eller barnpassning är meriterande och bra att ta med.

Du bör också lägga lite extra krut på dina kompetenser och förklara vad du har för kvalifikationer och kompetenser som gynnar dig i den tjänst som du söker. Om du har möjlighet bör du även ta med några exempel på konkreta situationer där du var tvungen att hantera t.ex. stress, barnpassning och att göra flera saker samtidigt. Då vet arbetsgivaren hur du reagerar på de olika situationer som kan uppstå inom tjänsten och hur du löser problemen som uppkommer.

Hur bör strukturen och layouten på CV:t se ut?

För att rekryteraren ska se dig som en potentiell och seriös kandidat är det viktigt att ditt CV är strukturerat på ett bra och lättläst sätt. Du bör ha tydliga sektioner med rubriker i CV:t och texten bör inte vara för kompakt eller liten så att det blir lätt att läsa. Ha även lite mellanrum mellan sektionerna så att allting inte kommer för tajt på varandra.

Det är också viktigt att tänka på vilket färgval som du väljer till CV:t. Då får inte bli för många färger för då finns det risk för att CV:t framstår som stökigt. Istället är det bättre med max två till tre färger. Tänk också på att använda ett typsnitt som är lätt att läsa, som Times New Roman, och att texten är i svart färg istället för en färgglad färg.

Exempel på hur du kan strukturera ditt hushållerska CV

Nedan kommer ett exempel på hur du kan välja att strukturera upp ditt CV. Du kan egentligen välja lite själv i vilken ordning som du vill ha det, men det är viktigt att det viktigaste kommer så högt upp som möjligt och att det är lätt att hitta sektioner som t.ex. header och kompetenser.

📌Tips: Ett tips är att placera både headern och kompetenserna i en egen sektion till vänster. Eftersom att båda är punktlistor blir det både lättare att hitta dem och lättare att läsa CV:t när de är lite avskilt.

Header

Du kan välja om du vill placera headern högst upp på sidan eller till vänster i en egen sektion, det viktigaste är dock att det är tydligt att det är headern och att läsaren direkt hittar vart den finns. Rekryteraren ska inte behöva leta i dokumentet för att hitta headern. Headern behöver du inte ha någon rubrik på, det är den enda sektionen som inte har det, men vi kallar det header för att göra det enklare att komma ihåg.

I headern ska du helt enkelt lista alla dina personliga uppgifter och kontaktuppgifter som rekryteraren behöver för att komma åt dig. Det kan t.ex. vara namn, adress, mail-adress, telefon-nummer, födelsedatum, samt yrkestitel och eventuellt konto på LinkedIn eller liknande.

⚠️Varning: Om du vill länka ett konto som du har på någon plattform så är det viktigt att fundera över vad kontot används till och vad syftet med att länka det är. Om det är ett konto som är kopplat till ditt yrke eller din karriär, som LinkedIn-kontot, så är det relevant att länka. Men om det är ett privat Instagram-konto så är det inte relevant att ta med det.

Ett exempel på hur headern bör se ut kommer här:

KORREKT
Mattias Hjulström
19760714-XXXX
072-6249520
mattias.hjulstrom@exempel.com
Hammarvägen 47
64672, Nyköping
linkedin.com/mattias.hjulstrom

Introduktion

I introduktionen ska du helt enkelt skriva en kort sammanfattning om dig som yrkesperson. Det är fritt vad du vill skriva om, men det viktigaste är att rekryteraren får en bra bild av dig och att du framstår som kompetent för rollen. Här är några exempel på saker som du kan nämna:

 • Dina styrkor och kompetenser.
 • Din utveckling inom tjänsten/karriären
 • Dina tidigare erfarenhet
 • Dina prestationer och drivkrafter.
 • Dina lärdomar.
 • Dina framtidsmål.
💡Notera: Du behöver inte skriva någonting om alla dessa punkter, utan du kan välja ut någon eller några punkter som du skriver några rader om. Det viktigaste är att du framstår som kompetent och attraktiv för arbetsgivaren.

Arbetslivserfarenhet

Under sektionen med arbetslivserfarenhet så tar du helt enkelt upp din tidigare jobb-erfarenhet. Här är det viktigt att fundera över vilka erfarenheter som är mest relevanta om du har haft många tidigare tjänster. Du behöver egentligen bara ta med de erfarenheter som är relevanta för jobbet som du söker. Om du har jobbat som reseledare så är det egentligen inte så intressant om du söker jobb som hushållerska, speciellt inte om du har en lång erfarenhet av städjobb eller barn också.

Här är det viktigt att kunna sålla bland dina erfarenheter och bara ta med det viktigaste. Det räcker att nämna max fem anställningar. Om du tar med mycket mer än det riskerar det att bli för långt och rekryteraren tappar intresset. Hela CV:t bör bli runt 1-2 sidor långt så se till att hålla dig inom det.

📌Tips: Du behöver inte nämna dina anställningar i kronologisk ordning. Istället är det bättre att nämna det mest relevant högst upp eftersom att rekryteraren läser det först och sedan fylla på med resten av dina erfarenheter i fallande ordning.

När du listar dina arbetslivserfarenheter tar du helt enkelt med arbetsgivarens namn, ort, tidsperiod, yrkestitel och en kort punktlista där du beskriver dina arbetsuppgifter och vad du har lärt dig från tjänsten. Se dock till att hålla det kort och bara ta med relevanta saker.

Utbildning

Under utbildningssektionen så listar du din utbildning på samma sätt som för dina arbetslivserfarenheter. Ta med tidsperiod, utbildningens namn, ort och utbildarens namn. Du behöver dock inte ta med en punktlista över saker som du gjorde på utbildningen eller vad du lärde dig från den, såvida du inte saknar arbetslivserfarenheter.

Om du däremot gått en meriterande kurs eller en specialisering så kan du välja att ta med det om du vill.

Kompetenser

Du avslutar CV:t (eller placerar det i sektionen till vänster) genom att lista dina kompetenser i punktform. Om du har många kompetenser kan du välja att dela upp dem i flera listor med passande rubriker. T.ex kan du namnge rubrikerna “kvalifikationer”, “yrkeskompetenser” och “övriga kompetenser”.

Några tips på vad du bör ha med i ditt CV som hushållerska

Hushållerska CV

Om du söker jobb som hushållerska så är det viktigt att du är någon som är bra på att ta hand om ett hem/ och eller barn. Om du har erfarenhet av saker som städning, matlagning eller barnpassning så är det därför viktigt att du tar med det och försöker att lägga lite extra krut på att beskriva dina erfarenhet kring det.

Alla sådana kompetenser och erfarenheter är meriterande och något som arbetsgivarna letar efter. Därför är det bra att fokusera lite extra på det. Tjänsten som hushållerska kan även vara ganska stressig och därför kan du även fokusera på konkreta exempel på hur du reagerar på och hanterar stress.

Ett bra CV-exempel på hur ett CV för hushållerska kan se ut

Mattias Hjulström
19760714-XXXX
072-6249520
mattias.hjulstrom@exempel.com
Hammarvägen 47
64672, Nyköping
linkedin.com/mattias.hjulstrom

Introduktion
Jag har en förskollärareexamen i grunden och har jobbat med barn i över 20 år. Nu vill jag dock leta mig vidare till någonting nytt och fastnade för hushållerska. Jag är riktigt duktig på både matlagning och städning och med min erfarenhet med barn så tror jag att jag kommer att vara en riktigt duktig hushållerska.

Arbetslivserfarenheter
Förskollärare
Mössens Förskola, Nyköping
2012-Nuvarande

 • Arbetade i en grupp med två förskollärare, tre barnskötare och 30 barn. Ansvarade för ämnen som matte och svenska där vi gjorde lättare övningsuppgifter.
 • Förde journal över barnens framsteg och registrerade allting i en lärplattform som vårdnadshavarna och barnen också kunde komma åt.
 • Lärde mig mycket om hur barnen fungerar och hur man lär dem på bästa sätt så att barnen fortfarande tycker att det är roligt.

Förskollärare
Sorkens Förskola, Nyköping
2005-2012

 • Jobbade tillsammans med en annan förskollärare och vi hade ansvar över en grupp med 10 barn. Vi ansvarade tillsammans över deras “skolgång” och hade lektioner i svenska och matte.
 • Följde även med och satt med barnen vid lunchen och frukosten.
 • Lekte och ansvarade över barnen, samt var “rastvakt” när de var utomhus och såg till så att ingen skadade sig.
 • Lärde mig vikten av samarbete och att samordna min undervisning med de andra förskollärarna.

Utbildningar
Förskollärarexamen
Stockholms Universitet
1995-1999

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Utbildad förskollärare.
 • Över 20 års praktisk erfarenhet med att arbeta med barn.

Yrkeskompetens:

 • Har goda färdigheter inom administration.
 • Har goda färdigheter inom barnpedagogik.
 • Goda tekniska kunskaper.

Fysisk kompetens:

 • Kan genomföra HLR och första hjälpen.
 • Kan vattenlivräddning.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande svenska.
 • Talar och skriver flytande engelska.
 • Innehar B-körkort.

Några tips på vad du kan göra om du har svårt att komma igång med ditt CV

Hushållerska CV

Kanske har du svårt med motivationen eller att komma igång med CV:t? Det är inte ovanligt och de drabbar de flesta någon gång. Ett tips för att komma igång med skrivandet kan helt enkelt vara att intala dig själv att du ändå ska skriva om eller kasta det som du skriver först.

Det kan vara lättare att komma över den mentala barriären om du helt enkelt känner att det du skriver nu inte är viktigt eftersom att de ändå ska uteslutas från CV:t senare. När du börjat skriva så brukar det oftast gå lättare och flyta på efter en stund. Då har du i alla fall kommit igång och kan ta bort allt det du inte är nöjd med senare.

Ett annat tips är att använda en CV-mall. Då behöver du inte fundera på hur allt ska vara uppbyggt eller vilka färger som du ska ha, utan du fyller bara enkelt på med text i de förutbestämde rutorna. Det kan vara ett bra sätt att komma igång med CV:t.

Ta också med ett personligt brev och ge en djupare bild av dig

Det är också viktigt att ta med ett personligt brev. Ett personligt brev är ett sätt att ytterliga fördjupa bilden av dig och göra det ännu tydligare varför just du ska få tjänsten som hushållerska. Det personliga brevet är helt enkelt en förlängning av den introduktion som du skrev i CV:t och du kan se brevet som en utökad introduktion.

Det är dock viktigt att du inte upprepar dig för mycket. Om du nämnde något i CV:t bör du inte upprepa det igen i det personliga brevet, såvida du inte lägger till någon ny information som gör det relevant.

📌Tips: Du bör även använda en liknande layout, typsnitt och färger i både CV:t och det personliga brevet. Det gör att båda dina dokument får en enhetlig bild och du verkar inte så “utspridd” eller rörig.

Avslutning: Så här skriver du ett fantastiskt CV för en hushållerska

Avslutningsvis så hoppas vi att den här guiden har gett dig en skjuts på vägen angående hur du ska skriva ett riktigt bra CV. Följ gärna alla tips som vi nämnt och lycka till med ditt CV. Nedan kommer några tips som kan vara bra att ha med dig.

📌 Tips:

 • Använd en layout som inte är för stökig och där sektionerna är noggrant uppdelade så att allting ser snyggt och prydligt ut.
 • Nämn bara saker som gör att du framstår som kvalificerad och attraktiv för arbestgivaren. Sälj in dig själv men var inte för dryg.
 • CV:t bör hållas kort för att läsaren inte ska tappa intresset, runt 1-2 a4 fungerar utmärkt.
 • Försök att anpassa det till ditt yrke så mycket som möjligt och nämn saker som är fördelaktiga för någon som jobbar/ska jobba som hushållerska.

⚠️ Varningar:

 • Se till att du inte blir för privat eller personlig. Att länka ditt instagram-konto är t.ex. inte lämpligt alls.
 • Ta inte med onödig eller irrelevant information. T.ex. något jobb som inte passar den tjänsten som du söker nu. Utgångspunkten är att du bara ska ta med saker som gör att du framstår som meriterande eller relevant för den tjänst som du söker.
 • Undvik att upprepa dig i CV:t och det personliga brevet då det riskerar att läsaren tappar intresset.

Fler resurser som du gärna får ta del av

Om du behöver ytterligare hjälp eller vägledning får du gärna spana vidare bland våra andra resurser. Vi har CV-mallar, CV-exempel för massor med olika typer av yrken och en karriärblogg med tips för att hjälpa dig på vägen.

Vanliga frågor och svar!

Fråga: Hur kan arbetstimmarna för en hushållerska se ut? Hur mycket jobbar man som hushållerska?

Svar: Detta kan se väldigt olika ut beroende på vilken anställning som hushållerskan har. Vissa jobbar 40 timmar i veckan och är utplacerade i en familj, medan andra jobbar bara några få timmar i veckan som extraarbete och hjälper till hos flera familjer.

Fråga: Vad tjänar en hushållerska per månad?

Svar: Det är återigen olika beroende på vilken typ av anställning som hushållerskan har och om det är en heltidstjänst eller inte. Vissa erbjuder även gratis husrum för den anställde, vilket troligtvis också påverkar lönen. För en heltidstjänst ligger lönen mellan 15 000 och 25 000 kr.

Liknande artiklar