Hur du lyckas med en gruppintervju som anställningsintervju

Det är alltid nervöst att delta i en anställningsintervju, och många upplever gruppintervjuer som ännu värre. Där måste du nämligen sticka ut på ett helt annat sätt, ta kommando, visa framfötterna och inte minst vara självsäker.
Gruppintervju

Skapa ditt CV på några minuter

Ett större ansvar hamnar på dig som deltagare än i en vanlig enmanna-intervju.

En gruppintervju behöver dock inte vara något du fasar inför, utan det finns några sätt som du kan ty dig till för att förenkla hela processen. Vi kommer att ange några av dem i den här artikeln genom att behandla följande punkter:

 • En genomgång i hur du förbereder dig för intervjun med svar på vanliga intervjufrågor, kunskap om företaget och jobbet, samt hur du tar plats i gruppen.
 • Ytterligare genomgångar i hur du bör tala, röra dig och delta i intervjun under tiden den äger rum.
 • Några ord om hur du bäst hanterar tiden efter intervjuns slut.
 • Hänvisningar till var du hittar ytterligare hjälp och stöd för rekryteringsprocessen.
 • Vanliga frågor och svar om att delta i en gruppintervju.

Gruppintervju

Table of Contents

Innan intervjun

När du blivit kallad till en gruppintervju är det viktigt att du förbereder dig. Det räcker inte att klä dig lämpligt eller att fundera på dina främsta fördelar eller största svagheter, utan du måste därtill tänka ut svar på de vanligaste intervjufrågorna, känna till så mycket som möjligt om rollen och företaget, och öva på att delta i ett gruppsammanhang.

📌 Tips: Att vara väl förberedd innebär i de flesta fall att du som kandidat blir bekvämare, självsäkrare och tryggare inför gruppintervjun.
⚠️ Varning: Förvirra inte förberedelser med att lära dig saker utantill, då det kommer att vara omöjligt att plugga dig till rätt svar eller liknande. En intervju innebär alltid att du behöver improvisera till någon viss mån, och speciellt i en gruppintervju där uppdrag och övningar ofta är centrala.

Förbered dig inför intervjun med bra svar

Först och främst är det viktigt att du känner till de vanligaste frågorna som arbetsgivaren eller rekryteraren säkerligen kommer att ställa. Du måste inte ha förutbestämt svaren på dem, men att ha läst dem och tänkt ut svarsalternativ kan bara vara fördelaktigt.

I gruppintervjuer kan de vanligaste frågorna exempelvis vara följande:

 • Varför vill du ha den här tjänsten?
 • Vilka av dina tidigare erfarenheter är givande för jobbet i fråga?
 • Vad gör dig till en god kandidat?
 • Vilka är dina främsta egenskaper?
 • Vad är dina största svagheter?
📌 Tips: Svara gärna minnesvärt genom att implementera något personligt i svaret, exempelvis en unik erfarenhet, en speciell personlig egenskap eller en särskild kompetens. Det är ett säkert sätt att sticka ut på!
⚠️ Varning: Var inte rädd för att svara negativt på frågor som efterfrågar negativa svar, utan var hellre ärlig. Det visar på en stor självinsikt och att du kan se både för- och nackdelar i olika situationer, personer och sammanhang.

Några svar som nästan aldrig är lämpliga, då de är för korta och intetsägande, är följande:

 • Bra.
 • Ja.
 • Nej.
 • Jag vet inte.

Se till att veta mer om företaget och jobbet

Nästa steg i dina förberedelser bör vara efterforskningar kring själva jobbet och företaget eller arbetsgivaren. Sådana kunskaper visar att du är påläst och att du sannolikt kommer att passa in bättre samt att du är lättare att fasa in i den nya rollen.

En bred kunskap om företaget, arbetsgivaren och jobbet i sig kommer att synas tydligt för intervjuaren, då det kommer att forma dina svar och påverka ditt deltagande i övningarna eller uppdragen. Det är ett bra sätt för dig att sticka ut, men också att visa att du är extra kompetent och kvalificerad.

📌 Tips: Om du undrar hur du ska ta reda på all denna information kan du börja med jobbannonsen. Där står det säkerligen vad företaget premierar samt vad de efterfrågar av dig som arbetare. Du kan även läsa på företagets hemsida och sociala medier om sådana finns, forska om yrket och vad det innebär på olika arbetsplatser, och inte minst höra av dig med frågor till den ansvariga rekryteraren eller någon som redan arbetar med yrket.

Gruppintervju

Öva på att ta stor del av samtalet

Det sista steget i att förbereda dig inför din arbetsintervju i grupp är att öva dig på att delta i ett gruppsammanhang. Försök att samla på dig en grupp nära och kära, minst tre eller fyra personer, och låtsas att ni alla deltar i gruppintervjun. Det är ett utmärkt sätt för dig att känna av och jobba på vilken plats du har i gruppen samt hur du interagerar med de andra sökande. Dina vänner kan också komma med synpunkter och konstruktiv kritik gällande ditt deltagande, vilket kan vara hjälpsamt. Kanske måste du höja rösten lite oftare? Eller också kanske du behöver rikta fler frågor till de andra i gruppen?

Det är av största betydelse att du under intervjuns gång tar plats och engagerar dig i samtalet och övningarna. Du måste visa framfötterna och ta initiativ för att verka minnesvärd, och i flera yrken är ett sådant engagemang avgörande. Men det är samtidigt lika viktigt att du inte går överstyr, då det kan uppfattas som oförskämt, själviskt och arrogant. Du och de andra deltagarna i gruppen ska trots allt samarbeta och lyfta fram varandras styrkor.

⚠️ Varning: Om du övar med vänner inför din intervju måste du komma ihåg att du säkerligen inte kommer att känna dig lika bekväm med de kandidater som deltar i den faktiska gruppintervjun. Så var redo för att behöva anstränga dig extra när det väl gäller!

Under intervjun

Alla dina förberedelser kommer att komma till hands under intervjuns gång, men det uppstår även andra saker som du behöver tänka på spontant när din intervju äger rum. Det är som sagt en situation som kräver improvisation och som du inte kan planera till punkt och pricka, men trots det är det bra att känna till vissa saker som du kan ha i åtanke.

⚠️ Varning: Följande aspekter går inte att förbereda såsom aspekterna ovan, men de kan vara bra att fundera på under intervjuns gång för att ge ett så gott intryck och nå ett så bra resultat som möjligt.

Anpassa ditt språkbruk

Det första vi vill behandla är ditt språkbruk, då språket du använder är avgörande för hur du framstår för intervjuaren och dina med-kandidater. Det illustrerar vem du är, hur du känner dig och vad du har för kompetenser.

Ditt språk bör vara enkelt, tillgängligt och koncist men samtidigt utförligt. Du bör även hålla ett professionellt fokus i allt du säger, så att du inte går in på din privata person, och uttrycka dig objektivt, positivt och ödmjukt. På så vis ökar du dina chanser att framstå som trevlig, tilltalande och som en god arbetskamrat. Det är extra viktigt om du söker ett jobb som hanterar kunder, klienter eller liknande.

Se även till att du verkar kompetent och kvalificerad via ditt språk. Det lyckas du bäst med om du inkluderar branschenliga och positivt betingade ord som får arbetsgivaren att associera dig med rollen direkt. Sådana ord skiljer sig förstås åt, men några som nästan alltid är relevanta kan vara följande exempel:

 • Initiativ.
 • Problemlösning.
 • Kommunikation.
 • Framgång.
 • Utveckling.
 • Kompetens.
 • Kunskap.
 • Erfarenhet.
📌 Tips: Du behöver inte vara rädd för att använda talspråk eller att uttrycka dig “fel”. Arbetsgivaren eller intervjuaren vet att du är nervös och att det lätt kan uppstå stress i en så viktig situation. Om det blir för fel, eller om du råkar säga något tokigt, så kan du bara be om ursäkt eller skratta bort det.

Gruppintervju

Var noga med ditt kroppsspråk

Något som hänger samman med språkbruket, men som nästan är ännu viktigare, är ditt kroppsspråk. Med kroppsspråket bjuder du in andra till samtalet, skapar intresse, och visar hur du känner dig. Ditt kroppsspråk indikerar även hur du hanterar situationen du befinner dig i, och det kan vara avgörande för intrycket du ger din potentiella arbetsgivare.

För att lyckas med ditt kroppsspråk och verka så bekväm, självsäker och inbjudande som möjligt kan du vända dig till följande:

 • Ha en rak rygg med bra hållning, men undvik att dra upp axlarna eller se stel ut.
 • Låt händerna vila i knät, på bordet framför dig eller vid din sida. Det är sällan lämpligt att pilla i ansiktet, på kläderna eller i håret då det indikerar att du är nervös.
 • Försök att sitta eller stå stilla utan att byta ställning för ofta.
 • Se både intervjuaren och de övriga deltagarna i ögonen när de talar, och nicka uppmuntrande när det passar.
 • Le eller försök se vänlig ut, så att de övriga deltagarna blir bekväma av att se på dig.
 • Om du ska läsa upp något bör du se upp från texten då och då, och undvika att läsa helt och hållet innantill.
⚠️ Varning: Om du har en väska, papper eller annan packning med dig, lägg då bort det under intervjuns gång. Det är inte en bra idé att pilla med saker, då det kan utsända störande ljud eller få dig att verka ouppmärksam.

Delta i samtalet genom att ställa frågor

Under intervjuns gång är det även viktigt att delta på ett lämpligt vis. Som vi redan visat kan du förbereda dig inför gruppsammanhanget och öva på att ta lagom mycket plats. Men du måste därtill delta i stunden genom att engagera dig i det de andra sökande säger och ställa relevanta följdfrågor. I en gruppintervju är det nämligen inte bara en intervjuare eller arbetsgivare som frågar dig, utan ni kan alla delta och ställa frågor till varandra.

Du kan exempelvis ställa en följdfråga till någon kandidat som just fått berätta om tidigare erfarenheter eller kompetenser som har med jobbet att göra, eller fråga intervjuaren direkt om sådant som du vill veta mer om. Du kan därtill hålla med eller ställa dig emot något som en annan kandidat sagt, och på så vis delta i samtalet. Var dessutom redo för att konversera med andra sökande som ställer följdfrågor till dig.

📌 Tips: Vårt bästa tips som har med deltagande att göra är att anta en ledarroll i de övningar eller uppgifter som ni kan komma att få av intervjuaren. Det innebär att du tar initiativ och leder gruppen, men utan att ta över eller trycka undan någon annan. Ett sådant ställningstagande gör att du framstår som kompetent, engagerad och imponerande.
⚠️ Varning: Ägna dig inte bara åt intervjuaren, utan förbered dig på att lyssna på det de andra säger och frågan som ställs åt någon annan. Det kan vara avgörande i om du får fler möjligheter och mer tid att prata eller inte.

Efter intervjun

När din gruppintervju nått sitt slut och intervjuaren tackar samtliga deltagare för att ni kommit förekommer det ytterligare situationer som du behöver hantera rätt. För det första bör du inte springa ut ur rummet först av alla, utan ta din tid och hälsa adjö till såväl intervjuaren som de andra kandidaterna. Det gör du bäst med dämpad röst och vänliga leenden, snarare än höga rop eller viftande rörelser.

⚠️ Varning: Stanna inte kvar för länge, då det kan göra intervjuaren obekväm eller få hen att tro att du är ute efter att fjäska eller liknande. Ett avslutat möte är trots allt avslutat.

För det andra är det bra om du avlägsnar dig från byggnaden eller lokalen på ett diskret sätt. Ta med dig alla dina saker, sök inte onödig kontakt med övriga anställda på företaget, och gå samma väg du kommit från utan omvägar eller liknande. Du får säkerligen möta kollegor och en omfattande rundtur när tjänsten är din längre fram, trots allt, så ta inte ut det i förväg.

Till sist behöver du komma ihåg att ha tålamod under perioden efter intervjuns slut. Hör inte av dig till rekryteraren utan vidare, utan lita på att hen ringer dig när det är dags och hen har ett svar att ge. Om det gått längre tid än hen lovat, eller flera veckor efter mötet, kan du dock ta kontakt på ett avslappnat vis. Då är det lämpligast att skicka ett mejl.

📌 Tips: De flesta jobb kräver tålamod och en tillförlit till en ledande roll, så visa gärna att du klarar av det under rekryteringen.

Gruppintervju

Sammanfattning: Hur du lyckas med en gruppintervju

Innan vi avslutar artikeln önskar vi få upprepa några av de bästa tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång, så att du får en klar och tydlig lista på vad som krävs av dig inför gruppintervjun. Det underlättar även om du vill friska upp minnet till framtida gruppintervjuer.

📌 Tips:

 • Förbered dig noggrant genom att fundera ut lämpliga svar på de vanligaste frågorna och att läsa på om det företag och jobb du söker.
 • Försök att sätta dig in i ett gruppsammanhang före din gruppintervju så att du känner dig extra bekväm och redo.
 • Använd ett språk och ett kroppsspråk som gör att du verkar självsäker, tilltalande och kompetent.
 • Ansträng dig för att sticka ut på ett lämpligt sätt så att du blir minnesvärd bland de andra deltagarna.

⚠️ Varningar:

 • Anpassa gärna svaren och ditt övriga deltagande efter vad som efterfrågas av tjänsten och arbetsgivaren, men glöm inte bort att tillföra sådant du anser viktigt och unikt.
 • Ta plats och se till att delta i mötet, men akta dig för att köra över någon annan eller verka arrogant.
 • Var inte för påflugen eller otålig efter din intervju, då det kan förstöra intrycket du givit under intervjuns gång.
 • Förbered dig så mycket du kan, men var samtidigt redo för att improvisera en hel del då det är omöjligt att planera en intervju.

Få mer hjälp hos oss

Det finns också andra stadier av rekryteringsprocessen, både före och efter intervjun, som många behöver hjälp och stöd med. På vår hemsida hittar du allt du kan behöva i de olika stadierna – från inspirerande texter och personligt brev- samt CV-exempel till färdiga mallar och en supersmidig CV-byggare.

Acceptera den hjälp som finns och se därmed till att optimera din ansökan och rekryteringsprocess så snart som möjligt. Lycka till!

Gruppintervju

Vanliga frågor och svar om att delta i en gruppintervju

Fråga: Hur går en gruppintervju till?

Svar: Många undrar hur en gruppintervju fungerar eller går till gentemot en vanlig arbetsintervju, och faktum är att de inte skiljer sig åt särskilt avsevärt. Vanligtvis får alla deltagande kandidater svara på frågor, som vanligt, och i vissa fall får ni även olika scenarier som ni ska lösa eller hantera tillsammans.

Fråga: Vad ska jag tänka på vid en gruppintervju?

Svar: Som vi nämnde i artikeln är några av de viktigaste sakerna att tänka på vid en gruppintervju att ta plats och verka minnesvärd, men samtidigt lyssna på och respektera de övriga kandidaterna. Det är också viktigt att vara känslig för gruppintervjuns upplägg och övningar så att du inte drar iväg mot en håll som rekryteraren eller intervjuaren inte önskar.

Liknande artiklar