CV psykologer | Skriv ett specialanpassat CV för psykologer för att nå bästa resultat

Psykisk ohälsa och psykiskt välmående är ämnen som hela tiden sprider sig och blir alltmer populära. Det innebär att fler och fler människor söker hjälp och att fler och fler människor önskar bli psykologer. De vill hjälpa till, specialisera sig inom olika ämnen, och inte minst få den höga ingångslönen på 36 000-39 000 kronor

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att bli legitimerad psykolog måste du dock genomföra en femårig utbildning på universitet och dessutom praktisera som psykolog i ett års tid. Därefter måste du även skriva ett riktigt bra och välanpassat CV för psykologer för att få de bästa jobben som psykolog, då det är nyckeln till att sticka ut och verka bättre kvalificerad och lämplig än de övriga sökande kandidaterna.

I den här artikeln önskar vi få guida dig i hur du skriver ett sådant framgångsrikt CV på bästa sätt. Det gör vi genom att behandla följande punkter:

 • Ett konkret CV-exempel för en psykolog.
 • Hänvisningar till var du kan hitta fler CV-exempel och hjälpmedel.
 • Genomgångar i hur varje del av CV:t bör se ut samt tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Kommentarer om hur du fulländar din jobbansökan med fler dokument.

CV för psykologer

Table of Contents

Exempel på CV för psykologer

Amanda Möller
19890715-XXXX
Legitimerad psykolog
070-8447443
amandamoller@gmail.com
Baldergatan 22A
63223, Eskilstuna
linkedin.com/amanda.moller

Introduktion
Efter tolv år i branschen, både som studerande och verksam psykolog, har jag fått insikten om att mina främsta drivkrafter består i att skapa relationer, väcka förtroende och inte minst att se framgångar. Mina styrkor ligger i min önskan om att alltid hitta en lösning och min förmåga att alltid kunna identifiera diffusa mönster. I framtiden önskar jag att främst få rikta in mig på KBT-behandlingar, då min erfarenhet visar att de har bäst praktiskt verkan.

Arbetslivserfarenheter
Psykolog
Eskilstuna psykoterapi
2020-2022

 • Tog emot och bemötte nya klienter, och hade en relativt liten skara klienter men som jag träffade ofta.
 • Utförde främst KBT-behandlingar, ACT-behandlingar, handledning och generellt samtalsstöd.
 • Utförde enklare neuropsykiatriska utredningar.
 • Arbetade främst med problemområden såsom depression, ångestsyndrom, självskadebeteende, personlighetssyndrom, sömnsvårigheter och stressproblematik.

KBT-psykolog
Svea KBT Stockholm
2017-2020

 • Tog emot både nya och mer regelbundna klienter som hänvisats till en KBT-behandling.
 • Utförde i princip bara KBT-behandlingar på klienter inom flera problemområden, där ångestsyndrom, stressproblematik och låg självkänsla var särskilt närvarande.
 • Fick flera regelbundna klienter i vilka jag såg tydliga framsteg och som till sist kunde lämna eller minska på behandlingarna.

PTP-psykolog
Nina Stockholm
2015-2016

 • Utförde psykologiska utredningar, bedömningar, rådgivningar och behandlingar i samband med råd från en handledare.
 • Fick arbeta med neuropsykiatriska utredningar inom ADHD, autism och IF i samband med kollegor.
 • Deltog i möten och samtal både på plats, per telefon och per videosamtal.
 • Lärde mig mycket om psykologyrket och fick mersmak i framför allt KBT-behandlingar och liknande metodologiska behandlingar.

Praktiserande psykolog
Nina Stockholm
2013

 • I flera veckors tid fick jag arbeta tillsammans med andra, och lära mig om och observera särskilda behandlingar och tillvägagångssätt.
 • Bemötte, rådgav och inledde behandlingar på klienter med relativt milda besvär.
 • Fick värdefulla insikter i hur behandlingar och utredningar går till, hur klientmöten går till, samt hur flera psykologer samarbetar och hur de löser långtida eller kluriga problem tillsammans.

Utbildningar
ACT – Acceptance and commitment therapy
Contar Stockholm
2017

 • Vidareutbildande kurs.

Psykologprogrammet
Stockholms universitet
2010-2015

 • Fördjupade mig främst i KBT.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Legitimerad psykolog.
 • Åtta års erfarenhet som verksam psykolog.
 • Fem års studier samt ytterligare vidareutbildningar.
 • Specialiserad på KBT.
 • Medlem i Psykologförbundet.

Yrkeskompetens:

 • Kan utfärda neuropsykiatriska diagnoser.
 • Goda kunskaper inom KBT, ACT och psykoterapi.
 • Erfarenhet inom flera problemområden för unga och vuxna.
 • Grundläggande kunskaper inom gruppterapi, sexologi, ätstörningar, trauma och PTSD.

Övrig kompetens:

 • Mitt modersmål är svenska.
 • Flytande i engelska.
 • Mycket goda kunskaper i tyska.
 • B-körkort.

Publikationer

“Är hjärnan endast ett organ?”
Modern psykologi nr. 4
2019

“Lyssna på mig, annars dör jag”
Gaudeamus nr. 2
2014

CV för psykologer

Ytterligare CV-exempel och hjälpande verktyg

Exemplet ovan illustrerar en relativt erfaren kandidat, så om du är nyexaminerad eller ny på arbetsmarknaden av andra anledningar så kan ett CV-exempel för studenter vara mer givande. På vår hemsida erbjuder vi därtill en mängd andra CV-exempel, artiklar, guider och blogginlägg som lär dig allt du behöver veta för att skriva ett lyckat CV. Förutom det kan du dessutom välja bland och ladda ner våra gratis CV-mallar samt använda vår textredigerare, vår personligt brev-byggare, våra CV-kontroller med mera.

Ett CV för en psykolog ska ge ett bra intryck

Innan du inleder skrivprocessen och skapar ditt egna CV måste du först hitta ett lämpligt utseende till ditt CV. Få rekryterare ägnar nämligen mer än några få sekunder på att avgöra om ditt CV är läsvärt eller inte, så ett bra första intryck är otroligt viktigt. Det utgör dessutom vilken inställning rekryteraren kommer att ha när hen läser ditt CV, vilket kan vara avgörande.

Layout

CV:ts utseende kallas även för layout, och det består av allt ifrån färgval och estetisk design till hur de olika sektionerna presenteras samt hur typsnittet ser ut. Layouten kan antingen underlätta eller försvåra läsningen av ditt CV på så sätt att själva texten antingen är för liten, för stor, för gles eller för ihopträngd. Den kan dessutom rikta fokuset antingen till designen, till innehållet i allmänhet eller till särskilda delar av innehållet.

En layout som lämpar sig för psykologer bör först och främst rikta fokuset till sektionen om utbildningar och arbetslivserfarenheter, och dessutom vara lättläst och översiktligt. På så sätt ger du intrycket av att du är extra kvalificerad och att du är lätt att ha att göra med. Det visar också att du är strukturerad och ordningsam, vilket är viktigt för en psykolog.

Layouten bör därtill dra tankarna till att du är förtroendeingivande och objektiv, vilket raka linjer och neutrala färger såsom beiget och grått symboliserar. En luftig och sparsam layout bidrar också.

📌 Tips: För att vara säker på att layouten du väljer är lämplig och så fördelaktig som möjligt bör du välja bland våra CV-mallar. De är professionellt utformade och granskade och är utmärkta för de flesta yrkesbanor. De finns dessutom att ladda ner både i PDF- och Word-format.

Struktur

Strukturen är en annan del av layouten som du bör fundera på redan innan du påbörjar skrivprocessen. Den avgör i vilken ordning sektionerna är presenterade samt i vilken ordning innehållet under varje sektion är presenterade.

När det gäller ordningen på sektionerna så bör du följa den traditionella och mest logiska ordningen, vilket för en psykolog oftast är följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Övrigt.

Men när det gäller ordningen på innehållet i varje sektion måste du ta ett eget beslut om en omvänt kronologisk eller relevant struktur lämpar sig bäst. En omvänt kronologisk struktur rangordnar de olika punkterna efter tidsperiod, med den senaste erfarenheten först och den äldsta sist. Den är utmärkt för att ge ett logiskt och ordentligt intryck och underlättar dessutom läsningen. En relevant struktur ordnar dock punkterna efter relevans där den mest relevanta och meriterande erfarenheten prioriteras högst och den minst relevanta erfarenheten sist. Det får dig att verka mer kvalificerad och meriterad.

📌 Tips: Om du väljer en omvänt kronologisk struktur gäller den endast i sektionerna om arbetslivserfarenheter, utbildningar och potentiellt övrigt, då de övriga sektionerna har innehåll som är alltför svårt att sätta in i en kronologisk tidslinje. I de sektionerna får du istället vända dig till en relevant struktur.
⚠️ Varning: Se till att du är kontinuerlig med den struktur du väljer, så att du ger uppfattningen om att du anpassat ditt CV för att verka enhetligt och genomtänkt. Byt inte struktur mitt i en sektion, och se till att åtminstone sektionerna om arbetslivserfarenheter, utbildningar och övrigt följer samma struktur.

Språkbruk

En sista sak du bör ha i åtanke innan du inleder ditt skrivande är språkbruket. Det är otroligt viktigt, och speciellt för en psykolog, då det visar rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare vem du är och vad du kan.

Ditt språk bör vara korrekt och formellt, men inte alltför akademiskt eller avancerat. Ditt CV ska spegla att du är kvalificerad, professionell och högutbildad, men samtidigt att du kan anpassa ditt språk efter situation. Och ett CV är en situation som kräver ett koncist, enkelt och personligt betingat språk.

Om du vill framstå som optimistisk, förtroendeingivande och lättsam bör du använda positivt betingade ord och ha en objektiv ton. Om du på samma gång vill verka extra kvalificerad och ge intrycket av att du är erfaren kan du använda ord som dessutom samspelar med yrket. Några exempel på sådana ord kan vara:

 • Förtroende.
 • Kommunikation.
 • Problemlösning.
 • Hopp.
 • Relation.
 • Kunskap.
 • Specialist.
 • Erfarenhet.
 • Utbildning.
📌 Tips: Om du vill undvika att framstå som varken osäker eller skrytig, var då så objektiv du kan. Det lyckas du med genom att föreställa dig att det är en främling som berättar om dig och dina främsta fördelar, snarare än du själv.

CV för psykologer

Inled CV:t med dig själv

När det är dags att inleda själva skrivprocessen och fylla den layout du valt med text, så måste du börja med ditt namn. Det är det första rekryteraren eller arbetsgivaren bör läsa då det identifierar dig, och det är även något som rekryteraren eller arbetsgivaren enkelt bör kunna söka sig tillbaka till under rekryteringsprocessen. Efter ditt namn, som antingen kan stå i en slags rubrik eller som översta punkten i din header, följer den resterande headern med dina person- och kontaktuppgifter. De bör anges i en lista med följande punkter i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
 • Fotografi av dig själv i porträtt. (Exkludera fotografiet om företaget eller arbetsgivaren specifikt undanber det).
⚠️ Varning: Missa aldrig någon av punkterna ovan, men addera heller inte ytterligare sådana. Se dessutom till att du endast anger information som är professionell. Det är till exempel inte lämpligt att ange de fyra sista siffrorna i personnumret, att ange en oseriös e-post eller att länka till privata sociala medier.

Ett dåligt exempel på en header, som inte följer råden ovan, kan vara:

FELAKTIG
Psykolog
19710216-8727
Joakim “Jocke” Rörström
Vattuman
facebook.com/jocke.rorstrom
070-4323664
jocke_71@hotmail.com

En mycket bättre header ser ut som följande:

KORREKT
Joakim Rörström
19710216-XXXX
Psykolog
070-4323664
joakim_rorstrom@hotmail.com
Hornsgatan 47
63224, Eskilstuna
linkedin.com/joakim.rorstrom
📌 Tips: Råden i det här avsnittet är endast råd och inte regler. Så om arbetsgivaren, företaget eller arbetsplatsen undanber något eller efterfrågar något som avviker från råden, så bör du i första hand följa det.

Introduktion

Nästa sektion i CV:t, och som också fungerar som en presentation av dig själv, är introduktionen. Den ger dig möjligheten att berätta om dig själv i ett professionellt sammanhang, vilket kan innefatta punkter såsom:

 • Kort sammanfattning av tidigare erfarenheter från utbildningar och arbeten.
 • Prestationer och framgångar.
 • Framtidsförhoppningar och önskemål.
 • Personliga styrkor, drivkrafter och egenskaper.
 • “Mjuka” färdigheter och kunskaper.
⚠️ Varning: En introduktion ska aldrig vara längre än tre-fyra meningar, så du måste försöka få in så mycket information i så kort format som möjligt. Du behöver heller inte ha med samtliga punkter ovan, utan välja ut de du anser mest relevanta för jobbet du söker och dina personliga preferenser.
📌 Tips: Introduktionen ger dig möjlighet att i löpande text berätta lite ledigare om vem du är som arbetare, men kom ihåg det språkbruk du valt. En psykolog måste kunna lyfta fram sina främsta fördelar utan att verka skrytig, självgod eller osäker.

Ett exempel på en bra introduktion som följer råden ovan kan se ut som följande:

KORREKT
Fyra år som verksam psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin har givit mig insikter om vem jag är i min yrkesroll. Det är en noggrann och observerande person som kan se vad som händer bakom skickligt uppbyggda fasader, och som aldrig ger upp även om en klient önskar göra det. Jag arbetar främst med evidensbaserade metoder och önskar i framtiden få lära mig ytterligare verktyg som kan hjälpa mig i mitt arbete.

Skriv om dina arbetslivserfarenheter

Nästa sektion, som även i de flesta fall är den mest omfattande sektionen i CV:t, är den om arbetslivserfarenheter. I den kan du välja ut max fem eller sex erfarenheter som du tycker samspelar bäst med jobbet du söker, och som du tror kan vara av mest intresse för rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare. Samtliga måste vara relevanta, inte över tio år gamla, och innehålla följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar eller insikter.
📌 Tips: Det räcker ofta gott och väl om du inkluderar ett par eller tre erfarenheter, och de behöver inte vara långa anställningar. Det kan också handla om praktikplatser eller APL, vikariat, volontärarbeten, sommar-, helg- eller extrajobb samt korta uppdrag från skolan, vardagen eller en fritidsaktivitet.
⚠️ Varning: Ju fler arbetslivserfarenheter du inkluderar, desto mindre information får du ange till varje. Det är alltså en balansgång som du måste överväga – om du vill visa hur mycket erfarenhet du har eller hur mycket de givit dig som psykolog.

Ett bristfälligt exempel på en arbetslivserfarenhet som i själva verket är lämplig för en psykolog, men som är för gammal och som exkluderar mycket viktig information, kan se ut som följande:

FELAKTIG
Skolkurator
2/8 2001-6/6 2005

 • Jag arbetade på två skolor med en mängd elever som behövde komma i kontakt med andra människor än de i deras närhet.
 • Jag fick bilden av att jag hjälpte flera barn under tiden jag hade min tjänst, och jag hänvisade många till BUP.

Utbildningar

Sektionen om utbildningar kan prioriteras över den om arbetslivserfarenheter om du är relativt ny på arbetsmarknaden och därför kan imponera mer med dina utbildningar. Dock bör du endast inkludera mellan två och fyra utbildningar varav samtliga måste vara aktuella, relevanta för det jobb du söker, samt intressanta. Du behöver till exempel inte ange din grundskoleutbildning, som ju är självklar i Sverige, eller utbildningar från irrelevanta fritidsaktiviteter.

Varje utbildning bör dessutom presenteras med följande information:

 • Utbildning, kurs, program eller examen.
 • Skola, lärosäte eller utbildare.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, fördjupning eller arbete.

Ett exempel som är lämpligt att inkludera för psykologprogrammet, utöver psykologprogrammet förstås, kan vara en fortbildning eller en gymnasieexamen. En sådan kan se ut som följande:

KORREKT
Specialistkurs i EMDR
IHPU – Psykologiutbildarna Uppsala
2022

Kvalifikationer och kompetenser

Sektionen som avslutar de flesta CV:n är den om kvalifikationer och kompetenser, vilken utgör ett utmärkt tillfälle för dig att få presentera alla de fördelar som du ännu inte fått föra fram tidigare i CV:t. Det kan till exempel handla om medlemskap i prestigefulla föreningar, specialiseringar, särskild yrkeskompetens eller övrig kompetens som inte kommer från en tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning.

Vi rekommenderar alltid att du inleder sektionen med dina kvalifikationer. I dem ingår bland annat om du har en legitimation, om du har ett specialistområde, vilken typ av utbildning du har samt hur många års erfarenhet du har inom yrket. Det finns därtill andra kvalifikationer som kan vara intressanta och meriterande att ta upp, så fundera gärna själv på vad du kan inkludera.

Efter dina kvalifikationer kan du presentera dina kompetenser, och dessa kan du dela upp hur du vill. Om du bara har några få, uppåt åtta till tio stycken, som dessutom ingår i liknande kategorier kan du helt enkelt lista dem tillsammans. Men om de är flera, skiljer sig åt, eller om du helt enkelt bara vill göra sektionen mer lättläst kan du dela upp dem under olika underrubriker. Ett vanligt alternativ här är “yrkeskompetenser” och “övriga kompetenser”. “Språkkunskaper” är också en vanlig underrubrik.

⚠️ Varning: Kompetenserna som du väljer att inkludera i sektionen får gärna vara “hårda”, vilket innebär att de är konkreta, lätta att bevisa och lätta att mäta. “Mjuka” kompetenser kan vara minst lika meriterande, men hör istället hemma i ditt personliga brev eller i introduktionen.

Några exempel på “mjuka” kompetenser som är meriterande för en psykolog men som inte ska stå angivna i sektionen kan vara:

 • Noggrann.
 • Empatisk.
 • Observerande.
 • Förtroendeingivande.
 • Lösningsorienterad.
 • Nyfiken.

Övriga sektioner i ett psykolog-CV

Vissa sökande kandidater väljer dessutom att inkludera en ytterligare sektion i sitt CV, som ofta kallas för övrigt. Den kan också kallas för det som sektionen innehåller, vilket kan vara publikationer, priser, utmärkelser eller liknande meriterande aspekter som inte har en självklar plats någon annanstans i CV:t.

📌 Tips: En ytterligare sektion kan vara perfekt om du vill sticka ut och verka extra kvalificerad. Det ökar ofta din chans att få jobbet du söker, då du verkar unik och minnesvärd.
⚠️ Varning: Om du däremot inte har minst ett par specifika punkter att fylla en ytterligare sektion med, är det bäst att exkludera den. Det är bättre att hålla CV:t kort och koncist än att fylla det med sådant som rekryteraren inte anser intressant och som endast försvårar läsningen.

CV för psykologer

Optimera ditt CV med fler dokument

När ditt CV är klart och du låtit någon du litar på korrekturläsa det, är det dags att skriva och ta fram ytterligare dokument som kan komma till hands i rekryteringsprocessen. Det kan handla om ett personligt brev, vilket alltid måste inkluderas redan när du skickar in din ansökan, men även dokument som snarare behövs när du blir kallad till intervju. Några exempel på sådana kan vara:

 • Referenslista.
 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Betyg- och examensbevis.
 • Personbevis.

Skriv ditt personliga brev

Ett personligt brev är ett dokument på uppåt en halv A4-sida som är otroligt viktigt när du söker ett nytt jobb. Det visar nämligen på ett lite mer målande och ledigt sätt vem du är i ett professionellt sammanhang, vad du har för fördelar, och vad som gör dig till en utmärkt kandidat för det jobb du ska söka.

Några exempel på vad du kan inkludera i ett personligt brev kan vara:

 • En hälsningsfras och en presentation av dig själv.
 • Dina fördelar i form av styrkor, drivkrafter, egenskaper och “mjuka” kompetenser.
 • Vad du har för förhoppningar inför en framtida tjänst eller arbetsplats samt hur det samspelar med det jobb du vill ha.
 • En avskedsfras som uppmanar till kontakt.
⚠️ Varning: Akta dig för att ställa krav eller liknande, och se till att du förblir positiv, professionell och inte minst tilltalande. Det viktigaste är att rekryteraren gillar dig och att hen tycker att du verkar vara en lämplig kandidat för det arbete du ska utföra.

Sammanfattning: Skriv ett specialanpassat CV för psykologer

Innan vi avslutar artikeln önskar vi nu få upprepa några av de väsentligaste poängerna vi gjort under artikelns gång. De tipsen och varningarna ska underlätta för dig när du behöver friska upp minnet under tiden du själv skriver ditt CV, samt påminna dig om det viktigaste du bör ha i åtanke som jobbsökande.

📌 Tips:

 • Se till att du anpassar layouten, språkbruket, strukturen och de övriga delarna av ditt CV så att det samspelar med psykologyrket. Det får dig att verka mer kvalificerad och meriterad.
 • Använd varje sektion och informationstillfälle till sina fullaste potentialer, då det möjliggör för dig att visa dina främsta egenskaper och fördelar som kan vara avgörande i om du landar jobbet du söker eller inte.
 • Hitta en lagom balans mellan att vara personlig och professionell, då en viss personlighet får dig att verka minnesvärd och unik och samtidigt väcker förtroende.
 • Ladda ner och använd alla resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga. Det är inte meningen att du ska klara av hela processen på egen hand utan hjälp.

⚠️ Varningar:

 • Inkludera inga punkter eller någon info som är för personlig, privat, inaktuell, falsk eller irrelevant för det jobb du söker. Det finns viktigare saker att rikta fokuset mot.
 • Akta dig för att bli för långdragen, och se istället till att du uttrycker dig koncist och kortfattat.
 • Kom ihåg att råden vi givit under artikeln är råd och att det därför är viktigt att du gör dina beslut på egen hand med råden i åtanke, snarare än att du följer råden likt regler.

Ytterligare hjälp och stöd

Trots den omfattande guiden ovan kan du behöva ännu mera hjälp och stöd i ditt CV-skrivande, och då rekommenderar vi dig att klicka dig vidare på vår hemsida. Sök på, läs och använd våra många resurser och hjälpmedel och bli en fena på att skriva ett CV redan idag. Lycka till!

skriv cv psykolog

psykolog cv mallar cv med erfarenhet för Psykolog
cv utan erfarenhet för Psykologer ladda ner psykolog cv

Liknande artiklar