Välj ett lämpligt CV-format med några enkla steg

Formatet på ditt CV är av största vikt då det avgör om rekryteraren kommer att läsa ditt CV eller ens ägna det en andra titt. Det tar nämligen bara omkring sex sekunder för en rekryterare att avgöra om ditt CV är läsvärt eller inte, så det första intrycket som ett CV-format bidrar till att skapa är otroligt viktigt.
cv format

Skapa ditt CV på några minuter

Betydelsen av CV-formatet gör det dock inte lättare att välja, eller förstå sig på för den delen, och därför ämnar vi i den här artikeln få guida dig genom hur du bäst går tillväga i ditt val. Vi kommer att behandla följande tre steg:

 • Vad de olika formaten innefattar.
 • Vilket format som passar just dig.
 • Hur du strukturerar ditt CV efter formatet du valt.

cv format

Table of Contents

Steg ett – Lär dig om de olika CV-formaten

Det första du måste göra när du ska besluta dig om vilket CV-format som passar dig bäst är att lära dig om de olika formaten. Du måste förstå vad de innefattar, vad de har för funktionalitet, och inte minst varför rekryterare föredrar vissa format framför andra. Det är också viktigt att du har koll på hur de faktiskt ser ut och vad de kommer att göra med ditt CV.

Kronologiskt CV

Ett kronologiskt CV är klassiskt och enligt vissa nästan omodernt, men majoriteten uppfattar det fortfarande som ett av de bästa alternativen på CV-format. Det är så pass logiskt och översiktligt att det nästan alltid premieras av rekryterare, och det är ett utmärkt val om du vill underlätta läsningen av ditt CV avsevärt.

Det kronologiska CV-formatet visar nämligen upp dina erfarenheter i en prydlig vertikal lista där den senaste erfarenheten prioriteras först och den äldsta kommer sist. Tidsperioden presenteras också vanligen antingen högst upp eller har en stor roll i den angivna informationen till varje erfarenhet, så att det blir tydligt hur du valt att strukturera dem. En sådan konkret och logisk ordning gör det tydligt hur din karriär utvecklats.

Något som är bra att känna till angående det kronologiska CV-formatet är dessutom att mycket vikt läggs på just arbetslivserfarenheter, utbildningar och prestationer snarare än personliga framgångar. Det ger dig mycket utrymme till att presentera alla dina många meriterande erfarenheter och på så sätt visa vad som gör dig till den bästa kandidaten för jobbet du söker.

De främsta fördelarna med ett kronologiskt CV är följande:

 • Läsningen blir enklare.
 • Överskådligheten ökar.
 • Karriärutvecklingen blir tydlig.
 • Det visar att kandidaten har jobbat ofta och länge, och att hen därmed är ambitiös.
📌 Tips: Eftersom att ett kronologiskt CV är klassiskt och samspelar med den traditionella modellen så premieras den ofta av mer traditionella företag och arbetsgivare.

Funktionellt CV

Ett funktionellt CV kan samspela med ett kronologiskt CV om din karriär är tillräckligt rak och ensidig, och du arbetat dig uppåt i en stadig takt närmare dit du är idag. Ett funktionellt CV-format innebär nämligen att du strukturerar dina erfarenheter i en lista som tar mindre hänsyn till tidsperioder och mer hänsyn till relevans. Den mest meriterande och relevanta erfarenheten för jobbet du söker prioriteras först, och den minst meriterande men fortfarande relevanta erfarenheten kommer sist.

Ett funktionellt format kan alltså fungera parallellt med ett kronologiskt format i vissa fall, men det passar därtill särskilt bra för kandidater som inte har en rak eller konsistent karriär. Det döljer såväl perioder av sysslolöshet som inkonsekventa val i karriären, och kan få vitt spridda arbetslivserfarenheter att verka mer sammanhängande.

En annan aspekt som skiljer ett funktionellt CV från ett kronologiskt sådant är att ett funktionellt CV ägnar mer utrymme åt introduktionen, kompetenser, kunskaper och färdigheter än erfarenheter. Det har som främsta syfte att visa upp vad du har för personliga fördelar snarare än karriärmässiga sådana. Med ett funktionellt CV-format får du dessutom mer utrymme att berätta om vad de olika erfarenheterna gav dig som person, än erfarenheterna i sig.

Ett funktionellt CV-formats främsta fördelar är alltså:

 • Lyfter fram kvalifikationer och meriter extra mycket.
 • Döljer hål eller avvikelser i karriären.
 • Drar fokus från tidsperioder och riktar det istället till prestationer och lärdomar.
📌 Tips: Ett funktionellt CV-format premieras ofta i modernare rekryteringssammanhang där det anses viktigare med personlig utveckling än med en karriärmässig utveckling.
⚠️ Varning: Vissa rekryterare menar att ett funktionellt CV-format är svårläst och jobbigt att orientera sig i. För att underlätta det och ge rekryteraren en mer positiv upplevelse av läsningen kan du vara sparsam med hur många erfarenheter du inkluderar.

Kombinations-CV

Det sista formatet vi vill berätta om i den här artikeln är ett så kallat kombinations-format. Det medför de båda ovanstående formatens fördelar och skapar en balans mellan det professionella och personliga. Det ger mycket utrymme åt erfarenheter och prestationer, som dessutom ofta presenteras i en kronologisk ordning, men lämnar samtidigt plats åt kompetenser och en personligare introduktion som sträcker sig längre än erfarenheter och prestationer.

Kombinations-format blir alltmer uppskattade i rekryteringsprocesser som vill åt den traditionella logiken och enkelheten samtidigt som de vill få se en personlig utveckling och “mjuka” kompetenser som visar på kandidatens personliga fördelar.

Fördelarna med ett sådant kombinerat format är följande:

 • Underlättar läsningen av erfarenheterna då de är mer kortfattade och i en kronologisk ordning.
 • Ger utrymme åt såväl professionella som personliga fördelar och gör dig som kandidat extra tilltalande.
 • Hittar en modernare lösning på de traditionella fördelarna.
⚠️ Varning: Vissa arbetsgivare eller rekryterare kan anse det kombinerade formatet rörigt och svårt att ta del av. Därför kan det ibland vara bättre att välja ett av de övriga alternativen och på så sätt tydligt illustrera vad det är du vill visa med ditt CV.

Vilka CV:n föredrar rekryterare?

Rekryterare föredrar alla CV-format ovan då samtliga möter en standard som är högt eftertraktade på arbetsmarknaden och som de älskar att se i CV:n. Det handlar främst om:

 • Konkret struktur.
 • Enkelhet.
 • Tydlighet.
 • Översiktlighet.
 • Visuell behaglighet.
 • Modernitet.

De olika CV-formaten har dock uppenbarligen stora skillnader och lämpar sig därför mer eller mindre till olika typer av arbetsplatser, jobb och personligheter. Så trots att samtliga är lämpliga och premierade av rekryterare så måste du ändå välja det alternativet som passar just din situation bäst.

⚠️ Varning: Det finns inget rakt svar på vilket CV-format som är mest fördelaktigt eller som du borde välja, utan du måste se till dig själv och analysera vilka fördelar som du behöver när du söker jobb.

cv format

Steg två – Fundera på vilket CV-format som passar dig

Nu när du vet lite mer om de olika formaten är det dags att du överväger dem med din egna situation i åtanke. Formaten är nämligen lämpliga i olika sammanhang, så det är viktigt att du överväger dem noga i relation till jobbet du söker, arbetsgivaren du söker jobb hos, och inte minst dig själv och dina fördelar och nackdelar.

Om du är ny på arbetsmarknaden eller just bytt bana

Ett funktionellt CV är uppenbarligen bättre om du haft en spretig karriär, om du haft flera karriärer, eller om du inte haft någon karriär över huvud taget. Det lyfter fram dina personliga fördelar i första hand och visar de erfarenheter du har på ett sätt som tillåter dig att hitta en röd tråd.

Om du arbetat inom service på flera sätt, kanske som säljare, som cafébiträde och som barnskötare, kan du med ett funktionellt CV enkelt hitta vad de erfarenheterna givit dig när du ska söka jobb som undersköterska. Det blir tydligt att varje erfarenhet givit dig förmågor inom kundservice, ansvarstagande och omsorg som är otroligt viktiga för en undersköterska. Då verkar det snarare positivt att du haft en sådan spretig karriär bakom dig.

📌 Tips: Eftersom att ett funktionellt CV-format inte lägger fokuset på tidsperioder gör det inte heller någonting om du haft perioder av sysslolöshet eller om erfarenheterna är från tidigt i din karriär.

Om du haft en rak karriär eller söker en senior eller högt uppsatt roll

Söker du jobb som läkare, lärare, forskare eller något annat akademiskt är ett kronologiskt CV-format mycket bättre än ett funktionellt sådant. Då har du kanske inte särskilt många kompetenser som inte har med ditt yrke eller din utbildning att göra, och därför finns det heller ingen poäng med att du ska framhäva dem snarare än erfarenheterna. Sådana jobb kräver dessutom långa erfarenheter, så du kommer inte ha några problem med att fylla sektionerna om arbetslivserfarenhet och utbildning.

Ett kronologiskt CV-format kan dessutom få dig som kandidat att verka mer strukturerad, logisk och lätt att ha att göra med. Det visar på personliga fördelar som yrken såsom de ovannämnda premierar, och besparar utrymmet som krävs för att ange det uttryckligen.

📌 Tips: Om du har fler än en lång och relevant karriär bakom dig rekommenderar vi ett kombinations-format. På så sätt kan du lägga fokuset på dina imponerade erfarenheter samtidigt som du sorterar dem efter relevans snarare än tidsperiod.
⚠️ Varning: Om du söker ett högt uppsatt jobb men inom en kreativ bransch bör du kanske välja ett funktionellt eller kombinations-format trots allt. De ger mer utrymme åt dina estetiska kompetenser och branschenliga förmågor.

Steg tre – Strukturera ditt CV rätt

När du valt ut ett CV-format som du anser lämpligt för dig och din situation så bör du till sist också strukturera det på rätt sätt. Det innefattar hur och var de olika sektionerna i ditt CV ska placeras samt hur innehållet i varje sektion ska ordnas.

Precis som vi visade ovan ska ett kronologiskt CV-format strukturera innehållet i de olika sektionerna enligt en kronologisk ordning, till största möjliga utsträckning. Sektioner såsom kompetenser, introduktion och liknande kan dock inte struktureras så, men de har inte heller en särskilt stor del i ett kronologiskt format så det gör ingenting. Ett funktionellt CV-format strukturerar däremot alla sektioner efter relevans, så det gör det hela lite enklare.

📌 Tips: För att få en mer ingående guide i hur de olika formaten ska struktureras och användas överlag kan du klicka dig vidare till våra blogginlägg. Där illustreras dessutom konkreta exempel som kan vara till stor hjälp.

Använd mallar för extra stöd

Om du önskar få exempel på hur de olika formaten och strukturerna ser ut på ett grundläggande plan, och samtidigt få en bättre bild av hur du vill att ditt CV ska se ut, kan du kolla in våra CV-mallar. Nedan ger vi exempel på fyra stycken som vi är extra stolta över och som många av våra användare vänder sig till i första hand.

Våra CV-mallar går att spara i flera olika format och du kan även ladda ner dem både i PDF och Word. De är helt gratis och underlättar din skrivprocess en hel del, vare sig du anser dig vara en van CV-skribent eller inte.

Rotterdam och Budapest

cv format cv format

Chicago och Perth

cv format cv format
⚠️ Varning: Som du ser är alla exempel ovan kombinerade och moderna, men du kan enkelt anpassa dem till att bli mer i enlighet med det kronologiska formatet eller det funktionella formatet om du så önskar. Se bara till att alla sektioner är med och att de är lämpligt strukturerade!

Sammanfattning: Välj ett lämpligt CV-format

Vi önskar nu få avsluta artikeln med våra viktigaste tips och varningar angående att välja ett lämpligt CV-format i Sverige. På så sätt får du en checklista som gör valet lättare, och som du kan återvända till när du än behöver.

📌 Tips:

 • Välj ett kronologiskt format om din arbetsgivare är traditionell, om jobbet du söker kräver mycket eller specifik erfarenhet samt om dina kompetenser och personliga fördelar poängteras redan i sektionerna om utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • Välj ett funktionellt format om du söker ett konstnärligt jobb eller ett jobb där kompetenser och personliga egenskaper premieras över erfarenhet och prestationer. Det är också ett bra val om du har haft sysslolösa perioder mellan dina erfarenheter eller om dina erfarenheter är spretiga eller till synes irrelevanta.
 • Välj ett kombinerat CV om du vill få ut så många fördelar som möjligt och vill hitta ett lagom mellanting. Det är också att föredra i moderna sammanhang.
 • Använd en CV-mall och exempel för att vara säker på att formatet och strukturen på ditt CV blir så snyggt och prydligt som möjligt.

⚠️ Varningar:

 • Kom ihåg att samtliga format vi behandlat i den här artikeln är mest populära, men att de trots det har nackdelar som inte lämpar sig hos vissa rekryterare, för vissa jobb eller för vissa kandidater.
 • Det finns ingen som kan säga åt dig vilket format du ska välja, utan analysera din egen situation och välj format enligt de slutsatser du kommer fram till.
 • Kom ihåg att råden och förslagen i den här artikeln inte är regler, och att du därför inte behöver följa dem om din magkänsla säger något annat eller om jobbet du söker efterfrågar något annat.

Få mer hjälp och stöd av oss

Det finns många fler delar av att skriva ett CV än att välja vilket format det ska vara i, och vi kan bidra med hjälp genom hela processen på vår hemsida. Våra CV-mallar och vår CV-byggare är särskilt fördelaktiga och användbara, men du kan därtill få inspiration genom att kolla in våra artiklar, blogginlägg och guider. Glöm heller inte våra CV-exempel inom alla möjliga yrkesområden och nivåer.

Välj ett format och skriv ett fantastiskt CV redan idag, och acceptera vår hjälp när du än behöver den. Lycka till!

cv format

Liknande artiklar