Bli välkommen med din ansökan med både ett CV och personligt brev för processledare

Många undrar vad skillnaden mellan projektledare och processledare är, och då är det viktigt att skilja mellan process och projekt. En process kan fortgå under en oändligt lång tid men vara begränsad till en viss, specifik sak, medan ett projekt ofta har en början och ett slut och är mer allomfattande.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

En processledare har alltså som huvuduppgift att planera genomförandet av särskilda utvecklingsarbeten för företag, organisationer eller liknande. Processledaren ska dessutom leda medarbetare i att bidra med idéer, metoder, kunskaper och verktyg under processen.

Du som vill bli processledare måste därför inkludera en hel del i ditt CV för processledare och därtill komplettera informationen i ett personligt brev. På så vis ger du rekryteraren eller arbetsgivaren en god bild av varför du är rätt person för det lediga jobbet, och ökar dina chanser att bli anställd.

Nu kanske du anser uppdraget i att skriva en sådan ansökan svårt, men då kan du läsa vidare i denna artikel i vilken vi kommer att guida dig genom hela processen. Vi kommer exempelvis att behandla följande:

 • Ett CV-exempel för processledare.
 • Hänvisningar till fler CV-exempel och andra användbara texter.
 • En kort genomgång i hur utsidan av CV:t bör se ut.
 • Guider som visar hur varje sektion av CV:t ska formuleras och se ut med tips, varningar och exempel.
 • Några ord om hur du kompletterar ditt CV med ditt personliga brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som processledare.

Table of Contents

Exempel på CV för processledare

Alexis Durand
1997-08-28
Processledare
a.durand@live.se
072-9677090
Mössebergsvägen 38
18461, Stockholm
linkedin.com/a.durand

Introduktion
Som relativt nyutexaminerad har jag trots allt lång erfarenhet och stor kunskap inom yrket som processledare, och jag är väl medveten om mina styrkor och brister. Jag är exempelvis en fena på att se logiska mönster, att hitta lösningar på problem och är dessutom en framstående ledare. Områden jag vill och behöver utvecklas vidare inom är hållbarhet och miljö, utvärdering och att föra protokoll. I framtida yrkesroller ser jag fram emot att, tillsammans med kollegor, stärka mitt bästa yrkessamma jag.

Arbetslivserfarenhet
2021-pågående
Processledare
Tillväxtverket Stockholm

 • Mina arbetsuppgifter bestod främst av att leda och inspirera kollegor och medarbetare i form av workshops, för att stärka verksamhetens förmågor inom problemanalys och förändringsteori.
 • Var ansvarig för resultatanalys, utvärderingar och dylikt såväl i min enhet som för de svenska programmen i ERUF.
 • Samlade på mig en mängd kompetenser inom ledarskap, samarbete och generell kommunikation, samt i de praktiska delarna av arbetet.

2018-2019
Praktik som planeringsarkitekt
Tengbom Uppsala

 • Tjänsten varade i några veckor och jag fick arbeta med flera verksamma planeringsarkitekter och dylika roller.
 • Gav stöd och assistans genom att utföra enklare uppdrag och till viss del delta i arbetet som utfördes. Bidrog exempelvis med synpunkter och idéer i planeringsmöten och liknande.
 • Fick ett stort självförtroende och en utvecklad förmåga inom samarbete och kommunikation. Lärde mig även mycket om hur en verksamhet kan arbeta med stadsplanering och processutveckling.

2016
Praktik som ekonomiassistent
Uppsala stadshus

 • Fick arbeta med en verksam ekonom gällande stadsplanering och budgetering.
 • Hjälpte till med administrativa uppgifter och att hantera dokument. Fick även möjlighet att delta i möten och utflykter.
 • Samlade en hel del kunskaper i rollen, inom bland annat administration, stadsplanering och praktisk ekonomi, och fick mersmak i att bidra till att skapa en väl fungerande och uppstyrd kommun.

Utbildning

2021
Kvalificerad processledarutbildning
Kungliga tekniska högskolan Stockholm

2016-2021
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad
Kungliga tekniska högskolan Stockholm

 • Inriktning stads- och trafikplanering.

2013-2016
IB-programmet
Katedralskolan Uppsala

 • Inriktning ekonomi.

Kvalifikation och kompetens

Kvalifikationer:

 • Kvalificerad processledare.
 • Civilingenjör i stads- och trafikplanering.
 • Utbildat mig i relevanta ämnen i över åtta år.

Yrkeskompetens:

 • Dokumenterat framstående kommunikations-, samarbets- och ledarskapsförmåga.
 • Mycket god förmåga inom verksamhetsutveckling.
 • Goda kunskaper inom förändringsteori och interventionslogik.
 • God förmåga inom problemlösning, innovation och nytänkande.
 • Vana inom utvärderingsmetodik och utvärderingsarbete.
 • Grundläggande kunskaper inom ekonomi och planeringsarkitektur.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Flytande i franska.
 • B-körkort.
 • Kunnig i första hjälpen och hjärt- lungräddning.

CV för processledare

Läs fler CV-exempel och dylika texter hos oss

Alla kandidater är unika och behöver därmed olika exempel för att inspireras, och därför förstår vi om CV-exemplet ovan inte var optimalt för just dig. Då kan du välja att söka dig vidare på vår hemsida där vi erbjuder en mängd relevanta CV-exempel som kan vara av större intresse. Du kanske vill läsa exemplet för projektledare, chefer, byggledare, administratörer eller något dylikt yrke.

På vår hemsida kan du dessutom ta del av andra värdefulla texter som behandlar processen i att söka jobb generellt och att skapa en fulländad jobbansökan. Dessa kommer i form av blogginlägg, artiklar och guider och kan vara till stor hjälp för dig som söker nya arbetslivserfarenheter.

Inled arbetet med utsidan

Om du samlat lite inspiration och känner dig redo för att inleda arbetet med ett eget CV bör du först och främst fokusera på dess utsida. Utsidan, eller layouten, är nämligen en av de viktigaste aspekterna med CV:t då det formar innehållet en hel del och då det avgör vilket första intryck du ger läsaren. Ett positivt intryck kan innebära att du blir ihågkommen och väcker intresse medan ett bristande intryck kan orsaka att ditt CV hamnar oläst i soporna.

Layouten kan medföra allt ifrån typsnitt, överskådlighet och struktur till färgval, designdetaljer och liknande estetiska element. Den bör spegla dina personliga egenskaper och fördelar, men också yrket du söker och aspekter som efterfrågas av rekryteraren. Därför är det viktigt att layouten är uppseendeväckande och unik, men samtidigt överskådlig och att den riktar fokuset till innehållet. Processledaryrket kräver exempelvis en pedagogisk och innovativ ådra, så försök att hitta en layout med en tydlig estetik i form av luftiga mellanrum, markerade rubriker, lättlästa typsnitt, punktlistor och raka linjer.

⚠️ Varning: Det är näst intill aldrig lämpligt att skicka in ett enkelt Word-dokument utan uttänkt layout, och speciellt inte för ett organiserat yrke såsom processledare. Så ägna din layout den tid och energi som krävs!

Ladda ner en mall för CV för en processledare

Du behöver absolut inte oroa dig över att skapa en lyckad layout själv, eller att anställa dyr hjälp, utan ladda hellre ner en färdig mall. På vår hemsida erbjuder vi till exempel massor av olika alternativ på mallar som du kan ladda ner helt gratis i såväl PDF- som Word-format.

Våra mallar är dessutom professionellt skapade, så att de passar de flesta rekryteringssammanhang, och de går utmärkt att specialanpassa för att lämpa sig för just dig och din situation. Det innebär att de garanterar ett gott första intryck samtidigt som de lämnar utrymme för dig att optimera layouten till din egen preferens och rollen du söker.

📌 Tips: Det är ofta en stor fördel att ladda ner en CV-mall som liknar designen som företaget du söker dig till har på sin hemsida och dylikt. Då visar du att du passar in och att ni har ett synkat tankesätt.

Få till språkbruket

Något som också är en god idé att fundera på innan du skriver innehållet till CV:t är vilket språkbruk du ämnar använda. Det hänger nämligen samman med både innehållet och layouten, och spelar en stor roll i vilket fortsatt intryck du ger läsaren.

Processledarens uppgift är att inspirera, engagera och lära medarbetare och samarbetspartners, och därför krävs särskilda kommunikationsförmågor för jobbet. Dessa illustrerar du bäst i ditt språkbruk, och då gärna redan i CV:t. Därför är det viktigt att du lyfter fram ett objektivt men positivt och ödmjukt språk som visar att du är trevlig att arbeta med. Du förhöjer även det pedagogiska intrycket om du uttrycker dig kort och enkelt.

Sedan är det av stor vikt att du visar dig vara professionell och lämplig i ett professionellt sammanhang, och därför måste du skriva på ett formellt och korrekt sätt. Gör dig bästa för att undvika talspråk, slarvfel och liknande misstag. Du kan därtill hålla ett professionellt fokus utan att gå in på alltför privata detaljer, och använda ord och begrepp som för läsarens tankar till det specifika yrket. Sådana ord kan i detta sammanhang inkludera:

 • Engagemang.
 • Kommunikation.
 • Ledarskap.
 • Struktur.
 • Innovation
 • Utvärdering.
 • Ansvar.
 • Process.
⚠️ Varning: Glöm inte att därtill föra in din personlighet i språkbruket då det kan medföra att du sticker ut, väcker läsarens intresse och blir extra minnesvärd. Det kan vara guld värt i ett rekryteringssammanhang!

CV för processledare

Presentera dig själv

Nu är det säkert dags för dig att skriva själva innehållet till CV:t, och det gör du bäst i en kronologisk ordning med början först. I ett CV ska början alltid vara ditt namn, precis som i liknande professionella möten, och sedan fortsätta med utförligare information. Namnet kan du därför antingen ange i en sidfot eller rubrik högst upp i dokumentet, eller som en första punkt i den inledande sektionen – headern.

CV:n bör alltid inledas med en header högst upp i det vänstra hörnet av den första sidan, då den består av en konkret lista över alla dina viktiga kontakt- och personuppgifter som din potentiella arbetsgivare eller rekryterare förhoppningsvis behöver i rekryteringsprocessen. Vissa företag eller arbetsgivare efterfrågar särskild information i headern, men oftast är dessa utmärkta utgångspunkter:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida, portfolio eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Rekryteraren eller arbetsgivaren bedömer ofta CV:n som innehåller fotografier av den sökande kandidaten som extra fördelaktiga, antagligen för att en sådan detalj ger en god referens till vem den sökande är.
⚠️ Varning: Du kan avvika från listan ovan, men akta dig för att ange information som är för privat, irrelevant, inaktuell, falsk eller oseriös. Det är heller ingen god idé att lyfta fram sådant som kopplar dig till en tidigare arbetsplats eller verksamhet, utan använd hellre dina privata detaljer.

En header som skulle ses som bristande följer inte råden ovan, och den kan likna följande exempel:

FELAKTIG
Erfaren processledare
Före detta sjuksköterska
Nilofar “Nilo” Undegård
nilo@narhalsan.se
facebook.com/nilo.undegard
instagram.com/nilo.u
073-2711312

Introduktionen

Härnäst kommer sektionen som fortsätter att informera läsaren om vem du är men i form av löpande text – introduktionen. Det brukade vara vanligare med en “professionell sammanfattning” i dess ställe, vilken bara behandlade tidigare erfarenheter och prestationer, men idag kommer läsaren troligen vilja veta mer än så. Introduktionen ger dig nämligen möjligheten att berätta om alla möjliga saker såsom:

 • Erfarenheter.
 • Prestationer.
 • Lärdomar eller insikter.
 • Mjuka kompetenser.
 • Drivkrafter.
 • Styrkor.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
📌 Tips: Fyll introduktionen med spännande info som väcker läsarens intresse, men håll dig kort då sektionen bör förbli under tre eller fyra meningar. Detaljer och utförliga förklaringar får vänta!
⚠️ Varning: Se upp för att skriva introduktionen likt ett brev med exempelvis en hälsningsfras eller liknande. Introduktionen måste vara mer professionell och saklig än så.

Ett utmärkt exempel på en introduktion som går rakt på sak och förblir kortfattad trots det spännande innehållet kan se ut som detta:

KORREKT
Passionerad processledare med ett öga för innovation och nytänkande idéer inom såväl samhällsplanering som verksamhetsutveckling. Med min erfarenhet och kunskapsbredd kommer jag att kunna stå till tjänst i all form av utveckling inom verksamheten, och arbete med omotiverade eller fastkörda anställda. Jag kan se nya utvägar och processer som, tillsammans med de nuvarande arbetarna, optimerar och förändrar det vedertagna arbetet. Själv ser jag mest fram emot att få utvecklas som ledare och att lära mig nya arbetssätt inom tjänsten.

Arbetslivserfarenheterna

En annan sektion som ses som viktig och därför borde få mycket utrymme är den om arbetslivserfarenheter. Trots dess relativt generösa omfång måste du dock vara selektiv i vilka erfarenheter du inkluderar, då max fem eller sex stycken är lagom. De måste därtill vara tydligt relevanta och givande för din karriär, och understiga tio år.

Varenda erfarenhet behöver dessutom presenteras likadant med denna info:

 • Tidsperiod i månad och år eller helår.
 • Arbetsroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats samt läge.
 • Få och kortfattade kommentarer som berättar om dina ansvarsområden, arbetsuppgifter, prestationer, lärdomar, insikter och dylikt.
📌 Tips: En oerfaren eller ny kandidat kan oroa sig över att kunna fylla sektionen, men det behöver inte vara några problem. Faktum är att ett par erfarenheter räcker långt och att de gärna får vara “mindre” sådana såsom frilansjobb, volontärarbeten, praktikplatser, APL, korttidsuppdrag, uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet, extrajobb eller liknande.
⚠️ Varning: Om du inkluderar fler erfarenheter så lämnas mindre utrymme åt att informera om dem, så se till att hitta ett lagom mellanting som gör att du framstår som mest meriterad.

En erfarenhet som inte är relevant för processledaryrket, som har bristande språkbruk, som missar viktiga punkter och som riktar uppmärksamhet till fel aspekter kan till exempel se ut så här:

FELAKTIG
7/6 2014-19/8 2014
Nora kommun

 • Jag fick arbete på ett lager och där arbetade jag ensam dagarna i ända med att packa varor och slå in paket.
 • Det var det enda och sista introverta jobbet jag accepterade då jag idag hellre arbetar i närhet av andra och söker inspiration och stöd hos mina kollegor.

CV för processledare

Utbildningarna

Sektionen om utbildningar ska presenteras härnäst i CV:t då den liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på flera sätt och är fortsatt högt prioriterad. En likhet är att den ställer samma krav på att varje erfarenhet måste vara tydligt relevant för den sökta rollen och dessutom vara aktuell och givande för karriären rent generellt. Utbildningarna bör också presenteras med liknande typ av information, som i detta fall inkluderar följande:

 • Tidsperiod i månad och år eller helår.
 • Utbildning, program, examen eller kurs.
 • Utbildare, skola eller lärosäte samt läge.
 • Eventuell kort kommentar som anger inriktning, fördjupning, profil och så vidare.
⚠️ Varning: Två, tre eller fyra utbildningar är lagom i sektionen, så fyll inte på med irrelevanta sådana. Uppenbara utbildningar såsom en grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program är exempelvis bäst att exkludera.

Ett riktigt bra exempel på en utbildning för ett processledar-CV är:

KORREKT
2019
Processledarprogrammet
MiL Institute Malmö

Kompetenserna

Sektionen som avslutar de flesta CV:n är sektionen om kvalifikationer och kompetenser. I den kan du nämligen lista dina främsta och mest meriterande hårda kompetenser som är konkreta och lätta att mäta. Sådana kompetenser ses ofta som högt efterfrågade och har snarare med erfarenhet än egenskaper att göra.

Inled gärna sektionen med kvalifikationer, som är extra konkreta. Det kan exempelvis handla om utbildningsnivå, erfarenhetsnivå, medlemskap i särskilda yrkesorganisationer eller -föreningar, eller innehav av en viss kvalificering eller licens.

Därefter är det dags att ange de kompetenser som är mest meriterande och som har med tjänsten du söker att göra. I detta fall handlar det exempelvis om kommunikativa kompetenser inom ledarskap, pedagogik och dylikt, samt om tekniker och metoder som används i ditt specifika fält. Det kan därtill handla om tekniska förmågor eller kunskaper inom användbara områden såsom utvärdering, protokollhantering, ekonomi, juridik och så vidare.

Det sista du behöver ange i listan är alla övriga kompetenser som inte nödvändigtvis har med ditt arbete att göra men som ändå anses vara meriterande. Här kan till exempel språkkunskaper, fysiska färdigheter, eller körkortsinnehav ingå. Du kan också inkludera andra kompetenser som du fått genom åren och som du tror kan intressera läsaren.

📌 Tips: Om din lista består av fler än åtta kvalifikationer eller kompetenser så kan du dela upp den i underrubriker eller separata sektioner. På så vis förenklar du läsningen och överskådligheten av sektionen och CV:t generellt.
⚠️ Varning: Många anser mjuka kompetenser minst lika meriterande och eftertraktade, men dessa gör sig bättre i en löpande text. Spara dem därför till det personliga brevet eller introduktionen.

Det personliga brevet

Om du anser ditt CV färdigt och noga genomläst så behöver du komplettera det med ett annat viktigt dokument i din ansökan – det personliga brevet. Ditt personliga brev är nämligen mycket viktigt då det kompletterar informationen du angav i CV:t men med en aningen ledigare och personligare ton, samt i form av löpande text.

Alla personliga brev behöver följa ungefär samma regler som de vi angett för CV:t, och innehålla följande punkter:

 • En hälsningsfras som nämner läsaren vid namn.
 • En inledning som besvarar läsarens frågor om vem du är, varför du sökt jobbet och vad som gör dig till rätt kandidat för jobbet i fråga.
 • Ytterligare två till fyra sektioner som behandlar dina fördelar och meriter lite mer ingående.
 • En avslutning som uppmanar läsaren till att ta kontakt med dig inom kort.
 • En avskedsfras följt av din underskrift.
📌 Tips: Använd helst samma mall till det personliga brevet som till CV:t, då det ger ett professionellt och enhetligt intryck.

CV för processledare

Sammanfattning: Bli välkommen med din ansökan med både ett CV och personligt brev för processledare

Avslutningsvis önskar vi få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi angett i artikeln, så att du enkelt kan kontrollera att du tänkt på dem under ditt egna CV-skrivande. På så vis undviker du de vanligaste misstagen och inkluderar de främsta råden som lyfter ditt CV.

📌 Tips:

 • Använd och ladda ner mallar till hela din ansökan för att försäkra dig om att du ger läsaren ett gott intryck.
 • Anpassa ditt språkbruk så att du framstår som särskilt kvalificerad, kompetent och tilltalande.
 • Optimera sektionerna och informationstillfällena och få på så vis utrymme att visa alla dina fördelar och meriter.
 • Se till att sticka ut och verka minnesvärd då det ökar dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen.

⚠️ Varningar:

 • Det kan vara klokt att anpassa de olika aspekterna av din ansökan till att efterlikna det företaget eller arbetsgivaren efterfrågar, men glöm inte sådant som du själv anser spännande och meriterande.
 • Akta dig för att få med innehåll som är för personligt, oseriöst, falskt, irrelevant, inaktuellt, uppenbart eller olämpligt av övriga anledningar. Håll dig hellre kort!
 • Låt aldrig fokus gå från ditt professionella jag till ditt privata, då din ansökan ju bör reflektera hur du är i ditt arbete.

Sök efter ytterligare hjälpmedel

Vi hoppas att du ansåg artikeln ovan vara till hjälp, men vi är medvetna om att många kandidater önskar få ytterligare stöd i CV-skrivandet. I så fall kan vi varmt rekommendera vår hemsida där det finns en mängd hjälpsamma resurser av olika slag. Vi erbjuder nämligen mer än exempel och texter, och till och med gratis mallar, då vi nu lanserat en CV-byggare som gör ditt arbete med din ansökan mycket enklare, roligare och snabbare.

Ta vår hjälp och se till att optimera din jobbansökan med såväl ditt CV som ditt personliga brev redan idag. Lycka till!

CV för processledare

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som processledare

Fråga: Vilka personliga egenskaper vill rekryterare läsa om i en processledare-ansökan?

Svar: En processledares viktigaste egenskaper och mjuka kompetenser består främst av en analytisk förmåga, lyhördhet, innovativitet, samarbetsvillighet, pedagogik, handlingskraftighet, effektivitet och inte minst att hen är inspirerande och engagerande.

Fråga: Vad är en processledares snittlön?

Svar: Som processledare kan du förvänta dig en snittlön på ungefär 47 000 kronor i månaden, men kom ihåg att den ökar över tid när du samlat på dig mer erfarenhet, prestationer och arbetat dig uppåt i karriärstegen.

Liknande artiklar