Skriv ett CV för forskare och visa upp dina meriter

Det finns få yrken som är så spännande, givande, intressanta och insiktsfulla som forskaryrket, så vi är inte förvånade över att allt fler söker sig till det. Du kan dessutom anpassa ditt forskningsområde eller ämne till vad än du intresserar dig för, vare sig det handlar om politik, litteratur, kemi, biologi, konst eller något helt annat.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att få ett jobb inom forskning krävs det dock en hel del av dig som kandidat. Du måste genomgå en lång utbildning och ha ett stort engagemang för ditt område, och du måste därtill formulera ett riktigt bra CV för forskare, eller curriculum vitae som det egentligen heter, som visar alla dina meriter och fördelar. Ett sådant visar nämligen rekryteraren eller arbetsgivaren att du är rätt person för jobbet och kan vara avgörande i om du får forska eller inte.

Många finner det svårt att få till ett sådant CV, ibland trots åratal av vetenskapligt skrivande, och därför önskar vi i den här artikeln få bidra med lite vägledning. Vi kommer bland annat att behandla följande delar:

 • Ett konkret exempel på ett CV som passar för forskaryrket.
 • Hänvisningar till liknande exempel och andra värdefulla hjälpmedel.
 • En kort guide i hur du skapar utsidan av ett CV för att fånga läsarens intresse.
 • Omfattande genomgångar i hur du sedan skriver varje del av ditt CV med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att skriva ett forskar-CV.

Table of Contents

CV-exempel för forskare

Adriana Sköld
1995-12-09
Litteraturvetare
070-1984553
adriana_skold@gmail.com
Gjuterigatan 22
34135, Ljungby
linkedin.com/adriana_skold

Introduktion
Relativt nyutexaminerad litteraturvetare som vill fortsätta mina vetenskapliga studier. Jag har lång erfarenhet som student men också som biblioteksassistent och forskningsassistent, vilket givit mig många givande erfarenheter och kompetenser. Mina främsta styrkor är min idérikedom, min nyfikenhet och inte minst mina förmågor inom struktur och administration. I framtiden vill jag framför allt forska inom feminism och kvinnofrågor, och då gärna i populärlitteraturen.

Utbildning
2020-2022
Masterexamen i litteraturvetenskap
Linnéuniversitetet Växjö

 • Fortsatt specialisering på feminism men i generell populärlitteratur.

2017-2020
Kandidatexamen i litteraturvetenskap
Linnéuniversitetet Växjö

 • Specialisering på feminism i barn- och ungdomslitteratur.

2011-2014
Samhällsvetenskapsprogrammet
Sunnerbogymnasiet Ljungby

Arbetslivserfarenhet
2021-pågående
Forskningsassistent
Linnéuniversitetet Växjö, fakulteten för konst och humaniora

 • Assisterade en verksam doktorand med att forska inom internationella genusperspektiv.
 • Tog fram relevant litteratur och liknande källor, bidrog i praktiska undersökningar och administrativa uppgifter, samt assisterade i att föra anteckningar.
 • Fick många spännande insikter i att ha en praktisk karriär inom forskning, vilket väckte en mersmak hos mig.

2020-2021
Volontärarbete på kvinnojour
Kvinnojouren Blenda Växjö

 • Arbetade på plats för att ta emot och hjälpa behövande kvinnor i nöd samt via telefon när kvinnor ville ha stöd och berätta om sina situationer.
 • Fick träffa såväl utsatta kvinnor som inspirerande medarbetare som gav mig en stor förståelse för hur viktig feminismen är även i vårt samhälle.
 • Lärde mig en hel del om prekär kommunikation, administration och bemötande och utvecklade mina erfarenheter i feminismens anda.

2017-2020
Biblioteksassistent
Ljungby kommunbibliotek

 • Arbetade extra med att framför allt assistera verksamma bibliotekarier med att sortera, katalogisera och registrera böcker.
 • Fick en hel del ansvar i att hantera administrationen på biblioteket samt att stå i receptionen och hjälpa besökare.
 • Utvecklade breda kunskaper och förmågor inom administration, struktur, informationsteknik och informationssökning.

Kvalifikation och kompetens

Yrkeskompetens:

 • Avancerade kunskaper inom litteraturvetenskap, och då framför allt feminism, postkolonialism och hermeneutik.
 • Lång erfarenhet av analys av barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur.
 • Mycket goda administrativa och strukturella förmågor.
 • Goda förmågor inom informationsteknik och att samla data och information.
 • Goda färdigheter inom forskning och vetenskapligt skrivande.

Övrig kompetens:

 • Modersmål svenska.
 • Flytande i engelska.
 • Goda kunskaper i spanska.
 • B-körkort.

Publikationer

En dystopi eller utopi? – En intersektionellt feministisk analys av Divergent-serien. Masteruppsats, Linnéuniversitetet. 2022.
“Hon säger ingenting när hon talar”, Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 50, nr. 2-3. 2020.

CV för forskare

Läs fler exempel och ta del av andra hjälpmedel

Om CV-exemplet ovan inte passade dig och din situation eller om du helt enkelt vill få läsa ytterligare sådana – sök dig då vidare på vår hemsida. Vi erbjuder nämligen CV-exempel inom en rad relevanta områden och yrken som förslagsvis forskningsassistenter. Du kan därtill läsa vårt CV-exempel för nyutexaminerade om du ska söka en doktorandtjänst.

Det finns dessutom andra typer av hjälpmedel på vår hemsida som kan ge dig såväl inspiration som värdefulla lärdomar. Dessa är i form av blogginlägg, artiklar och guider och de djupdyker i de olika ämnena kring att skriva CV och att söka jobb.

Skapa ett CV som lämnar intryck

Det första steget i att skapa ett eget CV är att hitta en lämplig utsida. CV:ts utsida, eller layout som det snarare kallas, är nämligen avgörande för om din potentiella arbetsgivare eller rekryterare ens väljer att läsa ditt CV. Det bidrar därtill till det första intrycket och är betydande i hur du framstår som arbetare.

Inom forskningsyrket är det viktigt att vara strukturerad, organiserad och tydlig men samtidigt kreativ och innovativ, och det borde reflekteras redan i CV:ts layout. Välj därför en layout med tydlig överskådlighet och som underlättar läsningen, med markerade rubriker, avskilda sektioner och mycket luftiga utrymmen. Glöm heller inte att sticka ut och ge ett rent visuellt intryck genom att inkludera enstaka och neutrala färgklickar och avskalade men uppseendeväckande designdetaljer.

📌 Tips: Använd och ladda ner våra professionella CV-mallar för att verkligen försäkra dig om att ditt CV ger ett så lyckat intryck som möjligt. Våra mallar är dessutom helt gratis och går att specialanpassa så att de lämpar sig för dig och din situation extra väl.

Tänk på formatet och strukturen

När du valt en layout behöver du gå vidare till en annan del av CV:ts utsida – dess format och struktur. Formatet inkluderar framför allt längden och läsligheten av CV:t, och här är de främsta reglerna att hålla CV:t mellan en och två A4-sidor samt att använda ett normalstort typsnitt med breda marginaler och stora styckeavstånd.

Strukturen gäller två aspekter och den första gäller ordningen på sektionerna. Här är det bara ett alternativ som är lämpligt då det är det enda som är logiskt, lättläst och förväntat i en sådan pass professionell situation. Den ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Utbildningar.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Den andra aspekten av strukturen på CV:t gäller strukturen inom sektionerna. I detta fall kan du antingen strukturera efter en omvänd kronologi med den senaste erfarenheten eller punkten högst upp, eller efter relevans med den mest meriterande erfarenheten eller punkten högst upp. Båda strukturerna erbjuder fördelar och nackdelar, och de passar olika väl beroende på vad du har för bakgrund.

⚠️ Varning: Försök att förbli konsekvent i strukturen du väljer, då du annars kan upplevas som rörig eller ostrukturerad. Men glöm heller inte att alltid använda en relevant struktur i de sektioner som inte anger tidsperioder.

Formulera dig väl med ett lämpligt språkbruk

Den sista aspekten som hänger samman med CV:ts utsida är språkbruket, då det spelar en stor roll för det första intrycket och kan påverka såväl innehållet som layouten av CV:t. Inom forskningsyrket är dessutom språket mycket viktigt, trots att det i många fall kan vara ett enskilt yrke, då du ju måste kunna uttrycka dina metoder och resultat på ett lämpligt sätt.

Forskares viktigaste uppgifter är att framstå som trovärdiga och professionella, och därför är det initiala steget att lyckas med språket att uttrycka sig korrekt utan varken talspråk eller andra slarvfel. Du kan därtill hålla en professionell och formell ton genom hela dokumentet, och använda ord och begrepp som är branschenliga. Sådana ord kan exempelvis vara:

 • Forskning.
 • Undersökning.
 • Studie.
 • Informationssökning.
 • Experiment.
 • Metod.
 • Resultat.
 • Vetenskaplig.

Det kan också vara fördelaktigt att uttrycka sig positivt och ödmjukt för att framstå som trevlig och en god medarbetare. Här kan du även hålla dig objektiv till dina meriter för att undvika att framstå som skrytig eller liknande, och hålla språket kort och koncist för att förenkla läsningen. Försök därtill att visa vem du är och vad du har för personlighet i språket, då det kan få dig att sticka ut och verka minnesvärd. Det brukar vara värt mycket i en konkurrenskraftig rekryteringsprocess!

⚠️ Varning: Ett korrekt och formellt språk innebär inte att det måste vara avancerat, utan försök snarare att uttrycka dig enkelt. Ett CV ska vara lättillgängligt och gå snabbt att läsa igenom, så krångla inte till det i onödan.

CV för forskare

Inled CV:t med en presentation

När du ska inleda skrivprocessen för innehållet av CV:t bör du börja från början, vilket i detta fall är med ditt namn. Precis som i andra första möten är det nämligen lämpligast att inleda alltihop med ditt namn och därefter gå vidare in på ytterligare information om dig själv.

Du kan ange ditt namn i en rubrik över CV:t eller som en första punkt i den inledande sektionen, beroende på vad layouten tillåter. Om du hoppar in i den inledande sektionen, som också kallas header, bör du följa namnet med en lista på dina främsta kontakt- och personuppgifter som läsaren av ditt CV kommer att behöva under rekryteringsprocessen. En sådan lista kan t.ex. se ut som följande:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till LinkedIn-profil eller professionell hemsida.
📌 Tips: De flesta rekryterare och arbetsgivare uppskattar även ett fotografi av dig själv i headern, då det medför en extra referenspunkt som gör dig lättare att minnas.
⚠️ Varning: Undvik att ange information som är alltför personlig, såsom ett smeknamn, oseriös, såsom länkar till dina privata sociala medier, eller som kopplar dig till en tidigare arbetsplats, såsom ett jobbnummer eller en e-postadress som anger företagets namn.

En misslyckad header följer inte råden ovan och kan därför likna exemplet nedan:

FELAKTIG
Christian “Chrille” Björkman
chrille_snille@hotmail.com
instagram.com/chrillebjorkman
071-8872118
Göteborgare
Doktorand

Introduktion

Nästföljande sektion fortsätter på det inledande och presenterande planet då den fungerar för att introducera dig. Förr var det vanligare att ange en “professionell sammanfattning” i ansökningar, men på senaste tiden vill såväl svenska som internationella rekryterare och arbetsgivare få mer info än så. En introduktion är därför mer lämplig enligt de flesta och i den kan du ge en beskrivning av dina erfarenheter, uppdrag, prestationer och kompetenser, men också dina styrkor, drivkrafter, egenskaper, lärdomar, framtidsdrömmar och mål. Allt som inte är för personligt men som ger en beskrivning av dig som arbetare och din karriär, kort sagt.

⚠️ Varning: Det bästa är att få med så mycket info som möjligt men på så lite utrymme som möjligt, så se till att hålla introduktionen koncist. Tre eller fyra meningar brukar vara lagom.

En lyckad introduktion inleder med den sökta tjänsten eller den tidigare yrkesrollen och går sedan in på de övriga aspekterna vi listade ovan. Den kan t.ex. se ut som följande:

KORREKT
Doktorand med vetenskapliga ambitioner inom genmodifiering och växtbiologi. Har tidigare erfarenhet från såväl min akademiska karriär som min yrkesmässiga sådana, och drivs framför allt av att hitta nya upptäckter, att bidra till en samhällelig utveckling samt att få spännande forskningsuppdrag. I framtiden vill jag ha ett yrke som matchar mina drivkrafter och som uppfyller mina drömmar om att fylla den akademiska världen med ett mer hållbart tänk.

Utbildningar

Sektionen som följer de introducerande avsnitten brukar vara den om arbetslivserfarenheter, då många anser den sektionen vara den viktigaste i CV:t. Men inom forskningsyrket är ofta de akademiska erfarenheterna relevantare och därför rekommenderar vi dig att istället prioritera sektionen om utbildningar.

Sektionen i fråga borde innehålla mellan ett par och fyra eller fem utbildningar som alla är tydligt relevanta för jobbet du söker, som varit givande i din karriär rent generellt, och som är under tio år gamla. Varje utbildning ska därtill presenteras med följande info:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Examen, utbildning, program eller kurs samt eventuella högskolepoäng.
 • Lärosäte, skola eller utbildare samt läge eller stad.
 • En eventuell kommentar som anger inriktning, fördjupning, examensarbete eller betyg.
⚠️ Varning: Om du har en hög utbildning behöver du inte ödsla tid på grundläggande och uppenbara sådana såsom en grundskoleutbildning eller en gymnasieutbildning.

En utbildning som passar utmärkt i ett forskar-CV kan t.ex. vara denna:

KORREKT
2016
Magisterexamen i företagsekonomi
Mittuniversitetet Sundsvall

 • Inriktning redovisning och revision.

CV för forskare

Arbetslivserfarenheter

Näst på tur följer alltså i detta fall sektionen om arbetslivserfarenheter, och den liknar sektionen ovan på flera sätt. Först och främst måste du vara lika selektiv gällande vilka erfarenheter som ska få utrymme, då samtliga måste vara relevanta och aktuella. Sedan måste du presentera varje erfarenhet med följande info:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Yrkesroll, titel eller främsta arbetsuppgift.
 • Företag eller arbetsplats samt läge eller stad.
 • Kortfattade kommentarer som berättar om arbetsuppgifter, prestationer, ansvarsområden, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Du måste inte fylla sektionen till bredden med långa anställningar på prestigefyllda företag, utan det räcker ofta med ett par eller tre erfarenheter. De kan därtill vara alternativa erfarenheter som exempelvis extrajobb, volontärarbeten, praktikplatser, APL, korttidsuppdrag eller uppdrag från skolan. Alla erfarenheter är trots allt meriter!
⚠️ Varning: Ta gärna inspiration från jobbannonsen eller företagets hemsida för att få bättre koll på vad de vill få se för meriter, men glöm inte att därtill tänka själv. Att ange unika meriter kan ibland vara ett sätt att sticka ut och verka extra kvalificerad.

En arbetslivserfarenhet som är bristande i såväl relevans som språkbruk och info kan likna denna:

FELAKTIG
1/2 2013-7/12 2015
Florist

 • Jag har ett stort personligt intresse för växter och blommor, men efter att ha arbetat som florist ville jag utveckla mina kunskaper i form av vetenskapliga studier.
 • Jag slutade på jobbet för att jag ville studera.

Kvalifikationer och kompetenser

Majoriteten av alla forskar-CV:n, och CV:n rent generellt, avslutas med nästkommande sektion – om kvalifikationer och kompetenser. I den kan du nämligen runda av CV:t på ett tydligt vis med en lista på dina främsta kvalifikationer och kompetenser som du tror kan vara intressanta enligt läsaren.

Börja gärna med kvalifikationer om du exempelvis har en licens eller legitimation, eller om du är medlem i någon viss yrkesorganisation eller dylikt. Du kan i så fall även ange hur många års erfarenhet du har samt din utbildningsnivå.

I övriga fall kan du inleda sektionen med dina yrkesspecifika kompetenser som exempelvis kan handla om kunskaper inom ditt forskningsområde, färdigheter inom administration, färdigheter inom informationssökning, förmågor inom vetenskapligt skrivande och så vidare. Sedan kan du fortsätta med de mindre yrkesspecifika men fortfarande meriterande kompetenserna såsom språkkunskaper, tekniska färdigheter, fysiska förmågor, innehav av körkort och liknande.

📌 Tips: Om du anger fler än åtta punkter i listan bör du dela upp den i separata sektioner eller underrubriker. “Språkkunskaper” brukar t.ex. vara en lämplig underrubrik.
⚠️ Varning: Inkludera endast “hårda” kompetenser i sektionen då de är konkreta och lätta att mäta. “Mjuka” kompetenser samspelar snarare med egenskaper och passar därför bättre i din introduktion eller ett personligt brev.

Övriga sektioner

Du kan även avsluta ett CV med en annan sektion om du har relevanta meriter som inte nödvändigtvis hör hemma i de övriga sektionerna av CV:t. Det kan exempelvis vara sektioner för publikationer, vilket är vanligt i forskaryrket, eller för priser eller utmärkelser. Dessa kan göra all skillnad i hur meriterad och unik du framstår, så det är värt att tänka på.

📌 Tips: Om du adderar en ytterligare sektion med publikationer bör du kalla sektionen för just “Publikationer”, då det ökar överskådligheten i CV:t.
⚠️ Varning: Ange bara en ytterligare sektion om du har minst två punkter att ange i den samt om punkterna inte har en given plats någon annanstans i CV:t. I så fall är det bättre att exkludera den extra sektionen och hålla CV:t kortfattat.

CV för forskare

Sammanfattning: Skriv ett CV för forskare

Innan du ger dig på att formulera ett eget forskar-CV kan det vara en god idé att repetera de viktigaste tipsen och varningarna som vi angett under artikelns gång. Det kan nämligen ge dig en djupare förståelse för vad du bör ha i åtanke när du skriver CV och därtill underlätta om du behöver friska upp minnet i framtiden.

📌 Tips:

 • Använd och ladda ner en mall för att öka dina chanser att ge ett gott första intryck.
 • Anpassa både språket och strukturen så att du framstår som extra kompetent och tilltalande.
 • Optimera alla sektioner och informationstillfällen i CV:t då det möjliggör för dig att inkludera alla dina meriter och fördelar.
 • Försök att sticka ut och verka unik då det gör dig extra minnesvärd.

⚠️ Varningar:

 • Ange aldrig info i din ansökan som är för personlig, irrelevant, inaktuell, falsk, uppenbar eller ointressant på övriga vis.
 • Ta gärna inspiration från jobbannonsen eller företagets hemsida, men glöm inte att ange sådant som du själv anser intressant.
 • Avvik aldrig från ett professionellt fokus, då ditt CV ju trots allt är ett högst professionellt dokument i din ansökan.

Få ytterligare hjälp av våra resurser

Artikeln ovan gav dig förhoppningsvis lite mer kött på benen gällande att få till ett forskar-CV, men det är inte konstigt om du anser dig behöva mer stöd än så. Sök dig i så fall vidare på vår hemsida och ta del av samtliga av våra hjälpsamma resurser. Du kan exempelvis läsa våra texter och exempel, ladda ner våra mallar och inte minst använda vår superenkla och smidiga CV-byggare.

Acceptera den hjälp som finns och optimera på så vis din ansökan redan idag. Lycka till!

CV för forskare

Vanliga frågor och svar om att skriva sitt CV som forskare

Fråga: Vad krävs för att få kalla sig forskare?

Svar: Forskartiteln är inte skyddad och den används relativt brett, men däremot brukar man som forskare bedriva någon slags forskning eller studie för att utveckla en kunskap eller liknande. Titeln används ofta på människor som är anställda på universitet eller vetenskapliga institutioner, så det är inte helt fel att kalla dig för det i ett forskar-CV.

Fråga: Behöver man ha tidigare erfarenheter för att få söka jobb som forskare?

Svar: Det krävs både viss forskningserfarenhet och en lång utbildning för att få ett forskarjobb på svenska vetenskapliga institut. Du kan med fördel presentera sådana erfarenheter i din ansökan för att på så vis illustrera din kompetens.

Exempel på CV för forskare

cv utan erfarenhet för forskare mallar för cv:n för forskare
erfaren forskare cv Ladda ner cv för forskare

Liknande artiklar