Lyckas med ditt CV för ambulanspersonal vare sig du är legitimerad sjuksköterska eller inte

Det är inte ovanligt att människor strävar efter att få arbeta inom yrken som verkligen betyder något och i vilket de får bidra till ett bättre samhälle. De mest ambitiösa väljer ofta sjukvård, då det kan innebära att få rädda liv och att få spännande medicinska uppdrag.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

En sådan anställning garanterar en fartfylld och lärorik vardag med klara resultat efter varje uppdrag eller uppgift.

Som ambulanspersonal hamnar du mitt i spänningens kulmen, och du behöver inte nödvändigtvis en lång utbildning eller liknande för att nå dit. Dock behöver du ett utmärkt CV för ambulanspersonal, ett personligt brev, referenser och en rad andra fördelar som ingår i en bedömning om du är lämpad för jobbet eller inte. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur du bäst fulländar ditt CV, då det är huvudnyckeln till yrket, och vi kommer framför allt att behandla följande punkter:

 • Ett konkret exempel på CV för en arbetare inom ambulanssjukvården.
 • Hänvisningar till fler exempel och liknande texter.
 • Genomgångar i hur du skapar och skriver varje del av ditt CV med tips, varningar och exempel.
 • Några kompletterande ord om hur du skriver ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att bli ambulanssjukvårdare eller -sjuksköterska.

Table of Contents

CV-exempel för ambulanspersonal

Eli Abrahamsson
1997-11-04
Ambulanssjukvårdare
070-8573528
eli.abrahamsson@gmail.com
Rimsmedsvägen 24
39234, Kalmar

Introduktion
Jag utbildade mig till ambulanssjukvårdare förra året efter att ha varit undersköterska i nära fem år, och det har varit otroligt givande och spännande. Det passar mina drivkrafter särskilt väl, då jag drivs av höga tempon, betydande ögonblick och att göra verklig skillnad. Mitt mål är att fortsätta få erfarenhet inom ambulanssjukvården och att möjligtvis även vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska i framtiden.

Arbetslivserfarenhet
2021-2022
Ambulanssjukvårdare
Region Kalmar län

 • Samarbetade med en legitimerad sjuksköterska runt omkring region Kalmar län, och hjälpte en mängd patienter av olika riskgrad.
 • Mina främsta ansvarsområden var att köra ambulansen, att sköta den tekniska utrustningen, samt att ringa och ta emot samtal från SOS alarm, sjukhuset och övriga medarbetare. Jag assisterade även min kollega vid behov.
 • Fick många insikter om ambulanssjukvården, akutsjukvård i övrigt och stresshantering.

2018-2020
Undersköterska
Länssjukhuset i Kalmar

 • I nära tre års tid arbetade jag som undersköterska, och fick en hel del administrativa ansvar samt inom patientvård.
 • Mina arbetsuppgifter bestod främst av att assistera sjuksköterskor och läkare, att förbereda patienter, att hjälpa patienter med hygien, enklare vård och vardagssysslor, samt att ha kontakt med närstående.
 • Jag fick mersmak för sjukvården och för att hjälpa patienter på medicinska och övriga sätt.

2016-2018
Undersköterska
Liljans vård- och omsorgsboende Kalmar

 • Efter gymnasiet arbetade jag deltid på ett omsorgsboende som framför allt var inriktat på demens och äldrevård.
 • Jag samarbetade med en grupp medarbetare och fick enklare uppdrag inom sjukvård och mer omfattande uppdrag inom övrig vård och omsorg.
 • Skapade nära kontakter med de som bodde permanent och deras närstående, och fick många lärdomar angående patientkontakt, omvårdnad och att vara lyhörd på en arbetsplats.

2016
Praktik undersköterska
Länssjukhuset i Kalmar

 • I fem veckor fick jag skugga en grupp undersköterskor och sjuksköterskor, och tillsammans med dem utföra enklare vård på patienter.
 • Jag provade på tjänsten som undersköterska och fick därför förbereda patienter för undersökningar och behandlingar, och dessutom hjälpa dem med deras olika behov.
 • Min passion för vård och omsorg fick en rejäl skjuts av upplevelsen, och jag fick en klar insikt i hur det går till på sjukhuset och i sjukvården i övrigt.

Utbildning
2020-2021
Utbildning ambulanssjukvårdare
Yrkeshögskolan Kista

2013-2016
Vård- och omsorgsprogrammet
Jenny Nyströmsskolan Kalmar

 • Specialisering sjukvård.

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Mycket god förmåga som ambulansförare.
 • Goda administrativa och tekniska förmågor.
 • Goda kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmågor.
 • Grundläggande kompetenser inom sjukvård.
 • Erfaren inom HLR och första hjälpen.
 • Stark och uthållig fysik enligt krav.

Övrig kompetens:

 • C-körkort.
 • B-körkort.
 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.

CV för ambulanspersonal

Ta del av fler exempel och liknande hos oss

Om exemplet ovan inte passade dig eller om du vill få läsa ytterligare exempel av andra anledningar så är du välkommen att söka dig vidare på vår hemsida. Där erbjuder vi en mängd CV-exempel för exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska assistenter, läkare och chaufförer.

Du kan därtill läsa de blogginlägg, guider och artiklar vi erbjuder som är såväl inspirerande som lärorika. De behandlar flera olika delar av att söka jobb och skapa en jobbansökan, och kan därför vara till stor hjälp.

Skapa ett lämpligt CV

När det är dags att påbörja arbetet med ditt egna CV rekommenderar vi dig att först och främst hitta en lämplig utsida. Utsidan, eller layouten, kan nämligen påverka innehållet och den är också avgörande för det första intrycket du ger läsaren, så det är en bra startpunkt.

Som ambulanssjuksköterska eller övrig arbetare inom ambulanssjukvård bör du försöka framstå som logisk, professionell och pålitlig, och det gäller även i layouten. Välj därför en design med blåa eller kalla färger, som representerar trygghet, lugn och ansvar, och raka linjer. Du underlättar även läsningen av ditt CV om du väljer en layout med breda marginaler, mycket utrymme och ett lättläst typsnitt.

📌 Tips: De dig inte på att skapa en egen layout, utan välj istället en färdig mall som är professionellt framtagen och granskad. På vår hemsida erbjuder vi exempelvis mängder av mallar som är utmärkta val för dig som söker yrken inom ambulanssjukvård, och samtliga är helt gratis.

Struktur

Något som hänger samman med såväl layouten som innehållet är strukturen av ditt CV, och därför är det en annan bra sak att fundera på innan du inleder ditt skrivarbete. Strukturen av sektionerna är relativt snar då det bara finns ett logiskt och förväntat alternativ, och den ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

När det gäller strukturen inom sektionerna är det dock inte alls lika strängt, utan där kan du välja mellan flera olika varianter. Antingen strukturerar du efter relevans med den mest meriterande erfarenheten eller punkten först, eller efter en omvänd kronologi med den senaste erfarenheten eller punkten först. Det beror på vad du har för karriär bakom dig, då en relevant struktur passar bättre för mångsidiga och spretiga karriärer och en omvänt kronologisk struktur passar bättre för raka och målmedvetna karriärer. Du som söker anställning inom ambulanssjukvård kommer därför troligen välja en omvänt kronologisk struktur.

⚠️ Varning: Akta dig för att växla mellan strukturer i CV:t, då det lätt får dig att verka rörig och svår att ha att göra med. Dock kan du inte använda en omvänt kronologisk struktur i sektionerna som inte anger tidsperioder, så där finns ett undantag.

Språkbruk

En sista sak du behöver tänka igenom innan du ska skriva CV:t är språkbruket. Som anställd inom ambulanssjukvården måste du ha en god kommunikationsförmåga, och det bör speglas redan i ditt CV. Det kan ha en stor påverkan på intrycket du ger läsaren.

För det första måste du vara pedagogisk och tilltalande, för att kunna väcka förtroende och lugn hos patienter och dina medarbetare. En sådan kompetens visar du genom att uttrycka dig på ett trevligt, positivt, ödmjukt och objektivt sätt, utan att ställa krav, verka skrytig eller arrogant. Du kan dessutom skriva på ett kort och enkelt sätt för att göra ditt CV lättillgängligare och mer lättläst.

För det andra måste du ha en professionell framtoning i ditt språk, så att du verkar kompetent och lämplig för tjänsten du söker. Håll ett ständigt professionellt fokus, utan att gå in på alltför privata detaljer, och försök att uttrycka dig formellt. Ditt språk bör dessutom vara helt korrekt, utan slarvfel eller liknande, om du vill verka kvalificerad. För att öka intrycket av att du är rätt person för jobbet kan du dessutom vända dig till ord och begrepp som är branschenliga och positivt betingade, så att du får läsaren att associera dig med rollen redan innan du fått det. Sådana ord kan exempelvis vara:

 • Akutsjukvård.
 • Ambulanssjukvård.
 • Patient.
 • Kompetens.
 • Erfarenhet.
 • Sjukhus.
 • Kunskap.
 • Fysik.
⚠️ Varning: Ett korrekt språkbruk innebär inte ett avancerat sådant, så akta dig för att göra det svårare än nödvändigt.

CV för ambulanspersonal

Inled ditt CV rätt

Nästa steg i processen att skapa ett CV för arbeten inom ambulanssjukvården är att skriva innehållet, och det gör du bäst från början – med ditt namn. Du kan antingen skriva det i en rubrik över CV:t eller som första punkt i den inledande sektionen.

Headern ska alltid vara först i ett CV, då den presenterar dig i form av dina viktigaste person- och kontaktuppgifter. Dessa kan skilja sig åt beroende på länet eller arbetsgivaren, men oftast efterfrågas följande punkter:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: Inkludera även gärna ett fotografi av dig själv i headern då många arbetsgivare uppskattar den extra referensen.
⚠️ Varning: Ange inte information i headern som är för privat, såsom ett smeknamn eller dina privata sociala medier, som är inaktuell, såsom en gammal hemadress, eller som kopplar dig till en tidigare arbetsplats, såsom en jobb-e-post eller ett jobbnummer.

En utmärkt header kan se ut som följande:

KORREKT
Emmy Rosenberg
19890617
Ambulanssjuksköterska
076-5564837
emmyrosenberg@hotmail.com
Hamnvägen 41
39231, Kalmar
linkedin.com/emmyrosenberg

Introduktion

Efter headern följer en annan typ av presentation, och den kallas för introduktionen. I din introduktion kan du nämligen berätta om dina tidigare erfarenheter och prestationer, men också dina lärdomar, styrkor, drivkrafter, framtidsdrömmar och mål.

Syftet med introduktionen är att fånga läsarens intresse, att berätta om vem du är som arbetare och att hinta om vad som komma skall i det resterande CV:t. Därför är det viktigt att du får med så mycket information som möjligt men att du samtidigt inte går in på detaljer eller gör sektionen längre än tre till fyra meningar.

📌 Tips: Ta vara på möjligheten att uttrycka dig i löpande text, då det är relativt unikt i ett CV, på så vis att du visar din personlighet och därmed framstår som extra tilltalande och minnesvärd.

En bristande introduktion behandlar för få ämnen, har en negativ ton och riktar dessutom fokuset till kandidatens privata jag snarare än professionella jag. Det kan se ut som följande:

FELAKTIG
Jag söker jobb som ambulanssjuksköterska eftersom att jag har en lång bakgrund inom ambulanssjukvården och på olika medicinska institut. Mina krav är att jag ska slippa arbeta nätter och helger, då jag är pappa och inte vill vara hemifrån, att jag inte behöver gå med i vårdförbundet då jag inte vill stödja sådana organisationer, samt att jag inte behöver ta kontakt med närstående då sådana samtal bara gör mig ledsen. Jag vill hellre få fokusera på att rädda liv och att få arbeta upp en god fysik.

Arbetslivserfarenheter som visar att du har rätt vårdnivå

Sektionen som följer härnäst är i mångas ögon den viktigaste, då den behandlar dina tidigare arbetslivserfarenheter. Här kan du ange uppåt fem eller sex erfarenheter som är relevanta för jobbet du söker, som är under tio år gamla och som varit givande i din karriär. Varje arbetslivserfarenhet ska dessutom presenteras med följande information:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag samt län, region eller läge.
 • Kortfattade kommentarer som behandlar dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Begränsa dig inte till att berätta om en utvald anställning, utan inkludera även gärna erfarenheter såsom praktikplatser, APL, sommarjobb, extrajobb, volontärarbeten eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

En arbetslivserfarenhet som inte lämpar sig i ett CV för arbeten inom ambulanssjukvården missar viktig information, lägger fokus på fel saker och är alltför intetsägande, likt följande:

FELAKTIG
Sjuksköterska för ambulanssjukvården
2/4 2010-9/11 2014

 • Jag var ambulanssjuksköterska och såg till att patienterna fick rätt vårdnivå och gott omhändertagande på väg till sjukhuset.
 • Jag gillade tjänsten, men avslutade den då jag istället fick anställning på sjukhuset i min hemregion.

CV för ambulanspersonal

Utbildningar

Nästa sektion ska vara den om utbildningar, då den liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på flera sätt. Dels behöver du sålla lika mycket i dina utbildningar som arbetslivserfarenheter när det gäller relevans, aktualitet och liknande. Dels ska varje utbildning presenteras med följande information, som liknar den om arbetslivserfarenheterna:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Utbildning, kurs, program eller examen.
 • Skola, lärosäte eller utbildare samt läge.
 • Eventuell kommentar som anger fördjupning, inriktning, profil eller liknande.
⚠️ Varning: Inkludera aldrig utbildningar som är uppenbara, som exempelvis en grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program. Undvik dessutom att ange lägre utbildningar om du har flera på högre nivå.

En utbildning som är en god idé att inkludera i ett CV för arbeten inom ambulanssjukvården kan lika detta exempel:

KORREKT
Specialistsjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet distans
2019-2021

 • Inriktning ambulanssjukvård.

Kompetenser utöver B-körkort

De allra flesta väljer att avsluta sina CV:n med följande sektion, vilken är den om kompetenser. Den rundar nämligen av CV:t på ett tydligt sätt med en konkret lista av dina främsta meriter och kompetenser, som du vill poängtera inför läsaren av CV:t.

Börja gärna sektionen med kvalifikationer, om du har några. Dessa kan för ett yrke inom ambulanssjukvården innefatta en legitimation, om du exempelvis är en legitimerad sjuksköterska, eller ett medlemskap i en yrkesorganisation, såsom Vårdförbundet. Du kan även, om du så vill, ange hur många års erfarenhet du har inom ambulanssjukvården, vilken utbildningsnivå du har eller något liknande.

Därefter kan du gå in på yrkeskompetenser som efterfrågas av arbetsgivaren och tjänsten i sig. Det kan exempelvis handla om medicinska kunskaper, erfarenhet inom akutsjukvård, en god fysik och så vidare. Du kan även berätta om mindre yrkesspecifika kompetenser men som ändå är viktiga att inneha, såsom kommunikationskunskaper, administrativa förmågor, tekniska förmågor, språkkunskaper och liknande. Det är dessutom av största vikt att berätta om dina körkort i sektionen, då många regioner och län har B-körkort eller till och med C-körkort som krav för tjänsten.

📌 Tips: Om du har fler än åtta punkter i din lista bör du dela upp den i separata sektioner eller i underrubriker, då det underlättar läsningen.
⚠️ Varning: En hel del människor inkluderar “mjuka” kompetenser i sektionen, vilka är abstrakta och snarare samspelar med personliga egenskaper än yrkeserfarenheter. Det är sällan en god idé, oavsett hur meriterande de må vara, utan vi rekommenderar dig istället att ange dem i din introduktion eller i ditt personliga brev.

Några “mjuka” kompetenser som är viktiga för medarbetare inom ambulanssjukvården att ha men som inte ska anges i sektionen i fråga kan vara:

 • Stresstålig.
 • Fokuserad.
 • Social.
 • Orädd.
 • Öppen.
 • Samarbetsvillig.

CV för ambulanspersonal

Komplettera CV:t med ett personligt brev

När ditt CV är färdigt och du läst igenom det noga är det dags att komplettera det med ett personligt brev. Ditt personliga brev är nämligen i de flesta fall lika viktigt som CV:t, då många arbetsgivare inom området lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig utveckling. Det, och varför du är en god kandidat för jobbet i fråga, är utmärkta saker att behandla i brevet, och det ger dig dessutom chansen att uttrycka dig i löpande text till skillnad från det sterilare CV:t.

För att lyckas med ditt personliga brev rekommenderar vi dig att du inkluderar följande delar:

 • En hälsningsfras som nämner arbetsgivaren eller rekryteraren.
 • En inledande sektion som kort presenterar dig som arbetare, fångar läsarens intresse och besvarar hens initiala frågor.
 • Två till tre ytterligare sektioner som behandlar erfarenheter, prestationer, kompetenser, styrkor, drivkrafter, mål och liknande. Dessa sektioner bör fokusera på vad som gör dig till en lämplig kandidat.
 • En avslutande sektion som rundar av brevet, tackar läsaren och uppmuntrar hen att ta kontakt med dig inom kort.
 • En avskedsfras och din underskrift.
📌 Tips: Använd gärna en likadan mall till ditt personliga brev som du använde till CV:t, då det ger ett enhetligt och tilltalande intryck.

Sammanfattning: Lyckas med ditt CV för ambulanspersonal

Innan vi lämnar dig till att skriva ett eget CV vill vi upprepa de viktigaste tipsen och varningarna som vi lyft fram i artikeln, så att du med god grund kan påbörja ditt arbete. Det underlättar även om du behöver friska upp minnet i framtida situationer.

📌 Tips:

 • Sök efter och ladda ner mallar till din ansökan och ge på så vis ett gott första intryck.
 • Anpassa strukturen och språkbruket i både ditt personliga brev som CV så att du framstår som extra kvalificerad och som en god kandidat för jobbet.
 • Försök att sticka ut och verka unik, då det gör dig minnesvärd och ökar dina chanser att få tjänsten.
 • Ta vara på varje sektion och informationstillfälle så att du får möjlighet att inkludera alla dina meriter och fördelar som imponerar på läsaren.

⚠️ Varningar:

 • Lägg stor vikt vid att hålla din ansökan kort och koncis, då du annars riskerar att förlora läsarens uppmärksamhet. Det kan också göra din ansökan svårläst och svårtillgänglig.
 • Inkludera aldrig information i din ansökan som är för privat, irrelevant, oseriös, inaktuell, uppenbar eller olämplig på andra sätt.
 • Släpp aldrig det professionella fokuset, utan kom ihåg att både CV:t och ditt personliga brev är högst professionella dokument.

Få mer hjälp i CV-skrivandet

Vi förstår om du, trots artikeln ovan, behöver ytterligare hjälp i ditt CV-skrivande. I så fall är du välkommen att klicka dig vidare in på vår hemsida och använda de resurser vi erbjuder där. Du kan läsa våra texter och exempel, men också ladda ner mallar och använda vår CV-byggare som gör hela arbetet enklare, roligare och snabbare och som dessutom ger ett bättre resultat.

Se till att optimera både ditt CV och ditt personliga brev redan idag, så att du får nästa jobb du söker. Lycka till!

CV för ambulanspersonal

Vanliga frågor och svar om att bli ambulanssjukvårdare eller -sjuksköterska

Fråga: Vilka arbetar i en ambulans?

Svar: Det finns vanligtvis två olika yrkesroller i en ambulans: en specialistsjuksköterska och ambulanssjukvårdaren. Specialistsjuksköterskan har en längre utbildning och mer omfattande kunskaper inom vård, och då mer specifikt akutsjukvård, så hen hanterar främst vården av patienten. Ambulanssjukvårdaren har ofta mer tekniska och administrativa ansvar såsom att ta emot samtal, köra fordonet och assistera sjuksköterskan.

Fråga: Vad tjänar en ambulanssjuksköterska?

Svar: I Sverige tjänar en ambulanssjuksköterska en snittlön på 37 200 kronor. Det skiljer sig dock åt beroende på länet du arbetar i och vilket behov som råder på arbetsmarknaden.

Exempel på cv:n för ambulanspersonal

CV-mallar för ambulanspersonal erfaren cv för ambulanspersonal
ingen erfarenhet cv för ambulanspersonal ladda ner cv för ambulanspersonal cv-mall

Liknande artiklar