Hur du bäst ska svara på frågan “berätta om dig själv”

Jobb- eller anställningsintervjuer anses ofta svåra och obehagliga då så pass mycket står på spel. Frågorna kräver omtanke och förberedelse och du måste svara rätt för att ge ett gott intryck och gå vidare i rekryteringsprocessen.

Skapa ditt CV på några minuter

Den fråga som nästan alltid inleder intervjun, “berätta om dig själv”, kan verka extra svår då den är avgörande på flera sätt.

Många arbetsgivare eller rekryterare ställer frågan och förväntar sig särskilda svar i såväl språk som utformning och innehåll. Svaren är dock inte nödvändigtvis självklara och kräver därför en viss förkunskap och förståelse för hur anställningsintervjuer går till. Därför kommer vi i den här artikeln ge dig en omfattande genomgång i hur du svarar på frågan, så att du förstår precis hur du ska agera både innan och under intervjun.

Vi kommer att behandla följande punkter:

 • Exempel på svar som passar frågan “berätta om dig själv”.
 • Guide i hur du formulerar och formar svaret på egen hand med exempel, tips och varningar.
 • Förklaring till varför frågan är viktig i en intervju och varför den ställs.
 • Förslag på hur du kan förbereda dig inför att svara på frågan.
 • Vanliga frågor och svar om att svara på frågan “kan du berätta lite om dig själv”.

berätta om dig själv

Table of Contents

Exempelsvar på frågan “berätta lite om dig själv”

Exempel ett:

KORREKT
Jag är en lyhörd och optimistisk arkitekt som sedan sex år tillbaka främst specialiserat mig i kommersiellt byggande. Jag har varit intresserad av att skapa funktionella utrymmen av olika slag även innan jag började min karriär inom arkitektur då jag har ett stort intresse för ordning, effektivisering och trivsel. Mitt syfte har alltid, sedan skolåldern, varit att få mina medmänniskor att känna sig bekväma och välkomna samt att bidra till att deras liv blir så enkla som möjligt. I framtiden vill jag bedriva detta vidare i form av att få skapa kommersiella byggnader i större skala som gynnar fler människor, samtidigt som jag vill få utvecklas i mitt arbete och får lära mig mer av såväl kollegor som kunder.

Exempel två:

KORREKT
Först och främst har jag alltid varit väl medveten om min priviligerade sits som man på arbetsmarknaden, då jag har två mammor som fått kämpa sig uppåt i sina karriärer. Så jag tar ingenting för givet och är ständigt noga med att lyssna på och ägna uppmärksamhet åt alla människor jag möter, oavsett vad de har för identiteter. Som lärare har det givit mig viktiga kompetenser inom såväl pedagogik som kommunikation, och det tillsammans med min öppna och kreativa personlighet gör mig till en utmärkt lärare. Idag är mitt mål att träffa och arbeta med många fler ambitiösa ungdomar som jobbar på ett mer självgående sätt, då jag tror att det kan ge mig utrymme till att hjälpa varje individ bättre. Det individualiserade arbetssättet låter mig därtill öva på rollen som mentor snarare än övergripande lärare.

Ett bristande exempel:

FELAKTIG
Det viktigaste och mest aktuella ni behöver veta om mig som person är att jag är resultatinriktad, driven och noggrann. Jag gör mitt jobb så snabbt och effektivt jag kan och jag låter aldrig en möjlighet glida mig ur händerna. Jag är dessutom en fena på det mesta inom mitt yrke, så ni behöver aldrig oroa er för att jag inte kommer att kunna utföra mitt arbete.

berätta om dig själv

Vad ska svaret innehålla?

Som vi visade i exemplena ovan finns det vissa svar som är bättre än andra, och då främst i innehållet. Frågan “berätta kort om dig själv” efterfrågar nämligen inte bara lite information om dig som arbetare, utan det ska därtill innehålla aspekter som exempelvis:

 • Vem är du utanför arbetet?
 • Vilka tidigare erfarenheter har du?
 • Hur ser din bakgrund ut och varför kom du in på din yrkesbana?
 • Vad vill du få ut av din framtida eller nuvarande roll?
 • Vilka mål eller drivkrafter har du?
 • Vad gör dig till en bra kandidat för jobbet i form av kunskaper, kompetenser och egenskaper?
📌 Tips: Arbetsförmedlingen rekommenderar därtill att berätta om din fritid, såsom fritidsaktiviteter, familjesituation och liknande. Det gör dig extra minnesvärd och ger en bredare bild av dig själv till din arbetsgivare eller rekryterare.
⚠️ Varning: Du måste inte adressera samtliga aspekter i listan ovan, men se till att få med så mycket information som möjligt. Annars riskerar du att svara på ett otillräckligt vis.

Vad ska svaret inte innehålla?

Vi vill också varna om sådant du inte borde berätta om när du svarar på frågan, då det är bäst att lämna utrymme åt aspekterna ovan. Onödig eller ointressant information kan dessutom få din intervjuare att förlora intresse eller få dig att verka olämplig som kandidat. Sådana aspekter kan exempelvis handla om följande:

 • En historia som handlar om en familjemedlem eller vän snarare än dig.
 • Långa utläggningar om ett fritidsintresse som inte passar den sökta tjänsten.
 • Personliga egenskaper som inte går att koppla till rollen du söker eller din karriär i allmänhet.
 • Extrema politiska åsikter eller åsikter som inte lämpar sig för det sökta jobbet eller företaget.
 • Tidigare arbetslivserfarenheter som inte var givande i din karriärutveckling eller som var negativa.
 • Negativa saker om din nuvarande arbetsplats, jobb eller arbetsgivare.
 • Mål som inte passar tjänsten i fråga utan som indikerar att du borde hitta ett annat jobb.
⚠️ Varning: Din intervju har som syfte att presentera dig som arbetare, så rikta inte alltför stort fokus till ditt privata jag. Men akta dig samtidigt för att verka för fast i ditt yrke då du ju är en hel person, och inte bara en arbetare.

Förslag på hur svaret kan utformas

När du funderat på svarets innehåll, vilket ju är som byggstenar, är det dags att koppla ihop dem. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vad du vill ta upp och kanske även beroende på vad du anser viktigast i svaret.

Du kan exempelvis utforma svarets innehåll som följande:

 • Bakgrund och hur du kom in i karriären.
 • Tidigare erfarenheter och din professionella utveckling.
 • Nuvarande tjänst och främsta drivkrafter.
 • Mål och framtidsvisioner samt hur de samspelar med den sökta tjänsten.
 • Extra information om fritid,

En sådan utformning kan se ut som detta exempel:

KORREKT
Det var inte lätt för mig att komma fram till att jag ville bli fotograf med min spralliga och i många fall rastlösa personlighet, utan jag provade på en mängd andra yrken innan dess. Jag arbetade till exempel inom service, med måleri och som copywriter, och trots att inget av yrkena passade mig så gav de mig en hel del aktuella kompetenser i fråga om att driva projekt, att bemöta kunder samt att ge olika konstnärliga uttryck. Idag arbetar jag på halvtid som frilansfotograf med många olika kunder, såväl privata som professionella, samtidigt som jag är föräldraledig. I framtiden önskar jag få gå upp i heltid och därtill främst få arbeta med företagskunder då det ofta innebär större jobb som kräver mer kreativt arbete från mitt håll. Det uppskattar jag då jag älskar att få skapa omfattande koncept, ha långa samarbeten med kunder och inte minst öva min förmåga i att lösa problem.

Du kan också utforma svarets innehåll så här:

 • Vad du har för yrkesroll eller yrkesmässiga vision samt vad den betyder för dig.
 • Dina främsta egenskaper och kompetenser samt hur du använder dem i yrket.
 • Tidigare erfarenheter och fritidsaktiviteter som varit givande i din utveckling.
 • Tankar, åsikter och värderingar som matchar företaget eller arbetsplatsen du söker dig till.
 • Framtidsdrömmar och mål samt hur de passar den sökta tjänsten.
📌 Tips: Du kan även använda andra utformningar för att beskriva dig själv och dina erfarenheter, så var inte rädd för att följa din egna intuition. Så länge det du ska säga har en logisk uppbyggnad och ett bra flow så kommer det att ge goda resultat.

Använd rätt språkbruk

Det är också viktigt att du funderar på vilket språkbruk du ämnar använda när du svarar på frågan “kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund”. Du bör nämligen framstå som lämplig och formell, då det ju är ett mycket professionellt sammanhang, men samtidigt som personlig och tilltalande, då du ju ska ge ett gott intryck.

Du lyckas bäst med ditt språk om du undviker svordomar och andra olämpliga ord samt om du uttrycker dig korrekt och med ett professionellt fokus. Ett enkelt språk utan onödigt komplicerade begrepp är också att föredra. Det finns därtill många fördelar i att använda ord och uttryck som är branschenliga och positivt betingade, då det gör att du verkar kompetent och kvalificerad för yrket.

📌 Tips: Försök att använda samma språk som du använde i ditt senaste CV och personliga brev, och tänk på att hålla god ton. Det är av största vikt att är att du är artig, ödmjuk och vänlig.

berätta om dig själv

Varför ställer intervjuaren frågan i en jobbintervju?

Du kanske undrar varför rekryteraren eller arbetsgivaren ens ber dig att berätta om dig själv, då det ju inte nödvändigtvis är en fråga som djupdyker i dina olika professionella fördelar. Faktum är att frågan sällan ger någon ytterligare information än den som redan står i din ansökan eller som ni diskuterar senare i intervjun.

Syftet är oftast att du ska få möjlighet att komplettera ditt stela och formella CV genom att beskriva vem du är med spontana ord. Du förväntas ägna några minuter av intervjun till att föra fram din historia, hur du utvecklats genom åren samt vad du har för främsta fördelar, för att på så vis låta din intervjuare veta vad du själv anser viktigt och relevant. Din intervjuare ber även ofta om beskrivningen för att hen ska få en bredare bild av vem du är som person, och då inte bara i det du svarar utan även i hur du svarar. Hen lyssnar efter det du vill presentera, i vilken ordning du presenterar det i samt vilket språk du använder.

⚠️ Varning: Fastna inte i ditt huvud när din intervjuare ber dig beskriva dig själv, utan tänk på att börja från början och att ta upp sådant som du anser intressant. Din intervjuare har inte en checklista hen går igenom utan det är av större vikt att du framstår som en god arbetskamrat, en kompetent arbetare och en trevlig medmänniska.

Hur du förbereder dig inför att svara på frågor såsom “berätta om dig själv”

Det bästa du kan göra för att se till att ditt svar blir så fördelaktigt som möjligt är att öva dig på vad du ska säga. Samla dina nära och kära och be dem komma med synpunkter och råd efter att du fått berätta om dig själv. De har säkerligen varit i samma sits som du är i nu, eller också har de värdefulla insikter om sådant du bör ta bort eller lägga till eftersom att de känner dig. Det behöver inte vara så svårt att komma på ett bra svar som du först tror.

Du kan dessutom kolla in företaget och jobbannonsen en extra gång och ägna några minuter åt att fundera på hur du passar in. Börja med att läsa deras aktuella mål och värderingar, samt vad de efterfrågar, och anpassa sedan svarets innehåll efter det. Sedan kan du fundera på vad du kan bidra med och tillföra. Var dock försiktig så att du inte tappar det som du själv anser viktigt!

📌 Tips: Kom ihåg att läsa igenom din ansökan innan intervjun, då du bör vara medveten om vad som står i den så att du inte svarar något som avviker från informationen som din intervjuare redan läst.

berätta om dig själv

Sammanfattning: Hur du bäst ska svara på frågan “berätta om dig själv”

Nu vill vi avsluta artikeln genom att upprepa de främsta tipsen och varningarna vi lyft fram i form av listor nedan. På så vis blir de lättare för dig att komma ihåg och att gå igenom igen några minuter innan din intervju ska börja.

📌 Tips:

 • Berätta endast om innehåll som är relevanta och aktuella och som du anser viktiga.
 • Formulera dig så att svarets innehåll presenteras i en logisk och intressant ordning.
 • Använd ett språkbruk som kan få dig att framstå som tilltalande, kompetent och kvalificerad.
 • Förbered dig tidigare än några minuter innan intervjun ska börja så att du är säker på att du svarar på ett lämpligt och fördelaktigt vis.

⚠️ Varningar:

 • Glöm inte bort privata detaljer som medför att du verkar minnesvärd och spännande, men undvik samtidigt att avvika från ett professionellt fokus.
 • Anpassa dig gärna efter jobbet eller arbetsplatsen, men exkludera inte sådant som du själv anser viktigt för din intervjuare att veta.
 • Håll dig kort och berätta ingenting som är irrelevant, negativt eller olämpligt på andra sätt.

Få ytterligare hjälp och stöd hos oss

Vi hoppas att artikeln var till hjälp för dig, men vi förstår om själva arbetet att sätta igång jobbsökningen fortfarande känns svårt. I så fall bör du kolla in vår hemsida där vi erbjuder en mängd lärorika texter i form av exempel, artiklar, guider och blogginlägg. Vi erbjuder därtill CV-byggare och personligt brev-byggare samt gratis CV-mallar med all rights reserved.

Håll dig uppdaterad i de senaste jobbsökningstipsen och se till att nästa tjänst du söker blir din. Lycka till!

berätta om dig själv

Vanliga frågor och svar om frågan “kan du berätta lite om dig själv”

Fråga: Hur berättar man kort om sig själv?

Svar: Det du svarar på frågan “berätta om dig själv” får inte bli för långt, så att det tar upp för stor del av intervjun och låter intervjuaren förlora intresset, så det är viktigt att du håller dig kort. Försök att komprimera det du vill berätta om så mycket som möjligt, och gå inte in på onödiga detaljer. Säg exempelvis “jag har tidigare erfarenhet inom barnomsorg” hellre än “jag har arbetat som extralärare på en skola, som barnskötare på flera förskolor och som barnvakt i såväl privata som professionella sammanhang”.

Fråga: Hur beskriver man sig själv med tre ord?

Svar: Ibland byter intervjuaren ut frågan “berätta om dig själv” till “beskriv dig själv med tre ord”, och i sådana fall är det viktigt att du överväger orden noga. Glad, framåt och driven är positiva ord, men de är knappast unika eller värda att minnas utan de får dig snarare att framstå som tråkig. Mer beskrivande ord som exempelvis serviceminded, självgående, prestigelös, resultatinriktad, problemlösare, ansvarstagande, organiserad, kreativ och pedagogisk kan vara bättre val.

Liknande artiklar