Skriv ett utmärkt avskedsbrev när du vill söka nytt jobb

När du lyckats få ett nytt jobb och skrivit under dokument som ska visa att du är anställd där återstår en viktig detalj på din nuvarande arbetsplats - att säga upp dig.
avskedsbrev

Skapa ditt CV på några minuter

Många väljer att endast säga upp sig muntligt, genom att möta chefen och berätta om det nya jobbet, men i de flesta fallen kan det vara bra att komplettera ett sådant möte med en skriftlig uppsägning.

En skriftlig uppsägning är mer bindande och konkret om konflikter skulle uppstå, och en sådan kallas ofta för avskedsbrev eller uppsägningsbrev. Du behöver inte nödvändigtvis printa ut det och posta det i ett kuvert, utan det går lika bra att skicka det i form av ett email, men det är en god idé att åtminstone ha ett till hands.

I den här artikeln kommer vi att guida dig genom processen att skapa ett avskedsbrev som är lämpligt och som kommer att upprätthålla en god relation till den nuvarande arbetsplatsen och arbetsgivaren. Det gör vi genom att bland annat behandla följande punkter:

 • Ett konkret exempel på ett avskedsbrev.
 • Några ord om hur ditt avskedsbrev bör se ut och ge för intryck.
 • Genomgångar i hur varje del av brevet bör skrivas med exempel, tips och varningar.
 • Ytterligare information om hur du bäst sköter en uppsägning.
 • Hänvisningar till var du kan hitta ytterligare hjälp i jobbsökningsprocessen.
 • Svar på vanliga frågor om att skapa ett avskedsbrev.

Table of Contents

Exempel på avskedsbrev

Stina Modeus
17/10 2022

Hej Staffan!

Med detta brev önskar jag få säga upp mig från min nuvarande tjänst som junior revisor på Grant Thornton.

Enligt kontrakt har jag en månads uppsägningstid, vilket innebär att min sista arbetsdag kommer att inträffa på torsdagen den 17/11. Jag har dock möjlighet att stanna hela veckan ut för att verkligen reda ut mina affärer och eventuellt lära upp min efterträdare.

Till sist vill jag tacka för en härlig och lärorik tid tillsammans som jag säkerligen kommer bära med mig i framtida roller, oavsett vart jag hamnar. Det har varit en ära att få spendera de senaste tre åren på ett sådant framgångsrikt och utvecklande företag som Grant Thornton.

Varma hälsningar,
Stina Modeus

avskedsbrev

Skriv ett avskedsbrev som ser bra ut

Innan du sätter igång med att skriva ditt egna avskedsbrev finns det en poäng i att se till att du har en bra utsida. Det innebär i det här fallet inte särskilda layouts eller liknande, då ett enkelt brev räcker gott och väl, utan det handlar snarare om en lämplig struktur och ett lämpligt format.

Du kan antingen skriva brevet i ett dokument som du printar ut och lämnar till chefen, i ett dokument som du skickar till chefen via e-post, eller som en text direkt i ett email. Det enda vi rekommenderar dig att undvika är att handskriva avskedsbrevet då det kan ses som informellt och oprofessionellt. Om du har en otydlig handstil kan det dessutom orsaka förvirring.

Ditt avskedsbrev bör vara kort, på maximalt en halv A4-sida, och ha ett vanligt typsnitt i en lättläst storlek med breda marginaler. Du behöver inte använda särskilda rubriker eller liknande heller, utan håll texten enkel och tydlig.

När det gäller strukturen av brevets uppbyggnad bör du följa detta, då det är logiskt, lämpligt och enkelt att läsa:

 • Ditt namn och dagens datum.
 • En hälsningsfras som anger chefens eller arbetsgivarens namn.
 • En sektion som konstaterar att du säger upp dig (inkludera din yrkestitel och företagets namn).
 • En sektion som anger hur lång uppsägningstiden är enligt kontraktet samt datumet på din sista arbetsdag.
 • En avslutande sektion som tackar för tiden ni haft tillsammans och dylikt.
 • En avskedsfras följt av din underskrift.
📌 Tips: Tänk på att brevet bara ska se ut som ett vanligt email så kommer det säkerligen att ge rätt typ av intryck. Strunta i formalia och krusiduller, och fokusera istället på att vara tydlig.

Språkbruk

Något som dessutom är värt att fundera på innan du skriver brevet, som hänger samman med såväl utsidan som innehållet av brevet, är språkbruket. Ditt språk är nämligen mycket viktigt i vilket intryck du ger din chef eller arbetsgivare, och det kan vara avgörande i hur hen kommer ihåg dig i resten av ditt professionella liv. Du vill trots allt hålla en god och professionell ton så att hen kommer vilja ställa upp som referens och ge dig goda omdömen när du söker nya jobb i framtiden.

Försök att uttrycka dig kort och rakt, så att syftet med brevet hamnar i fokus. Men var även noga med att förbli positiv, ödmjuk och neutral i ditt språk, oavsett om du har sådana känslor mot arbetsgivaren eller inte. Språket reflekterar dig som person, trots allt, så det är värt att förbli lämplig i tilltalet.

Om du vill optimera språket kan du dessutom välja ord och begrepp som är lämpliga i professionella sammanhang, såsom exempelvis:

 • Tjänst.
 • Kontrakt.
 • Uppsägningstid.
 • Möjlighet.
 • Efterträdare.
 • Lärorik.
 • Givande.
 • Utveckling.
⚠️ Varning: Om du har en god relation till arbetsgivaren eller chefen bör du akta dig för att verka alltför formell i ditt tilltal, då det kan verka konstigt och stelt. Uttryck dig i så fall på ett rakt och tydligt sätt, men med ord som passar er jargong.

Inled brevet rätt

Det första ditt avskedsbrev bör innehålla är en slags sidfot högst upp med ditt namn och dagens datum. Det är ett förtydligande som är extra viktigt om konflikter eller tvister av olika slag uppstår.

Sedan kan du inleda själva brevet med en hälsningsfras som bjuder in läsaren, vilket i detta fall är chefen eller arbetsgivaren. Ett enkelt “hej” är oftast lämpligast då det är lagom formellt och inte för intimt eller oseriöst, följt av läsarens namn. Det är ännu ett förtydligande som anger den andra parten av uppsägningen.

Vidare kan du gå rakt på sak för att verkligen hålla dig till ämnet och informera läsaren om vad brevet kommer att handla om. Skriv därför något i stil med:

KORREKT
Jag vill med detta avskedsbrev lämna min uppsägning…

Det här brevet ska förtydliga att jag sagt upp mig…

Med detta brev lämnar jag min uppsägelse…

📌 Tips: Det kan kanske verka abrupt och till och med otrevligt att vara så pass rakt på sak, men i de flesta fallen är det precis vad situationen kräver. Det behöver dock inte vara något dåligt, utan så länge du håller en god ton så är en rak jargong alldeles utmärkt.

avskedsbrev

Upprätthåll en god relation via brevet

När du inlett avskedsbrevet och skrivit vad det faktiskt är för brev så kan du fortsätta med att inkludera ytterligare ett par sektioner. Först och främst bör du, än en gång för tydlighetens skull, ange hur lång uppsägningstid du har enligt ditt anställningskontrakt samt när din sista arbetsdag blir enligt dina beräkningar. I sektionen kan du också ange om du är villig att stanna längre eller om du har ett förslag på en annan sista dag.

⚠️ Varning: Fråga aldrig om att få lämna tjänsten tidigare i ditt avskedsbrev, utan fråga hellre din chef eller arbetsgivare muntligt. På så vis kan ni ha en diskussion om det, som du sedan kan hänvisa till i brevet.

Sektionen som kommer härnäst är ofta den sista sektionen, då ditt avskedsbrev ju bör hållas kort och koncist, och den behandlar dina tack. Det är högst lämpligt och till och med begärt att du uttrycker din tacksamhet för möjligheterna du fått i din nuvarande roll, samt på vilket sätt du uppskattat att få jobba på arbetsplatsen. Om du haft en god tid på företaget kan du framställa ett par meningar direkt från hjärtat, men om du haft det sämre hos företaget kan du vara kortare och formellare genom att uttrycka dig såsom följande:

KORREKT
Jag är tacksam för tiden vi spenderat ihop och alla lärdomar jag tar med mig vidare i livet.

Tack för möjligheterna och för alla erfarenheter jag fått.

Nu vill jag tacka för vårt samarbete som varit insiktsfullt och givande på flera plan.

📌 Tips: Sektionerna i fråga är ytterst viktiga både för att få läsaren att förstå vad brevet handlar om och för att upprätthålla en god relation mellan dig och läsaren, så spendera tid och energi på att få till varenda mening. Det kan vara avgörande för vilket intryck du lämnar läsaren med!

Avsluta ditt brev med en lämplig fras

Det som avslutar brevet är, som i de flesta sammanhang där du ska kontakta din chef eller arbetsgivare, en avskedsfras följt av din underskrift. Gällande avskedsfrasen finns det flera lämpliga alternativ att välja på oavsett vad du har för relation till läsaren, och några av de mer formella alternativen är:

 • Med vänlig hälsning,
 • Vänliga hälsningar,
 • Många hälsningar,

Några andra, mer intima alternativ som du kan vända dig till om du har en god relation till läsaren kan vara:

 • Allt gott!
 • Varma hälsningar,
 • Glada hälsningar,

Det finns också avskedsfraser som du bör undvika i professionella sammanhang oavsett om du är vän med läsaren eller inte. De är för intima, oseriösa, löjeväckande eller otrevliga och kan exempelvis likna följande:

 • Varma kramar,
 • Hejsvejs!
 • Tack och hej!
 • Adjöss!
⚠️ Varning: Glöm inte att ange ditt namn som underteckning efter avskedsfrasen, så att du sätter en punkt och påminner läsaren om att det är dig brevet handlar om.

Övriga råd gällande en uppsägning

När din sista arbetsdag börjar närma sig kan du därtill optimera din uppsägning på andra vis för att upprätthålla goda relationer och lämna dina medarbetare och överordnade med ett bra intryck av dig. Det är viktigt för alla att förstå att du ska sluta, trots allt.

För det första kan du låta dina kollegor veta att du ska lämna arbetsplatsen några veckor innan det är dags så att de får vänja sig vid tanken, hjälpa till i att lära upp eller underlätta för din potentiella efterträdare för att göra övergången smidigare, samt färdigställa dina affärer på andra sätt för att slippa lämna onödigt arbete bakom dig. Det är hyfs som gör livet lättare för alla inblandade i företaget eller på arbetsplatsen.

För det andra kan du, om du har nära relationer med dina kollegor och överordnade, lämna en gåva eller någon annan personlig avskedsgest till dem. Det beror förstås lite på storleken av arbetsplatsen och antalet som arbetar där, men det minsta du kan göra är att säga hejdå till de som betytt mest för dig personligen. Och om ni är få kan du gott också bjuda på fika eller liknande.

📌 Tips: Du måste inte ställa till med ett stort event för din uppsägning eller kontakta avlägsna kollegor, men det är trevligt att lämna arbetsplatsen och de som stannar kvar där med leenden och goda gärningar. Det gynnar alla inblandade!

avskedsbrev

Sammanfattning: Skriv ett utmärkt avskedsbrev när du vill söka nytt jobb

Nu önskar vi få upprepa de främsta tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång så att du enkelt kan checka av att du fått med och tänkt på allt. Det underlättar därtill i framtiden om du kommer att gå igenom processen fler gånger.

📌 Tips:

 • Var noga med utseendet av och språkbruket i ditt avskedsbrev så att du ger ett gott och rakt intryck.
 • Glöm inte bort att få med varenda sektion och del av brevet så att läsaren får veta all information om situationen och lämnas med en bra känsla kring dig.
 • Läs gärna artiklar och andra hjälpande texter för att få inspiration till ditt avskedsbrev och till din sista arbetsdag, då det kanske kan vara till hjälp och underlätta situationen.

⚠️ Varningar:

 • Håll en god ton och ett trevligt språk i avskedsbrevet, men glöm inte att därtill vara rakt på sak och tydlig. Brevet har trots allt en funktion.
 • Anpassa gärna språket efter din relation till läsaren och din arbetstid, men akta dig för att uttrycka dig för talspråkligt och ledigt eller för formellt och otrevligt. En lagom balansgång är ofta bäst!
 • Ställ inga krav i brevet utan diskutera möjliga avvikelser muntligt med chefen eller arbetsgivaren. Sedan kan du bara referera till diskussionen i brevet.

Få mer hjälp av oss

Om artikeln ovan var till hjälp kan vi nästan garantera att du kan hitta andra hjälpsamma resurser på vår hemsida. Vi erbjuder nämligen alla möjliga hjälpmedel angående jobbsökning, rekrytering och CV-skrivande, bland annat i form av blogginlägg, artiklar, guider och exempel. Det finns dessutom gratis mallar och en CV-byggare som vi rekommenderar dig att kolla in.

Se till att du behandlar övergången till det nya jobbet så väl du kan, så att du optimerar dina framtida möjligheter i livet. Lycka till!

avskedsbrev

Vanliga frågor och svar om att skapa ett avskedsbrev

Fråga: Vad skriver man när man slutar på jobbet?

Svar: Det viktigaste dokumentet när du slutar på ett jobb är ett avskedsbrev till din chef. Du kan dessutom skriva kortare avskedsbrev till kollegor du anser värda det extra farvälet, om du känner dig manad till det, eller något liknande.

Fråga: Måste man skriva ett avskedsbrev jobb när man säger upp dig eller räcker det att säga det muntligt?

Svar: På svenska arbetsplatser räcker det ofta att säga upp sig muntligt, men det finns stora fördelar i att ge en uppsägning i skriftlig form också. Det förtydligar din uppsägning och är ett enkelt sätt att undvika eventuella konflikter kring uppsägningen.

Liknande artiklar