Hur du skriver ett riktigt imponerande assisterande chef CV

Du som arbetar som assisterande chef behöver troligtvis ett välskrivet CV som ökar möjligheterna att få jobb. Oftast är dessa typer av chefsjobb väldigt attraktiva och därför behöver du verkligen sticka ut för att få en chans att få jobbet.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Du bör därför fokusera på att skriva ett så intresseväckande och framgångsrikt CV som möjligt och i den här guiden ska vi förklara för dig hur du ska bära dig åt.

Table of Contents

Vad innebär ett jobb som assisterande chef?

Ett yrke som assisterande chef innebär att du assisterar den ordinarie chefen. Kanske hoppar du in i chefspositionen in denne är iväg och så håller du koll på medarbetarna och ser till så att de gör det som dem ska göra. Det är därför ett väldigt varierande yrke och det är viktigt att du som assisterande chef både kan ta en större chefsroll där du leder dina kollegor, men även kan planera arbetet som alla ska utföra och se till så att företaget når alla mål som är uppsatta. Yrket kan också benämnas som biträdande chef.

Är assisterande chef samma sak som butikschef?

Både ja och nej. Det är möjligt att du som assisterande chef jobbar som butikschef, men det är inte säkert. Kanske jobbar du på ett konsultföretag eller ett företag som säljer målardukar istället. Ditt yrke kan se väldigt olika ut och en assisterande chef behövs egentligen inom alla olika branscher. Det finns därför stora valmöjligheter när det kommer till att välja dina framtida jobb.

Assisterande chef CV

Finns det några speciella färdigheter som en butikschef eller en assisterande chef behöver ha?

Det absolut viktigaste är att du har en god ledarskapsförmåga och kan leda ett team på ett bra sätt. Du ska lyckas fånga teamet och sedan se till så att alla drar åt samma håll. Du behöver även vara tydlig och bra på att kommunicera, så att alla tydligt förstår vad det är som du vill säga. Det är också viktigt att du har god koll på ditt yrke och att du känner till din bransch väl. Du ska trots allt leda dina kollegor inom just den branschen och då är det viktigt att du förstår vad deras arbete handlar om.

Behöver en assisterande chef ha en viss utbildning eller erfarenhet för att få jobb som assisterande chef?

Exakt vad du behöver för att få jobb som biträdande chef ser väldigt olika ut från position till position och från bransch till bransch. Det är både viktigt att du känner till branschen väl och vet vad det innebär, men även har en god ledarskapsförmåga. Eftersom att man kan jobba som biträdande chef inom väldigt många olika yrken och branscher, så ser också kraven olika ut.

Om du vill jobba som biträdande ekonomichef så kanske det är krav på att du måste ha en examen i civilekonomi för att kunna få jobbet. De kanske dessutom efterfrågar att du åtminstone läst en kurs i ledarskap. Något som dock gäller för alla biträdande chefer är att du måste ha erfarenhet. Det är ingen arbestgivare som vill anställa en chef som kommer direkt från skolbänken. Istället behöver du ha lång erfarenhet inom den bransch som du är intresserad av och gärna ha arbetat med de uppgifter som dina anställda arbetar med. Det gör att du har extra god koll på vad som krävs för att dina medarbetare ska göra det bästa möjliga arbetet.

Assisterande chef CV

📌 Tips: Det kan vara så att du inte har den utbildning som efterfrågas av rekryteraren. Men känn dig inte att du blir nedslående av det. Det är oftast viktigare att du har erfarenhet än utbildning, eftersom att rekryterarna vill ha någon som har praktiskt erfarenhet. Sök därför alltid jobbet du är intresserad av, oavsett om du uppfyller alla krav eller inte.

Skiljer det sig åt om man söker jobb som butikschef?

Det är på precis samma sätt som när man söker jobb som butikschef. Det spelar ingen roll om branschen du jobbar inom är butik, ekonomi eller något helt annat. Det viktigaste är att du fokuserar på dina styrkor och färdigheter och skriver ett riktigt vinnande CV.

Ett riktigt vinnande exempel på hur ett CV för en assisterande chef kan se ut

Morgan Andersson
1990-11-03
Biträdande ekonomichef
074-5256901
morgan.andersson@exempel.se
Rådjursstigen 8
75824, Jönköping

Introduktion
Jag har en 4-årig civilekonomexamen i ryggen, samt över 8 års erfarenhet av att jobba på ekonomiavdelningen, 2 av dessa som chef. Det gör att jag passar perfekt för en roll som ekonomichef. Jag är duktig på allt som rör ekonomi, men är även en duktig ledare med en kurs inom ledarskap och organisation bakom mig. Jag brinner för att alltid utvecklas och rör mig hela tiden framåt mot högre höjder. Jag letar främst efter en tjänst där mina kollegor delar samma visioner och där vi hela tiden pushar varandra mot att lyckas.

Arbetslivserfarenhet
Biträdande ekonomichef
ICA Maxi Jönköping
2021-pågående

 • Översåg budgeteringen och planeringen för inköp i butiken. Hanterade även fem medarbetare och såg till så att de hade de verktyg som behövdes för att lyckas med sitt arbete.
 • Jag tog även över chefens jobb när denne inte var på plats i butiken. Det innefattade att vara med på möten med högre chefer och samordna ekonomin tillsammans med andra butiker.
 • Jag utvecklade mig mycket inom planering, ledarskap och ekonomi och blev bättre på att hantera ekonomifrågor, men även stötta de anställda på bästa sätt.

Ekonomiansvarig
ICA Maxi Jönköping
2017-2021

 • Jag arbetade tillsammans med tre kollegor och vi såg till så att alla planerade inköp gjordes, samt att allas löner betalades ut i rätt tid. Vi kom även med förslag till budgeten och såg till så att den höll.
 • Jag satt även med på många möten med ekonomiavdelningar hos andra butiker och där vi diskuterade hur vi skulle gå framåt som koncern, både individuellt och i ett samarbete mellan oss.
 • Jag utvecklade mig väldigt mycket inom ekonomi och blev duktigare på mitt yrke. Jag blev även betydligt mycket duktigare på att samarbeta med andra människor och jag och mina kollegor byggde upp en bra samarbetsmiljö tillsammans.

Utbildning
Civilekonom
Jönköping University
2011-2015

Kompetens

Yrkeskompetenser:

 • Utbildad civilekonom.
 • Kurs inom ledarskap och organisation.
 • Riktigt duktig på att leda och motivera ett team.
 • Avancerade kunskaper inom pedagogik, samarbete och kommunikation.
 • Riktigt goda färdigheter i budgetering, planering och organisering.
 • Duktig på att öka lönsamheten och hålla budgeten.

Övriga kompetenser:

 • Goda kunskaper om livsmedel och den branschen.
 • Talar svenska och engelska flytande.
 • Körkort för bil.

Assisterande chef CV

Hur du bör lägga upp ditt CV när du ska söka ett nytt jobb

Som du kan se i exemplet ovan så är CV:t uppdelat i vissa sektioner som behandlar olika delar. Alla delar behövs för att CV:t ska bli så välutformat och intressant som möjligt. Nedan kommer vi att gå in närmare på dessa delar och varför det är viktigt att skriva om just dessa.

Först bör du ta med en lista med dina uppgifter i en header

Som du kan se ovan så är det som bör komma allra först i CV:t en header. Vad är då en header? Det är kort sagt en lista över relevanta uppgifter till dig. Det är uppgifter som kontaktuppgifter och andra personliga uppgifter. Anledningen till att den sektionen är väldigt viktigt att ha med är för att genom att läsa den så bildar sig rekryteraren direkt en uppfattning om vem du är, vad du heter och hur man ska gå tillväga för att kontakta dig.

Det är ingen djupgående bild av dig, men det är ändå viktigt för att få en första inblick i dig. Det är extra viktigt att den här sektionen kommer väldigt högt upp på sidan eftersom att det bör vara det första som rekryteraren fäster blicken vid när denne går in på ditt CV. Rekryteraren ska aldrig behöva få leta efter headern när den först går in på CV:t. I en bra skriven header så kommer du bara att ta med relevant information, som inte är för privat eller personlig. Du bör ta med namn på dig, adress, mailadress, telefonnummer, yrkestitel, LinkedIn-konto och födelsedatum. Det räcker med dessa uppgifter.

⚠️ Varning Tänk på att inte ta med uppgifter som tydligt uppfattas som privata. Det kan t.ex. vara att du nämner att du älskar fotboll eller att din mail heter: “fotbollsälskare@exempel.com”. Istället bör det vara en mail som upplevs som lite mer professionell. Den bör alltså bestå av ditt namn istället.

Se till att börja själva CV:t med en intressant introduktion

Sedan kommer ett väldigt viktigt steg i CV:t, nämligen att skriva en intresseväckande introduktion. Introduktionen är väldigt, väldigt viktig eftersom att den dels kommer väldigt högt upp i CV:t och dels är den enda delen som faktiskt är i löpande text i CV:t. Det gör att du här verkligen bör fokusera på att skriva om det som är svårt att skriva om i punktform. Det kan vara vad för drömmar och mål du har med din karriär. Eller så kanske du förklarar lite närmare vad du har för erfarenheter och vad du gjort på ditt tidigare jobb.

Här bör du se till att verkligen fokusera på alla de saker som du har svårt att skriva om i punktform och som behöver långa meningar för att det verkligen ska bli tydligt vad du menar. Här får du gärna nämna att du kan en viss sak och sedan ta med exempel på när du bevisar att du faktiskt kan den saken. Det gör att din komptens eller dina färdigheter blir ännu tydligare och rekryteraren får en bättre bild av dig.

📌 Tips: Du kan gärna komplettera din lista med kompetenser med text i din introduktion för att göra det tydligare vad du kan och vad du vill med det.

Nästa steg är att ta med alla relevanta tidigare jobb som du haft

När du skrivit om din introduktion så kanske du har nämnt något tidigare arbete som du jobbat på. Har du inte gjort det, så är det ingen fara eftersom att du kommer att skriva väldigt utförligt om dina tidigare jobb under den här punkten. Du bör dock tänka på att även om du bör skriva väldigt utförligt under den här punkten så är det inte lika utförligt som att skriva allting i löpande form. Om du har jobbat på ett visst jobb som du vill skriva lite mer om så bör du definitivt nämna det jobbet i introduktionen.

När du ska skriva om dina tidigare arbetslivserfarenheter i den här punkten så bör du ha följande format:

KORREKT
Biträdande ekonomichef
ICA Maxi Jönköping
2021-pågående

 • Översåg budgeteringen och planeringen för inköp i butiken. Hanterade även fem medarbetare och såg till så att de hade de verktyg som behövdes för att lyckas med sitt arbete.
 • Jag tog även över chefens jobb när denne inte var på plats i butiken. Det innefattade att vara med på möten med högre chefer och samordna ekonomin tillsammans med andra butiker.
 • Jag utvecklade mig mycket inom planering, ledarskap och ekonomi och blev bättre på att hantera ekonomifrågor, men även stötta de anställda på bästa sätt.
Det innebär att du först har en del där du tar med praktiskt information om jobbet, som att du jobbade hos företag A mellan år X och år X och att det var på ort B, samt att du hade yrkestitel Y. Efter det kan du se ovan att det kommer en del med meningar i punktform. Här ska du skriva om din erfarenhet på yrket, alltså vad du fick göra och vad du har lärt dig. Det är väldigt viktigt att du tar med detta eftersom att det är det som berättar för din nya arbetsgivare vad du har för kompetenser, vad du har haft för arbetsuppgifter tidigare och vad du kan helt enkelt.

Assisterande chef CV

Samt dina utbildningar

Nästa steg är att ta med dina utbildningar och det formatet ska vara uppbyggt på samma sätt som för arbetslivserfarenheterna. Nämligen följande:

KORREKT
Civilekonom
Jönköping University
2011-2015

Viktigt att tänka på dock är att här nämner du istället lärosätets namn och ort, utbildnings namn och mellan vilka årtal som du studerade. Här tar du inte heller med en punktlista med dina intryck av utbildningen, det är för att utbildningar inom samma ämne generellt sätt ser liknande ut och det är inte så relevant för rekryteraren att få reda på exakt vad du gjorde på utbildningen.

📌 Tips: Det kan dock vara så att du kanske läst någon meriterande kurs eller något liknande. I det fallet är det relevant att nämna och du bör skriva upp att du läst denna kursen i en punkt efter utbildningen. Det kan se ut så här:
KORREKT
Civilekonom
Jönköping University
2011-2015

 • Kurs i ledarskap och organisation

Att ta med dina kompetenser är det sista steget

Det absolut sista steget blir att göra en punktlista där du kortfattat och i punktform skriver upp de kompetenser och färdigheter som du har. Det ska absolut inte vara långt, men det är viktigt att det kommer med eftersom att det ger en svart på vit lista för rekryteraren vad du kan.

Tänk dock på att noggrant välja ut vad som ska vara med på listan. Du bör helst och främst ta med saker som rör ditt yrke och det bör även vara kompetenser som är mätbara. Är de inte mätbara är det svårt för dig att bevisa för arbetsgivaren att du faktiskt besitter dessa färdigheter som du menar att du gör.

Tre saker du bör tänka på när du söker jobb som biträdande chef

Att man klarar av att hantera pressen

Om du jobbar som chef, eller som biträdande chef, så kommer arbetet troligtvis att vara väldigt pressande. Det är på dig som allt faller om någonting går snett. Dessutom måste du ta ansvar för dina kollegor och ibland behöva få ta smällen när de är missnöjda över något. Därför är det väldigt viktigt att du vet att du klarar av att hantera det, innan du söker jobb som chef. Det är långt ifrån alla som klarar av ett chefsjobb och faller under pressen. Det bästa du kan göra är att skapa en arbetsmiljö med högt i tak och god dialog mellan kollegorna.

Att du har det som krävs för att leda ett team

Du behöver också leda det här teamet. Du ska se till så att alla drar år rätt håll och att de anställda gör det de ska. Fastnar de behöver du hjälpa dem att komma loss och om de inte vet vad de ska göra eller hur, så behöver du ta kommandot och komma på en lösning som fungerar för hela teamet. Det är därför oerhört viktigt att du verkligen kan gå in i din roll som biträdande chef och att du har det som krävs för att leda teamet med kollegor.

Att du kan förbättra miljön för dina anställda

Du är även personen som behöver slåss för dina anställda. Kanske vill företaget skära ner på budgeten för just din sektion eller ditt team? Eller så har en medarbetare synpunkter på hur arbetet utförs? Eftersom att det är du och inte dina anställda som har kontakt med cheferna högre upp, så är det också du som behöver vara den som framför klagomål och synpunkter till cheferna. Sätt dina kollegors arbetsmiljö i främsta rummer och arbeta för att göra den bättre. Det leder till nöjdare kollegor och bättre arbete, vilket gör att det blir väsentligt att du är en sådan chef som verkligen kämpar för ens kollegor.

Sammanfattning: Så här gör du för att skriva ett riktigt bra CV som leder till jobb som chef

Detta är slutet och vi hoppas att du genom den här guiden har lärt dig många tips som kommer att gynna dig vid ditt jobbsökande. Vi hoppas att du verkligen får det jobb som du vill ha, oavsett om du vill jobba inom försäljning eller inom ekonomi. Läs också följande punkter för att få mer tips:

📌 Tips:

 • Stirra dig inte blind på jobbannonsen. De flesta arbetsgivare är inte så strikta med sina krav där i. Sök ändå, även fast att du inte uppfyller allting. Du kanske har sådana relevanta kompetenser ändå att du får jobbet.
 • Tänk på att introduktionen är den enda delen i CV:t där du kan skriva i löpande text. Se till att verkligen utnyttja det och ta med så bra och så relevant information som möjligt.
 • Har du läst en relevant eller meriterande kurs får du gärna ta med det. Här är en meriterande kurs t.ex. en ledarskapskurs.

⚠️ Varningar:

 • Ta inte med uppgifter som gör att du inte uppfattas som så attraktiv eller relevant för jobbet. I det här läget kanske det inte är så bra att ta med de svagheter som du har.
 • Ta inte med privata uppgifter. Det kan t.ex. vara att du spelar fotbolls på fritiden. Det är inte relevant förrän på lunchrasten så ta inte med det i CV:t.
 • Ta inte med uppgifter som inte är relevanta för den tjänst som du är intresserad av. Att du kan svetsa är t.ex. inte relevant för ett yrke som biträdande ekonomichef. Se därför till att bara nämna de saker som arbetsgivaren verkligen är intresserad av. Annars finns risken att du slösar dennes tid.

Utnyttja våra ytterligare resurser på hemsidan för att lyckas skriva ett fantastiskt bra CV

Letar du efter en annan guide med CV? Vi har flera olika typer av spännande guider på vår hemsida som en guide och CV exempel för verksamhetschefer, verkställande assistenter och receptionister. Dessutom så erbjuder vi guider till personliga brev, tips på hur du ska nämna vissa saker i CV:t och en karriärblogg med massor med andra tips. Vill du, kan du även ta del av våra CV-mallar och CV-byggaren som gör att du kan skräddarsy ditt helt egna CV, fast med utgångspunkten i en snygg mall som vi erbjuder.

Liknande artiklar