Skriv det bästa verkställande assistent CV: t – CV exempel och tips för hur du lyckas

Om du söker jobbet som verkställande assistent så är du säkerligen en bit på väg i din karriär och du har kanske en relevant utbildning eller flera arbetslivserfarenheter inom administration och eller kontor. Men egentligen kan alla söka rollen som verkställande assistent och det gäller bara att du har de egenskaper som rekryteraren letar efter för att vara duktig i rollen.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Den här guiden riktar sig till alla som ska söka jobb som verkställande assistent, oavsett bakgrund och vi hoppas att ni genom den här får tips och trix på hur ni ska gå tillväga för att skriva ett riktigt bra verkställande assistent cv.

Table of Contents

Vad är en verkställande assistent och hur kan befattningsbeskrivningen se ut?

En verkställande assistent kallas också för VD assistent eller chefsassistent och det är den chefen som arbetar närmast chefen och har de mest avancerade arbetsuppgifterna. Dels så sköter den som är VD assistent både de administrativa uppgifter som rör chefen, som att svara på e post, boka möten osv, men den kan även ta hand om ett team med assistenter på lägre nivåer.

Den kanske har som jobb att sätta rutiner, se till att nya assistenter kommer in i arbetet och överser de andra assistenternas arbete. Dem som jobbar som verkställande assistent har alltså en lite högre position än alla andra och har en lite mer beslutsfattande roll.

De administrativa uppgifter som en VD assistent ofta har

Fler arbetsuppgifter som en verkställande assistent har är att svara på samtal, sköta kommunikationen med kunder, förbereda olika typer av företags-dokument, hålla koll på pappersarbetet och upprätthålla ett organiserat arkiv, samt ordna företagsevenemang.

Det finns alltså väldigt många arbetsuppgifter som en verkställande assistent kan ha, men exakt vilka arbetsuppgifter som du kommer att ha kommer stå på den jobbannons till jobbet som du söker. Alla rekryterare och arbetsgivare söker alltså olika saker och det är inte säkert att du kommer att få alla arbetsuppgifter som nämnt ovan. Det är därför viktigt att hänvisa till rekryteraren när det kommer till exakt vilka arbetsuppgifter som du kommer att få göra.

Vad för typ av utbildning som krävs för en verkställande assistent

Det finns ingen utbildning som heter “verkställande assistent- utbildning”, men trots det så finns det flera olika utbildningar och kurser som är meriterande när du söker jobb som VD assistent. Alla arbetsgivare letar dock efter olika saker och vissa kanske har krav på utbildning för tjänsten, medan andra helt saknar sådana krav. Återigen är det viktigt att noggrant läsa jobbannonsen.

Några typer av utbildningar som dock kan vara bra eller meriterande att ha är utbildningar inom administration, juridik, marknad, ekonomi eller sälj. Det finns några sådana program inom dessa ämnen som försäljnings- och serviceprogrammet eller ekonomikandidat. Du kan också välja att gå en kurs då det är ett ännu större utbud än för program, som en kurs i organisation och ledarskap eller redovisning.

Det finns alltså ganska många relevanta utbildningar att gå även om det inte finns en utbildning för “verkställande assistent”. En administrativ utbildning är en bra grund, men du kan självklart välja vilken ingång som du vill.

📌 Tips: Ett tips är att kolla runt på jobbannonser innan du väljer en utbildning. Då vet du exakt vad olika arbetsgivare letar efter och du kan anpassa din utbildning efter de krav som dem har.

Vilka personliga egenskaper är bra att ha för att lyckas som VD assistent?

Det viktigaste i rollen som VD assistent är att du har en personlighet och personliga egenskaper som passar för rollen. Det kan vara lite olika beroende på vad företaget letar efter men en bra riktlinje är att du är någon som är bra på att samarbeta, lyhörd, effektiv och kompetent, vara bra på att kommunicera och har en känsla för service.

VD assistent CV

Det är också viktigt att du är ansvarstagande, proaktiv och strukturerad. Dessutom arbetar du nära med chefen och det är viktigt att personkemin fungerar och att ni har ett ömsesidigt förtroende och en god kommunikation.

Hur bör språket bara i CV:t för att du ska framstå som kompetent och professionell?

Innan du sätter igång att skriva ditt CV är det viktigt att du funderar på vilken bild av dig som du vill sälja. Det är viktigt att du framstår som kompetent och noggrann och då är det också viktigt att du använder ett sådant språk som speglar det.

Det får alltså inte vara några slarv- eller stavfel och du bör ha ett språk som är professionellt, men tydligt. Det måste vara lättläst så att det blir lätt att läsa och rekryteraren inte tappar intresset, men samtidigt får det inte vara informellt. Satsa på att hålla en informativ men proffsig ton.

📌 Tips: Ett tips som du bör tänka på är att läsa om CV:t både en och två gånger, samt att låta någon annan läsa det. Då minskar risken för att fel slinker igenom eftersom att du ofta blir “blind” för texter som du själv skriver.

CV exempel för hur man skriver ett bra CV som en verkställande assistent

Klara Gemzö
1994-12-03
Verkställande assistent
072-2314569
klara.gemzo@exempel.com
Skogsvägen 15
63356, Stockholm
linkedin.com/klara_gemzo

Introduktion
Jag är en verkställande assistent med universitetsutbildning inom administrativ redovisning, bokföring och administration. Jag har jobbat som assistent under hela mitt yrkesverksamma liv, inom olika sektorer och koncerner, och har därför en väldigt brev erfarenhet. Jag har vidare tagit småkurser inom organisation, ledarskap och kommunikation, vilket gör mig lämplig som verkställande assistent då jag kan leda ett team. Jag är alltid strukturerad och lyhörd inför min chefs behov. Jag söker den här rollen för att jag vill utvecklas i mitt yrke och utvecklas i min ledarroll genom att leda ett mindre team.

Arbetslivserfarenhet
2019-pågående
Verkställande assistent
SAAB Stockholm

 • Jag jobbar som verkställande assistent åt en mellanchef och uppgifterna består av klassiska administrativa uppgifter som att svara på e-post, samtal och/eller brev, boka möten och hålla koll på chefens schema.
 • Jag har också planerat, samt koordinerat möten för flera sektioner av företaget och har hanterat resebokningar, fakturor och varit protokollförare vid möten.
 • Jag har också varit länken till andra chefers assistenter och det innefattar ungefär 9 stycken personer som jag kommunicerar med och i vissa fall samarbetar med kring viss administrativ hantering.
 • Rollen har lärt mig mycket om att samarbeta och att sköta de administrativ delarna i ett företag. Nu vill jag dock utvecklas vidare mot mer personal-ansvar och att kunna leda ett team själv.

2016-2019
Assistent
Necus Stockholm

 • Arbetade som assistent på ett större företag. Assisterade de verkställande assistenterna och hanterade inköp, planering och mötesbokningar, samt hanterade systemstöd, kalenderstöd och mailstöd. Var även med på möten som protokollförare.
 • Hade kontakten mellan företaget och kunder och såg till så att verksamheten flöt på som den ska. Om kunderna hade synpunkter eller klagomål togs det via mig.
 • Det var ett värdefullt först jobb och jag lärde mig mycket om ansvar, administration inom företag och kommunikation.

2015-2016
Praktiserande assistent
SoCKs Stockholm

 • Arbetade som praktiserande assistent under min studietid och lärde mig mycket om hur assistentyrket är uppbyggt och ser ut. Det väckte mitt intresse för yrkesbanan och jag älskar fortfarande yrket.
 • Hjälpte en mer erfaren assistent med att planera resor och schemalägga möten. Utförde även lättare administrativa uppgifter och hanterade utskick inom koncernen. Hjälpte även till och assisterade andra assistenter.

Utbildning

2022
Kurs Kommunikation
Stockholm School of Administration

2019
Kurs Organisation och ledarskap
Stockholm School of Administration

2013-2016
Egenbyggd examen inom administrativ redovisning, bokföring och administration
Stockholms Universitet

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Goda tekniska kunskaper i program som MS Office, MS Word, Excel och Adobe.
 • Mycket goda färdigheter inom administration, planering, organisering, ledarskap, kommunikation och samarbete.
 • Är van vid att föra protokoll vid möten, samt duktig på att föra anteckningar snabbt.
 • Mycket goda kunskapet innom redovisning, bokföring och ekonomi.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska och engelska flytande.
 • Goda kunskaper i italienska och tyska.
 • B-körkort.

Hur bör strukturen och layouten på sidan se ut?

Vilken layout som du har för ditt CV är väldigt viktigt eftersom att det är den första bilden som rekryteraren eller arbetsgivaren får av dig och då vill du ju självklart att du ger ett gott intryck. Layouten bör vara proffsig och se strukturerad ut.

📌 Tips: Ett tips är att använda några av våra mallar. Vi är specialiserade på snygga och funktionella mallar som passar till alla jobb.

Det är framförallt viktigt att du strukturerar upp ditt CV på ett sätt som gör att det framstår som välstrukturerat, tydligt och lättläst. Det gör du genom att ha tydliga sektioner som alla kommer följer av varandra på ett logiskt sätt. Följande struktur är en struktur som vi rekommenderar:

Header

Introduktion

Arbetslivserfarenheter

Utbildning

Kompetenser

Du kan dock välja att byta plats på t.ex. arbetslivserfarenheter och utbildning om du har mer meriterande utbildningar än jobb. Du bör ha den sektionen som du har mest relevanta och meriterande punkter i först efter introduktionen. Nedan kommer mer information över hur dessa sektioner bör vara uppbyggda.

VD assistent CV

Börja med att lista din personliga information

I den första sektionen ska du lista din personliga information. Det kan vara saker som namn, e-post, telefonnummer etc. Här är det otroligt viktigt att bara ta med information som rör dig som verkställande assistent. Ta alltså inte med information om ditt privatliv eller liknande. T.ex. ditt instagramkonto eller andra konton från sociala medier. Nedan kommer ett exempel på hur en korrekt header ser ut:

KORREKT
Klara Gemzö
1994-12-03
Verkställande assistent
072-2314569
klara.gemzo@exempel.com
Skogsvägen 15
63356, Stockholm
linkedin.com/klara_gemzo

Nedan kommer ett exempel på en felaktig header då personen tagit med privat eller personlig information, samt glömt bort att ta med telefonnumret och födelsedatumet:

FELAKTIG
Klara Gemzö
instagram.com/klarizz
Verkställande assistent och dog mom
facebook.com/cutedogs
klara.gemzo@exempel.com
Skogsvägen 15
63356, Stockholm
linkedin.com/klara_gemzo
📌 Tips: Glöm inte heller bort att ta med en bild på dig så att rekryteraren ser vem du är. Det gör dig mer minnesvärd.

Väck rekryterarens intresse med en riktig bra introduktion

Nästa steg är att skriva en riktigt bra introduktion som rekryteraren fastnar vid. Här ska du presentera dig i löpande form och ta med viktiga saker om dig själv. Det skulle kunna vara saker som styrkor, kompetenser, tidigare erfarenhet, drivkrafter, mål eller drömmar etc. Det viktiga här är att bara nämna saker som gör det tydligt att du är den person som företaget bör anställd. Nedan kommer ett exempel på en bra introduktion:

Jag är en verkställande assistent med universitetsutbildning inom administrativ redovisning, bokföring och administration. Jag har jobbat som assistent under hela mitt yrkesverksamma liv, inom olika sektorer och koncerner, och har därför en väldigt brev erfarenhet. Jag har vidare tagit småkurser inom organisation, ledarskap och kommunikation, vilket gör mig lämplig som verkställande assistent då jag kan leda ett team. Jag är alltid strukturerad och lyhörd inför min chefs behov. Jag söker den här rollen för att jag vill utvecklas i mitt yrke och utvecklas i min ledarroll genom att leda ett mindre team.
📌 Tips: När det kommer till introduktionen är det viktigt att den är relevant, men kort. Det räcker med fyra till sex meningar och du bör bara ta med saker som gör dig attraktiv i arbetsgivarens ögon.

Lista dina arbetslivserfarenheter på ett relevant sätt med det mest meriterande först

Nästa steg är arbetslivserfarenheter och här kan du välja om du vill strukturera dem i en omvänd kronologisk ordning eller funktionell ordning. Den arbetslivserfarenhet som är mest meriterande bör stå upp och om den är den erfarenhet som du använde senast är den omvända kronologiska ordningen en bra ordning.

VD assistent CV

Om den erfarenheten däremot var på ett jobb som du jobbade för några år sedan så är den funktionella ordningen bättre. Det innebär att du listar dina arbeten med det mest relevanta först och det minst relevanta sist.

📌 Tips: Den funktionella ordningen kan passa bra om din mest relevanta erfarenhet inte var ditt senaste jobb eller om du har luckor i ditt CV som du vill “dölja”, kanske har du varit sjukskriven en längre tid eller liknande.

Du bör lista ditt arbete i punktform där du nämner start och slut datum, samt tar med en kort punktlista på dina arbetsuppgifter och andra relevanta saker kopplat till din roll. Ett exempel på hur en sån sektion kan se ut kommer nedan:

2019-pågående
Verkställande assistent
SAAB Stockholm

 • Jag jobbar som verkställande assistent åt en mellanchef och uppgifterna består av klassiska administrativa uppgifter som att svara på e-post, samtal och/eller brev, boka möten och hålla koll på chefens schema.
 • Jag har också planerat, samt koordinerat möten för flera sektioner av företaget och har hanterat resebokningar, fakturor och varit protokollförare vid möten.
 • Jag har också varit länken till andra chefers assistenter och det innefattar ungefär 9 stycken personer som jag kommunicerar med och i vissa fall samarbetar med kring viss administrativ hantering.
 • Rollen har lärt mig mycket om att samarbeta och att sköta de administrativ delarna i ett företag. Nu vill jag dock utvecklas vidare mot mer personal-ansvar och att kunna leda ett team själv.

Nämn relevant utbildning och hur det stärker dig i din yrkesroll

När du listar din utbildning går du tillväga på samma sätt som när du skrev upp dina tidigare jobb. Här är det också viktigt att hålla det relevant och bara nämna utbildningar som är kopplat till ditt yrke. En grundskoleexamen är därför inte relevant och du bör undvika att ta med den.

Ett exempel på hur en bra lista med utbildningar kan se ut kommer här:

2022
Kurs Kommunikation
Stockholm School of Administration

2019
Kurs Organisation och ledarskap
Stockholm School of Administration

2013-2016
Egenbyggd examen inom administrativ redovisning, bokföring och administration
Stockholms Universitet

Lista dina kompetenser som är relevanta för rollen som verkställande assistent

Du bör avsluta ditt CV med att lista alla relevanta kompetenser som rör ditt yrke som du har. Det kan vara någon speciell färdighet eller kompetens. Grundtipset är att bara lista kompetenser som är direkt kopplade till till arbete. Det enda undantaget är kompetenser som rör språk och om du har B-körkort eller inte. Det brukar vara kompetenser som listas oavsett yrke.

VD assistent CV

Ett exempel på hur sektionen med kompetenser kan se ut kommer här:

Yrkeskompetens:

 • Goda tekniska kunskaper i program som MS Office, MS Word, Excel och Adobe.
 • Mycket goda färdigheter inom administration, planering, organisering, ledarskap, kommunikation och samarbete.
 • Är van vid att föra protokoll vid möten, samt duktig på att föra anteckningar snabbt.
 • Mycket goda kunskapet innom redovisning, bokföring och ekonomi.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska och engelska flytande.
 • Goda kunskaper i italienska och tyska.
 • B-körkort.

Glöm inte att lägga till det personliga brevet

Det är väldigt viktigt att dessutom lägga till ett personligt brev till din ansökan. Det är den som visar arbetsgivaren en tydligare och mer personlig bild av dig och det är den som ytterligare bevisar att du är rätt person för jobbet. Här är det dock lika viktigt att hålla brevet kort och bara ta med relevant information.

Du bör inte heller upprepa dig för mycket. Om du har tagit med information i CV:t bör du inte ta med det i det personliga brevet också, såvida du inte lägger till mer information till det eller använder det som ett “argument” till varför du är rätt som för jobbet.

Avslutning: Hur du ska gå tillväga för att söka och få ett jobb som VD assistent

Avslutningsvis hoppas vi att den här guiden har hjälpt dig till när du ska söka jobb som VD assistent. Du får gärna läsa guiden igen när du ska skriva ditt CV för att få lite tips. Nedan kommer en liten kort lista på tips och varningar som kan vara bra att ha med sig. Lycka till med jobbsökandet nu!

📌 Tips:

 • Läs igenom ditt CV flera gånger för att säkerställa att det inte finns några fel och att allt är rättstavat. Tveka inte heller att fråga någon efter hjälp med att läsa det då det är lättare för utomstående att hitta fel i en text.
 • Ta bara med relevant och meriterande information som visar att du är kompetent och rätt person för den roll som du söker.
 • Testa att använda en CV-mall från oss! Vi är experter på att skapa snygga, professionella och funktionella mallar som passar till alla typer av jobb.
 • Tänk också på att sticka ut lite så att du blir ihågkommen och rekryteraren lägger dig på minnet. Det kan du t.ex. göra genom att ta med en bild på dig själv.

⚠️ Varningar:

 • Sålla i din text och ta bort irrelevant information. Det är viktigt att hålla det kort, läsvärt och relevant. Annars finns risken att läsaren tappar intresset.
 • Se till att hålla bilden på ditt professionella jag. Ditt personliga jag hör inte hemma här och du bör inte ta med t.ex. konton till dina sociala medier.
 • Undvik att använda den kronologiskt omvända ordningen om du har luckor i din utbildningen eller erfarenhet. Då blir luckorna tydligare. Använd istället den funktionella ordningen där alla relevanta erfarenheter placeras först och det minskar risken att rekryteraren upptäcker att det finns luckor.

Behöver du ytterligare hjälp med att skriva CV?

Du kanske inte riktigt hittade vad du letade efter här eller så behöver du mer hjälp för att skriva ditt CV? Kika då gärna runt på vår sida. Vi har både proffsiga och snygga mallar som passar alla, samt CV-exempel enligt bransch som förhoppningsvis hjälper dig att skriva ditt CV. Vi hoppas att du hittar något som passar dig!

Liknande artiklar