Lyckas på din engelska anställningsintervju med några enkla steg

Jobb- arbets- eller anställningsintervjuer anser många är den svåraste delen av en rekryteringsprocess då de kräver direkta svar och en personligare framtoning.
anställningsintervju på engelska

Skapa ditt CV på några minuter

De lämnar inte utrymme för långa betänketider eller flera försök till formuleringar, och avslöjar en rad personliga egenskaper som syns i det yttre. Att därtill lägga till ett annat språk – i det här fallet engelska – till intervjun kan få den att verka ännu mer avskräckande. Men oroa dig inte, för vi har lösningen.

I den här artikeln kommer vi att visa att en anställningsintervju på engelska inte alls behöver vara så svår genom att presentera en enkel steg för steg-guide. Via den kommer du att få exempel, tips och råd som säkerligen hjälper dig i dina förberedelser inför en intervju på engelska. Du kommer dessutom få de praktiska verktyg du behöver för att känna dig trygg och självsäker under intervjun, och därmed på bästa sätt ge ett fördelaktigt intryck.

anställningsintervju på engelska

Table of Contents

Steg ett – Känn till din jobbansökan väl

Det första du bör göra inför intervjun är att försäkra dig om att du inte motsäger eller upprepar sådant som står i din ansökan. Du har med störst sannolikhet nämligen redan skickat in en ansökan med CV och personligt brev som rekryteraren eller arbetsgivaren läst, och som hen kanske till och med har med sig på intervjun. Den fungerar därmed som utgångspunkt och som referens för intervjuaren, och det innebär att du som kandidat inte kan avvika från den alltför mycket.

Om du till exempel inkluderat ett tidigare arbete i ditt CV och intervjuaren frågar dig om det, så kan du inte plötsligt påstå att det inte hänt eller vägra kommentera på det. Men du bör inte heller endast berätta om sådant som redan står angivet om det specifika arbetet, utan det är viktigt att du kompletterar informationen eller åtminstone återger den på ett annorlunda sätt.

⚠️ Varning: En kandidat som avviker alltför mycket från sin ansökan kan verka lögnaktig och svår att ha att göra med. En kandidat som upprepar sin ansökan för noga kan också ge negativa konnotationer.
📌 Tips: Försök att alltid ha din ansökan som referenspunkt, men inte som manus. Du visar på en kunskap och ärlighet om du kan berätta om innehållet på ett omfattande och nyanserat sätt.

Intervjuare kan exempelvis fråga följande:

You majored in literature, right? What subjects did you study most?

Svara då inte avvikande eller avsnäsande som följande exempel:

FELAKTIG
Like my CV said: I studied literature.

I don’t want to talk about my education as it isn’t important in this line of work.

Lita istället på intervjuarens intentioner och svara så utförligt men samtidigt kortfattat du kan:

KORREKT
Yes I did. I focused a lot on the topics postcolonialism and feminism particularly in YA-literature.

anställningsintervju på engelska

Steg två – Vad beredd på de vanligaste frågorna

Något som även är bra att vara påläst i för att slippa improvisera alltför mycket samt för att ge ett så gott intryck som möjligt är de vanligaste frågorna. I de flesta sammanhang handlar frågorna ofta om dig som person, vad du har för specifika fördelar och nackdelar, samt hur du kan bidra i rollen eller på det företag du söker dig till.

Frågorna kan exempelvis se ut som följande:

 • Can you tell me about yourself?
 • Could you please walk me through your CV?
 • Why are you interested in this particular job?
 • How did you hear about this job opening?
 • Why should we hire you?
 • What are your greatest strengths?
 • What are your weaknesses?
 • Could you tell me about your greatest achievement from previous roles?
 • Could you tell me about a conflict or problem that you’ve dealt with or managed in previous roles?

Det finns oändligt med ytterligare intervjufrågor som går in på detaljnivå, som efterfrågar dig att visa specifika kompetenser och så vidare. Men ovanstående är särskilt vanligt förekommande och bör därför få särskilt utformade och förberedda svar.

📌 Tips: Ett bra sätt att finna svar på frågorna ovan är att öva tillsammans med en närstående. Tänk inte ut svaren i förväg och lär dig dem utantill, utan försök istället bli duktig på att hitta sätt att svara på frågor i en spontan och pressad situation på kort tid. Ha dina främsta fördelar nära till hands hela tiden.

Ett utmärkt sätt att besvara den första frågan i listan ovan, som många tyvärr anser vara den svåraste, är genom att efterlikna strukturen i exemplet nedan:

KORREKT
As you probably know from reading my cover letter – I am a very passionate and ambitious worker who prides myself on being flexible, present and communicative. My private interests have also made me persistent, competitive and thorough. A reliable person, that is.

Skillnaden mellan en jobbintervju på engelska och svenska

Det finns inga jättestora skillnader mellan de svenska och engelska frågorna i en intervju, utan det handlar ofta om samma saker. Din rekryterare eller arbetsgivare önskar få veta mer om vem du är och vad du kan bidra med på ett företag eller i en roll i första hand, oavsett. Intervjun är trots allt till för att ge en lite bredare bild av dig som arbetare.

Den enda skillnaden kan vara om du söker jobb utanför EU eller Europa, då intervjuaren kan ställa fler frågor angående förmåner som är självklara i svenska sammanhang. Det kan exempelvis handla om föräldraledighet, försäkringar, pension och semester. De frågorna måste du dock inte ha särskilda eller väl uttänkta svar på, utan där räcker det om du svarar sanningsenligt och rakt. Var inte rädd för att ställa rimliga krav.

⚠️ Varning: Du måste inte nödvändigtvis anpassa dina svar efter det språk som talas i din anställningsintervju, förutom språket i sig. Utan var bara dig själv och se till att du lyfter fram dina bästa sidor i svaren.

anställningsintervju på engelska

Steg tre – Våga sticka ut och vara dig själv

En annan aspekt som är otroligt viktig att ha i åtanke i såväl svenska som engelska intervjuer är att du sticker ut. Att verka minnesvärd och ge ett gott intryck innebär nämligen att du blir ihågkommen i senare skeden i rekryteringsprocessen och att du därför inte blir bortvald eller bortglömd utan anledning. Det försäkrar att du finns i din rekryterare eller arbetsgivares huvud även efter intervjun är slut.

Det bästa sättet att sticka ut och verka minnesvärd är genom att ge unika svar på intervjuarens frågor. Håll fokuset professionellt och sanningsenligt, men implementera gärna något ovanligt och spännande. Du kan exempelvis lyckas med det om du efterliknar nedanstående svar på frågan “Why should we hire you?”:

KORREKT
You should hire me because I am resourceful, helpful and a great friend. That’s an aspect I think many companies and workplaces lack, and from experience I know it creates a better sense of community among the employees. That, in turn, is motivating and often results in a much better outcome work wise.
📌 Tips: Du kan verka unik utan att förlöjliga dig själv eller ljuga, och det lättaste sättet är att bara vara dig själv. Var medveten om sådant som är speciellt hos just dig, och lyft fram det i svaren.

Ytliga saker som rekryterare och arbetsgivare uppskattar

Du kan verka minnesvärd och ge ett gott intryck utöver dina svar och vad du säger. Du kan exempelvis röra dig på ett sätt som väcker intresse hos intervjuaren och som visar att du är avspänd och engagerad. I engelska och internationella sammanhang är det extra viktigt att hitta ett kroppsspråk som signalerar att du har de olika kompetenser som krävs för jobbet samt att du tror på din egen förmåga. Luta dig tillbaka, var rak i ryggen, släpp ner axlarna och le. Möt intervjuarens blick och se även till att kopiera vissa av hens rörelser för att skapa en gemenskap mellan er.

📌 Tips: Ta gärna pauser innan du svarar på frågor, och var inte rädd för att uttrycka dig långsamt. Det är bra att framstå som avslappnad och lugn, då det ger intrycket av att du är självsäker och kompetent i pressade situationer.

En annan ytlig aspekt som är avgörande i det intryck du ger är att vara klädd och stylad på ett lämpligt sätt, med professionella kläder, en prydlig frisyr och utan alltför mycket eller uppseendeväckande accessoarer eller smink. Håll det lagom och låt din personlighet skina igenom så mycket som möjligt, utan att spöka ut dig.

⚠️ Varning: Du kan bli ihågkommen på ett negativt sätt, och det är nästan värre än att bli bortglömd. Så gör dig inte till i onödan!

anställningsintervju på engelska

Steg fyra – Förbered dig inför din anställningsintervju på engelska

Nu återstår bara det sista steget, vilket är att förbereda dig inför din engelska anställningsintervju på övriga sätt. Vi rekommenderar bland annat att du läser på om företaget och arbetsgivaren du vill söka jobb hos, och om rollen i sig om du inte har arbetat som det tidigare. På så vis kan du berätta om vad du ser fram emot i rollen, hur företaget samspelar med dina värderingar och mål, och så vidare. Det visar att du passar in extra väl och att du är en mycket god kandidat för det senaste lediga jobbet.

Du kan även bevisa att du är påläst och ivrig att få det specifika jobbet genom att förbereda några egna frågor att ställa intervjuaren. Du kommer nästan garanterat få tillfälle och tid att ställa egna frågor i slutet av intervjun, och då kommer du få chansen att ge ett sista intryck. Här kan du exempelvis fråga:

 • Will there be opportunities for education and formal development for me in the job?
 • What benefits do you offer?
 • Will I be able to work from home?
 • How long will it be until the position is filled?
 • With whom will I be working if I get the job? Will I be working alone or with a team?
📌 Tips: Det är extra värdefullt att tillfråga intervjuaren vilka olika förmåner de erbjuder i en arbetsintervju på engelska, då det inte alltid ingår samma förmåner i internationella sammanhang som i svenska.

Exempel på sådant som aldrig är aktuellt att ifrågasätta och som du därför bör undvika i en intervju på engelska kan exempelvis vara för privata, negativa eller ställa orimliga krav, såsom:

 • Who are you friends with at work?
 • Do I have to live near the workplace?
 • Would you warn me about anything in this company?
 • Will I get a raise within the first months?
 • When will I be able to have time off?

Öva på ditt språk

Förutom att öva på din engelska, som ju är språket du ska tala i din intervju, är det också bra att öva på den ton du tänker använda. Vissa fraser, ordval och betoningar kan göra all skillnad, och ett lämpligt språk kan lyfta dig över de andra sökande kandidaterna.

Några ord som är utmärkta att använda i en intervju på engelska kan vara:

 • Progress.
 • Accomplishment.
 • Experience.
 • Education.
 • Knowledge.
 • Skill.
 • Personal.
 • Work.

Försök att uttrycka dig lugnt och sansat, och på ett spontant sätt snarare än ett inläst. Annars blir det ofta genomskinligt och visar att du är nervös och kanske inte helt ärlig. Det kan också hjälpa om du ber om ursäkt för eller skrattar bort dina nästan oundvikliga felsteg språkmässigt, då det visar att du är bekväm och trevlig. Kanske råkar du gå in på något irrelevant, snubbla på dina ord eller ge svar på sådant som inte efterfrågats.

En annan sak som är bra att du kommer ihåg i dina förberedelser i språket är att tala på ett sätt som lämpar sig för det jobb du söker. Om du exempelvis ska arbeta som säljare kan du försöka ha en säljande ton, och om du ska arbeta som lärare kan du försöka uttrycka dig pedagogiskt och tydligt. Specifika företag kan också värdera olika språkbruk och ordval som du kommer att få extra pluspoäng om du känner till.

⚠️ Varning: Var inte rädd för att uttrycka dig lite informellt eller talspråkligt, då det är naturligt i ett avslappnat samtal, men undvik svordomar och andra olämpliga ordval. Sådant kan förstöra dina chanser och få dig att verka problematisk.

anställningsintervju på engelska

Sammanfattning: Lyckas på din engelska anställningsintervju med några enkla steg

Nu vill vi upprepa de viktigaste tipsen och varningarna från artikeln så att du kan försäkra dig om att du har rätt saker i åtanke inför din intervju. De kan dessutom hjälpa dig att förbereda dig i många framtida situationer.

📌 Tips:

 • Ha din ansökan som referenspunkt när du svarar på frågorna, men inte som manus.
 • Ansträng dig för att framstå som avslappnad, bekväm och tilltalande, då det ger ett kompetent intryck.
 • Se till att förbereda dina svar på potentiella intervjufrågor genom att öva med en närstående, läsa på om företaget och rollen, samt genom att identifiera vad som gör dig unik och fördelaktig.
 • Ställ gärna egna frågor i slutet av din intervju för att visa intresse och för att bli extra påläst om rollen.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att uttrycka sådant som är alltför privat, intimt, irrelevant, falskt eller inaktuellt. Rikta istället fokuset till sådant som du anser viktigt och som rekryteraren vill veta.
 • Försök att vara unik men akta dig för att gå för långt och på så vis verka löjlig eller oseriös.
 • Fundera på ditt språkbruk innan intervjun så att du undviker olämpliga ord, svordomar eller andra felsteg.

Få mer hjälp hos oss

Om du vill ha ytterligare hjälp och stöd i skapandet av din ansökan och förberedandet inför rekryteringsprocessen så rekommenderar vi dig att söka dig vidare på vår hemsida. Kolla in våra lärorika texter och exempel och ladda ner våra CV-mallar. Använd gärna därtill vår personligt brev- och CV-byggare som underlättar och snabbar på arbetet.

Se till att du är så förberedd och medveten som möjligt så får du se att nästa arbete blir ditt. Lycka till!

Vanliga frågor och svar om att lyckas med arbetsintervjun på engelska

Fråga: Vad bör man inte säga på en arbetsintervju på engelska?

Svar: Vi har redan nämnt några fällor för en engelsk arbetsintervju i artikeln ovan, men den största fallgropen som alltid är bra att undvika, men som inte är så självklar, är att säga att du kan göra vad som helst. Du har trots allt mer specifika kompetenser att bidra med än så.

Fråga: Vad bör man ange för svagheter om arbetsgivaren frågar efter dem?

Svar: I en jobbintervju bör du ange svagheter som inte nödvändigtvis alltid är svagheter, och som är relevanta för det jobb du söker. Det är också bra om du följer upp dina svagheter med vad du gör för att lösa situationerna när de uppstår, hur du ser fram emot att utvecklas och på så vis bli av med svagheterna, och så vidare. Svagheter är inte något som kommer att kosta dig jobbet, så länge du uttrycker dem på rätt sätt.

Liknande artiklar