Hur du kan få jobb som svetsare genom att skriva ett enastående svetsare CV

Om du har avslutat din utbildning och letar arbete som svetsare behöver du också ett intressant CV som gör att möjligheten och chansen att få jobb ökar. Att skriva ett bra CV kan dock vara ganska svårt och det är just på grund av det som vi har skapat den här guiden.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Den är till för att alla som ska söka första jobbet som svetsare, eller som kanske ska byta jobb, får tillfälle att få massor med tips som gör att deras CV:n blir ännu bättre. Vi vill hjälpa dig som jobbar som svetsare att förhoppningsvis få jobbet du vill och bli anställd.

Table of Contents

Vad för typ av jobb gör en svetsare?

En svetsare är någon som jobbar med att svetsa ihop olika metaller. Arbetet kan både vara förlagt på en stor byggarbetsplats, där svetsaren ska svetsa ihop stora delar till en metallgrund, men det kan också vara vid ett lite mindre, mer delikat, projekt där svetsaren kanske ska svetsa samman någon medicinsk utrustning.

Hur arbetet för en svetsare ser ut och kan vara upplagt varierar alltså ganska mycket beroende på vilket jobb som svetsaren utför. Det finns därför goda möjligheter för en svetsare att hamna på en arbetsplats som verkligen passar det arbete som svetsaren vill göra.

Svetsare CV

Det finns dessutom flera olika sätt som man kan svetsa och flera olika tekniker som en svetsare använder. Vissa svetsare har koll på och använder alla typer av metoder, medan bara använder vissa tekniker i sitt arbete. Dessutom har svetsaren ofta i uppgift att göra en rutinkoll på arbetet och se till så att allting håller. Arbetet som svetsare är därför betydligt mer varierande än vad många tror.

Krävs det någon utbildning för att börja jobba inom svetsning?

Det krävs utbildning för att börja jobba som svetsare och då måste du även avlägga några prov för att bli godkänd som svetsare. Du kan antingen välja att läsa industriteknik med intriktning svetsteknik och bli automatiskt svetsare efter studenten eller välja att läsa utbildningen på komvux eller yrkeshögskola. Det finns alltså ganska många vägar till ett yrke som svetsare, men det smidigaste är självklart att läsa det på gymnasiet.

Hur kan ett svetsare lägga upp sitt CV?

Någon som jobbar som svetsare och vill skriva ett CV bör främst fokusera på sina arbetslivserfarenheter. Det är dessa som är mest relevanta och även det som kommer att vissa för den nya arbetsgivarern att just den här anställde har det som företaget kräver och behöver. Om du redan jobbar som svetsare har du redan tidigare erfarenheter och de bör du fokusera lite extra på eftersom att det är dessa som är mest relevant.

Om du däremot kommer direkt från en utbildning och inte tidigare har jobbat som svetsare så är det andra saker som du behöver fokusera på. Din utbildning är viktig, vad du har gjort och vad du har lärt dig, eftersom att det är din enda erfarenhet som faktiskt handlar om svetsning. Om du dessutom har haft en praktikplats eller gjort APL som svetsare är det ännu viktigare och lite mer meriterande och du bör därför fokusers mer på det. Försök att tydligt beskriva vad du gjorde på praktikplatsen och vad du har lärt dig av det.

Svetsare CV

I annat fall behöver du att fokusera på dina kompetenser och övriga erfarenheter. Vad är det som just du har som gör att du lämpar dig för svetsaryrket? Kanske är du stresstålig, har en stadig hand och är noggrann. Det är föremågor som en svetsare måste ha. Om du har arbetat på ett annat jobb tidigare, som inte är inom svetsning, kan det också vara relevant att nämna, om det på något annat sätt liknar yrket som svetsare. Du kanske får använding av någon viss kompetens där som du senare får använding av inom ditt yrke som svetsare.

Vad är några bra saker att tänka på om man vill skriva ett välskrivet CV?

Det finns några punkter som är bra att ha i åtanke när man som svetsare skriver sitt CV. Vi ska beröra några av dessa punkter här.

Att CV:t är den första introduktionen av dig som arbetsgivaren får

Tänk på att CV:t är den första och vissa fall den enda bild som arbetsgivaren får av dig. För att du ska uppfattas som intressant och för att sannolikheten att du ska bli kallad till intervju ska öka, så behöver du skriva ett CV som dels är intresseväckande och dels gör så att arbetsgivaren vill anställa just dig. Nu är det inte läge att ta upp negativa aspekter om dig eller liknande, utan försök att sälja in dig själv så mycket som möjligt utan att bli för “säljande”.

De negativa egenskaperna du har kommit ni troligtvis att beröra ändå så nu gäller det verkligen att framstå som en person som de bör vilja kalla till intervju. Det är också viktigt att du funderar över vilken bild som du vill visa för arbetsgivaren. Du vill ju ändå att den ska visa en sån rättvist bild av dig som möjligt. Att du ansöker om ett jobb handlar ju också om att du ska se om just den arbetsgivaren är rätt arbetsgivare för dig. Det är en anställningsintervju åt båda hållen kan man säga.

Genom att ha det i tanken när du söker (att arbetsgivaren behöver dig snarare än tvärtom) kommer du dessutom att upplevas som betydligt mer avspänd och dru upplevs inte som desperat. Det blir väldigt tydligt för en rekryterare när en ansökande verkligen är desperat att få det jobbet och det är en “turn-off” i de flesta fall.

Svetsare CV

Att CV:t är lättläst och intressant

Något annat som är väldigt viktigt är att CV:t hela tiden är lättläst och intressant. Du vill inte slösa arbetsgivarens tid och därför är det viktigt att CV:t pch speglar att du värnar om arbetsgivarens tid. Det bör vara intressant och lättläst och för att få det lättläst bör du inte ha alltför mycket text och texten bör vara uppdelad i både punkter och löpande text för att göra den mer dynamisk. Ett annat sätt att göra texten lättläst är att dela upp den i flera sektioner och sedan avgränsa sektionerna med hjälp av olika rubriker.

Då visar du att du är duktig på att organisera din information och presentera den på ett sätt som gör det lätt att överskåda den. Att vara duktig på att organisera och planera är viktiga egenskaper för en svetsare också och därför är det bra att du visar att du har de kompetenserna i CV:t.

Att ditt CV är skräddarsytt till det jobb som du ansöker

Dessutom bör du skriva CV:t på ett sätt som gör att det passar det jobb som du är intresserad av att söka. Du kan t.ex. göra en punktlista med alla saker som en arbetsgivare, via en viss jobbannons, letar efter och sedan skriva CV:t utifrån den listan. Du bör göra en sådan lista per varje jobb som du söker och det leder till att då får flera stycken CV:n där alla är specifikt utformade till ett visst jobb, istället för bara ett CV som passar någorlunda in på alla jobben.

📌Tips: Det kan dock bli mycket jobb att behöva skriva ett nytt CV varje gång som du söker ett nytt jobb. Istället är det bättre att göra ett CV som du sedan modifierar baserat på de jobben som du senare söker.

Att det är korrekturläst flera gånger och har eventuella fel åtgärdade

Som svetsare är det oerhört viktigt att du är noggrann och undviker fel. Därför reflekterar det väldigt illa på dig om du skickar in ett CV som har många stavfel och andra fel. Det är därför väldigt viktigt att du läser igenom CV:t både två och tre gånger så att du verkligen kan se till att det inte förekommer några fel över huvud taget.

Svetsare CV

Att du är konkret i CV:t med vad du kan

När du listar dina erfarenheter eller kompetenser bör du också lägga till ett konkret exempel på när du utnyttjade just det som du nämner. Det räcker inte bara med att skriva att du är “stresstålig” utan du behöver förklara lite närmare i vilka situationer och på vilket sätt som du är det. Samma sak gäller när du listar dina arbetslivserfarenheter. Det säger inte arbetsgivaren så mycket om vad du har gjort om du bara nämner arbetsplatsen. Skriv också lite om vad du har gjort och vad du har lärt dig för att uppfattas som mer attraktiv. Det gäller att ha konkreta exempel på att arbetsgivaren ska förstå vad du menar.

Ett oförglömligt exempel på hur ett CV för en svetsare kan se ut

Krister Erkinson
1997-02-15
Svetsare
070-7652340
krister.erkinson@exempel.com
Kranbärsvägen 56
53792, Uppsala
linkedin.com/krister.erkinson

Introduktion
Jag är en utbildad svetsare med mer än 7 års erfarenhet av yrket. Jag tog studenten från industritekniska programmet 2016 och har sedan dess arbetat uteslutande inom yrket. Det jag främst brinner för är att arbeta med det små pch pilliga delarna av ett projekt. Jag tycker att det är roligare att svetsa ihop något som behöver stor precision och skicklighet, än att svetsa ihop två stora delar där det inte är ett krav på lika stor noggrannhet. Jag vill hela tiden utvecklas inom mitt yrke och bli ännu bättre på det jag gör.

Arbetslivserfarenhet
Svetsare
Karlssons Tekniska Utrustning AB
2019-pågående

 • Jag arbetade på ett företag som byggde teknisk utrustning och säkerhetsutrustning för företag som sysslade med djuphavsdykning.
 • Jag arbetade i ett team på fem personer och där jag ansvarade för de mindre och lite mer pilliga delarna av utrustningen.
 • I vissa fall följde jag även med när utrustningen testades för att överse säkerheten.
 • Det var ett arbete som jag verkligen uppskattade och jag älskade att svetsa delar som oftast är ganska tekniskt svårt. Jag utvecklade även min kompetens inom det och vill fortsätta att utveckla det i framtiden.

Svetsare
Marksjö Bygg AB
2016-2019

 • Fick arbete på min praktikplats direkt efter studenten och där arbetade jag med att montera stora grunder som skulle användas vid husbyggen.
 • Jag arbetade ensam, men samarbetade ofta med mina kollegor för att göra ett så bra arbete som möjligt.
 • Mycket byggdes i verkstaden, men ibland befann jag mig även på plats vid byggprojekten och svetsade och monterade på plats.
 • Jag utvecklade mina svetstekniker och hur man kan skötta sig arbete på bästa sätt utan att bli distraherad, speciellt om man befinner sig på en byggarbetsplats där det är mycket liv och rörelse.

Utbildning

Industritekniska programmet
Uppsalas gymnasium, Uppsala
2013-2016

 • Inriktning svetsteknik.

Kompetens

Yrkeskompetenser:

 • Mycket goda kunskaper inom olika svetstekniker.
 • Mycket goda kunskaper om metaller och hur de förändras vid svetsning.
 • Goda kunskaper i att rita ritningar.
 • Goda färdigheter i samarbete, kundkontakt och ledarskap.

Övriga kompetenser:

 • B-körkort.
 • Truckkörkort.
 • Talar svenska och engelska flytande.

Svetsare CV

Vad för struktur som CV:t helst bör ha

Vi nämnde lite ovan att CV:t bör delas in i sektioner för att det ska bli lätt att läsa. Du får självklart dela in CV:t i vilka sektioner som du vill, men vi rekommenderar att du delar in det i följande delar:

Header

Allra först kommer headern. Vi har döpt den till headern, men du bör helt skippa att ha en rubrik på den och bara ha med innehållet. Det headern ska innehålla är dina kontaktsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter som rekryteraren kan behöva. Det är uppgifter som länk till LinkedIn-konto, länk till en hemsida om dig (om du har det), ditt namn och din adress, ditt telefonummer och mailadress, samt i vissa fall ditt födelsedatum. Det räcker med dessa uppgifter eftersom att headern dels inte ska bli för lång och dels inte ska ta med onödiga uppgifter.

📌Tips: Detta är dock bara vad vi rekommenderar och det är ju inte vi som anställer dig. Om rekryteraren eller arbetsgivaren vill ha något annat eller om den vill att du ska skippa att ta med något, som när du fyller år, så bör du självklart lyssna på vad den personen säger.

Introduktion

Det som kommer näst är introduktionen och det är ett sätt för dig, i löpande form, att berätta lite mer om dig och din karriär. Den resterande informationen i CV:t är oftast i punktform och därför har du här tillfälle att skriva lite mer ingående om dig. Du kan ta upp din karriär, dina erfarenheter, om du har några yrkesrelaterade drömmar eller mål etc. Undvik dock att ta med saker som handlar om dig personligen och ditt privatliv och ta heller inte med saker som inte får dig att framstå som en väldigt bra anställd.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenheten är bland den viktigaste punkten eftersom att de flesta arbetsgivare är främst intresserad av vad du har arbetat med och gjort tidigare. Därför är det viktigt att den punkten är djupgående och uttömmande. Du ska lista all konkret information om ditt tidigare jobb, som när, var, vilken tid osv. Men du bör även ta med lite djupare information som går in på vad du lärde dig från jobbet, vad för kompetenser som du har utvecklat och vad du hade för arbetsuppgifter. Det är främst det som arbetsgivare och rekryterare är intresserade av. En sådan erfarenhet kan se ut så här:

KORREKT
Svetsare
Karlssons Tekniska Utrustning AB
2019-pågående

 • Jag arbetade på ett företag som byggde teknisk utrustning och säkerhetsutrustning för företag som sysslade med djuphavsdykning.
 • Jag arbetade i ett team på fem personer och där jag ansvarade för de mindre och lite mer pilliga delarna av utrustningen.
 • I vissa fall följde jag även med när utrustningen testades för att överse säkerheten.
 • Det var ett arbete som jag verkligen uppskattade och jag älskade att svetsa delar som oftast är ganska tekniskt svårt. Jag utvecklade även min kompetens inom det och vill fortsätta att utveckla det i framtiden.

Utbildning

Ta sedan med din utbildning och för dig som är svetsare räcker det med att bara ta med din svetsarutbildning, oavsett om du hade den på gymnasiet eller senare. Har du dock gått någon relevant vidareutbildning kan du nämna den. Skriv upp mellan vilka år som du läste utbildningen, utbildningens, ortens och skolan namn, samt om du läste någon speciell inriktning, specialisering eller relevant kurs.

Kompetenser

En lista med dina kompetenser bör avsluta CV:t. Det är ett möjlighet för rekryteraren att få en sammanställd lista över vad du kan. Ta gärna med kompetenser som är kopplade till ditt yrke eftersom att det är lite mer relevant.

Avsluta med ett personligt brev och din ansökan är komplett

Det sista du bör göra innan du ansöker om jobbet är att skriva ett personligt brev som du bifogar i din ansökan. Ett personligt brev är väldigt viktigt så glöm inte bort att ta med det. Det ska vara som ett komplement till CV där du lägger till information som du inte nämnt tidigare. Du kan berätta lite mer om din erfarenhet kring svetsning och hur ditt tidigare yrkesliv har sett ut. Exakt vad du nämner spelar ingen större roll och du kan nämna lite vad du känner för. Det viktiga är dock att det ska vara relevant för din jobbsökan och arbetsgivaren ska förhoppningsvis vilja lära känna dig lite mer.

Avslutning: Det här är ett riktigt bra CV för en svetsare

Nu är guiden nästan slut och vi hoppas att det har varit lärorikt. Förhoppningsvis kommer du att kunna skriva ett lysande CV nu och har alla de verktyg för att lyckas i ditt yrke som svetsare. Nedan kommer några tips och varningar att tänka på.

📌 Tips:

 • Dela upp CV:t i flera sektioner med rubriker för att göra det smidigt att läsa och att överblicka.
 • Använd ett CV som du ändrar om lite varje gång som du söker jobb, då slipper du göra om CV:t från början.
 • Gör ett CV där du uppfattas som minnesvärd och intressant. Det är trots allt det första intrycket som rekreyteraren får av dig i CV:t och där vill du naturligtvis uppfattas på ett bra sätt.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att skicka samma CV till flera olika arbetsgivare. Det är bättre att skräddarsy det så att det passar alla de olika jobb som du söker.
 • Undvik att skicka in CV:t innan du läst igenom det flera gånger. Då ökar risken att fel följer med och i sådana fall upplevs du inte som så professionell.
 • Undvik att bara nämna dina erfarenheter och kompetenser utan att förklara om dem lite mer. Rekryteraren kan naturligtvis inte förstå vad du faktiskt menar om du inte tydligt förklarar vad det du skriver faktiskt innebär.

Fler resurser att tänka på och använda sig av

Behöver du ytterligare hjälp eller vill du bara komma åt fler hjälpmedel? Som tur är är vår sida fylld med andra typer av hjälpmedel som du kan ta del av. Det finns fler CV-exempel och guider enligt olika yrken. Vi har också CV-mallar så att du slipper formatera ditt CV själv och så har vi en karriärblogg som hjälper dig med lite mer generella tips. Det är bara att kolla runt på vår sida för att se vad du hittar!

Liknande artiklar