Skriv ett enastående bra företagsägare CV och landa ditt jobb som företagsägare

För att få det där jobbet som du har längtat efter eller drömmer om så krävs det att ditt CV (och det personliga brevet) som du skickar till arbetsgivaren eller rekryteraren är riktigt vasst. För många tjänster brukar det vara många sökande och därför är det vitalt att du sticker ut i mängden.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Men att skriva ett fantastiskt bra CV är naturligtvis inte lätt och det finns många olika personer som kämpar med att få till ett bra CV. Det är inte så konstigt egentligen eftersom att CV:t ska vara som ett professionellt dokument och en sammanfattning över din karriär. Det är ganska svårt att koka ner hela din karriär till två a4 sidor där du också måste få arbetsgivaren att bli intresserad av just dig. Förhoppningsvis kommer vi att, genom den här guiden, ge dig lite tips och annat som du behöver för att lyckas med ditt CV.

Table of Contents

Vad är egentligen en företagsägare och krävs det någon typ av utbildning för att börja jobba som företagsägare?

Först måste vi reda ut vad begreppet företagsägare. En företagsägare är någon som äger ett företag. Oftast har dessutom företagsägaren startat företaget själv. Det innebär att en företagsägare inte behöver ett CV, en företagsägare anställer ju sig själv. I och med att vem som helst, i princip, kan starta företag i Sverige så behöver inte heller företagsägaren ha någon viss utbildning eller något visst yrke. Det är bara att starta företaget.

Det blir alltså väldigt svårt för en företagsägare att skriva ett CV eftersom att företagsägaren helt enkelt inte behöver ha ett sådant för att få jobb.

Företagsägare CV

Vad är en företagschef? Är det samma sak som en företagsägare?

Någon som däremot behöver ett CV är en företagschef. Företagschef och företagsägare låter väldigt lika, men det är inte samma sak. Företagsägaren är den som äger företaget medan företagschefen är en anställd chef på företaget. Företagsägaren kan ju dock självklart välja att vara företagschef själv. En företagsägare kan alltså välja att vara företagschef (för sitt företag), men en företagschef kan inte välja att vara företagsägare.

En företagschef är en högt uppsatt person på företaget och en sådan jobbar med att implementera och utforma strategier för företaget, utforma företagsmål, se till att företaget går bra, övervaka verksamheten och mycket mer. Det kan alltså vara ett ganska varierande yrke, men arbetsuppgifterna innefattar saker som rör skötseln av företaget.

Den här guiden kommer att fokusera på hur man ska lägga upp sitt CV om man vill söka jobb inom en ledningsposition eller liknande på ett företag. Det kan vara som företagschef, inom företagsledningen eller inom en annan högt uppsatt position på företaget.

Företagsägare CV

Några saker som det är extra viktigt att lyfta fram om du söker jobb som en högt uppsatt person inom ett företag

För att få jobb inom en väldigt hög position på ett företag så är du antagligen väldigt erfaren. Kanske har du en lång utbildning och många års erfarenhet av just din bransch. Eftersom att någon som jobbar högt upp i ett företag, kanske inom ledningen eller som chef, har väldigt stort ansvar så är det mycket viktigt att personen är erfaren och har koll på hur allting ska och bör gå till. Det är trots allt den personen som har ett visst ansvar över företaget och behöver se till att allt sköts på rätt sätt.

Om du vill söka ett högt jobb inom ett företag, kanske inom en chefsposition, är det därför viktigt att du kan visa att du har en väldigt lång erfarenhet. Du bör fokusera lite extra på dina tidigare arbetslivserfarenheter i CV:t och om du haft en position tidigare som var en chefs- eller ledarroll. Om du även har haft något typ av ansvar för en organisation tidigare så är även det viktigt att nämna. Beroende på vilken bransch som du är i så bör du även nämna och belysa lite extra om du har en meriterande utbildning. Det kan t.ex. vara en civilekonomutbildning om du söker jobb som företagschef på ett företag som sysslar med banktjänster.

Företagsägare CV

Vad ska CV:t innehålla? Finns det några delar som måste vara med?

Sedan är det dags att sätta igång med informationen i CV:t. Självklart finns det några delar som det är väldigt viktiga att de är med, och vi kommer gå närmare in på dessa delar nedan. Alla dessa delar behövs för att CV:t ska uppfattas som enhetligt och så att det inte finns märkliga luckor i CV:t.

Du behöver absolut inte ha lika mycket information om varje del i CV:t, men det viktigaste är att du fyller på CV:t med andra delar om det är någon del som du inte har lika mycket information om. Annars finns risken att det upplevs som att du inte alls är så erfaren som du kanske säger.

Header

Allra först i CV:t ska alla dina uppgifter komma. Det är helt enkelt uppgifter som kan behövas för att kontakta dig. Som telefonnummer, mailadress och adress. Det är även en god idé att lista ditt namn, din yrkestitel och en länk till ditt LinkedIn-konto.

⚠️ Varning: Här är det viktigt att du enbart håller dig till dessa punkter. Headern ska bara vara en kort punktlista över dina uppgifter och det får absolut inte vara irrelevanta eller alltför personliga uppgifter, som att du spelar fotboll eller tycker om hockey.
💡Notera: I första hand listar du enbart de punkter som vi har nämnt, men självklart ska du lyssna på vad rekryteraren säger. Om rekryteraren vill att du ska ta med någon viss uppgift eller om du till och med inte ska nämna någon annan alls, så bör du naturligtvis lyssna på vad den personen säger.

Introduktion

Sedan kommer en otroligt viktig del som väldigt många ofta glömmer, nämligen introduktionen. Introduktionen är en kort, men proffsig sammanfattning över dig, ditt yrke och din karriär. Många missar helt att ta med en introduktion och väljer istället att lista allting i CV:t med en punktlista. Det kan göra det svårare eller jobbigare att läsa CV:t eftersom att CV:t bara innehåller punktlistor. Ett bra CV bör därför ha en noggrann mix mellan punktlistor och löpande text.

Som du kanske har gissat så ska alltså introduktionen skrivas i löpande text. Den behöver absolut inte vara lång och tre till fem menningar räcker. I den ska du försöka få med så mycket om din karriär som möjligt och verkligen få arbetsgivaren att bli intresserad av dig och vilja veta mer. Introduktionen är därför en av de svåraste delarna i CV:t eftersom att många inte vet vad de ska ta med i den eller hur de ska formulera det.

Vi skulle säga att du absolut inte behlber ha någon stress över introduktionen. Du måste absolut inte få med allt om din karriär och det viktigaste är att det som är med är välskrivet och intressant. Det räcker egentligen med att du bara fokuserar på en eller två punkter i introduktionen och skriver lite mer om dem, om du vill, du får självklart lägga upp det på det sätt som du vill. Du kommer att bli betydligt mer utförlig i det personliga brevet senare så du behöver inte stressa över introduktionen.

📌 Tips: Det finns flera saker som du kan nämna i introduktionen. Du kan också välja om du vill skriva lite mer utförligt om några få punkter eller mer övergripande om flera. Några ämnen som du kan skriva om är din karriär, mål, drömmar, ambitioner, erfarenheter, kompetenser och mycket mer.

Arbetslivserfarenhet

Sedan kommer dina tidigare jobb, alltså din arbetslivserfarenhet, och där ska du välja ut dina mest relevanta tidigare jobb att ta med. Det bör vara jobb som antingen liknar det jobb som du söker nu, eller som kräver de kompetenser som du behöver ha på ditt nya jobb. Här räcker det att lista runt fem jobb (om du har så många), annars riskerar det att bli för mycket och för långt.

Du ska lista jobben i punktform, förutom när du skriver lite om vad du gjorde på arbetet då det ska vara i löpande punkter. Tänk på att ta med vad för arbete som du arbetade på, orten, yrkestitel och årtal. Gör sedan en kort punktlista efter allt det här där du berättar lite om vad du fick göra på anställningen och vad du har lärt dig av det.

Utbildning

Sedan är det dags för din utbildning och den skriver du upp på precis samma sätt som arbetslivserfarenheten med årtal, ort och namn på utbildning och lärosäte. Du kan dock skippa att ta med punktlistan här. Det räcker att ta med om du läst en specifik inriktning eller en meriterande kurs.

Kompetenser

Sedan avslutas CV:t med alla de kompetenser som du har. Det kan vara kompetenser som rör arbetet, kvalifikationer, övriga kompetenser eller vad som helst. För de flesta brukar listan med kompetenser bli ganska lång och därför är det lämpligt att du delar upp listan i flera olika, mindre listor där alla har passande rubriker.

Företagsägare CV

Ett exempel på hur ett CV kan vara uppbyggt för någon som vill börja jobba på en uppsatt position inom ett företag

Mattias Larsson
1964-02-14
Företagschef
072-765423
mattias.larsson@exempel.com
Karlshamnsvägen 156B
63756, Göteborg
linkedin.com/mattias.larsson

Introduktion
Jag är en riktigt duktig företagschef och affärsanalytiker som både har en kandidat och en master i företagsekonomi. Jag brinner för att ta över ett företag som går dåligt, genomföra en omstrukturering i hela organisationen och sedan vända den nedåtgående trenden. Jag är duktig på att analysera företaget, marknaden och omvärlden och sedan komma på lösningar som förbättrar tillväxten både på kort och lång sikt.

Arbetslivserfarenhet
2017-pågående
Företagschef och affärsanalytiker
EkoM AB, Göteborg

 • Arbetade som företagschef och affärsanalytiker för ett större företag i göteborg. Mina arbetsuppgifter gick ut på att implementera olika strategier för företaget och se till så att alla uppsatta mål nås.
 • Jag hade även som uppgift att analysera tillväxten, både för företaget och i övrigt, och komma på lösningar om hur företaget kunde öka sin tillväxt.
 • Perioden lärde mig mycket om hur man som bäst sköter en chefsroll i ett större företag och jag fick ytterligare tillfällen att implementera mina breda förmågar inom affärsanalys.

2012-2017
Affärsanalytiker, konsult
ParkEasy, Göteborg

 • Jag jobbade som konsult åt ett företag i Göteborg där jag hjälpte till att samla in olika typer av data som skulle analyseras och struktureras.
 • Jag analyserade även datan, kom med lösningar för företaget och såg till så att företaget nådde sina tillväxtmål.
 • Jag utvecklade mina kunskaper inom affärsanalys och hjälpte företaget att vända en nedåtgående trend, flera gånger.

Utbildning

1986-1988
Masterexamen i företagsekonomi
Göteborgs Universitet

1983-1986
Kandidatexamen i företagsekonomi
Göteborgs Universitet

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Kandidat och master inom företagsekonomi.
 • Över 25 års erfarenhet som affärsanalytiker.
 • Över 6 års erfarenheter som företagschef.
 • Goda ledarskapsförmågor.
 • Goda tekniska kunskaper.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska, engelska och tyska flytande.
 • Har B-körkort.

Några idéer som du bör ha i åtanke när CV:t ska skrivas

Att du bara ska ta med relevant information

Den här punkten är viktig att tänka på eftersom att många gör felet att de tar med alldeles för mycket för att de inte vet exakt vad de bör ta med. Och visst är det ganska svårt att t.ex. sålla bland dina tidigare jobb och bara ta ut jobben som är de viktigaste, men det är något som du behöver göra för att hålla CV:t relevant och lättläst. Tumregeln är att det som är mest relevant är det som liknar jobbet som du ska söka nu. Det kan vara de kompetenser som krävs för jobbet du söker eller att du jobbat på ett tidigare jobb där du hade liknande arbetsuppgifter som du kommer att få nu.

Det är alltså viktigt att kolla igenom sina erfarenheter med ett kritiskt öga och komma fram till vilka erfarenheter som du har som är de mest relevanta. Du är antagligen den person som har bäst koll på din bransch och därför vet du nog bäst vad för typer av erfarenheter som är relevanta och vilka som inte är det.

Företagsägare CV

Att du ska hålla CV:t till en rimlig längd

Att CV:t ska hållas till en viss längd hänger ihop med att du bara ska ta med erfarenheter som är relevanta. Det är viktigt att CV:t är ganska kort och luftigt för att det hela tiden ska vara intressant och lätt att läsa. Annars kan det vara så att arbetsgivaren faktiskt tappar intresset.

På samma sätt som CV:t inte får vara för långt så får det inte heller vara för kort. Om CV:t bara är en halv a4 sida så är det alldeles för kort och det finns risk för att du utelämnar viktiga saker. Då finns risken att arbetsgivaren tror att du inte har de kunskaper eller kompetenser som krävs för rollen. Ett perfekt CV är mellan ett till två a4 sidor långt, men innehåller som sagt bara relevant information.

Att du bara ska fokusera på information kring din karriär

Det tredje som är viktigt är att du undviker att vara för privat. Arbetsgivaren är egentligen bara intresserad av hur du fungerar på arbetet och hur du hade presterat i rollen som arbetsgivaren erbjuder. Hur du är privat eller vad du tycker om privat är alltså inte av intresse. Blir du anställd kommer sådant att komma upp ändå.

Glöm inte bort det oerhört viktiga personliga brev: et

Vi har tidigare i guiden nämnt att du bör ta med ett personligt brev för att komplettera introduktionen i CV:t. Det är väldigt viktigt att du faktiskt gör det eftersom att det är ett sätt för arbetsgivaren att få en bättre bild av dina kompetenser och vad du har lärt dig i ditt yrke. I CV:t är de flesta delarna skrivna i punktform och den del som inte är det, introduktionen, är så kort att det inte ger en utförlig bild av dig.

Det är självklart långt ifrån alla som tar med ett personligt brev och det som fakriskt tar med ett kanska inte skriver det på ett tillräckligt bra sätt. Förhoppningvis kommer vi här att kunna ge dig lite tips om hur ska gå tillväga för att skriva ett bra personligt brev.

Hur man kan skriva ett personligt brev på bästa sätt

Ett personligt brev ska likt CV:t vara ganska kort. Det räcker med ca ett a4 ark. Det kan dock vara så kort som ett halvt a4 ark, men då gäller det att du kan få fram informationen som du behöver få fram på ett kort och koncist sätt. I det personliga brevet ska du utveckla dig ännu mer från CV:t. Du bör dock inte upprepa något från det du nämnt i CV:t eftersom att det riskerar att få dig att verka tjatig.

Däremot kan du med fördel gå lite djupare in på något som du hastigt nämnt i CV:t. T.ex. en viss kompetens eller något liknande. När det kommer till personliga brev så är det lätt att den som skriver blir lite för privat. Det ska du absolut inte bli. Även om ett personliga brev är lite mer lediga än ett CV så bör du fortfarande hålla dig till saker som rör ditt yrke. Om du är mamma eller äger en katt är alltså fortfarande inte relevant. Det kan du prata om på intervjun istället.

Företagsägare CV

Avslutning: Så här kan du göra för att skriva ett CV som får dig att landa ett högt uppsatt jobb på ett företag

Nu börjar den här guiden att lida mot sitt slut och förhoppningsvis har det varit lärorikt. När du nu söker jobb som en högt uppsatt anställd på ett företag, kanske som chef eller inom företagsledningen, så hoppas vi att du har alla de verktyg som krävs för att skriva ett riktigt fantastiskt CV. Läs vidare har nedanför för att se några tips och varningar och lycka nu till med ditt jobbsökande.

📌 Tips:

 • Se till att CV:t hela tiden är intressant. Du tar faktiskt rekryterarens tid när du skickar CV:t och då är det viktigt att CV:t inte är för långt och utdraget. Det bör vara lättläst, luftigt och intressant.
 • Se till att framställa dig själv på ett bra sätt. Det finns ingen anledning att aktivt nämna dåliga saker om dig i det här stadiet. Istället är det bättre att sälja in dig själv så kan ni diskutera de mindre bra sidorna på intervjun.
 • Tänk på att beskriva tydligt vad du har gjort tidigare. Det kan du göra genom att beskriva vilka arbetsuppgifter som du har haft och vad du har lärt dig av det. Det ger arbetsgivaren en tydlig bild av dina kompetenser.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att ta med uppgifter som vi inte har nämnt eller inte rekommenderar. Vi är experter på CV skrivandet så vi har bra koll på vad du bör eller inte bör ta med. Avvik dock från våra tips och rekryteraren frågar om något annat eller något specifikt, det är på den personen som du ska imponera.
 • Undvik att skriva ett för långt, eller för kort, CV. Om det är för kort riskerar du att verka underkvalificerad, men om det är för långt verkar det som att du inte kan plocka ur den viktigaste informationen och kortfattat beskriva den.
 • Undvik att ta med för mycket erfarenheter. Det räcker med de senaste utbildningarna och runt fem stycken arbetslivserfarenheter. Mycket mer än det kan riskera att verka plottrigt.

Det finns många ytterligare resurser att ta del av på vår hemsida. Spana gärna in dem.

Behöver du ytterligare hjälp med ditt CV? Som tur är har vi många flera resurser och hjälpmedel på vår hemsida som du kan ta del av. Från många olika typer av CV-exempel enligt bransch, till CV-mallar och en karriärguide med tips och trix – vi har något för alla.

Liknande artiklar