Hur du ska gå tillväga för att skriva ett riktigt bra fastighetsförvaltning CV

Om du vill få ett jobb inom fastighetsförvaltning är det väldigt viktigt att du har ett bra CV som får olika arbetsgivare att bli intresserade. Men om du inte skrivit så många CV:n innan eller inte vet hur man ska gå tillväga för att skriva ett riktigt bra CV, så kan det vara svårt att veta hur du bör formulera CV:t för att det ska vara attraktivt.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Som tur är är vi specialister på att skriva CV:n som vinner jobb och vi är här för att hjälpa dig. Läs vidare för få massor med lönsamma tips om hur just du ska skriva ett riktigt bra CV som gör att du får drömjobbet.

Table of Contents

Vad är fastighetsförvaltning för något och vad jobbar en fastighetsförvaltare med?

Fastighetsförvaltning handlar helt enkelt om att man förvaltar bostäder och fastigheter. Det kan vara bostadsrätter, hyresrätter, fastigheter med kontor eller egentligen vad som helst. Fastighetsförvaltaren överser miljön och/eller ekonomin och bokar och organiserar underhåll och reparationer med mera.

Oftast har någon som jobbar med underhåll och förvaltande av fastigheter även kontakten mellan boende, hyresgäster, hantverkare, trädgårdsmästare och alla som bor och jobbar i fastigheten, samt närliggande mark. Fastighetsförvaltaren har alltså också ett personalansvar och är ibland den som anställer folk och överser deras arbete. Den skriver även avtal och sköter upphandlingar och förhandlingar.

En fastighetsförvaltare kan även sköta utvecklingsarbetet av fastigheterna och ser till att allt sköts enligt plan och flyter på, samt löser eventuella problem som uppkommer.

Fastighetsförvaltning CV

Vad är skillnaden mellan teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning?

Oftast kan man dela upp förvaltning av fastigheter i två kategorier, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Hos vissa fastigheter så sköter den anställde båda typerna av förvaltning, medan andra arbetsgivare anställer någon som sköter den tekniska förvaltningen och någon som sköter den ekonomiska.

Den tekniska förvaltningen handlar helt enkelt om de tekniska delarna i fastigheten. T.ex. sköter förvaltaren planeringen och ansvaret för reparationer och underhåll, samt upphandlingar och tillsyn av fastigheten/fastigheterna. Dessutom ser förvaltaren till så att den praktiska skötseln sköts, t.ex. så anställer de och är arbetsledare över fastighetsskötare, städare, vaktmästare och trädgårdsmästare.

En ekonomisk förvaltare jobbar dock med de ekonomiska bitarna i företaget och har ansvar för budgeten, budgetuppföljningen, bokföringen och redovisningen, samt har koll på vilka skatteregler som gäller. De kan också förhandla om lokalhyror och skriva hyreskontrakt med hyresgästerna.

Läs igenom arbetsbeskrivningen för en fastighetsförvaltare noggrant?

Eftersom att arbetet som fastighetsförvaltare är så brett och innehåller väldigt många olika kompetensområden så ser också arbetsbeskrivningarna väldigt olika ut eftersom att arbetsgivarna letar efter olika saker. Någon kanske bara vill ha någon som fokuserar på teknisk förvaltning, medan någon annan vill ha en anställd som kan båda förvaltningsprocesserna.

När du söker jobb är det viktigt att du noga läser igenom arbetsbeskrivningen i jobbannonsen så att du vet exakt vad arbetsgivaren frågar efter. Kanske kräver arbetsgivaren minst 3 år av ekonomisk erfarenhet inom förvaltning, men du har bara jobbat med den tekniska delen?

Om du vill jobba inom yrket i framtiden men håller pån att studerar nu är det även en bra idé att läsa arbetsbeskrivningarna eftersom att då får du en tydligt bild av vad arbetsgivaren letar efter och kan utforma din utbildning efter det.

Fastighetsförvaltning CV

Vad för typ av utbildning krävs för att få börja jobba som fastighetsförvaltare?

Eftersom att yrket är så brett så är möjligheterna till jobb och utbildningarna också väldigt breda. Det finns en speciell fastighetsförvaltareutbildning på Yrkeshögskolan som är runt 1,5-2,5 år, beroende på vilken utbildning du väljer. Det är en bra utbildning för alla som vill arbeta inom yrket, men många pluggar ofta vidare för att få en ännu bredare kompetens inom förvaltning.

På universitetet finns många kandidat- och masterutbildningar inom fastighet, ekonomi och förvaltning och många väljer att antingen läsa en sådan utbildning eller att bygga sin utbildning själv. Det kan vara positivt att göra så för att få en utbildning som är skräddarsydd till det yrke som du vill jobba inom efter examen.

Vad är det bäst att fokusera på i CV:t, utbildning eller arbetslivserfarenhet?

Vad du ska fokusera på i CV:t beror lite på vad för typ av erfarenheter som du har. Det är obligatoriskt för alla som vill jobba som förvaltare att ha utbildning. De allra flesta arbetsgivare efterfrågar det och därför är det viktigt att du har examen inom ett eller flera relevanta ämnen som du kan visa.

Om du bara har utbildning och ingen arbetslivserfarenhet alls, eller alternativt ingen arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning, så bör du fokusera lite extra på din utbildning. Ta upp olika relevanta och meriterande kurser som du har läst och förklara hur det har gjort dig duktig inom yrket. Eftersom att du inte har någon arbetsrelaterad erfarenhet så måste du visa genom utbildningen att du är trots det relevant för yrket.

Om du däremot har jobbat som fastighetsförvaltare tidigare så bör du lägga ned mer tid på dina arbetslivserfarenheter. Du bör fortfarande nämna din utbildning eftersom att utbildning är obligatoriskt, men var inte lika ingående som du hade varit om du hade saknat arbetslivserfarenhet.

När det kommer till arbetslivserfarenheter bör du bara ta med de mest relevanta och meriterande erfarenheterna. Var sedan noggrann i din beskrivning över vad du har gjort på arbetet, vad du har lärt dig och hur det gynnar dig i din framtida karriär. De flesta arbetsgivare tycker att det är väldigt meriterande med mycket, relevant, arbetslivserfarenhet, så om du har det så bör du fokusera lite extra på det.

Ett riktigt bra exempel på hur ett CV för fastighetsförvaltning kan se ut

Johannes Boström
1993-11-16
Fastighetsförvaltare
070-427246
johannes.bostrom@exempel.com
Kaktusstigen 88H
62462, Malmö
linkedin.com/johannes.bostrom

Introduktion
Jag har både en 2-årig utbildning som fastighetsförvaltare från YH och en kandidatexamen i fastighetsekonomi bakom mig och den erfarenheten hjälpte mig när jag senare fick jobb som ekonomisk förvaltare. Jag är riktigt duktig på att skapa en bra budget som hålls, samtidigt som det finns utrymme för utsvävningar av fastighetens underhåll. Nu söker jag mig dock vidare mot en tjänst där jag får möjlighet att utveckla mina kompetenser inom inte bara ekonomisk förvaltning, utan också teknisk förvaltning. Jag brinner för att utveckla leda nya planer för fastigheten.

Arbetslivserfarenhet
Fastighetsförvaltare
Myrskogens kontorsuthyrning, Malmö
Juni 2018-pågående

 • Jag översåg ekonomin för två fastigheter i ett stort kontorskomplex och gjorde bland annat budgeten, redovisningen och bokföringen.
 • Jag förhandlade även med våra hyresgäster och skrev hyreskontrakt med dem.
 • Det var en mycket givande anställning som lärde mig mycket om hur man sköter de ekonomiska bitarna på bästa sätt.

Utbildning
Fastighetsekonomi, kandidatprogram
Malmös Universitet
Augusti 2015-Juni 2018

Fastighetsförvaltare, YH-utbildning
AKS Entreprenad Ab, Malmö
Augusti 2013-Juni 2015

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Utbildad fastighetsförvaltare.
 • Kandidatexamen i fastighetsekonomi.
 • Över 5 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning

Yrkeskompetens:

 • Mycket goda förmågor inom budgetering, bokföring och redovisning.
 • Bra koll på gällande skatteregler.
 • Riktigt duktig på att förhandla vid hyresförhandlingar.
 • Mycket goda kunskaper om fastighetsjuridik och samhällsbyggnad.
 • Mycket goda tekniska och administrativa kunskaper.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska som modersmål.
 • Talar engelska flytande.
 • B-körkort.

Vad du bland annat kan ta med i CV:t

Det är viktigt att CV:t bara visar dina bästa och mest attraktiva sidor för arbetsgivaren. Du bör alltså sikta på att framstå som kompetent men ändå ödmjuk. Förklara med praktiska exempel dina styrkor, men undvik att låta för dryg eller att överdrivet skryta. Du vill också framstå som intresseväckande igenom hela CV:t. Det gör du genom att inte låta det bli för långt och upprepande och genom att bara ta med relevanta erfarenheter.

Om du sommarjobbade på ett café är du var 15 år är alltså varken intressant eller meriterande när du söker jobb som fastighetsförvaltare. Det är bättre att inte ta med det alls och att bara ta med saker som styrker varför just du ska få jobbet som förvaltare. Du måste också se till så att CV:t inte blir för långt för då tappar arbetsgivaren lätt intresset. Ett bra CV är runt 1-2 a4 sidor långt. Det räcker gott och väl och ska inte vara längre än så.

Hur olika typer av CV-layouter kan se ut

Nästa steg är att fundera över hur det visuella i CV:t ska se ut. Layouten, gränssnittet, typsnittet, färgerna och eventuella bilder. Allt det ska samspela och se attraktivt ut för rekryteraren. Om det inte gör det så finns risken att det ser rörigt ut i CV:t och få arbetsgivare vill anställa en person som upplevs som rörig. Det är viktigt att tänka på att det första intrycket av dig får arbetsgivaren redan vid inskickandet av CV:t.

Det är dock att du skapar ett CV som är baserat på det jobb som du söker. Någon som söker ett kreativt jobb bör ha ett CV som visar på deras kreativitet, medan någon som söker en chefstjänst bör ha ett prydligt och strukturerat CV.

📌 Tips: Vi är experter på att skriva snygga CV:n och har dessutom flera olika CV-mallar som du kan välja mellan. Du slipper ödsla tid på att skapa en layout själv och får samtidigt en riktig snygg mall som du kan använda till ditt CV.

En struktur som vi rekommenderar

Förutom att det visuella ska se bra ut så behöver alla text också fylla sin funktion i CV:t. Du bör dela upp texten i löpande text och punktform, så att CV:t upplevs som mer dynamiskt och lättare att läsa. Följande är punkter som du bör ha med i CV:t, men du kan välja lite själv hur du vill placera runt dem.

Antingen så kör du helt enkelt alla sektioner efter varandra i en fallande riktning eller så har du vissa sektioner bredvid varandra eller i en egen sektion.

Header

Det som dock är viktigast är att headern kommer föst. Antingen högst upp på pappret eller högst upp i en egen sektion till vänster. Det är viktigt att det kommer högt upp och att rekryteraren läser det först eftersom att där står alla kontaktuppgifter och personliga uppgifter om dig i en spalt, och rekryteraren behöver det för att få reda på vem som det här CV:t egentligen handlar om.

Dina uppgifter ska stå i punktform, men ska inte ha någon rubrik till skillnad från alla andra sektioner som gärna bör ha rubrik för att göra CV:t tydligare. Uppgifterna som du ska nämna är namn, adress. mail-adress, telefonnummer, födelsedatum, yrkestitel och länk till en hemsida som LinkedIn om du har konto där. Det är viktigt att allting står i punktform och att du inte tar med något annat, då det bara ska vara en kort lista över dina uppgifter som arbetsgivaren behöver vid rekryteringen.

Introduktion

Nästa steg är att skriva en introduktion. Det är en kort professionell samanfattning av dig som yrkesperson och används för att göra det ännu tydligare för rekryteraren vilka kompetenser som du har och vad du kan bidra med till företaget. Det räcker med 4 till 5 meningar, så den ska alltså vara ganska kort. Det viktigaste är att du visar att du är en tillgång och det som arbetsgivaren letar efter.

Du kan välja lite själv vad du vill nämna i introduktionen men det kan vara saker som tidigare erfarenheter, din karriär, drömmar, mål och ambitioner. En välskriven introduktion kan se ut som följande:

KORREKT
Jag har både en 2-årig utbildning som fastighetsförvaltare från YH och en kandidatexamen i fastighetsekonomi bakom mig och den erfarenheten hjälpte mig när jag senare fick jobb som ekonomisk förvaltare. Jag är riktigt duktig på att skapa en bra budget som hålls, samtidigt som det finns utrymme för utsvävningar av fastighetens underhåll. Nu söker jag mig dock vidare mot en tjänst där jag får möjlighet att utveckla mina kompetenser inom inte bara ekonomisk förvaltning, utan också teknisk förvaltning. Jag brinner för att utveckla leda nya planer för fastigheten.

Arbetslivserfarenhet

I nästa sektion skriver du om dina tidigare arbetslivserfarenheter. Du bör bara ta med de mest relevanta och de som är kopplade till ditt jobb som du söker. Nämn saker som vilket företag du jobbade hos, yrkestitel, ort och tidsperiod. Gör också en liten kort punktlista med lärdomar och saker som du fick göra på företaget. Det ger din nya arbetsgivare en tydligare bild över hur dina erfarenheter och dina kompetenser ser ut.

Utbildning

Under sektionen med utbildning så utformar du det på samma sätt. Ta med lärosäte, namn, ort och tidsperiod. Om du däremot har relevanta arbetslivserfarenheter så behöver du inte ta med en punktlista med saker som du fick göra och liknande. Då räcker det med att du eventuellt nämner någon meriterande kurs eller liknande där. ‘

Om du däremot inte har någon relevant arbetslivserfarenhet så bör du utveckla lite mer om din utbildning och beskriva vad du har gjort och vad du har lärt dig, så att arbetsgivaren får en djupare bild av dig.

Kompetenser

Avsluta sedan CV:t med dina kompetenser. Du kan gärna göra flera listor om du har många kompetenser, men glöm inte bort att dela upp dem med passande rubriker. Du kan t.ex. nämna yrkeskompetenser eller kvalifikationer med mera.

En sådan lista kan se ut som följer:

KORREKT
Kvalifikationer:

 • Utbildad fastighetsförvaltare.
 • Kandidatexamen i fastighetsekonomi.
 • Över 5 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning

Yrkeskompetens:

 • Mycket goda förmågor inom budgetering, bokföring och redovisning.
 • Bra koll på gällande skatteregler.

Ta också med ett personligt brev och referenser

Skriv också ett personligt brev och ta med det. Det personliga brevet ska verka som ett slags komplement för ditt CV och det är som en utökad introduktion. Skrev lite mer om din professionella yrkesbana och din karriär, och sälj in dig som deras nästa anställde. Men på samma sätt som i CV:t bör du undvika att upplevas som för skrytig eller dryg. Du bör också undvika att upprepa dig för mycket i CV:t och personliga brevet eftersom att det lätt blir tjatigt.

Många rekryterare vill också ha referenser eftersom att då får de en bredare och mer sanningsenlig bild av dig. Du kan enkelt meddela att du har referenser genom att skriva “referenser lämnas på begäran” i botten av CV:t. Tänk dock på att fråga dina tilltänkta referenser om de kan vara det, innan du lämnar ut deras kontaktuppgifter.

Avslutning: Så här skriver du ett riktigt bra CV för fastighetsförvaltning

Nu hoppas vi att du har fått riktigt många bra tips som kommer hjälpa dig att skriva ett bra CV inom fastighetsförvaltning. Lycka till med skrivandet och glöm inte bort att återgå till den här guiden under skrivandets gång för att få löpande tips. Nedan finns några varningar och tips som är bra att tänka på när du ska skriva ditt CV.

📌 Tips:

 • Försök att fokusera på det som du har mest erfarenhet inom, vare sig det är utbildning eller arbetslivserfarenheter och beskriv extra noggrant hur erfarenheten har gynnat dig.
 • Använd gärna en CV-mall från oss till ditt CV. Då framstår du som extra proffsig och strukturerad, utan att du behöver skapa layouten själv.
 • Lyft bara fram dina positiva kvaliteter och egenskaper och beskriv dig själv på ett sätt som upplevs som attraktivt för arbetsgivaren. Se dock till så att du inte låter för dryg eller skrytig.
 • Tänk på att det ska finnas harmoni i CV:t layout. För mycket färgval och olika typsnitt kan göra så att CV:t, och även du, framstår som väldigt rörig/t.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att bli för lång. Det är bättre att hålla det kort och sikta på 1-2 a4 ark. Då minskar risken att arbetsgivare tappat intresset.
 • Undvik att upprepa dig. Det gäller både inom CV:t och mellan det personliga brevet och CV:t. Annars finns risken att du verkar tjatig.
 • Undvik att ta med personlig information. I CV:t är det bara relevant vad för typ av yrkesperson som du är.

Använd gärna våra andra hjälpmedel också

Förutom den här guiden så har vi ännu fler hjälpmedel som du kan använda dig av när du ska skriva ditt CV. Du kan använda våra snygga CV-mallar för att slippa behöva göra en layout själv, få mer tips via vår karriärblogg och hitta fler guider och CV-exempel som är utformade efter ett specifikt yrke.

Vanliga frågor och svar!

Fråga: Vad får en fastighetsförvaltare i lön?

Svar: Enligt SCB så tjänar en fastighetsförvaltare i genomsnitt 44 100 kr per månad innan skatt. En kvinna tjänar något mindre på 43 100 kr per månad och en man något mer på 44 600 kr per månad.

Liknande artiklar