Exempel på CV för säkerhetspersonal

Säkerhetspersonal patrullerar och övervakar lokaler för att för att förebygga stöld, våld och regelöverträdelser. Det är ett farligt jobb, vilket är anledningen till att sannolikheten att bli anställd är hög. Dock är även konkurrensen om jobb som säkerhetspersonal ganska hög.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Enligt statistik från Arbetslivsinstitutet är medellönen för säkerhets- och bevakningspersonal i hela landet 29 898 kr, år 2021.

På grund av faktumet att arbetskraften på marknaden för säkerhetspersonal är så konkurrenskraftig, kommer du att behöva ett effektivt CV för att sticka ut.

Som tur är finns vi här för att hjälpa dig att skriva det bästa CV:t för säkerhetspersonal, med hjälp av våra exempel på CV:n för säkerhetspersonal och tips.

Table of Contents

Hur skriver man ett CV för säkerhetspersonal?

Det råder hård konkurrens i branschen för säkerhetspersonal. En professionell väktare måste ha kompetens och erfarenhet av att skydda privat egendom, men vet kanske inte hur man skriver ett bra CV för säkerhetspersonal.

Vår guide till hur man formulerar en stark ansökan kommer att garantera din framgång på arbetsmarknaden.

Utöver våra exempel på CV:n för säkerhetspersonal, kommer denna artikel att visa dig informationen som du behöver för att bygga ett starkt CV, steg för steg,

När det kommer till en ansökan om ett jobb som säkerhetspersonal, måste du inkludera ett flertal sektioner. I dessa sektioner kommer du att beskriva dina tidigare arbetslivserfarenheter, karriärmål och uppnådda resultat.

För att få en potentiell arbetsgivares uppmärksamhet och få ett försprång framför andra kandidater, är det avgörande att se till att alla sektioner i CV:t är välskrivna.

En stark CV-mall för säkerhetspersonal bör innehålla följande sektioner:

 • Kontaktinformation
 • Målsättning
 • Erfarenhet
 • Kompetens
 • Utbildning

Denna artikel kommer att visa dig hur man skriver och bäst utformar ett CV för säkerhetspersonal, från topp till tå. Om du är intresserad av att kika på effektiva exempel på CV:n för säkerhetspersonal, besök då vår webbsida.

säkerhetspersonal

Skriv en toppklassig målsättning i ditt CV

Man kan med säkerhet utgå från att rekryterare i sektorn för säkerhetspersonal dagligen tar emot många ansökningar. De är upptagna och kommer med största sannolikhet inte att ha tid att läsa igenom alla CV:n som skickas till dem.

Ett bra metod för att sticka ut ur gruppen av kandidater är att skriva en målsättning i ditt CV.

Om du anser att en målsättning i ditt CV inte passar din ansökan, kan du skriva en sammanfattning istället.

Sektionen för ditt CV:s målsättning ska vara högst uppe på CV:t, och utgör ett effektivt sätt att fånga rekryterarens uppmärksamhet. Den bör bara vara några meningar lång.

Du måste redogöra för dina karriärmål, mål som du har uppnått och dina kompetensområden på ett direkt, precist och kompakt sätt.

Tänk dig att detta är din försäljningspresentation till arbetsgivaren om varför de borde anställa dig: du presenterar hur du kan gynna företaget genom din kompetens och expertis.

Se exempel på effektiva och ineffektiva CV-målsättningar nedan. Du kan kika på ett mer omfattande exempel på ett CV för säkerhetspersonal på vår webbsida.

Exempel på målsättningar i ett CV för en säketshetsvakt

KORREKT

Obeväpnad säkerhetsvakt önskar att tillämpa kunskaper i kundservice och att förebygga stöld hos Företag. Tillhandahöll service som väktare på på XYZ-festivalen, där jag avväpnade ett flertal spända situationer mellan individer i publiken. Har fått utbildning i säkerhet genom ett utbildningsprogram för brottsbekämpning.

INKORREKT

Hårt arbetande kandidat som är redo att arbeta som väktare för Företaget. Jag har snabb inlärningsförmåga och skulle mycket gärna genomgå en säkerhetsutbildning hos er. Har löst ett antal nödsituationer.

Vad är det bästa formatet för ett CV för säkerhetspersonal?

Det finns många faktorer som kan göra eller förstöra din ansökan. Att innehållet i din ansökan har ett logiskt flöde är ett bra sätt att få rekryterarens uppmärksamhet. En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik ansökan är att välja rätt format på CV:t.

Att se till att varje sektion har skrivits på ett korrekt sätt med passande layout är avgörande, och detta är särskilt viktigt när det gäller sektionen för arbetsbeskrivningar.

De flesta jobbansökningar inom sektorn för säkerhet och bevakning som skickas till företag som vill anställa personal, tenderar att helt enkelt ange kandidatens arbetslivserfarenhet och jobbrelaterad kompetens; detta är ett ineffektivt tillvägagångssätt och kommer att missgynna dina chanser att bli anställd.

Ett bra sätt att väcka en arbetsgivares intresse är att använda ett kronologiskt omvänt format i ditt CV. Du måste helt enkelt ange din senaste arbetslivserfarenhet först, i sektionen för arbetsbeskrivningar i ditt CV. På detta vis kommer flödet i ditt CV:s sektion för arbetsbeskrivningar att bli logiskt.

Ditt bruk av CV-format behöver inte bara innebära att du använder det kronologiskt omvända formatet. Att använda en bra CV-mall kan vara den avgörande faktorn som leder till anställning. För fler mall- och formatidéer kan du kika på våra CV-exempel.

Hur skriver man arbetsbeskrivningar och uppgifter i ett CV för säkerhetspersonal?

Att arbeta som väktare är lika svårt som det är intressant. Ditt jobb är att på ett professionellt sätt skydda ett företags tillgångar, både dag och natt. Du genomgår nödvändig träning för att kunna hantera både fysiska och verbala hot.

Under din tid som professionell säkerhetspersonal har du säkerligen samlat på dig många erfarenheter längst vägen. Ett bra sätt att visa detta för arbetsgivaren är genom att sätta denna tidigare arbetslivserfarenhet i sektionen för arbetsbeskrivningar i ditt CV.

Sektionen för arbetsbeskrivningar, även känd som delen av ditt CV där du presenterar relevant arbetslivserfarenhet, måste redogöra för dina tidigare anställningar. Precis som alla andra delar av ditt CV, måste denna sektion skrivas på ett koncist och sammanhängande sätt.

Du måste helt enkelt beskriva hur dina tidigare anställningar kvalificerar dig för rollen som säkerhetspersonal hos företaget som du ansöker hos.

Försök att redogöra för situationer där du var tvungen att använda din kunskap och beslutsförmåga som säkerhetsvakt för att hantera nödsituationer, exempelvis brandrisk, för att skydda din arbetsgivarens egendom; eller hur din närvaro som väktare sänkte förekomsten av illegal aktivitet på och kring fastigheten.

Ett bra tillägg i sektionen för arbetsbeskrivningar är tidigare arbetslivserfarenhet inom brottsbekämpande verksamhet. Detta visar direkt att du är bekant med rollen som säkerhetspersonal.

CV säkerhetsvakt

Exempel på arbetsbeskrivningar för en säkerhetsvakt

KORREKT

ERFARENHET

_______________________________________

Beväpnad säkerhetsvakt

Västerorts säkerhetstjänst

06/2015 – 11/2018

Bromma, Stockholm

 • Övervakade fastighet med över 200 besökare dagligen genom övervakningskamera.
 • Organiserade patrullrundor för säkerhetspersonal kring områden av intresse, för att förebygga regelöverträdelser och öka skyddsnivån.
 • Sänkte antalet misstänkta incidenter med 50% genom återkommande och djupgående utredningar av byggnadens åtkomstpunkter.
 • Använde kunskap inom kundservice i interaktionen med besökare och hyresgäster
 • Rapporterade misstänkt aktivitet och suspekta personers närvaro kring byggnaden.

Detta är ett exempel på en effektiv arbetsbeskrivning för en säkerhetsvakt. Sektionen består av punkter som innehåller viktig, direkt information om rollen som säkerhetsvakt.

Starka arbetsbeskrivningar har korta, påståendebaserade meningar som beskriver dina tidigare prestationer.

Detta, å andra sidan, är ett exempel på hur en arbetsbeskrivning INTE bör se ut.

INKORREKT

ERFARENHET

_______________________________________

Beväpnad säkerhetsvakt

Västerorts säkerhetstjänst

06/2015 – 11/2018

Bromma, Stockholm

 • Höll hot mot säkerheten på ett minimum.
 • Granskade anställda och auktoriserade kundpassering.
 • Jobbade som beväpnad säkerhetsvakt i byggnaden.

Detta är en ineffektiv arbetsbeskrivning. Ansvarsområdena anges bara punktvis, utan att ge någon ytterligare kontext till innehållet.

Exempel på ett CV för säkerhetspersonal utan någon tidigare erfarenhet

Om du är ny på arbetsmarknaden och är ute efter ett jobb som säkerhetsvakt utan någon tidigare tidigare erfarenhet, behöver du inte oroa dig. Vi hjälper dig. Nedan tillhandahåller vi ett exempel på arbetsbeskrivning för ett jobb som säkerhetsvakt på ingångsnivå.

KORREKT

Erfarenhet som säkerhetsvakt

________________________________________________

2016-2018

 • Förebyggde stöld när jag jobbade i butik. Uppmärksammade och rapporterade fyra fall av butiksstöld.
 • Volontärarbetade som säkerhetsvakt under två utomhuskonserter och hindrade två aggressiva individer från att hamna i slagsmål.
 • Som bartender assisterade jag en säkerhetsvakt under nattpassen.
 • Arbetade som en receptionist hos Västerorts säkerhetstjänst.Jag besvarade telefonsamtal, utförde administrativa uppgifter och tillhandahöll relevant information till företagets besökare.

Till och med på ingångsnivå kan du få ditt CV att skina genom att ange tidigare säkerhetsrelaterad arbetslivserfarenhet.

Exemplet ovan visar hur kandidaten på ett perfekt sätt lyckades säkerställa tryggheten på hans arbetsplatser.

De bästa förmågorna att ange på ett CV för säkerhetspersonal

I en ansökan om jobbet som professionell väktare måste du ange passande kvalifikationer inom säkerhet och kunskap om standarder för att upprätthålla säkerhet.

Utöver kvalifikationerna du kommer att ange i arbetsbeskrivningen, är ett smart sätt för att ytterligare imponera på ett rekryteringsföretag att lägga till en sektion för dina kompetensområden i ditt CV.

I kompetenssektionen kommer du kunna lista förmågor som kan vara gynnsamma för dig i rollen som professionell säkerhetspersonal.

Du kan inkludera en bredd olika förmågor här. Det kan vara personlighetsdrag som är passande för rollen och som kan gynna det rekryterande företaget, eller mer tekniska förmågor.

Soft-skills, som god interpersonell kommunikationsförmåga, kommer att visa din arbetsgivare att du kan jobba väl med både kollegor och besökare.

Å andra sidan kan ett inkluderande av förmågor som du lärt dig genom tidigare arbetslivserfarenhet visa sig vara ovärderliga för ditt CV:s effektivitet. Att visa bekantskap med exempelvis säkerhetssystem kan dra mycket uppmärksamhet till ditt CV.

Här följer en lista på förmågor som du kan inkludera i ditt CV:s kompetenssektion:

 • Kritiskt tänkande
 • Kameraövervakning
 • Övervakningsutrustning
 • Kunskap om rättssystemet
 • Kommunikation
 • Kunskap inom kundservice
 • Koordination
 • Patrullering
 • Detaljorienterad
 • Snabb inlärningsförmåga
 • Första hjälpen och HLR
 • God tidsplanering
 • Interpersonella förmågor
 • Observativ
 • Perceptiv
 • Kommunikationsförmågor
 • Skjutvapen
 • Konfliktlösning
 • Förhandling
 • God lyssnare
 • Pålitlighet
 • Problemlösning
 • Körkort

Akademiska kvalifikationer

Säkerhetsvakter brukar generellt bara behöva ett examensbevis från gymnasiet eller motsvarande, medan vissa jobb inte har några utbildningskrav över huvud taget.

Trots att detta inte må vara fallet för de flesta jobb, kommer en välskriven utbildningssektion i ditt CV att hjälpa dig få en bättre betald och mer högkvalificerad position som säkerhetspersonal. En utbildningsbakgrund visar rekryteraren att du är bekant med de bästa rutinerna i branschen.

Exempelvis kan en anställning som väktare hos militären eller i bankbranschen kräva ett utbildningsbevis, tillika omfattande träning.

För mer information om utbildningssektionen kan du kika på våra exempel på CV:n för säkerhetspersonal på vår webbsida.

CV för säkerhetspersonal

Hobbys och intressen

I motsats till vad många ofta tror, är det faktiskt en bra idé att lägga till hobbys och intressen i ditt CV.

Vi är här för att berätta för dig att ja, att lägga till en sektion för hobbys och intressen i ditt CV kan verkligen hjälpa din ansökan att skina.

Genom att inkludera dina intressen i din ansökan, ger du rekryteraren mer djupgående information om hur du är som person. Detta kommer i sin tur att skapa ökat intresse hos läsaren och kan potentiellt resultera i ökade möjligheter att bli kontaktad.

Intressen är ämnen som du anstränger dig för att lära dig mer om, medan hobbys är aktiviteter som du gör för skojs skull.

Nu för tiden är åsikterna rörande inkluderingen av en sektion för hobbys och intressen i förändring. Att i ditt CV kortfattat redogöra för aktiviteterna som du tycker om att göra utanför jobbet, kommer visa att du inte bara är en vanlig tråkmåns som försöker vara en kugge i maskineriet. Rekryterare gillar personlighet.

Frågor och svar

 • Vad är en bra målsättning i ett CV för säkerhetspersonal?

En bra målsättning i ett CV för säkerhetspersonal bör endast vara några meningar långt. Du bör redogöra för dina karriärmål, dina prestationer och förmågor på ett direkt, precist och kompakt sätt.

Ange att du vill tillämpa dina yrkeskunskaper i arbetet. Försök sedan att beskriva relevanta prestationer som du har uppnått – detta bör endast vara en mening långt.

Att få in den nödvändiga informationen i ett litet stycke kommer att göra det möjligt för rekryteraren att enkelt läsa målsättningen och bli intresserad av din ansökan.

 • Hur kan man förbättra ett CV för ett jobb inom cybersäkerhet på ingångsnivå?

Om du är ansökande på ingångsnivå finns det inga anledningar att oroa sig. Du kan effektivisera ditt CV på flera sätt.

Eftersom du inte har så mycket erfarenhet bör du se till att dina målsättnings- och kompetenssektioner sammanfaller med kraven som ställs för jobbet. Inkludera viktiga, industrirelaterade nyckelord, samt soft-skills och tekniska färdigheter som kan hjälpa dig att få jobbet.

Se till att inkludera certifikationer och programkunskap i din kompetenssektion.

Om du inte har så mycket erfarenhet av cybersäkerhetssektorn, försök att inkludera liknande arbetslivserfarenhet i din arbetsbeskrivning.

Exempelvis, hur du övervakade en kontorsbyggnad genom olika kameror och kanaler; eller hur du hade tillgång till programmet som kontrollerade fastighetens säkerhetsdörrar.

 • Hur listar man certifieringar i ett CV för en säkerhetsvakt?

Certifieringar är extremt värdefulla och viktiga riktmärken för en säkerhetsvakts expertis. Rekryterare kommer att vara mer benägna att välja ditt namn ur kandidatpoolen av den simpla anledningen att du har en licensiering.

Du kan inkludera dina certifieringar i ditt CV på flera olika sätt:

 • I början av ditt CV, brevid ditt namn.
 • I den första, introducerande meningen i ditt CV:s målsättning.
 • I kompetenssektionen.
 • Genom att göra en sektion för certifikationer i ditt CV.

Se exempel på de vanligaste certifieringarna för säkerhetspersonal:

 • Kort för säkerhetsvakter
 • Första hjälpen
 • HLR
 • Kontroll av folkmassor
 • Inträdesskontroll
 • Uppförande på brottsplatsen
 • Utbildning i etik

Liknande artiklar