Skriv ett CV som tandläkare | Hur du bäst går till väga

Tandläkaryrket ger nära kontakt med alla möjliga typer av människor, både i form av patienter och medarbetare. Det ger dessutom möjligheten till att förbättra individers och samhällets välfärd, vilket många önskar sig. Faktum är att nästan 3000 personer har sökt sig till tandläkarutbildningen våren 2022, på endast två universitet.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att bli tandläkare behöver du dock mer än en vilja och en utbildning. Du behöver ett riktigt välskrivet CV tandläkare. Det är inte helt lätt att få till, och därför önskar vi i den här artikeln erbjuda dig en guide i hur du går till väga. Vi kommer bland annat att erbjuda ett CV-exempel för tandläkaryrket, ingående beskrivningar av hur du skapar ett CV med tips och varningar, samt hur du kompletterar din ansökan på bästa sätt.

Så om du vill veta hur du skriver ett tandläkar-CV för att sticka ut och verka extra kvalificerad, läs vidare här. Kolla dessutom in våra övriga resurser på hemsidan för ytterligare hjälp.

Table of Contents

Exempel på CV tandläkare

Kristian Helmersson
19890919-XXXX
Specialisttandläkare
070-0011998
kris.helmersson@gmail.com
Fannagatan 11
74941, Enköping
linkedin.com/se/kristianulfhelmersson/

Introduktion

Jag är en legitimerad tandläkare med en hel del erfarenhet i nacken och med en specialistutbildning inom pedodonti. Mina främsta styrkor ligger i mitt intresse för människor och då främst unga människor, men också i min ständiga optimism. Det samspelar med att jag blir driven av att få möta glada patienter och nå goda resultat.

Utbildningar

2018-2019
Specialistutbildning i pedodonti
Karolinska institutet, Stockholm

 • Min forskning handlade främst om käkproblem hos barn i prepubertala åldrar.

2010-2015
Tandläkarprogrammet
Karolinska institutet, Stockholm

 • Jag fick lära mig och öva mig i samtliga områden inom ontologi, men mitt stora intresse var inom pedodonti.

Arbetslivserfarenheter

2015-2022
Tandläkare
Tandläkarhuset Enköping

 • Jag arbetade både på heltid och deltid under perioder, och jag fick vara verksam som allmäntandläkare och som specialist. Min främsta prestation var när jag utförde en avancerad käkoperation på en sexårig pojke, men jag har även utfört hundratals mindre operationer och ingrepp på olika patienter.

Periodvis 2010-2015
VFU som tandläkarstudent
Universitetstandvården på Karolinska Institutet

 • Under denna period fick jag öva mig på att bemöta patienter och testa mina kunskaper inom flera odontologiska områden. Det gav mig ett självförtroende i och en önskan om att få bedriva tandvård i större utsträckning.

Kunskaper och färdigheter

 • Talar och skriver flytande svenska och engelska, och kan göra mig förstådd på tyska.
 • B-körkort.
 • Väl bekant med journalsystemet T4 och liknande.
 • Goda kunskaper inom farmakologi.

Övrigt

2021
Pris för bästa pedodonti-tandläkare
Tandläkarpriset Uppland

2019
Artikel “När barn förlorar rörelseförmåga i käken”
Tandläkartidningen.se

cv tandläkare

Ytterligare CV-exempel och hjälpmedel

För att få ta del av fler CV-exempel och på så sätt skapa dig en ännu bättre bild av hur ett välskrivet CV bör se ut, sök dig vidare på vår hemsida. Där finns det en mängd CV-exempel, CV-mallar, guider, artiklar och liknande som du kan läsa eller ladda ner med all rights reserved. Du kan även välja att titta på våra engelska videor om du föredrar det.

Men innan du kikar på de övriga alternativen på hjälpmedel bör du fortsätta med den här artikeln. Vi kommer nämligen i följande avsnitt behandla hur du skriver de olika delarna i ett CV, vilka tips och varningar vi har, samt hur du fulländar din jobbansökan.

Skriv ett tandläkar-CV utifrån och in

Det första en potentiell arbetsgivare eller rekryterare ser när hen tar del av ditt CV är layouten, och inom tandläkaryrket är den särskilt betydande. Det är inte bara det första intrycket du ger rekryteraren, utan den ska dessutom spegla innehållet i CV:t.

För en tandläkare som söker lediga jobb bör layouten vara noggrant, prydligt och regelbundet utformat med block som delar upp sektionerna ordentligt. Det ger nämligen ett ordningsamt och logiskt intryck, för att inte tala om hur enkelt det blir för rekryteraren att orientera sig bland all information. Sedan bör även layouten vara sparsamt designad med enkla och lugnande färger såsom blått, beiget, grått och vitt.

📌 Tips: Ditt CV behöver en noga utvald layout både för att sticka ut och för att forma rekryterarens läsning av det. Men det bör inte vara alltför unikt så att det istället ger ett oseriöst eller vårdslöst intryck.
⚠️ Varning: Frånse råd om att göra en layout på egen hand och lägg istället tid på att välja rätt CV-mall så att layouten blir så lämplig som möjligt I detta betydande steg är det bäst att lita på professionella snarare än dina ena kreativa ingivelser.

Struktur

En annan viktig men översiktlig del av ditt CV är hur du strukturerar det. För det första måste sektionerna vara ordnade på ett lämpligt sätt, och här rekommenderar vi strukturen vi presenterade i vårt CV-exempel ovan. För det andra måste innehållet i varje sektion vara ordnade efter någon av följande strukturer:

 • Relevans – Enligt denna struktur presenterar du den mest relevanta erfarenheten först och den minst relevanta sist. Det är en ansenlig taktik för praktiska yrken där relevant erfarenhet väger tyngst.
 • Tidsspann – I denna struktur får du istället presentera den största och mest omfattande erfarenheten först och den minsta och kortaste sist. Den är sällan att föredra i ett CV, om inte samtliga erfarenheter är lika relevanta eller yrket du söker efterfrågar lång erfarenhet.
 • Kronologisk – Precis som du kanske anar så är den kronologiska ordningen, med den nyaste erfarenheten först och den äldsta sist, att föredra inom tandläkaryrket. Det ger nämligen ett logiskt och ordentligt intryck. Dessutom är det fördelaktigt om du har många eller betydande utbildningar där den senaste oftast är mest relevant och därmed bör presenteras först.
📌 Tips: Kom ihåg att hålla fast vid strukturen du väljer. Om du följer en struktur under sektionen om utbildningar måste också de övriga sektionerna följa samma struktur.

Språkbruk

Innan vi går in på de olika sektionerna i CV:t önskar vi behandla ännu en viktig aspekt av det övergripande CV-skrivandet – nämligen språkbruket. För tandläkaryrket är det otroligt viktigt då det ska visa att du klarar av att anpassa språk efter situation, samt att du har tillräckligt med kunskap för att kunna behärska förväntade termer.

Det första du behöver tänka på gällande språkbruket är att du är formell, objektiv och akademisk i tonen men utan att bli alltför avancerad så att CV:t istället blir svårläst. Ett CV ska trots allt vara lätt att förstå och kunna läsas igenom snabbt. Sedan bör du också använda ord som är positivt betingade och som samspelar med tandläkaryrket. Några förslag kan vara:

 • Ansvar.
 • Hjälpa.
 • Styrkor.
 • Erfarenhet.
 • Resultat.
 • Kunskap.
 • Prestation.
 • Intresse.
 • Självförtroende.
 • Lyhörd.
⚠️ Varning: Ställ inga krav eller uttryck underliggande hot eller ultimatum. Arbetsgivarna gör dig en tjänst genom att erbjuda dig nya jobb, så förbli ödmjuk. Det är dessutom viktigt att du aldrig målar dig själv i negativt ljus. Lägg exempelvis inte fram dina svagheter eller på vilka sätt du är bristfällig.

Inled CV:t med en header och en introduktion

För att inleda ditt CV bör du först, precis som i vilken introduktion som helst, presentera ditt namn. Det bör vara det första rekryteraren ser och som hen ska komma ihåg när hen läser det resterande CV:t. Sedan ska en så kallad header följa, och i den bör du presentera dina kontaktuppgifter. Här ska du alltid ha med:

 • Namn.
 • Personnummer. Du behöver inte inkludera dina fyra sista siffror.
 • Titel, legitimation eller yrkesroll.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
 • Fotografi på dig själv i porträtt och framifrån. Använd inga störande accessoarer eller filter, och välj ett uttryck som får dig att se vänlig och tilltalande ut.
📌 Tips: Vissa arbetsplatser undanber fotografier, och om så är fallet för dig bör du förstås exkludera ditt fotografi. Men i övriga fall är det bäst att inkludera det, då vissa rekryterare vill ha ett ansikte att förhålla sig till.
⚠️ Varning: Undvik att avvika från ordningen ovan, och se till att du inte missar information eller adderar information som är irrelevant i sammanhanget.

Ett dåligt alternativ på en header kan vara:

FELAKTIG
Specialisttandläkare
19760414-XXXX
Lisa Charlotta Johanna Eriksson
Gift
070-2938475
Twitter.com/lisacjeriksson

Introduktion

Efter din header kan du också inkludera en kortfattad introduktion i vilken du presenterar ditt professionella jag. I denna kan du exempelvis nämna tidigare erfarenheter, lärdomar, styrkor, drivkrafter och liknande. Vissa använder även den här sektionen till att sammanfatta informationen som följer i CV:t.

⚠️ Varning: Undvik hälsningsfraser eller liknande uttryck som gör sektionen alltför lik ett personligt brev. Det är trots allt en del av det formella och strikt professionella CV:t.

En lyckad introduktion kan exempelvis se ut som följande:

KORREKT
Efter sju år i branschen, varav hela fem år som specialist, har jag omfattande erfarenheter och kunskaper inom tandläkaryrket. Jag har även fortbildat mig kontinuerligt under tiden, vilket jag ämnar fortsätta med, och i detta fokuserar jag särskilt mycket på käkkirurgi vilket är mitt huvudsakliga yrkesområde. Mina styrkor ligger dessutom i patientbemötande och i långtida, personliga fall.

cv tandläkare

Utbildningar

Vanligtvis brukar arbetslivserfarenheterna komma före utbildningarna i ett CV, men för tandläkaryrket är det mer relevant att kandidaten har rätt utbildning än erfarenheter. Dessutom talar utbildningarna delvis om för rekryteraren vilka erfarenheter kandidaten har, då en tandläkarutbildning och en eventuell specialistutbildning eller forskningsutbildning alltid innefattar praktik och verksamhetsförlagd utbildning.

När du skriver ner dina utbildningar bör du prioritera de mest relevanta och förhoppningsvis aktuella utbildningarna. Om du har fler än ett par eller tre stycken kan du sålla bort de äldsta eller minst relevanta, då sektionen inte får bli alltför lång. Till samtliga utbildningar bör du också presentera följande information:

 • Tidsperiod eller året examen ägde rum.
 • Utbildning, program, examen eller kurs.
 • Skola eller lärosäte och eventuell stad som den ligger i.
 • Eventuell kommentar om nämnvärd kurs, inriktning, specialitet, arbete eller lärdom.
⚠️ Varning: Om du gått en tandläkarutbildning bör du se upp för att presentera utbildningar som är mindre betydande. Du bör också se till att du inte glömmer användbar information eller nämner information som rekryteraren inte bryr sig om.

En sådan kan exempelvis vara:

FELAKTIG
Grundskoleutbildning
Bergvretenskolan

 • Jag hade en lärare i årskurs 6-9 som lärde mig mycket om att ta hänsyn till människor och att utveckla mina egenskaper i min egen takt.

Arbetslivserfarenheter

I ett tandläkar-CV är sektionen om arbetslivserfarenheter näst på tur, och den liknar sektionen om utbildningar på många sätt. För det första bör du välja ut ett mindre antal erfarenheter som är särskilt relevanta och aktuella, uppåt max fem-sex stycken. För det andra bör du vara noggrann med att presentera information såsom:

 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Yrkesroll eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats eller företag, samt eventuellt staden den ligger i.
 • Eventuell kommentar angående särskilda arbetsuppgifter, uppdrag, ansvarsområden, prestationer, lärdomar, med mera.
📌 Tips: En arbetslivserfarenhet kan vara allt ifrån en lång anställning till en praktikplats, en lärlingstjänst, ett volontärarbete, ett sommarjobb, ett extrajobb, korta uppdrag eller liknande.
⚠️ Varning: Var noga med att arbetslivserfarenheterna du presenterar inte är över tio år gamla eller att de vid första anblick inte verkar relevanta. Du behöver inte heller vara specifik när du skriver tidsperioden, och speciellt inte om den var kort.

Ett dåligt förslag på en arbetslivserfarenhet när du söker ett tandläkarjobb kan vara:

FELAKTIG
25/7 2005-31/7 2005
Vikarierande receptionist på Uppsala tandvård

 • Jag sökte flera lediga jobb och fick till sist prova på att vara receptionist på min mammas arbetsplats. Då kom jag fram till att jag ville bli tandläkare.

Färdigheter och kunskaper

En annan sektion som är mycket viktig för de flesta CV:n men framför allt för ett tandläkar-CV är den om färdigheter och kunskaper. Här får du utrymme att presentera eller utveckla vilka kunskaper eller färdigheter du besitter som du inte fått behandla tidigare i CV:t.

Det brukar ofta handla om vilka språk du behärskar och på vilken nivå, vilka körkort du har, med mera. Men i ett tandläkar-CV kan du också specificera om du känner till särskilda program eller system, om du har kunskaper inom farmakologi eller liknande relevanta ämnen, samt om du har särskilda, professionella färdigheter som inte är uppenbara. Du behöver exempelvis inte nämna att du kan laga tänder, att du kan skrapa bort tandsten och sådant. Men det kan vara värt att nämna om du har särskilda erfarenheter inom kirurgiska områden eller liknande.

📌 Tips: Något som är viktigt att komma ihåg när du fyller denna sektion är att du endast presenterar kunskaper och färdigheter som är “hårda”. Det innebär att de är konkreta och att de enkelt kan bli bevisade. Exemplena ovan är utmärkta val.
⚠️ Varning: “Mjuka” färdigheter eller kunskaper, som snarare samspelar med personliga egenskaper och som inte är lika enkla att bevisa på ett objektivt sätt, hör inte hemma i denna sektion.

Mjuka färdigheter eller kunskaper kan exempelvis vara:

 • Samarbetsvillig.
 • Positivt inställd.
 • Tålmodig.
 • Stresstålig.
 • Problemlösare.

Övriga sektioner i ett tandläkar-CV

Till sist kan du också, om du så önskar eller känner ett behov av det, inkludera ännu en sektion. Många benämner denna som “övrigt”, vilket vi också gjorde i CV-exemplet ovan, men det är lika vanligt att döpa den efter vad den innehåller. Om du endast vill presentera och kanske till och med länka publikationer eller artiklar du skrivit, kan du exempelvis kalla den för “publikationer”. Om du istället vunnit två eller flera priser som du vill visa upp, kan du kalla den för “priser och utmärkelser”. Men annars är “övrigt” ett säkert kort.

I den avslutande sektionen väljer många även att göra en slags sammanfattning av CV:t, men då det är så pass ovanligt i Sverige 2022 så avråder vi det. CV:t bör dessutom vara kort nog att inte behöva en sådan sammanfattning.

⚠️ Varning: Använd endast denna sektion om du har specifika meriter att fylla den med. Det är inte en obligatorisk del av CV:t, så om du är osäker på vad du ska skriva inom den bör du istället ta bort den helt och hållet. Det är bättre att CV:t är kort och koncist än att det innehåller onödig utfyllnad.

cv tandläkare

Färdigställ din ansökan för lediga jobb

Innan du kan skicka in en ansökan till dina utvalda lediga jobb måste du färdigställa den med ett personligt brev. Det fungerar som ett komplement till det mer formella CV:t på så sätt att det ger dig utrymme att presentera personlig information, såsom mjuka färdigheter och kunskaper, samt utveckla sådant du endast i korthet presenterat i CV:t.

När du söker jobb bör du dessutom ha flera dokument redo, som antingen kan efterfrågas vid en arbetsintervju eller tills dess att du börjar på jobbet. Dessa kan exempelvis vara utdrag ur belastningsregistret eller en referenslista.

Personligt brev

Vid tidpunkten du skickar in en ansökan till ett jobb måste du inkludera ett personligt brev, och i det bör följande punkter vara inkluderade:

 • En hälsningsfras och en presentation av ditt professionella jag.
 • Information om hur du är som arbetare, vad du har för styrkor, vilka drivkrafter du har, och så vidare.
 • Kortfattade kommentarer om varför du är lämplig till arbetsrollen du söker samt vad du kan bidra med på en arbetsplats. Här kan du också uttrycka vad du förväntar dig av och har för förhoppningar om arbetsplatsen.
 • En avslutande fras som uppmanar till handling. Det kan exempelvis vara “Jag hoppas att vi får träffas snart!”, eller “Hör av er om ni är intresserade!”.
📌 Tips: I ditt personliga brev får du vara personlig och skriva på ett mindre formellt sätt. Det innebär att du bör ta chansen att låta din personlighet komma fram och att uttrycka sådant som gör dig minnesvärd. Kom bara ihåg att behålla en professionell ton och att endast inkludera relevant information.
⚠️ Varning: Ställ inga krav eller ultimatum, och akta dig för att skryta. Precis som i CV:t bör ditt personliga brev vara ödmjukt och positivt, och få dig att verka tilldragande och lättsam.

Referenslista

Rekryteraren kan dessutom be om en lista på referenser om du går vidare i ansökningsprocessen. Den listan använder rekryteraren för att skapa sig en tydligare bild av vem du är i ett professionellt sammanhang, och det är också ett tecken på vilka kontakter du har. Det kan i många fall vara en extra merit.

Referenslistan bör innehålla två till tre kontakter som kan besvara rekryterarens frågor om dig, din arbetsmoral samt hur du är att arbeta med. Därför måste kontakterna känna dig väl och veta hur du fungerar på ett jobb. Det kan exempelvis vara kollegor, klasskamrater, lärare, chefer, mentorer eller övriga kontakter från tandläkarbranschen. Till varje kontakt måste också följande information finnas tillgänglig:

 • Namn.
 • Relation till dig.
 • Telefonnummer.
 • E-post.

Sammanfattning och slutsats

Som avslutning önskar vi nu få sammanfatta några av punkterna som vi anser viktigast att komma ihåg när du skriver ett tandläkar-CV. De är följande:

📌 Tips:

 • Använd ett noga övervägt språk som är formellt och professionellt, men ändå inte alltför avancerat. Välj därtill ord som samspelar med tandläkaryrket.
 • Ladda ner en CV-mall som utgör en bra layout. Det första intrycket kan vara avgörande!
 • Presentera endast information som är relevant och intressant för rekryteraren. Det är bättre att CV:t blir kort än att du fyller det med onödig information.
 • Försök att verka unik så att du inte förblir en i mängden. Det kan du till exempel bli genom att presentera särskilda kunskaper eller erfarenheter som inte är typiska för tandläkaryrket men som ändå är relevanta. Ett personligt brev är utmärkt för det ändamålet.

⚠️ Varningar:

 • Se upp för fallgropar i språket som kan få det att verka för avancerat, för enkelt eller för negativt. Du vill ju inte att rekryteraren ska associera dig med negativitet eller att hen ska tro att du inte kan anpassa språkbruket efter situationen.
 • Akta dig för att byta struktur mitt i CV:t. Välj istället en, gärna en kronologisk, och håll fast vid den under alla sektioner.
 • Försök att inte upprepa dig alltför mycket, eller inkludera information som är uppenbar. Om du söker ett jobb som tandläkare behöver du till exempel inte nämna att du kan mycket om munhälsa eller att du lärt dig mycket om tänder under din universitetsutbildning.

Om du ändå känner dig osäker på hur du skriver ett riktigt välskrivet och givande CV, sök dig då vidare på vår hemsida. Kolla in resurserna vi erbjuder och läs våra guider och artiklar, ladda ner våra CV-mallar, kolla på våra engelska videor, och så vidare. Ta del av allt du behöver så att du blir så bekväm du kan bli i ditt CV-skrivande. Lycka till!

CV Tandläkare (SE)-Sydney.pdf
CV Tandläkare (SE)-Chicago.pdf CV Tandläkare (SE)-Rotterdam.pdf
CV Tandläkare (SE)-Riga.pdf CV Tandläkare (SE)-Prague.pdf

Liknande artiklar