Så här gör du för att skriva ett riktigt vinnande CV för frontend utvecklare

Du som är intresserad av att söka jobb som frontend utvecklare behöver också ett riktigt bra CV som ökar chansen att faktiskt bli anställd. Det brukar vara högt tryck på jobb inom front end och därför är det väldigt viktigt att du skriver ett CV där du sticker ut och där du framstår som väldigt relevant och intressant för tjänsten.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Att skriva ett riktigt bra CV är dock något som många är svårt och det kanske är så att du inte riktigt vet hur du ska skriva ditt CV och vad du ska ha med. Det vill vi försöka motverka genom den här guiden. Istället vill vi göra det enkelt och lättbegripligt att förstå alla finesser kring CV-skrivande. Förhoppningsvis kommer du att lära dig massor med bra saker via den här guiden som du sedan kommer att kunna implementera i ditt CV sedan.

cv för frontend utvecklare

Table of Contents

Vad innebär ett yrke inom front end?

Ett yrke inom front end innebär att du programmerar allting som syns för användaren. På en hemsida är det alltså själva hemsidan, hur den ser ut och hur du kan interagera med den. Saker som rör servrar och liknande tillhör istället back end och är ingenting du som frontend utvecklare kommer att syssla med. Som frontend utvecklare arbetar du främst med hemsidor och då är det din uppgift att se till så att hemsidan kan gå från idé till färdig produkt. Du samarbetar ofta med kollegor inom UI/UX eller digital design för att skapa en så bra hemsida som möjligt. Hemsidorna som du kommer att jobba med kan se väldigt olika ut och därför kan det vara ett väldigt varierande yrke där du möts av nya saker varje dag.

Behöver frontend utvecklare något speciellt för att bli anställd och lyckas inom sitt yrke?

Ett yrke inom data är oftast mer “fritt” än inom andra yrken. Med det menas med att arbetsgivare inom data oftast inte har lika höga krav som andra arbetsgivare har. Många har t.ex. inte som krav att du måste ha en utbildning, utan det fungerar att du är självlärd med, bara du är kunnig. Arbetsgivare som söker en frontend utvecklare lägger därför störst vikt på vad du kan och vad du kommer att tillföra teamet.

Även om det oftast finns krav på jobbannonserna som läggs ut, så behöver den framtida anställde inte uppfylla exakt alla krav som nämns. Det viktigaste är att utvecklaren besitter de kunskaper som efterfrågas. Det gör att det egentligen inte finns något speciellt som kandidaterna måste ha för att bli anställd och de flesta kan lyckas inom ett yrke som frontend utvecklare, oavsett bakgrund.

📌 Tips: Även om du inte uppfyller alla krav som ställs så bör du testa att söka ändå. Arbetsgivaren kanske tycker att du trots allt är den person som de letar efter för att du har de kompetenser som företaget är intresserade av.

Hur många års erfarenhet behöver någon som vill jobba inom front end?

Den här punkten hänger ihop med punkten ovan. Oftast så nämner arbetsgivaren ett visst antal år som denne vill att du ska ha i erfarenhet, men i många fall så blir det mindre viktigt om det visar sig att du ändå kan utföra det arbete som arbetsgivaren vill att du ska utföra. Minst tre års erfarenhet brukar vara standarden i de flesta jobbannonser, med det är beroende på vad för typ av roll som det är och vad arbetsgivaren letar efter.

Ansöker de om en junior position så är det klart att personen inte haft någon jobberfarenhet. Det gäller alltså att söka, försöka sälja in dig själv på bästa möjliga sätt och sedan se vart du hamnar.

📌 Tips: Tänk också på att det inte är enbart tidigare jobb som är relevanta erfarenheter. Kanske har du byggt något projekt eller program i ett visst språk eller har gjort en snygg hemsida som du kan visa upp? Du kommer att upplevas som mer intressant om du kan vissa att du redan har gjort sådant som arbetsgivaren vill att du ska arbeta med inom rollen.

Vad du som frontend utvecklare bör ha med i sitt CV för att det ska passa jobbet du söker

Det är många som söker jobb inom front end, så om du vill få jobbet så behöver du sticka ut. Det kan du göra genom att nämna något som kan vara relevant, men som inte redan nämnt i jobbannonsen. Det gör att risken att andra kandidater nämner samma sak är mindre. Du bör även fokusera på saker som inte bara är kopplat till just front end-utveckling, men som ändå är intressant för arbetsgivaren. Det kan vara saker som att du jobbar bra i team och har lätt för att samarbeta.

Du bör även framstå på ett sätt som gör att du verkar passar perfekt för rollen som är annonserad om. Det gör du genom att noggrant läsa igenom jobbannonsen och sedan nämna alla de saker som var viktiga i annonsen. Det kan t.ex. vara att du skriver att du kan programmera i Javascript och HTML, och att du har koll på olika frameworks till CSS. Om arbetsgivaren redan har nämnt dessa saker i jobbannonsen så kommer du att passa perfekt för rollen om du sedan nämner dessa saker i ditt CV.

cv för frontend utvecklare

Ett väldigt intresseväckande CV exempel på ett front end-CV

Krister Larsson
1994-09-20
Frontend utvecklare
070-6372556
krister.larsson@exempel.com
Båstadsvägen 63H
45633, Umeå
linkedin.com/krister.larsson

Introduktion
Jag har över 8 års erfarenhet som frontend utvecklare och vet att jag gör riktigt bra och snygga hemsidor. Jag drivs av att få utveckla en hemsida från koncept till färdig produkt och hela tiden kunna implementera saker som gör hemsidan ännu bättre. Jag vill jobba i ett team där vi pushar varandra och där alla brinner för att ta våra projekt till nästa nivå. Det är också den grundtanken jag har i allt arbete som jag genomför.

Arbetslivserfarenheter
2017-nuvarande
Frontend utvecklare
Skatteverket, Umeå

 • Jag arbetade med att se till så att sidan är så funktionell som möjligt och att kunderna alltid kan hitta dit de vill.
 • Jag programmerade främst i HTML, CSS och Javascript och jobbade med att göra sidan så funktionell som möjligt.
 • Jag utvecklade mig mycket inom front end och blev duktigare på att leverera bra lösningar snabbt.

Utbildningar
2013-2015
Frontend utvecklare
Umeås universitet

Kompetenser

 • Utbildad frontendutvecklare.
 • Riktigt duktig på att designa snygga hemsidor och göra dem funktionella.
 • Kan skriva i programmeringsspråk som HTML, CSS och Javascript.
 • Har B-körkort.
 • Talar engelska och svenska flytande.

Dessa punkter är väldigt viktiga att nämna i CV:t

Som du kan se ovan så finns det några punkter som vi har med i CV:t och som alla har sin egna lilla del. Dessa punkter är väldigt viktiga att ta med så därför kommer vi att förklara dessa lite närmare här och berätta varför de är viktiga att ha med.

Header

Först ut är headern och om du kollar i CV-exemplet så är det den delen som kommer högst upp och som är en punktlista. I punktlistan ska du ta med praktiskt information så som namn, adress, telefonummer, mail, konto till LinkedIn, födelsedatum och yrkestitel. Det är generell information om dig och även dina kontaktuppgifter, vilket gör det lättare att få in dig i företaget när det är dags för rekrytering.

Det är viktigt att den delen kommer väldigt högt upp eftersom att det är den punkten som arbetsgivaren bör färsta blicken på först när denne öppnar CV:t. Det är egentligen bara till för att få generell information om dig så att arbetsgivaren slipper att leta efter det i CV:t.

Introduktion

Sedan kommer introduktionen och som du kan se ovan är det en del som handlar om dig och din karriär. Du ska skriva texten i löpande form och det som är viktigt att ta med är om du som yrkesperson och din karriär så att arbetsgivaren får en bild av dig som anställd.

Arbetslivserfarenheter

Nästa steg är arbetslivserfarenheterna och det är kort om dina tidigare jobb. Du skriver upp när du jobbade där, vart, vilken arbetsgivare och vilken yrkestitel som du hade. Sedan skriver du även upp vad du fick göra på jobbet. Det är ett sätt för din nya arbetsgivare att se vad du har gjort tidigare och vad du kan.

Utbildning

Ta även med en del om utbildning och den skriver du om på samma sätt som jobben. Ta med praktisk information som när, var, utbildnings namn och lärosätets namn. Du behöver dock inte skriva om det du gjort eller vara lika utförlig som under arbetslivserfarenheterna. Här är det viktigare att bara nämna att du har en utbildning, eftersom att det ofta är ett krav.

Kompetenser

Sedan så avslutas CV:t med en lista och där tar du med alla de relevanta kompetenser som du har. Det kan t.ex. vara vilken utbildning du har och vilka programmeringsspråk som du kan skriva kod i. Du får egentligen välja helt själv vad du vill ta med för kompetenser, men det som är viktigast är att det finns några kompetenser som rör ditt yrke och att alla är lätta att mäta för arbetsgivaren.

cv för frontend utvecklare

Det är också väldigt viktigt att de som är kandidater till tjänsten skickar in personliga brev

Ett till sätt för att öka chansen att bli anställd är att bifoga ett personligt brev. Ett personligt brev ska vara som en extra-grej till CV:t och ska därför inte innehålla samma saker. Istället bör du fokusera på att ta med saker som är relevanta, men som inte redan nämnts i CV:t. Arbetsgivaren ska vilja läsa båda dokumenten och känna att båda var lika relevanta och tillförde ny, spännande information.

Så här bör ett personligt brev vara upplagt

Nu kommer vi då till frågan hur det personliga brevet ska vara upplagt mer specifikt. Det bör vara annorlunda från CV:t och den största skillnaden är att det personliga brevet enbart är skrivet i löpande text, medan CV:t mestadels är skrivet i punktform. Det gör att du här har tillfälle att ta med information som bättre lämpar sig i löpande text.

Det kan vara att mer ingående beskriva vad du fick göra på ditt jobb och i vilka situationer som du har använt dina kompetenser. Du kan även nämna saker som mål eller drömmar och vart du vill med din karriär. Det finns alltså väldigt många olika saker som du kan välja att prata om och det absolut viktigaste är att CV:t hela tiden är intresseväckande och får arbetsgivaren att vilja läsa mer.

⚠️ Varning: Här får CV:t inte bli för långt eftersom att det snabbt får arbetsgivaren att tappa intresset och där vill du självklart inte hamna. CV:t får dock heller inte bli för kort eftersom att det gör det personliga brevet lite meningslöst att ta med. Sikta på cirka en a4 sida så har du ett personligt brev i perfekt längd.

Avslutning: Det här är det smidigaste sättet för att göra ett riktigt bra CV för en frontend utvecklare

Vi hoppas att du vet exakt vad som är bra att ha med i ett CV nu och att du kan skriva ett CV på egna ben som leder till jobb. Om du vill ha några ytterligare tips så har vi samlat dessa nedan som du kan ta en kik på. Lycka till på skrivandet och CV och vänliga hälsningar säger vi.

📌 Tips:

 • Tänk på att alltid söka på de jobben som du är intresserad av, oavsett om du helt uppfyller kraven för dem eller ej.
 • Ta med saker utanför tidigare jobb som du har gjort. Som utvecklare har du säkert skapat egna hemsidor till olika projekt eller liknande. Ta gärna med dessa eftersom det visar på att du har erfarenhet.
 • Nämn något som gör att du sticker ut. Du vill att arbetsgivaren ska komma ihåg det och det händer lättast om du har någon specifik sak som ingen annan har.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att upprepa dig för mycket. Det gäller både inom CV:t, men även mellan det personliga brevet och CV:t. Se istället till att bara presentera ny och intressant information hela tiden.
 • Gör det inte heller för långt, varken CV:t eller det personliga brevet, eftersom att det leder till tappat intresse från arbetsgivarens sida. Satsa på ca ett a4 för det personliga brevet och ett till två a4 sidor för CV:t. Det personliga brevet ska helst vara kortare än CV:t eftersom att det är jobbigare att läsa löpande text än text i punktform.
 • Missa inte att läsa igenom jobbannonsen noga. Det gör att du exakt vet vad som arbetsgivaren frågar efter och kan skriva ditt CV utifrån det.

Se också till att använda de andra resurserna som finns

Vi vill också rekommendera dig att inte sluta lära dig om CV:n med den här guiden. Se istället till att fortsätta läsa på om CV:n och utveckla din kompetens inom det. På vår hemsida har vi t.ex. en karriärguide som du kan använda dig av för att fortsätta att lära dig om CV:n. Är du dessutom intresserad av andra guider så kan du spana in guiderna om programmerare och datavetare. Om du vill veta mer om IT så kan du läsa igenom den här artikeln där vi berättar lite om olika yrken inom IT och dess lön.

Liknande artiklar