Hur du skriver ett minnesvärt bokhållare CV och får det jobbet som du vill

För att skriva ett riktigt minnesvärt och bra CV som en bokhållare så behöver man också veta exakt hur man ska gå tillväga för att skriva ett bra CV. Och det kan ju vara ganska svårt, eller hur? Det är därför som vi har utformat den här guiden för att göra det betydligt lättare för alla som söker jobb som bokhållare att få till ett riktigt bra CV som gör att rekryterarna blir intresserade.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Läs vidare i den här guiden för att ta del av tips, trix och varningar som är utformade för att passa någon som skriver ett CV som bokhållare och använd också de CV exemplen som vi har för att skriva ett liknande CV. Nu kör vi igång.

Table of Contents

Vad är egentligen en bokhållare?

Först behöver dock begreppet “bokhållare” att redas ut. Det är ett ålderdomligt begrepp som inte längre används idag, men det var vanligt runt ca 1700-talet och då jobbade en bokhållare med att hålla reda på affärstransaktioner och bokföringen. Ordet kommer troligtvis från engelskans “bookkeeper”, men idag är det snarare ett annat ord som används för att benämna det yrket, nämligen redovisningsekonom.

I den här guiden ska vi alltså fokusera på hur man kan skriva ett riktigt bra CV som redovisningsekonom och lite speciella tips och trix som man bör tänka på om man vill söka jobb inom yrket.

Bokhållare CV

Vad för typ av jobb utför en redovisningsekonom och krävs det någon speciell utbildning för det?

En redovisningsekonom jobbar med bokföringen och den ekonomiska administrationen i ett företag. Denne ser till så att alla skatter, moms och andra avgifter betalas i tid och så redovisar den alla in- och utbetalningar in företaget. Vid slutet av året upprättas även ett årsbokslut. Vissa redovisningsekonomer har även som uppgift att se över budgeten och se till så att företaget når det ekonomiska målet.

Om du jobbar som redovisningsekonom så jobbar du troligtvis internt på en ekonomiavdelning i ett företag. Det finns dock ett annat ord för redovisningsekonom och det är redovisningskonsult. Det är egentligen exakt samma yrke och både ekonomen och konsulten jobbar med redovisningen i företaget. Ekonomen jobbar dock internt medan redovisningskonsulten är anställd som konsult och jobbar på en extern redovisningsbyrå.

Det finns lite olika vägar att gå om man vill börja jobba som redovisningsekonom. Om du bara sysslar med lite enklare uppgifter så kan det räcka med att du tagit studenten från ekonomiprogrammet, men de flesta arbestgivare vill att du har någon form av eftergymnasial utbildning. Vanligtvis går redovisningsekonomer en treårig ekonomiutbildning med inriktning redovisning på Universitet eller så läser de helt enkelt till redovisningsekonom på Yrkeshögskolan. Det finns faktiskt några utbildningar där som heter “redovisningsekonom” och där man direkt får den kompetens som behöver för yrket.

Bokhållare CV

Om man vill bli en auktoriserad redovisningsekonom så måste man ha läst en utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Antingen en utbildning på universitet eller högskola som är minst 180 hp eller en utbildning via en yrkeshögskola på minst 2 år. För att ens utbildning på yrkeshögskolan ska leda till att man blir en auktoriserad redovisningsekonom så behöver dock branschorganisationen FAR att ha godkänt utbildningen.

Vad kan vara bra att nämna i CV:t om man vill få jobb som bokhållare eller redovisningsekonom?

För att få det där jobbet som redovisningsekonom bör du därför fokusera lite extra på de meriterande erfarenheterna som du har i CV:t. Om du har en hög ekonomisk utbildning, gärna på universitet bör du därför skriva lite mer om den och verkligen lägga vikt vid att du har läst en väldigt bra utbildning.

Det är också viktigt att du har flera relevanta arbetslivserfarenheter som du kan prata om. Om du tidigare har arbetat som redovisningsekonom eller inom redovisning och företagsekonomi så är det väldigt meriterande och du kommer att sticka ut bland kandidaterna.

För de flesta tjänster kommer arbetsgivaren troligtvis att få väldigt många sökande kandidater. Det absolut viktigaste blir därför att försöka sticka ut framför arbetsgivaren. Det är oftast de som fångar arbetsgivarens intresse som får komma på intervju och senare bli anställda. Fundera alltså på vilket sätt som du troligtvis skiljer dig från alla andra kandidater och försök att fokusera lite extra på det.

Bokhållare CV

Några lönsamma tips som du bör tänka på vid CV-skrivandet

Att tänka på rekryterarens perspektiv

Något som gör att många av de kandidater som söker ett jobb inte alls går vidare i rekryteringsprocessen eller blir kallad till intervju har och göra med att CV:t är för dåligt skrivet. I vanliga fall är det för att kandidaterna har skrivit CV:t utifrån deras egna tankar och åsikter. Och i många fall kan det visserligen bli rätt, om de tänker som en rekryterare, men i andra fall blir det bara pannkaka av det.

Oftast har de arbetssökande och rekryteraren helt olika uppfattningar vad som är intressant, relevant eller meriterande för en viss roll eller tjänst. Innan du skriver ditt CV behöver du därför sätta dig ned och tänka dig in i rollen som rekryterare. Vad hade jag letat efter om jag skulle anställa någon till den här rollen? Vad är ganska oviktigt egentligen?

Genom att utgå från rekryterarens perspektiv istället för ens egna kommer man förhoppningsvis att få en större inblick och förståelse hur man bör skriva ett attraktivt CV som leder till jobb. Ett annat sätt som man kan göra för att förstå vad arbetsgivaren vill och letar efter är att göra noggranna efterforskningar om företaget. Vad de står för, vilka värderingar och policies de har och vad de letar efter. Alla företag har dock inte information om sådant på nätet, men om större företag bör du förhoppningsvis kunna hitta lite.

Bokhållare CV

Att få till en bra ordning och struktur på CV:t

Ett misstag som många gör är att de inte vet hur ett CV ska vara strukturerat och får till en ordning eller struktur som är helt fel. Ett exempel på det är att man börjar med att nämna det jobb som man började på allra först och sedan fortsätter med alla sina jobb i kronologisk ordning. Det skulle man kunna göra, men chansen att få jobb då är inte så stor.

Istället är det bättre att börja med det senaste eller det mest relevanta jobbet högst upp. Det är det jobbet som är mest relevant för arbetsgivaren och även det jobbet som rekryteraren troligtvis är mest intresserad av. Dessutom bör du absolut inte lista alla dina jobb som du har haft, less is more, och om det är så att några av dina tidigare jobb inte är relevanta alls för ditt nya jobb så är det bättre att inte nämna dessa alls.

Dessutom så visar du här på din förmåga att faktiskt sålla bland alla dina erfarenheter som du har och bara välja ut det viktigaste och det som är mest relevant. Det är en förmåga som många arbetsgivare letar efter så det är positivt för dig att demonstrera att du besitter den redan här.

Att dubbelkolla allting så att fel inte slinker med

Något annat som är väldigt viktigt och något som arbetsgivarna letar efter är noggrannhet och att du ser till att dina arbeten inte är fulla med fel och misstag. Ett sätt att vissa det redan i CV:t är att läsa igenom det noga flera gånger för att i god tid kunna upptäcka och ta bort slarv- och stavfel.

Tänk dig själv att en rekryterare får ett CV som är fullpackat med stavfel och andra typer av fel. Det CV:t går till “nej-högen” direkt oavsett hur kompetent eller duktig personen är i övrigt. Att det är så många fel visar att personen inte alls är noggrann i sitt arbete och ser till så att felen inte slinker med.

Bokhållare CV

Att var konkret och tydlig med ens kompetenser och förmågor

Något som en rekryterare eller arbetsgivare verkligen uppskattar är när en sökande verkligen är tydlig med vad den kan. Det är oerhört vanligt att en kandidat bara slänger med klyschor och tomma ord. För en arbetsgivare säger det verkligen ingenting att du är “duktig på att hålla många bollar i luften” eller att du “älskar press”. Vad innebär det? I vilken situation? Hur reagerar du på stress och press?

För att göra det kristallklart för arbetsgivaren vad du menar så bör du istället komma med väldigt konkreta och klara exempel. Det bästa du kan göra är att försöka beskriva situationen som du har använt kompetensen eller förmågan i väldigt tydligt. Berätta i vilken situation som du fick användning av kompetensen, hur du hanterade situationen och vad som hände. Det gör att arbetsgivaren får en väldigt klar och tydlig bild av vad du kan, men även hur du reagerar i olika situationer.

Ett fantastiskt bra exempel på hur ett CV för en bokhållare kan vara uppbyggt

Malin Petersson
1981-06-06
Redovisningsekonom
071-6545678
malin.petersson@exempel.com
Skogsstigen 65K
09876, Södertälje
linkedin.com/malin.petersson

Introduktion
Jag har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta med bokföring och redovisning och har nu under de senaste 5 åren gått vidare mot en lite större chefsroll där jag har kontroll över ett litet team. Jag överser arbetet med redovisningen och upprättar även årsbokslut och budget. När det gäller redovisningen och bokslutet så är det jag som har det yttersta ansvaret och den som godkänner och skickar vidare allt. Jag vill utvecklas, inte bara inom min roll som redovisningsekonom utan också inom min roll som chef. Mina styrkor ligger i att jag är duktig på att gå in i en ledarroll och leda gruppen, men även min väldigt långa erfarenhet rörande redovisning och företagsekonomi.

Arbetslivserfarenhet
2018-nuvarande
Redovisningschef
Karlssons Ekonomiföretag AB, Södertälje

 • Ansvarade över ett team med 4 medarbetare och såg till så att alla kunde genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Guidade även kollegorna och tog medarbetarsamtal
 • Jag jobbade även med mer redovisningsfrågor och översåg arbetet med bokföringen och momsdeklarationen. Jag ansvarar även för årsbokslutet och har det yttersta ansvaret över att allting ser bra ut och går rätt till.
 • Förutom att jag ytterligare utvecklade mina kunskaper inom redovisning och bokföring så har jag även utvecklat mina ledarskapsförmågor och min förmåga att leda ett team.

2014-2018
Redovisningsekonom
Redovisningskonsulterna, Södertälje

 • Jag arbetade som konsult på en byrå där jag blev utplacerad på flera olika företag. Mina uppgifter inkluderade att upprätta bokföringen, bokslutet och i viss mån även budgeten.
 • Jag hade varje månad ansvar över att se till så att in- och utbetalningarna bokfördes på rätt sätt och såg även till så att alla momser, skatter och övriga avgifter betalades.
 • Under den här tiden utvecklade jag mig ytterligare i mitt arbete som redovisningsekonom och jag fick även tillfälle att se hur redovisningen kan gå till på flera olika företag och hur de kan skilja sig åt.

2008-2014
Redovisningsekonom
Learn Easy, Södertälje

 • Jag arbetade i ekonomiteamet tillsammans med fem andra kollegor på ett mindre företag. Vi såg till så att budgeten följdes, bokföringen skedde på rätt sätt och att allting som skulle betalas blev betalat.
 • Vi ansvarade över bokslutet och att företaget nådde de ekonomimål som de hade satt upp.
 • Jag lärde mig väldigt mycket om redovisningsyrket under den här perioden och lärde mig även hur man bokför på det mest effektiva sättet.

Utbildning

2003-2005
Masterexamen, ekonomi
Södertäljes Högskola

 • Inriktning företagsekonomi.

2000-2003
Kandidatexamen, ekonomi
Södertäljes Högskola

 • Inriktning redovisning.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Över 20 års erfarenhet som redovisningsekonom.
 • Över 5 års erfarenhet som redovisningschef.
 • Kandidatexamen och masterexamen inom ekonomi, med inriktning mot både redovisning och företagsekonomi.

Yrkeskompetens:

 • Mycket lång erfarenhet av bokslut, bokföring, budget och faktureringsarbete.
 • Duktig på att besvara frågor som rör skatt, moms och andra avgifter.
 • Mycket goda kunskaper inom affärsekonomi och redovisning.

Datorkunskaper:

 • Goda kunskaper i Office-programmen.
 • Goda kunskaper i bokförings- och redovisningsprogram som MS Dynamics 365, Fortnox och Capego.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska som modersmål.
 • Talar flytande engelska.
 • Talar flytande italienska.
 • B-körkort.

Vad du skulle kunna göra om du har svårt att komma igång med själva skrivandet av CV:t

Om det är så att det är svårt att komma igång med skrivandet rekommenderar vi helt enkelt att “bara börja”. Det kanske låter som ett dåligt råd men faktum är att hjärnan kommer snabbare att koppla på och bli motiverad om du bara börjar att skriva. För att göra det mindre jobbigt att komma igång kan du försöka mildra pressen runt skrivandet. Du kanske kan tänka att du inte behöver ha kvar det du skriver i början och att du kan skriva lite vad som helst för att det ska ändå kastas.

Det går det lite lättare att komma igång och när det senare flyter på automatiskt av sig självt så är det bara att börja skriva på riktigt.

De här delarna i CV:t bör finnas med

Header

Först kommer dina personliga uppgifter och det är saker som namn, adress, telefonnummer, mail, yrkestitel och konto till LinkedIn. Du kan samla alla dessa uppgifter i en punktlista i början av CV:t.

Introduktion

Skriv sedan en kort introduktion om dig i löpande form. Du kan nämna saker som tidigare erfarenheter, jobb och kompetenser, eller annan information som rör ditt yrke. Det som är viktigt är att arbetsgivaren blir intresserad av dig.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenheterna kan du likt headern lista i punktform. Ta med tidsperiod på anställningen, namn på både orten och företaget, din yrkestitel och sedan vad du fick göra på anställningen och vad du lärt dig av det.

Utbildning

Utbildningen listar du i punktform på samma sätt som dina tidigare jobb genom att ta med tidsperiod och namn på utbildningen, orten och lärosätet.

Kvalifikationer och kompetenser

Sedan avslutas CV:t med en punktlista där du tar med alla de kompetenser och/eller kvalifikationer som du har. Det kan vara rörande språk, rörande att du kan vissa datorprogram eller liknande. Om du har många kompetenser kan du dela upp dem i flera listor för att göra det lätt att läsa.

Ta också med de viktiga referenserna

Glöm inte heller bort att nämna att du har referenser. Referenser är ett sätt att de en djupare och bättre bild av dig och därför är det viktigt att du har med det. Du kan skriva att “referenser lämnas på begäran” i slutet av CV:t för att rekryteraren ska bli medveten om att referenser är något som du har.

Och tänk på att det personliga brevet är nödvändigt för att bredda bilden av dig

Komplettera även med ett personligt brev i löpande form. Det är ett sätt att skriva lite mer om dig och din karriär och kanske komma med ytterligare argument varför arbetsgivaren bör anställa dig. Se därför till att verkligen ta med ett personligt brev eftersom att det gör så mycket för en kandidats ansökan.

Avslutning: Så här skriver du ett riktigt starkt CV för en bokhållare

Nu bör du ha de tips som krävs för att skriva ett sånt bra CV som vi vet att du kan skriva. Om du har ytterligare funderingar eller frågor som du kommer på medan du skriver så kan du alltid läsa den hör guiden igen för att friska upp ditt minne. Här nedan kommer några varningar och tips som kan vara bra att tänka på vid skrivandet.

📌 Tips:

 • Se till att du sållar bland dina erfarenheter och att du lägger upp CV:t på ett rimligt sätt. Ett förslag är att lista alla relevanta erfarenheter högst upp och inte de erfarenheter som du hade först.
 • Se till att hela tiden hela CV:t intressant och spännande. Ett sätt du kan göra det på är genom att blanda strukturen in CV:t. Ibland använder du punktform och ibland löpande text.
 • Tänk på att sticka ut i CV:t. Det är så du blir minnesvärd och rekryteraren kommer ihåg dig.

⚠️ Varningar:

 • All information du nämner bör vara kopplat till din karriär. Undvik därför privat information då den är olämplig.
 • Undvik att lättfixade fel slinker med då du riskerar att uppfattas som oproffsig då.
 • Släng inte med klyschor i CV:t då det inte berättar så mycket för arbetsgivaren. Istället är det bättre att vara konkret och tydlig med dina kompetenser.

Använd gärna fler resurser som vi tillhandahåller

Du kanske inte alls jobbar som redovisningsekonom och vill få några tips som är lite mer skräddarsydda för ditt yrke? Oroa dig inte. Vi har massor med olika guider på vår hemsida som är kopplade till flera olika yrken. Kanske kommer den här guiden för ekonomiassistenter att passa dig eller den här guiden för affärsanalytiker. Oavsett yrke så hoppas vi att du hittar en guide som passar för dig. Om du vill ha lite mer generella tips får du gärna spana in vår karriärblogg där vi har massor med olika tips och trix.

Liknande artiklar