Skapa ett specialanpassat senior grafisk designer-CV och öka dina chanser för nästa lediga jobb

En grafisk designer, eller formgivare, arbetar med att skapa visuella uttryck på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån en företagares visitkort eller en mjölkförpackning till en romans framsida eller en webbplats. Som senior grafisk designer får du ännu mer ansvar och kreativ frihet då det ofta innebär att leda mindre team eller att ta sig an större och mer utmanande uppdrag.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

Det krävs alltså en hel del för att få yrket, och trots att du har vad som krävs så måste du därtill skapa ett utmärkt senior grafisk designer-CV. Det visar rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare för jobbet du söker att du är en lämplig kandidat med alla efterfrågade kompetenser och kvalifikationer, och det fungerar som en slags gyllene biljett i rekryteringssammanhanget.

Att skapa ett sådant fördelaktigt CV som är specialanpassat för yrket i fråga kan ses som en stor utmaning, men i själva verket kan det vara enkelt. I denna artikel leder vi dig genom hela processen, och lyfter fram dessa punkter:

 • Ett tydligt exempel på CV för en grafisk formgivare.
 • Några länkar till ytterligare CV-exempel och liknande användbara texter.
 • En guide i hur du får till utsidan av ditt CV.
 • Genomgångar i hur varje sektion av CV:t bör formuleras och se ut med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som senior grafisk designer.

Table of Contents

Exempel på CV för grafiska designers

Florian Garcia
19990429
Grafisk formgivare
076-8738833
f.garcia99@gmail.com
Floragatan 22
85237, Sundsvall
floriangarcia.com

Introduktion
Efter bara ett par år som verksam senior grafisk formgivare, men med många års designerfarenhet, har jag utvecklat framstående styrkor i min arbetsroll. Jag är en stark ledare, en mångfacetterad formgivare, en lyhörd samarbetspartner och en nyfiken innovatör. I framtiden vill jag fortsätta leda grupper av inspirerande formgivare och på så vis utvecklas vidare i yrket, och min dröm är att skapa produkter på ett hållbart sätt som alltid lyfter kunden.

Arbetslivserfarenheter
Senior grafisk formgivare
Fagerholm Designs Sundsvall
2022-2023

 • Ledde ett team på tre grafiska formgivare som arbetade med varsina fält inom grafisk design, och hade det övergripande ansvaret över produktionen.
 • Översåg arbeten inom logotypdesign, grafiska profiler, visuella identiteter och inte minst reklamkampanjer, men var därtill specialiserad inom produktdesign då jag med kunder skapade produkter och förpackningar. Här arbetade jag med allt ifrån idé till produktionsfärdig produkt.
 • Fick en mängd lärdomar gällande att leda ett team och att vara mångsidig i mitt kreativa arbete. Jag fick flera praktiska kompetenser inom design och produktion men utvecklades framför allt som ledare, samarbetspartner och inspiratör.

Grafisk formgivare
Frilans i Gävle
2018-2019

 • Arbetade bland annat med privatkunder, nya företag och lokala företag runt om i Gävle, och fick flera olika designuppdrag.
 • Skapade främst logotyper och skyltar men var även delaktig i produkt- och förpackningdesignprocesser. Min produktion var kortvarig men resulterade i en portfolio jag fortfarande känner mig nöjd med.
 • Lärde mig en hel del om att hitta och locka kunder, att få förtroende i mitt kreativa arbete samt att samarbeta med kunden för att nå eftertraktade resultat.

APL grafisk formgivare
Wahlbergs grafiska Gävle
2018

 • Hjälpte vedertagna grafiska formgivare med administrativa uppgifter samt med deras produktion gällande logotyper och grafiska profiler.
 • Deltog i kundmöten och konceptualiseringsprocesser, och fick göra en hel del arbete i Illustrator, InDesign och Photoshop.
 • Utvecklade erfarenheter och kunskaper inom det praktiska designarbetet – från beställning till färdig produkt. Lärde mig även mycket om samarbete, kundbemötande och att tänka utanför boxen.

Utbildningar
Vidareutbildning – Ny som chef
Framfot distans
2022

Grafisk design
Mittuniversitetet Sundsvall
2019-2022

Estetiska programmet
Realgymnasiet Gävle
2015-2018

 • Inriktning bild och form.

Kompetenser

Yrkeskompetens:

 • Specialiserad på produkt- och förpackningsdesign.
 • Framstående kunskaper i interaktiv informationsdesign.
 • Mycket goda kommunikation- och ledarskapsförmågor.
 • Goda färdigheter i Adobe Creative Suite.
 • Duktig på typografi och estetiska uttryck i bild och form.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Spanska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.

Senior grafisk designer CV

Läs ytterligare exempel och användbara texter här

Vi förstår om du önskar få ta del av fler CV-exempel än det ovan, då du, precis som alla andra jobbsökare, ju är unik. I så fall kan du klicka dig vidare till vår hemsida. Där vi erbjuder massor av CV-exempel inom flera relevanta områden. Några förslag är grafisk formgivare, fotograf, inredningsarkitekt, journalist och generell konstnär. Om du just tagit examen kan du därtill ta inspiration från vårt exempel för nyutexaminerade.

Förutom våra exempel kan du därtill läsa våra andra texter som kanske kan hjälpa dig i ditt CV-skrivande. Det finns bland annat blogginlägg, artiklar och guider som erbjuder insikt i allt som har med jobbsökande och att skriva en komplett ansökan att göra.

Bevisa din kompetens via utsidan

Det är mycket viktigt att imponera på och väcka intresse hos CV-läsaren på bara några ögonblick, och därför måste CV:ts utsida vara det första steget i att skapa ditt egna CV. Det avgör nämligen om CV:t över huvud taget blir läst och påverkar innehållet på flera sätt.

Som en högt uppsatt grafisk designer är det av ännu större vikt då det visuella utseendet på CV:t ju reflekterar dina yrkeskunskaper och kompetenser. Så se till att du hittar en layout, som utsidan ju faktiskt kallas, som ger läsaren bilden av att du är duktig på ditt jobb. Här kan du exempelvis välja färger som väcker särskilda känslor, designdetaljer som går att associera med vissa egenskaper, och inte minst en struktur som är professionell och lätt att följa.

📌 Tips: Försök att balansera det konstnärliga och uppseendeväckande uttrycket med din professionalism och CV:ts lättlästhet och överskådlighet i layouten. CV:t ska trots allt ingå i en ytterst professionell situation och får därför inte vara för utspökad.

Ladda ner en CV-mall för grafiska designers

Bara för att du är grafisk formgivare så behöver du inte nödvändigtvis skapa en layout på egen hand, och speciellt om du aldrig gjort något liknande förut eller om du inte har en spetskompetens i området. Ladda hellre ner färdiga mallar som framställts och granskats av specialister och som garanterar goda resultat i ett jobbsökningssammanhang.

På vår hemsida finns det en mängd mallar som passar utmärkt för de konstnärliga yrkena, och som är helt gratis. Samtliga går dessutom att skräddarsy för att passa dig och dina konstnärliga uttryck bättre.

📌 Tips: Om du implementerar detaljer i layouten som samspelar med företaget du ska söka jobb hos eller rollen i stort så ökar du chanserna att ge ett gott första intryck. Det kan också ge läsaren en stark känsla av att du passar extra bra.

Optimera ditt språkbruk

En aspekt som du kanske inte anade skulle behandlas redan här, i avsnitten om layouten, men som faktiskt har mycket med såväl CV:ts utsida som text är språkbruket. Det speglar också en konstnärlig sida hos dig och det visar samtidigt på dina färdigheter inom kommunikation vilket är ytterst viktigt för en grafisk formgivare i en senior position. Du måste ju ha god kontakt med kunder, uppdragsgivare, medarbetare och många andra samt förstå dig på sambandet mellan ord och bild.

Börja med att framställa dig själv som tilltalande, tydlig och trevlig genom att hålla språket lättläst och kortfattat. Du kan därtill fokusera på att uttrycka dig positivt och ödmjukt, med en objektiv ton som blockerar arrogans, krav eller liknande. Sedan kan du försöka framföra din professionalism via ett ständigt professionellt fokus som aldrig går in på alltför privata detaljer. Här är det därtill bra att undvika praktiska misstag och att hålla språket korrekt.

Om du vill få läsaren att associera dig med yrket kan du dessutom använda ord och begrepp som är branschenliga. Några exempel är:

 • Grafisk formgivning.
 • Design.
 • Estetik.
 • Produktion.
 • Koncept.
 • Kommunikation.
 • Ledarskap.
 • Samarbete.
⚠️ Varning: Ett korrekt och formellt språkbruk innebär inte att du ska eliminera din personliga ton i texten, utan se till att läsaren fortfarande uppfattar dig som en person som är värd att lära känna och arbeta med. Annars riskerar du att framstå som en tråkig och intetsägande arbetare i mängden.

Senior grafisk designer CV

Inled CV:t med en välanpassad presentation

När det är dags att inleda skrivarbetet för CV:t rekommenderar vi att du börjar från början, med ditt namn. Precis som i andra första möten är det nämligen namnet som bör anges allra först, följt av ytterligare presenterande information som läsaren kan vilja känna till.

Namnet kan du antingen skriva i en rubrik, sidfot eller som en inledande punkt i den första sektionen av CV:t. Den kallas för header och innehåller en lista på dina viktigaste och mest relevanta person- och kontaktuppgifter. Vilka uppgifter som efterfrågas kan skilja sig åt mellan olika rekryterare och företag, men för det mesta är följande bra utgångspunkter:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkestitel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Länk till portfolio, professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Inkludera gärna ett fotografi av dig själv i headern då det ger läsaren en extra referens till dig som person.
⚠️ Varning: En bristfällig header rör till ordningen ovan, missar viktiga punkter, adderar extra punkter eller anger information som är för privat, oseriös, irrelevant eller som går att koppla till en tidigare arbetsplats eller roll.

En header som är bra och som passar in i en grafisk designers CV kan snarare likna denna:

KORREKT
Emma Ytterfält
1991-11-02
Senior grafisk formgivare
073-4655624
emma.ytterfalt@live.se
Kronvägen 17C
45142, Uddevalla
linkedin.com/emma.ytterfalt281992

Skriv introduktionen

Nästa presenterande sektion bör följa headern och placeras högt upp i CV:t, då den ska introducera dig som arbetare. Förr var det vanligast med en professionell sammanfattning i dess ställe, men idag vill läsaren troligtvis få ytterligare information. Överväg därför att inkludera så många av dessa som möjligt:

 • Tidigare erfarenheter från arbetslivet eller en utbildning.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Kompetenser.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
⚠️ Varning: Det är bra att bidra med mycket information, men håll dig kort! Introduktionen bör endast vara tre till fyra meningar lång för att inte tappa läsarens nyväckta uppmärksamhet.
📌 Tips: Inkludera gärna sådant som efterfrågas i jobbannonsen eller på företagets hemsida redan i introduktionen, så att du ger läsaren uppfattningen om att du är rätt person för jobbet redan här. Det är en utmärkt start som säkerligen färgar det resterande CV:t.

En utmärkt introduktion går rakt på sak och anger mycket spännande information på lite utrymme, och kan se ut som följande:

KORREKT
Erfaren grafisk formgivare som haft flera seniora roller de senaste fem åren. Letar ständigt efter nya jobberfarenheter och -kunskaper som kan få mig att utvecklas vidare, och speciellt inom redaktionell design och mediaproduktion som för tillfället är mitt största intresse och en stark drivkraft hos mig. Mina styrkor hänger samman med mina främsta kompetenser, vilket består av min kommunikationsförmåga, min idérikedom och inte minst mitt öga för estetik.

Berätta om dina arbetslivserfarenheter inom grafisk design

Sektionen som följer härnäst ses ofta som den viktigaste i CV:t och ska därför få lite extra utrymme samt placeras högt upp i dokumentet – nämligen den om dina arbetslivserfarenheter. I sektionen kan du ange uppåt fem eller sex arbetslivserfarenheter som du anser vara relevanta för det nya jobbet du söker, givande för din karriär och aktuella (under tio år gamla). Samtliga ska sedan presenteras med följande information:

 • Arbetsuppgift, roll eller titel.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats och läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Några få korta kommentarer som anger ansvarsområden, prestationer, arbetsuppgifter, lärdomar och dylikt.
⚠️ Varning: Om du anger för många arbetslivserfarenheter får du lite utrymme att berätta om dem, så försök att hitta ett lagom mellanting.
📌 Tips: Det kan verka svårt att fylla sektionen om du är ny på arbetsmarknaden, men du behöver inte oroa dig. Det räcker med att du anger ett par eller tre alternativ och de får gärna vara “mindre imponerande” sådana såsom volontärarbeten, frilansjobb, praktikplatser, APL, sommarjobb, extrajobb, korttidsuppdrag eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

En arbetslivserfarenhet som skulle passa i ett grafisk designer-CV men som presenteras på ett felaktigt sätt kan se ut så här:

FELAKTIG
Örsundsbro
3/8 2014-21/12 2014

 • I en termin praktiserade jag på Örsundsbros lokala tidning i samband med två stycken anställda grafiska designers, och jag jobbade övertid nästan varje dag.
 • Jag fick hjälpa till i att lägga layout ibland men för det mesta ödslade jag min tid på administrativa uppgifter.

Senior grafisk designer CV

Fortsätt med utbildningar

Den nästkommande sektionen handlar också om erfarenheter men akademiska sådana, dina utbildningar, och därför liknar sektionerna varandra. Du bör nämligen endast rada upp ett par till maximalt fyra utbildningar som är relevanta, givande och aktuella. De ska även presenteras med följande information:

 • Program, utbildning, examen eller kurs.
 • Skola, utbildare eller lärosäte och läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Eventuell kortfattad kommentar som anger inriktning, profil, specialisering och så vidare.
⚠️ Varning: Du som inte har så många utbildningar bör hålla sektionen kort snarare än att inkludera uppenbara sådana såsom en obligatorisk kurs i ett program eller en grundskoleutbildning.

Ett utbildningsexempel som lämpar sig ypperligt för sammanhanget kan vara:

KORREKT
Masters programme Print
Royal College of Art London
2019

Runda av med dina främsta kompetenser

Till sist behövs sektionen om kompetenser, då den rundar av CV:t på ett lämpligt sätt med en lista av dina främsta och mest efterfrågade kompetenser. Dessa kan du ha fått av personlig erfarenhet, studier eller ditt arbetsliv, och de är värda att inkludera så länge de går att koppla till din karriär eller dig som yrkesperson.

Inled helst med de mest efterfrågade kompetenserna som specifikt finns omnämnda i exempelvis jobbannonsen. De har ofta ett direkt samband med din yrkesroll och kan förslagsvis inkludera följande:

 • Specialkunskaper inom ett visst grafiskt område (TV- och film, trycksaker, förpackningar och etiketter, och så vidare).
 • Praktiska förmågor från idé och koncept till färdig produkt.
 • Vana i relevanta program såsom InDesign, Photoshop, Illustrator, etcetera.
 • Kommunikationsförmågor inom samarbete, ledarskap, kundbemötande, med mera.
 • Övriga konstnärliga eller tekniska färdigheter som används i yrket.

Du kan därefter inkludera ytterligare kompetenser som har ett mindre tydligt samband med jobbet men som fortfarande ses som eftertraktade och meriterande. Det kan handla om kompetenser såsom:

 • Språkkunskaper.
 • Fysiska förmågor.
 • Innehav av körkort.
📌 Tips: Gör sektionen extra lättläst och överskådlig genom att dela upp den i mindre sektioner eller underrubriker om du har fler än åtta punkter. Då kommer läsarens fokus hållas kvar lättare.
⚠️ Varning: Du behöver inte inkludera mjuka kompetenser i sektionen, fastän de också ses som meriterande, då de har så pass mycket med din personlighet snarare än dina erfarenheter att göra och därför passar bättre i en löpande text. Ditt personliga brev eller introduktionen är lämpligare för sådana meriter.

Inkludera eventuella övriga sektioner

Vissa vill även addera en eller ett par ytterligare sektioner i sina CV:n för att sticka ut och verka extra kvalificerade för jobbet de söker. En sådan sektion kan innehålla en erfarenhet eller merit som inte fått utrymme tidigare i CV:t, men som säkerligen skulle uppskattas av läsaren, som exempelvis publikationer, vinster av utmärkelser eller priser, eller ett speciellt medialt medverkande.

⚠️ Varning: Gör inte misstaget att inkludera en ytterligare sektion om du inte har något specifikt att ange i den, eller om det du tänkt ange redan har en given plats i en annan, vedertagen sektion. I så fall är det bättre att hålla CV:t kort och tydligt strukturerat.

Senior grafisk designer CV

Sammanfattning: Skapa ett specialanpassat senior grafisk designer-CV

Nu återstår det slutgiltiga uppdraget i att korrekturläsa ditt CV samt att kontrollera att du tänkt på samtliga av tipsen och varningarna vi lyfte i artikeln. På så vis säkerställer du att CV:t blir så fördelaktigt som möjligt samtidigt som du undviker de vanligaste missarna och snedstegen.

📌 Tips:

 • Använd alltid en färdig mall för att förenkla och optimera processen i att hitta en lämplig layout till CV:t.
 • Visa gärna på dina relevanta kreativa sidor och hur väl du passar in i rollen genom att anpassa CV:t efter arbetsgivarens efterfrågningar.
 • Försök att verka unik och tilltalande för att på så sätt bli minnesvärd.
 • Använd varje sektion och informationstillfälle så väl du kan så att du får plats att berätta om samtliga av dina meriter och fördelar.

⚠️ Varningar:

 • Anpassa ditt språk och övriga yttre aspekter så att du framstår som kompetent och kvalificerad, men glöm inte att därtill lyfta fram din personlighet så att läsaren ser dig som en faktisk person snarare än en generell arbetare.
 • Håll dig alltid kort och koncist så att CV:t inte blir för långdraget och tappar läsarens intresse.
 • Se upp för att ange information som tar upp onödigt utrymme genom att vara inaktuell, irrelevant, uppenbar, upprepande, falsk, alltför privat eller liknande.

Få mer hjälp om du behöver det

Om du, trots artikeln ovan, önskar få fortsatt hjälp och stöd i ditt CV-skrivande så rekommenderar vi dig att undersöka vidare vår hemsida. Jämför och undersök CV-exemplena, ladda ner prova våra CV-mallar och läs våra lärorika texter. Och glöm inte att använda vår CV-byggare som gör hela projektet enklare och roligare.

När du accepterat den hjälp du behöver och skaffat dig alla nödvändiga förmågor så ska du se att ditt CV blir utomordentligt bra och att du på så sätt får ditt drömjobb utan problem. Lycka till!

Senior grafisk designer CV

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som senior grafisk designer

Fråga: Är det viktigt att CV:t är estetiskt snyggt?

Svar: Eftersom att en grafisk formgivares jobb är att få fram en viss visuell kommunikation så är det av största vikt att CV:t ser rätt ut. En intetsägande eller av andra anledningar misslyckad layout skvallrar nämligen om att du är olämplig för rollen och att du inte kommer att klara av ditt jobb. Så se till att ägna CV:ts utsida rejält med tid och energi, framför allt som grafisk formgivare!

Fråga: Vad kan man tjäna som senior grafisk formgivare år 2023?

Svar: Snittlönen för grafiska formgivare ligger på uppåt 42 000 kronor i månaden år 2023, men för en senior roll bör lönen höjas ytterligare. Dock kan det bero på vad du har för arbetsuppgifter, var i landet du arbetar och vilket företag du är anställd hos.

Liknande artiklar