Skriv ett CV elektriker | En genomgående guide med exempel

Idag väljer många att bli elektriker tack vare den stora chansen att få jobb snabbt, den breda arbetsmarknaden med många inriktningar, möjligheten till att sällan behöva sitta stilla, och inte minst den höga medellönen. Den ligger på över 33 000 kronor och är, tack vare den starka fackföreningen, jämn oavsett vem du är eller var du jobbar.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Innan du kan bli elektriker och njuta av de många fördelarna måste du dock söka och få lediga jobb. Det lyckas du bäst med genom att skriva ett bra och noga utformat CV elektriker. I den här artikeln kommer vi att visa hur du enklast går till väga, från att du väljer layout och struktur till att du anpassar ditt språkbruk och ditt innehåll. Det vill vi uppnå genom att presentera och behandla följande delar:

 • Ett tydligt exempel på CV elektriker.
 • Vilka hjälpmedel du kan vända dig till.
 • Hur du framställer och anpassar samtliga delar av ditt elektriker-CV, med tillhörande tips och varningar.
 • Hur du optimerar din jobbansökan med ett personligt brev och en referenslista.
 • Vanliga frågor och svar om att söka lediga elektrikerjobb.

Table of Contents

CV-exempel för elektriker

Elliot Forsgren
19951009-XXXX
Elektriker
076-2513154
elliot.t.forsgren@gmail.com
Malmvägen 18A
98137, Kiruna

Introduktion
Efter min gymnasieutbildning och lärlingstjänst är jag nu en certifierad elektriker på jakt efter jobb där jag kan få vara mitt noggranna, uppmärksamma och pilliga jag. Mina främsta styrkor ligger dock i att jag är så pass uthållig och att jag gärna står upp och rör på mig dagarna i ända. Det har jag insett är utmärkt för en elektriker, och jag vill bara bli bättre och lära mig mer.

Arbetslivserfarenheter

Lärlingstjänst elektriker
Isakssons elektriska AB
2021

 • Året som lärling gav mig ett stort självförtroende som elektriker, och jag fick ta mycket eget ansvar i form av att utföra både mindre och större arbeten på egen hand.
 • I en veckas tid arbetade jag och en kollega med att byta ut alla ledningar på en skola, och det gjorde jag i stor utsträckning själv.

APL som elektriker
LKAB, Kiruna
15 veckor 2013-2014

 • Under denna period fick jag åka omkring till olika företag och för första gången arbeta praktiskt med elektronik utanför skolan. Det gav mig insikten om att jag var väl lämpad som elektriker, vilket gav mig mersmak, och jag lärde mig mycket om samarbetet som yrket medför.

Nätverkstekniker
Thyréns
2015-2020

 • I nästan sex års tid, samtidigt som jag i perioder var föräldraledig, valde jag att fokusera på mitt tekniska intresse och arbeta som nätverkstekniker. Jag fick ovärderliga erfarenheter gällande att arbeta i större format med företag och deras system.
 • Jag fick ansvar över en hel avdelning med tre anställda. I den rollen lärde jag mig mycket om att strukturera, planera och rekrytera.

Utbildningar

El- och energiprogrammet
Lapplands gymnasium, Kiruna
2011-2014

 • Jag gick inriktningen elteknik.

Intyg, certifikat, färdigheter och kunskaper

Intyg som serviceelektriker och ett elektrikercertifikat, med tillhörande kunskaper och förmågor. Särskild kompetens inom installation och underhållsarbete.

Behärskar de flesta digitala system och program, och har goda tekniska kunskaper.

Talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska.

B-körkort.

Hitta fler CV-exempel och hjälpande resurser

Oavsett om CV-exemplet ovan tilltalade dig eller inte, så rekommenderar vi dig att kolla in flera av våra hjälpsamma CV-exempel och andra resurser på vår hemsida. Sök på CV-mallar, läs blogginlägg, artiklar, guider och titta på engelska videor. Ta del av all hjälp du kan få så att ditt CV-skrivande blir så lyckat som möjligt.

Innan dess bör du dock läsa igenom följande avsnitt i den här artikeln, då vi nu kommer att guida dig i hur du själv skriver ett elektriker-CV.

cv elektriker

Skapa ett elektriker-CV med lämplig layout

Det första en rekryterare eller potentiell arbetsgivare ser på ditt CV är dess utseende, som också kallas layout. Den skapar ett första intryck och kan även forma rekryterarens läsning av CV:t, då den antingen kan hjälpa eller stjälpa läsupplevelsen. Så det är viktigt att du väljer rätt.

En layout för ett elektriker-CV kan gärna vara neutralt med enkla färger i gråskalan, beiget eller blått och med raka linjer, lättlästa typsnitt och regelbundna block för de olika sektionerna. Eftersom att en elektriker bör vara noggrann och strukturerad så behöver det speglas i layouten.

📌 Tips: För att hitta en riktigt bra CV-mall med lämplig layout, sök på vår hemsida. Vi erbjuder flera olika alternativ som säkerligen kommer att passa dig utmärkt.
⚠️ Varning: Nöj dig inte med ett vanligt Word-dokument eller liknande, utan utnyttja en bra layouts möjlighet till att göra dig minnesvärd och att få dig att sticka ut.

Struktur

När du valt en layout som du gillar måste du fundera på i vilken ordning sektionerna ska hamna. Det finns en traditionell ordning som de flesta rekryterare förväntar sig och som du därför med fördel bör följa. Den inleds med en header och en introduktion, fortsätter med arbetslivserfarenheter och utbildningar, och avslutas med kvalifikationer, färdigheter och kunskaper.

Inom varje sektion måste du sedan strukturera innehållet. Här kan du bland annat välja mellan följande strukturer:

 • Kronologisk – Den kronologiska strukturen ordnar innehållet efter tidsperiod, med den senaste erfarenheten först och den äldsta sist. Det medför ett logiskt och ordningsamt intryck som lämpar sig för de flesta yrken, men enligt oss är det inte det bästa alternativet för elektrikeryrket.
 • Relevans – En struktur som vi snarare rekommenderar dig som vill söka elektrikerjobb är en relevant struktur. Där presenterar du den mest relevanta och meriterande erfarenheten först och låter de mindre relevanta erfarenheterna komma efter. Det medför intrycket av att du är extra kvalificerad, vilket är perfekt för ett sådant praktiskt yrke där erfarenheter väger tyngre än till exempel egenskaper eller kunskaper.
 • Tidsspann – Du kan också välja att strukturera innehållet i varje sektion efter hur länge erfarenheten varade, med den längsta och mest omfattande först och den minsta och kortaste sist. Detta kan dock verka rörigt vid första anblick och därför rekommenderar vi snarare alternativet ovan.
⚠️ Varning: När du valt en struktur, se då till att hålla fast i den under hela CV:t. Om du exempelvis presenterar informationen efter relevans i arbetslivserfarenheterna måste det fortsätta i utbildningar och i kvalifikationer, färdigheter och kunskaper.

Språkbruk

En sista översiktlig del att ditt CV som du bör fundera på innan du skriver innehållet är språkbruket. För en elektriker behöver inte språket vara särskilt akademiskt eller strikt formellt. Så länge du har en professionell ton och ett korrekt språkbruk, så duger det fint. Faktum är att det snarare kan vara en fördel om du låter din personlighet skina igenom, och att du på så sätt skapar ett vänligt och lättsamt intryck.

Det är dessutom fördelaktigt om du använder ord som är positiva och som samspelar med jobbet du söker. Det får rekryteraren att associera dig med elektrikeryrket, vilket medför en extra god chans att få jobbet. Några förslag på ord du kan överväga är:

 • Noggrann.
 • Certifierad.
 • Uppmärksam.
 • Uthållig.
 • Självförtroende.
 • Ansvar.
 • Kunskap.
 • Erfarenhet.
 • Teknisk.
 • Strukturerad.
 • Samarbete.
📌 Tips: Håll alltid en god ton och var ödmjuk. Rekryteraren bör få en positiv bild av dig och bli intresserad av att rekrytera dig till arbetsplatsen och de som redan är anställda där.

cv elektriker

Inled CV:t med kontaktuppgifter

Det du inleder CV:t med, oavsett vilket jobb du söker, är en presentation av dig själv. Följande kontaktuppgifter bör finnas uppradade allra först i en så kallad header:

 • Namn.
 • Personnummer (utan de fyra sista siffrorna).
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
⚠️ Varning: En dålig header rör till ordningen ovan, missar någon av punkterna, eller adderar punkter som inte är relevanta för rekryteraren.

Ett förslag på en sådan dålig header kan vara:

FELAKTIG
Eltekniker
Jenny Granström
070-2195821
instagram.com/jenny.granstrooom
jenny.granstrom@gmail.com
📌 Tips: I din header kan du även inkludera ett fotografi på dig själv, men dubbelkolla först så att arbetsplatsen inte undanber fotografier.

Introduktion

Efter din header bör du inkludera ännu en presenterande sektion, nämligen en introduktion av ditt professionella jag på uppåt tre-fyra meningar. Vissa väljer att endast använda sektionen till en professionell sammanfattning, men vi rekommenderar dig att dessutom ta chansen att presentera dina personliga styrkor, drivkrafter och fördelar som kan vara meriterande. Du kan även nämna dina förhoppningar om de är relevanta.

En bra introduktion för en kandidat som söker ett elektrikerjobb kan vara:

KORREKT
Efter fyra års erfarenhet som certifierad serviceelektriker, där jag fått lära mig mycket om installation inom stora anläggningar, är jag nu på jakt efter att inrikta mig på reparation i mindre skalor. Mina främsta styrkor ligger i min problemlösningsförmåga, mitt tålamod och min tendens att alltid vilja utföra ett perfekt jobb.
⚠️ Varning: Använd aldrig hälsningsfraser eller någon annan typ av utfyllnad som snarare hör hemma i ett personligt brev. Det är viktigare att du uttrycker dig kortfattat och får med så mycket information i så lite text som möjligt.

Arbetslivserfarenheter

Sektionen som följer efter introduktionen är den med dina arbetslivserfarenheter. Denna sektion är mest relevant för elektrikeryrket, och därför bör den ta mest plats och ha mest innehåll. Dock är det viktigt att du håller den kort och endast presenterar arbetslivserfarenheter som är nya, relevanta och meriterande. Det räcker gott och väl med uppåt fem-sex erfarenheter, och de kan vara allt ifrån anställningar och praktikplatser till volontärarbeten, sommarjobb och enstaka arbetsuppdrag.

Till varje arbetslivserfarenhet bör följande information finnas tydligt presenterad:

 • Yrkesroll eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller uppdragsgivare.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Eventuell kommentar om särskilda arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar, insikter, prestationer eller upplevelser.
⚠️ Varning: Presentera aldrig en arbetslivserfarenhet som är irrelevant, utan håll hellre sektionen kort. Om du däremot kan argumentera för relevansen i kommentaren så kan du göra ett undantag. Presentera heller aldrig en arbetslivserfarenhet som är äldre än tio år, om den inte är särskilt meriterande.
📌 Tips: Om du strukturerar dina arbetslivserfarenheter enligt en kronologisk ordning eller enligt tidsspann, presentera då tidsperioden högst upp. Men om du strukturerad efter relevans så kan du följa ordningen ovan.

cv elektriker

Utbildningar

En annan sektion som alltid bör finnas med i ett CV är den med utbildningar. Den liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på så sätt att du bör presentera liknande information, närmare bestämt:

 • Utbildning, examen, kurs eller program.
 • Skola, lärosäte eller utbildare.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om särskilda lärdomar, inriktningar, insikter, arbeten eller liknande.

Dessutom bör du som vill söka elektrikerjobb presentera max två-tre utbildningar, och endast sådana som är aktuella och relevanta för yrket. Välj alltså hellre att endast presentera en utbildning än att fylla den med sådana som rekryteraren inte bryr sig om. Din grundskoleutbildning bör du exempelvis aldrig nämna.

📌 Tips: Eftersom att arbetslivserfarenheter väger tyngre än utbildningar så bör du presentera din eventuella lärlingstjänst där hellre än i denna sektion.

Kvalifikationer, färdigheter och kunskaper

Den avslutande sektionen i CV:t bör du lägga extra energi på, då den tillåter dig att presentera dina bästa och mest meriterande lärdomar och förmågor som inte fått utrymme tidigare i CV:t. Här kan du exempelvis nämna saker som:

 • Intyg, certifikat och särskilda kvalifikationer eller inriktningar.
 • Färdigheter och förmågor inom teknik, digitala system eller program, och så vidare.
 • Fysiska färdigheter och förmågor.
 • Språkkunskaper.
 • Kunskaper inom särskilda tekniker eller tillvägagångssätt.
 • Körkort.
⚠️ Varning: Du bör aldrig nämna så kallade “mjuka” färdigheter och kunskaper i denna sektion, som inte är lika konkreta eller lätta att bevisa som de ovan. De hör snarare hemma i introduktionen, i dina kommentarer och i ditt personliga brev.

“Mjuka” kunskaper och färdigheter som du bör undvika kan exempelvis vara:

 • Samarbetsvillig.
 • Uthållig.
 • Teknik-intresserad.
 • Petig.
 • Problemlösare.
 • Tålmodig.
 • Uppmärksam.
 • Hjälpsam.
📌 Tips: Presentera gärna “hårda” kunskaper och färdigheter som gör dig unik och som därmed gör dig mer kvalificerad än andra sökande kandidater. Kom ihåg att dessutom strukturera dem enligt relevans, om det är strukturen du valt i de andra sektionerna.

cv elektriker

Optimera din ansökan med ditt personliga brev och referenslista

Till sist bör du därtill skriva eller ta fram ytterligare dokument som du behöver i ansökningsprocessen. Det kan vara allt ifrån ett personligt brev till en referenslista, ett personbevis eller ett utdrag ur belastningsregistret.

Personligt brev

Ett personligt brev bifogar du tillsammans med CV:t när du skickar in din ansökan. Den är ett personligare och ledigare komplement till CV:t, och du får gärna inkludera “mjuka” kunskaper och färdigheter, positiva egenskaper, styrkor, drivkrafter och argument för varför du är en bra kandidat. Rekryteraren ser gärna att du lägger fokus på hur du kan bidra till den potentiella arbetsplatsen.

Dessutom kan du i ditt personliga brev uttrycka förhoppningar och önskemål av den potentiella arbetsplatsen, yrkesrollen eller arbetsgivaren. Men kom ihåg att hålla god ton och att aldrig ställa några krav, ultimatum eller uttrycka underliggande hot. Det kommer inte att vara till någon som helst hjälp.

📌 Tips: Språket i ditt personliga brev måste fortfarande vara professionellt, men ta trots det chansen att adressera rekryteraren direkt för att skapa ett personligt band, att ge utrymme för din personlighet som inte synts till tidigare, och att uttrycka fördelar hos dig själv som inte bara är professionellt betingade.

Lista med referenser

Ett dokument som du nästan alltid bör ha till hands när du blir kallad till intervju och för första gången möter rekryteraren, är en referenslista. Den visar vad du har för kontakter, som i vissa fall kan vara meriterande, samtidigt som den är ett verktyg som rekryteraren kan använda för att skapa sig en bättre bild av dig som arbetare. Hen bör nämligen kunna höra av sig till dina kontakter för att ställa frågor om vem du är i ett professionellt sammanhang.

För att dina kontakter ska kunna svara på frågorna bör de därför känna dig och ha arbetar tillsammans med dig på något sätt. En sådan kontakt kan därmed vara en chef, lärare, kollega, klasskamrat, mentor, eller liknande.

⚠️ Varning: Rekryteraren kommer endast att behöva höra av sig till någon eller ett par av dina referenser, så presentera endast två eller tre stycken. Det är inte meriterande att ha flera, utan det ger snarare ett överdrivet intryck.

Sammanfattning

Som avslutning vill vi nu upprepa de tips och varningar vi presenterat under artikelns gång. Det är å ena sidan en påminnelse om vad du bör ha i åtanke när du skriver ditt elektriker-CV, och å andra sidan en punktlista som du enkelt kan gå tillbaka till när du behöver friska upp minnet.

📌 Tips:

 • Anpassa språkbruket så att det speglar elektrikeryrket, både i ordval och i ton. Det är exempelvis inte nödvändigt att vara överdrivet akademisk.
 • Presentera endast information som är relevant och som kan få dig att verka mer kvalificerad för jobbet. Det resterande bör du exkludera då det är bra att hålla ett CV kort och koncist.
 • Välj en layout som innebär ett bra första intryck, och som underlättar läsningen.
 • Försök att verka unik och minnesvärd för att sticka ut ur mängden sökande kandidater.

⚠️ Varningar:

 • Se till att du inte ger ett negativt eller destruktivt intryck, utan försök att verka så tilltalande som möjligt. Du ska trots allt arbeta i grupp eller med andra.
 • Råka inte röra till strukturen eller ordningen på informationen då det kan få dig att verka slarvig. Det är inte en egenskap som lämpar sig för elektrikeryrket.
 • Försök dig inte på att klara av allt på egen hand, utan kunskaper. Acceptera istället den hjälp som erbjuds och lägg lite energi på att skapa ett CV som med större sannolikhet kommer att ge dig ditt drömjobb.

Vi hoppas att artikeln varit hjälpsam och att du fått en idé av hur ett CV för elektrikeryrket bör se ut, men om du vill ha ytterligare hjälp och stöd kan du klicka dig vidare på vår hemsida. Använd resurserna som vi erbjuder utan kostnad, och bli en mästare på att skriva CV redan idag. Lycka till!

cv elektriker

Vanliga frågor och svar

Fråga: Måste jag ha mycket arbetslivserfarenhet innan jag blir elektriker?

Svar: Nej, vissa firmor erbjuder lärlingstjänster som endast kräver att du gått el- och energiprogrammet på gymnasiet. APL och praktik, och därmed arbetslivserfarenhet, ingår i båda dessa utbildningar och det räcker ofta gott och väl för att få framtida anställningar.

Fråga: Vilka färdigheter är bra att ta med i ett elektriker-CV?

Svar: I CV:t kan du nämna om du behärskar särskilda tekniker, digitala program eller system, språkkunskaper, om du har särskilda körkort, och så vidare. I det personliga brevet kan du istället nämna egenskaper som kan vara bra för en elektriker, som förslagsvis att du är noggrann, samarbetsvillig, uttålig, uppmärksam, mån om säkerhet och liknande.

Liknande artiklar