En omfattande guide i hur du skriver ett CV för arkitekter

En arkitekt balanserar båda hjärnhalvorna - den kreativa och den logiska. En arkitekt kan dessutom välja på om hen exempelvis vill arbeta som landskapsarkitekt och därmed fokusera på utomhusmiljöer, som planeringsarkitekt och därmed jobba mest med de initiala stadierna av byggnadernas uppkomst, eller som inredningsarkitekt och därmed spendera sin tid på inomhusmiljöer. Dessa inriktningar kräver dock särskilda utbildningar, men samtliga har en ungefärlig medellön på 39 900 kronor.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Om du redan valt en inriktning och gått en utbildning behöver du dock fortfarande skriva ett riktigt bra CV arkitekter. Det ger dig möjligheten att framstå som särskilt kvalificerad och tilltalande, och därmed öka dina chanser att få de lediga jobben du söker. I den här artikeln kommer du att få en guide i hur du på bästa sätt skapar ett sådant lyckat CV. Vi kommer bland annat att presentera följande punkter:

 • Ett CV-exempel för en arkitekt.
 • Hänvisningar till var du kan hitta ytterligare hjälpmedel och stöd till ditt CV-skrivande.
 • Genomgångar i hur du skriver de olika delarna av ditt CV med tillhörande tips och varningar.
 • Korta kommentarer om vilka övriga dokument du bör ha till hands när du ska skicka in din ansökan.

Table of Contents

Exempel på CV arkitekter

Isabella Ek
19910908-XXXX
Arkitekt SAR/MSA
070-3383129
isabella.ek@gmail.com
Gäddgatan 52
74634, Bålsta
isabellaeksportfolio.se

Introduktion

Efter nästan sex års erfarenhet som arkitekt och arkitektassistent är jag redo för att ta mig an större och mer omfattande projekt än jag gjort tidigare. Mina främsta styrkor ligger i min kreativitet och min förmåga att se möjligheter i projekt som verkar kluriga eller näst intill omöjliga. Jag är lösningsorienterad och hittar alltid fördelaktiga medelvägar i konflikter eller missnöjen.

Arbetslivserfarenhet

Arkitekt
Arkitektbyrå Lilla Sthlm
2019-2022

 • Arbetade tillsammans med mina kollegor och på egen hand.
 • Ansvarade över många mindre projekt, från idémöten och skissarbete till byggskede och efterkontroll.
 • Särskilt ansvar över att framställa ritningar och 3D-modeller för samtliga projekt.
 • Höll ständigt protokoll och kontakt med kunder och övriga inblandade aktörer.

Arkitektassistent
Fredriksson Arkitektkontor Norrtälje
2016-2019

 • Hjälpte till med budget och resurshantering.
 • Skrev protokoll och deltog i platsbesök och idémöten.
 • Ansvarade för många skiss-, rit- och gestaltningsarbeten.
 • Utvecklade mina kunskaper inom Autodesk Revit och liknande program.

Praktikant som arkitektassisent
Marge Arkitekter Stockholm
2016

 • Följde och observerade premierade arkitekter i möten och på platsbesök i Stockholms innerstad.
 • Iakttog när en inredningsarkitekt planerade och skissade fram förslag till kund.
 • Utvecklade mina insikter i hur det är att arbeta som arkitekt i praktiken med kundkontakter, idémöten med kollegor och samarbete med yttre aktörer såsom byggfirmor och bygglovsamordnare.

Utbildning

Arkitektprogrammet
Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm
2011-2016

 • Extra kurser i ritning och gestaltning.

Teknikprogrammet
Fridegårdsgymnasiet Bålsta
2007-2010

 • Inriktningen design och produktutveckling.

Kvalifikationer och kompetens

Kvalifikationer:

 • Nästan sex års arbetslivserfarenhet inom arkitektur-branschen.
 • Arkitektexamen från KTH.
 • Medlem i Sveriges Arkitekter.
 • Särskild kompetens inom privatbostäder, attefallshus och fritidshus.

Yrkesinriktad kompetens:

 • Behärskar de flesta digitala program och system som används inom yrket (3D-, layout- och CAD-program samt kommunikationssystem och ordbehandlingsprogram).
 • Har god vana vid att skapa analoga ritningar och dokument.
 • Lång erfarenhet i budgethantering och resurshantering med dokumenterat goda resultat.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande engelska och svenska.
 • Grundläggande kunskaper i spanska.
 • God dator-, telefoni- och internetvana.
 • B-körkort.

cv arkitekt

Fler CV-exempel och hjälpande resurser

Om CV-exemplet ovan inte tilltalade dig av någon anledning, eller om du helt enkelt önskar få ta del av ytterligare alternativ, kan du klicka dig vidare på vår hemsida. Där finns allt ifrån CV-exempel, guider, artiklar och blogginlägg om olika yrkesområden till CV-mallar och andra hjälpmedel som kan underlätta CV-skrivandet. Du kan därtill kolla in våra engelska videor om du föredrar det formatet framför texter.

Skriv ett CV för arkitekter som ser rätt ut

När du ska påbörja arbetet med ditt eget CV är det dock viktigt som arkitekt att först fundera på hur du vill formge CV:t. Utseendet och designen på CV:t är nämligen en avgörande aspekt som kan förändra rekryterarens bild av din kompetens på nolltid. Antingen kan det ge ett imponerande och minnesvärt intryck, eller också kan det dra ner dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen avsevärt. Det kan gå så pass illa att rekryteraren inte ens bryr sig om att läsa innehållet i CV:t.

Layout

Designen på ditt CV kallas även layout, och i den ingår allt ifrån färgvalen och de estetiska detaljerna till strukturen på de olika sektionerna av innehållet samt typsnittet. Layouten utgör inte bara det första intrycket utan det kan också forma rekryterarens läsning av CV:t. Den kan underlätta läsningen och göra innehållet mer överskådligt och lättillgängligt, eller också kan den störa läsningen och dra bort fokuset från innehållet.

En arkitekt är kreativ och praktisk på samma gång, och det bör reflekteras i layouten. Du måste kunna visa rekryteraren att du kan framföra ett estetiskt och unikt CV som samtidigt riktar uppmärksamheten mot innehållet. Det gör du bäst genom att välja en layout som är enkel och okonstlad men som ändå har mindre element av kreativ gestaltning.

⚠️ Varning: Arkitekters arbetsuppgifter handlar ofta om formgivning, så se till att du väljer en lämplig layout snarare än att nöja dig med ett simpelt Word-dokument eller liknande. Kasta heller inte ihop något på egen hand, utan ta hellre hjälp av professionellt framställda CV-mallar. Sådana finns att ladda ner utan extra kostnad på vår hemsida i såväl PDF- som Word-format.

Struktur

Efter du valt en layout som samspelar med både arkitektyrket och dina personliga preferenser måste du även välja en lämplig struktur på innehållet. För det första bör du strukturera upp de olika sektionerna enligt ordningen vi illustrerade i CV-exemplet ovan då det är strukturen som de flesta rekryterare förväntar sig och efterfrågar. Det är dessutom logiskt då det mest relevanta presenteras först och det mindre relevanta presenteras sist.

Men du måste också strukturera innehållet i varje sektion, och då rekommenderar vi en omvänd kronologisk ordning där den senaste erfarenheten prioriteras över den äldsta. Det ger ett ordningsamt och överskådligt intryck som de flesta rekryterare föredrar. En sådan struktur sammanfaller ofta dessutom med en relevant struktur där den mest meriterande och relevanta erfarenheten prioriteras över den minst relevanta, så länge din karriärutveckling följt en jämn bana. I så fall får du båda strukturernas fördelar.

📌 Tips: I sektionen om kvalifikationer och kompetens är det svårt att följa en kronologisk struktur, så där bör du istället strukturera innehållet efter relevans. Men i övriga fall är det viktigt att du förblir koncist i den struktur du väljer, så att rekryteraren enkelt kan följa CV:t.

Språkbruk

Den sista aspekten du bör fundera på innan du inleder skrivandet är språkbruket. En arkitekt bör nämligen kunna anpassa språket efter olika situationer, vare sig det handlar om samtal med särskilda kunder, diskussioner med yttre aktörer, beskrivningar till ritningar och liknande, eller att föra protokoll. Arkitekten måste kunna formulera sig professionellt, formellt, kortfattat och förenklat samtidigt som all information bör tas med. Det gäller även i CV:t.

För att rekryteraren ska få en så god uppfattning om dig som möjligt bör du dessutom uttrycka dig positivt och ödmjukt, samt med ord som är branschenliga. Då ger du intrycket av att vara lätt att ha att göra med och att du är kvalificerad och erfaren. Några ord du bör överväga när du skriver är exempelvis:

 • Erfarenhet.
 • Lyhörd.
 • Idérik.
 • Lösningsorienterad.
 • Kreativ.
 • Projekt.
 • Samarbete.
 • Möjligheter.
 • Prestation.
 • Resultat.
 • Gestaltning.
 • Ekonomi/budget.
⚠️ Varning: Se upp för att uttrycka dig långdraget eller alltför målande. Ett CV ska vara kortfattat, koncist och objektivt, likt en lista.

cv arkitekt

Inled CV:t med en presentation

När du sedan börjar skriva CV:t bör du inleda det med en presentation av dig själv. Först och främst måste du ange ditt namn, och det gör du antingen i en slags rubrik över CV:t eller i en så kallad header. I headern listar du sedan ytterligare relevanta person- och kontaktuppgifter som rekryteraren kan behöva. Headern bör i de flesta fall innehålla:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer utan de fyra sista siffrorna.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • Professionell e-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till en professionell hemsida.
📌 Tips: För de flesta yrkesområdena är en Linkedin-hemsida eller liknande ett bra val. Men en arkitekt behöver i de flesta också fall bifoga en portfolio på tidigare arbeten. Att inkludera en länk till en sådan i headern är ett utmärkt sätt att uppnå det på.
⚠️ Varning: Många inkluderar också ett fotografi på sig själva i headern, men det finns flera företag och arbetsgivare som undanber det. Dubbelkolla därför med rekryteraren om du ska inkludera ett fotografi eller inte före du skickar in din ansökan.

En dålig header följer inte råden ovan, så den kan exempelvis se ut som följande:

FELAKTIG
20000111-6627
Arkitekt Daniel Moberg
dannepanne@hotmail.com
070-7832221
instagram.com/arkitektdanne

En bra header ser istället ut som följande:

KORREKT
Daniel Moberg
20000111-XXXX
Arkitekt
070-7832221
danielmoberg@gmail.com
Johanssons väg 11B
11131, Stockholm
danelmoberg.com/portfolio

Introduktion

En annan sektion som också har som funktion att presentera dig är introduktionen. I den kan du välja att antingen ange en strikt professionell sammanfattning eller också kan du dessutom inkludera faktan om ditt professionella jag. Du kan exempelvis nämna följande punkter:

 • Tidigare erfarenheter.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • “Mjuka” färdigheter och kunskaper.
 • Framtida förhoppningar.
⚠️ Varning: Kom ihåg att hålla informationen i CV:t kortfattad. Introduktionen bör inte vara längre än tre-fyra meningar men samtidigt vara full av användbar information. Var dessutom så objektiv du kan, som om du berättar om en främling som har samma fördelar och tankar som du själv.

Arbetslivserfarenheter som arkitekt

Sektionen som är viktigast näst efter de som presenterar dig är den om arbetslivserfarenheter. Där får du möjlighet att visa rekryteraren vad du gjort, provat på, klarat av och inte minst lärt dig i tidigare arbetstillfällen. Det visar på såväl erfarenhet som prestationer. Till varje arbetslivserfarenhet bör du därför ange samtliga informationspunkter:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag, samt eventuellt staden.
 • Generell tidsperiod.
 • Eventuella kommentarer om ansvarsområden, prestationer, arbetsuppgifter, lärdomar eller insikter.

Den här sektionen tenderar att bli en av de längsta, och därför är det viktigt att du är sparsam i vilka erfarenheter du inkluderar. De ska vara så meriterande och relevanta som möjligt för arkitektyrket, och helst inte över tio år gamla. Det räcker ofta gott och väl med två eller tre erfarenheter, men du kan även välja att inkludera uppåt fem eller sex. Då måste du dock förkorta informationen till varje erfarenhet så att de tar mindre plats.

📌 Tips: Om du inte är säker på om en arbetslivserfarenhet är nämnvärd kan du framställa den på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Om den är kort kan du förslagsvis vara diffus när du anger tidsperioden, och om den inte vid första anblick är meriterande kan du i kommentarerna kortfattat argumentera för vad den gav dig.

Om du inte har arbetslivserfarenheter att fylla sektionen med

Du kanske är nyexaminerad eller av andra anledningar inte har arbetat så mycket ännu, och därför undrar hur du ska fylla sektionen. Här är vårt främsta råd att inte tänka innanför boxen på alternativ som är långtida eller prestigefyllda, utan istället överväga erfarenheter såsom praktikplatser, volontärarbeten, sommar- eller helgjobb, enstaka arbetsuppdrag från en fritidsaktivitet, skola eller liknande. De är alla också arbetslivserfarenheter som kan vara ytterst meriterande när du ska söka ditt första arkitektjobb.

En arbetslivserfarenhet som är meriterande men som inte är ett självklart val att inkludera kan exempelvis vara:

KORREKT
Sommarjobb kontorsassistent
Trafikverket Solna
2019

 • Arbetade i närheten av arkitekter, ingenjörer och stadsplanerare.
 • Ansvarade för att arkivera och sortera papper och dokument.
 • Fick lärdomar om hur det bakomliggande kontorsarbetet går till och inblickar i hur diverse yrken samspelar i stora projekt.

Utbildningar

Om du inte anser dig ha flertalet arbetslivserfarenheter att visa upp rekommenderar vi dig att istället prioritera sektionen om utbildningar över den om arbetslivserfarenheter. Du som söker ett arkitektjobb har trots allt klarat av en lång arkitektutbildning, så du har åtminstone omfattande utbildningar att imponera med. Det kan vara meriterande nog.

I sektionen om utbildningar är det tillräckligt att nämna ett par eller tre utbildningar. Du behöver inte ta med sådana som är alltför gamla, irrelevanta eller uppenbara. En grundskoleutbildning är exempelvis aldrig värd att nämna i ett arkitekt-CV i Sverige eftersom att det är lag på att genomgå en sådan. Låt istället sektionen vara kortfattad och koncist, och innehållet läsvärt.

Du bör ange följande information till varje utbildning du inkluderar i sektionen:

 • Examen, program, utbildning eller kurs.
 • Skola, lärosäte eller utbildare.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, specialisering, arbete eller lärdom.
📌 Tips: Använd kommentarerna för att visa hur du valt att använda din utbildning. Om du skrivit en uppsats eller ett examensarbete om ett speciellt ämne, eller om du valt till unika kurser, kan det få dig att sticka ut och ge ett starkt intryck.

Kvalifikationer och kompetens

För de flesta CV-skrivare som redan arbetar eller vill arbeta som arkitekt kommer sektionen om kvalifikationer och kompetens vara den sista. Den passar utmärkt för att ange information som kan vara meriterande och tilltalande för rekryteraren men som inte fått utrymme i CV:t ännu. Du kan också använda sektionen till att summera eller utveckla information som redan nämnts.

Dela gärna upp hela sektionen i listor så att det underlättar för rekryteraren att läsa igenom den. Du bör också inleda sektionen med dina kvalifikationer, då de är mest relevanta för rekryteraren. De kan innefatta om du är medlem i en viss organisation, om du har en viss licens eller specialisering, antalet års erfarenhet du har inom arbetet eller studierna, samt om du har specialkunskaper inom något visst ämne.

Efter kvalifikationerna kan du nämna dina kompetensområden. De kan vara tydligt kopplade till yrket men också delvis självständiga från yrket. Tekniska och kreativa färdigheter samt bekantskap med viktiga program och system är förslag på meriterande yrkeskompetenser. Men du kan även nämna andra kompetenser såsom språkkunskaper, körkort eller liknande. Så länge de är relevanta för jobbet du söker, och enkla att förstå varför du valt att nämna dem.

⚠️ Varning: Vissa beskriver också “mjuka” färdigheter och kunskaper i sektionen, vilka snarare har med personliga egenskaper att göra och som inte alls är lika konkreta eller uppskattbara som förslagen ovan. Det avråder vi dock dig från då de inte hör hemma i den här sektionen av CV:t utan snarare kan nämnas i korthet i introduktionen eller i ett personligt brev.

Förslag på “mjuka” färdigheter och kunskaper, som kan vara meriterande och betydande men som inte bör inkluderas i sektionen om kvalifikationer och kompetens, kan vara:

 • Sociala färdigheter.
 • Samarbetsvillig.
 • Noggrann.
 • Idérik.
 • Pedagogisk.
 • Lösningsorienterad.

En avslutande sektion

Vissa kandidater väljer att addera ännu en sektion i sitt CV. Den kan exempelvis innehålla utmärkelser, priser eller särskilda publikationer eller förtroendeuppdrag. Det är ett utmärkt sätt att få CV:t att verka unikt och minnesvärt, men bara om sektionen innehåller nämnvärd information.

📌 Tips: För att sektionen ska vara korrekt ifylld rekommenderar vi dig att ange minst två punkter. De måste vara relevanta och meriterande, och inte ha en given plats någon annanstans i CV:t.
⚠️ Varning: Om du inte kan fylla kraven ovan bör du undvika att addera en ytterligare sektion. CV:t skapar ett bättre intryck om det är koncist och kortfattat än om det innehåller irrelevant eller av andra anledningar olämplig utfyllnad.

cv arkitekt

Var redo med ytterligare dokument som bland annat ett personligt brev

Innan du skickar in ditt CV måste du först färdigställa hela din ansökan. I den ingår främst ett personligt brev, men du kan även behöva ha andra dokument redo till hands. De brukar efterfrågas inför första intervjun eller inför din första dag på jobbet.

För arkitektyrket kan de dokumenten exempelvis vara:

 • Referenslista.
 • Portfolio.
 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Examensbevis.
 • Bevis på medlemskap i Sveriges Arkitekter.

Personligt brev

Det viktigaste dokumentet näst efter CV:t, och som du behöver inkludera redan när du söker jobbet, är ett personligt brev. Det kompletterar CV:t på så sätt att det medför nya möjligheter att presentera dig själv, dina professionella fördelar samt vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet. Du måste inte uttrycka dig lika kortfattat och objektivt som i CV:t, utan på ett ledigare sätt där din personlighet lyser igenom. Det passar att behandla punkter såsom:

 • En hälsningsfras och en mer personligt formulerad presentation av ditt professionella jag.
 • Kort om dina styrkor, drivkrafter, lärdomar, fördelaktiga egenskaper, samt om vad du kan bidra med på en framtida arbetsplats eller i en framtida arbetsroll.
 • Positivt och ödmjukt uttryckta önskemål och förhoppningar om den sökta arbetsrollen.
 • En avskedsfras som uppmanar till kontakt.
⚠️ Varning: Använd ett personligt brev till sin fullaste potential genom att uttrycka dig mer ledigt och fritt, men kom ihåg att det fortfarande är ett professionellt dokument. Du får därför inte avvika från ditt tidigare språkbruk för mycket genom att släppa fram slarvfel, talspråk, negativitet eller alltför personliga eller irrelevanta detaljer.

Referenslista

Ett annat viktigt dokument som nästan alltid efterfrågas och som spelar stor roll när du söker ett arkitektjobb är din referenslista. Det är en kort lista på två eller tre referenser som kan besvara rekryterarens frågor om hur du är i ett professionellt sammanhang. Av den anledningen måste du välja ut och förvarna referenser som känner dig väl och som arbetat med dig. Det kan exempelvis handla om lärare, chefer, kollegor, skolkamrater eller mentorer.

📌 Tips: Om referenserna är betydande eller prestigefyllda inom arkitektbranschen kan de innebära en extra merit.

Sammanfattning: Skriv ett CV som arkitekt

Till sist önskar vi nu få upprepa några av de viktigaste lärdomarna vi vill att du tar med dig när du skapar ditt egna CV. På så sätt kanske du kommer ihåg dem lättare, eller också hittar du dem lättare om du i senare skeden måste friska upp minnet.

📌 Tips:

 • Välj en layout, struktur och ett språkbruk som samspelar med arkitektyrket så väl som möjligt. Då kommer rekryteraren att associera dig med jobbet redan innan du fått det.
 • Använd sektionerna och informationstillfällena på bästa sätt så att du framstår som extra kvalificerad.
 • Försök att verka så minnesvärd och unik som möjligt, så att ditt namn med större sannolikhet dyker upp senare i rekryteringsprocessen. Akta dig bara för att avvika från mallen för mycket då det kan ge ett oseriöst eller slarvigt intryck.
 • Acceptera all hjälp du kan få, och speciellt om du är ny på arbetsmarknaden. Det är inte helt lätt att skapa ett förstklassigt CV, så försök dig inte på det på egen hand.

⚠️ Varningar:

 • Hoppa inte över någon viktig del av CV:t, men fyll det heller inte med information eller punkter som är falska, irrelevanta eller inaktuella. Det försvårar bara läsningen av CV:t samtidigt som det sänker helhetsintrycket av dig som arbetare.
 • Dubbelkolla så att du har inkluderat, och exkluderat, allt som efterfrågas i din ansökan. Här är en portfolio, referenser och ett fotografi på dig själv särskilt betydande.
 • Akta dig så att du inte blir alltför personlig i CV:t. Fokuset bör trots allt förbli på ditt professionella jag. Men var heller inte så pass opersonlig att du förblir en generell arbetare i mängden.

Hitta fler hjälpmedel

Om du fortfarande anser dig ha problem med att skapa ett eget CV – sök dig då vidare på vår hemsida. Ta del av alla resurser som kan hjälpa dig och svara på dina frågor, och få på så sätt bättre koll på processen. Bli bekväm CV-skrivare, skapa ett lyckat arkitekt-CV och få ditt drömjobb redan idag. Lycka till!

CV för arkitekt
skriv arkitekt cv cv-mall för arkitekt
exempel på CV för arkitekt gör cv för arkitekt

Liknande artiklar