Hur du skapar ett välskrivet CV för ett jobb som advokat

Advokat är en svåruppnåelig yrkestitel som inte bara kräver ett riktigt bra CV advokat. Den kräver dessutom en nästan femårig juristutbildning, en ytterligare advokatutbildning samt tre års praktiskt arbete som biträdande jurist.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Men efter det kan advokatyrket vara ett otroligt givande jobb med mycket personlig kontakt, många utvecklings- och specialiseringsmöjligheter och en hög lön. Medellönen ligger på 47 400 kronor, och den kan sträcka sig långt över det.

Tack vare förmånerna anser många att den långa vägen för att bli advokat är värd att ta. Men även om du är en av dem som lyckats och som nu får kalla dig för advokat, måste du ändå skapa ett så fördelaktigt CV som möjligt. På så vis kan du framstå som mer kvalificerad och därmed få de bästa jobben. Så om du är i processen av att söka jobb – läs den här artikeln som ger dig alla möjliga verktyg och tips du kan behöva i ditt CV-skrivande. Vi kommer att behandla följande punkter:

 • Ett konkret CV-exempel för en kandidat som söker jobb som advokat.
 • Hänvisningar till ytterligare exempel och hjälpmedel som kan vara användbara för dig som ska skriva CV.
 • En omfattande guide i hur du formulerar ett advokat-CV med exempel, tips och varningar.
 • Korta kommentarer om hur du fulländar din ansökan med ett personligt brev och andra dokument.

Table of Contents

Exempel på CV advokat

Fabian Lehto
19921001-XXXX
Advokat
070-3391833
fabianlehto@gmail.com
Sälgvägen 81
76130, Norrtälje
linkedin.com/fabianlehto

Introduktion
Många års erfarenhet inom familjerättsjuridik som biträdande jurist och advokat, med dokumenterade framgångar i att tala inför publik samt att skapa förtroende med klienter. Kritisk och objektiv men med en stor empatisk förmåga som även fungerar som drivkraft. Specialiserad på frågor om arvsrätt och har arbetat under framstående advokater inom området.

Arbetslivserfarenheter

Advokat
Familjerättsadvokaterna Stockholm
2019-2022

 • Representerade klienter i domstol.
 • Medlade och meriderade i trångmål och tvister om arvsrätt.
 • Upprättade och tolkade testamenten och arvsavtal.
 • Företrädde barn, unga och vuxna i trångmål och tvister om arvsrätt i möten.
 • Uppnådde många framgångar och prestationer som gav dokumenterat fördelaktiga resultat för samtliga inblandade parter.
 • Vann 87% av alla domstolstvister jag deltog i.

Biträdande jurist
Familjerättsadvokaterna Norrtälje
2015-2018

 • Deltog i möten och hade kontakt med klienter som var i behov av rådgivning.
 • Tolkade testamenten, avtal och tillämpliga lagar.
 • Meriderade mindre juridiska problem och tvister.
 • Ansvarade för att kontrollera regelefterlevnad.
 • Utvecklade ett självförtroende och inom yrket och som självständig jurist.

Praktik som juristassistent
Familjerättsadvokaterna Stockholm
2014

 • Observerade möten och domstolsfall.
 • Hjälpte till med pappersarbete och arkivering.
 • Ansvarade över att svara i telefon och på e-post, och koppla klienterna vidare till advokater.
 • Utvecklade mina kunskaper inom familjerätt och mer specifikt arvsrätt.

Utbildningar

Advokatexamen
Advokatakademien
2019

Juristprogrammet
Stockholms universitet
2011-2015

 • Specialisering på bodelning och arvskifte.
 • Individuellt arbete om att undvika arvstvister.

Ekonomiprogrammet
Rodengymnasiet Norrtälje
2007-2010

 • Inriktning juridik.

Kvalifikationer och kompetens

Kvalifikationer:

 • Advokat inom familjerätt.
 • Specialiserad inom arvsrätt.
 • Över åtta år som verksam jurist.
 • Ungefär åtta års studier inom juridik-orienterade ämnen.

Kompetensområden inom juridik:

 • Allmän arvsrätt.
 • Arvsrätt med inriktning barn och unga.
 • Arvsrätt med inriktning boendetvister.
 • Allmän familjerätt.
 • Grundläggande kunskap inom övriga juridiska områden.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande svenska, engelska och finska.
 • Grundläggande kommunikationskunskaper i tyska.
 • Grundläggande pedagogiska erfarenheter.
 • Tekniska färdigheter inom datorer och telefoni.
 • B-körkort.

Övrigt

Publicerad artikel Advokaten nr. 6, årg. 86
”Var hamnar kvarlämnade barn?”
2020

Publicerad artikel Svensk Juristtidning häfte 8
”Förbud mot anhöriga i familjetvister”
2018

cv advokat

Ytterligare hjälpmedel och resurser

Om CV-exemplet ovan inte tilltalade dig eller om du önskar få ta en titt på ytterligare exempel från andra branscher kan du klicka dig vidare på vår hemsida. Där erbjuder vi allt ifrån CV-exempel, artiklar, blogginlägg och guider inom olika yrkesområden till professionella CV-mallar som du kan ladda ner gratis. De finns både i Word- och PDF-format. Vi erbjuder dessutom hjälpsamma videor på engelska vilka kan agera som ytterligare stöd.

I följande avsnitt i denna artikel kommer vi dock att guida dig i hur du kan skriva ett lyckat CV som lämpar sig för dig och dina erfarenheter. Så om du önskar få en djupare inblick i hur de olika delarna av ett advokat-CV bör formuleras rekommenderar vi dig att läsa vidare.

Skriv ett presentabelt CV för advokater

Det första steget i att skapa ett fördelaktigt CV är alltid, oavsett vilken bransch det handlar om, att hitta en lämplig layout. För en advokat är en enkel och tydlig layout, med så lite distraherande detaljer som möjligt, det bästa valet. Det får gärna vara ett klassiskt och lättläst typsnitt, enstaka och raka linjer, neutrala färger och tydligt uppdelade sektioner. Allt för att layouten riktar fokus till innehållet och underlättar läsningen.

📌 Tips: Om du vill vara säker på att du väljer en förstklassig layout som är professionellt granskad och som alltid fungerar, sök då bland våra CV-mallar och ladda ner den du gillar mest. En CV-mall bidrar nämligen inte bara med en utmärkt layout utan den underlättar även CV-skrivandet.
⚠️ Varning: Hoppa aldrig över det här steget, då bristen på en professionellt utformad layout kan vara avgörande i om du får ett jobb eller inte. Rekryteraren eller arbetsgivaren som läser ditt CV kan, om det inte har ett presentabelt utseende, lätt avfärda det som ofärdigt eller oseriöst. Så ta dig den tid du behöver för att hitta en layout som ger ett gott första intryck.

Struktur

För att optimera utseendet och det övergripliga intrycket av ditt CV borde du också ägna en tanke eller två åt strukturen. Du behöver nämligen strukturera sektionerna i ditt CV för att passa den traditionella och vanligtvis förväntade ordningen. Den liknar den vi använde i vårt CV-exempel ovan, där följande sektioner anges i följande ordning:

 • Header.
 • Introduktion/professionell sammanfattning.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetens.
 • Övrigt.

När du strukturerat sektionerna behöver du dessutom välja struktur på innehållet i varje sektion. Du kan till exempel använda en kronologisk struktur där den senaste erfarenheten prioriteras över den äldsta. Det ger ett logiskt, metodiskt och pedagogiskt intryck som är utmärkt för en advokat. Eller också kan du strukturera innehållet efter relevans vilket innebär att den mest relevanta och meriterande erfarenheten prioriteras över den minst relevanta eller meriterande. Den strukturen ger snarare intrycket av att du som söker jobbet är särskilt kvalificerad.

📌 Tips: Om din professionella utvecklingskurva är jämn och inom samma yrkesområde kommer strukturerna ovan att sammanfalla med varandra, och då slipper du välja. Dessutom ger du då båda strukturernas fördelaktiga intryck på samma gång. Men om din situation ser annorlunda ut rekommenderar vi dig den kronologiska strukturen. Rekryteraren eller arbetsgivaren kommer veta att du som ska söka jobb som advokat är kvalificerad nog ändå, så ett strukturerat intryck är viktigare.

cv advokat

Språkbruk

Både innan och under tiden du påbörjar ditt CV-skrivande måste du dessutom fundera över språkbruket du ämnar använda. Ett bristande språkbruk är nämligen en av de största bovarna i varför kandidater blir bortvalda av rekryterare, inom de flesta yrkesområden, då det ger intrycket av att kandidaten är slarvig, olämplig, obehörig eller obrydd.

Ett noga övervägt och välanpassat språkbruk kan dock få dig att verka extra kvalificerad och meriterad. En rekryterare som läser ett CV med positiva och branschenliga ordval och formuleringar kommer att associera kandidaten till yrket. För en advokat kan sådana ordval exempelvis vara:

 • Erfaren.
 • Specialiserad.
 • Framgång.
 • Prestationer.
 • Förtroende.
 • Kritisk.
 • Objektiv.
 • Empati.
 • Driven.
 • Uppmärksam.
 • Öppen.
 • Utveckling.
 • Ansvar.
 • Kompetent.
📌 Tips: Språket måste alltid förbli professionellt och formellt i ett CV, men för advokater är det särskilt viktigt att du använder ett korrekt och yrkesmässigt språk. Akta dig bara för att använda ett för avancerat språk, då ett CV borde vara lättläst och kortfattat oavsett bransch. Som advokat borde du dessutom kunna visa att du kan anpassa språk efter situation.
⚠️ Varning: När du formulerar innehållet och informationen i de olika sektionerna bör du aldrig förefalla negativ. Tala inte ner dig själv för att verka blygsam eller ödmjuk, för då kan du som konsekvens verka osäker eller falsk. Men ställ heller inga krav eller ultimatum, eller framför underliggande hot. Rekryteraren vill inte behöva läsa att de går miste om en stjärnadvokat om de inte anställer dig, eller att du vägrar jobba på helger.

cv advokat

Inled CV:t med en presentation av dig själv

Ett CV inleder du precis som du inleder alla andra möten – med en presentation. Den presentationen tar form i en så kallad header, där följande information ska anges i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Första delen av ditt personnummer.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: De flesta arbetsplatser och företag vill dessutom att du inkluderar ett fotografi av dig själv. Det bör vara framifrån i porträtt, med ett leende eller en annan tilltalande min. Undvik störande filter, rekvisita eller accessoarer.
⚠️ Varning: När du skriver en header bör du inte röra till ordningen ovan, missa någon viktig punkt, eller lägga till ytterligare punkter eller information som inte är relevant. Det kan till exempel vara mellannamn, smeknamn eller liknande, de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, en oseriös e-post eller en länk till dina sociala medier.

Ett dåligt exempel på en header kan vara:

FELAKTIG
19790109-7867
Jan “Janne” Ulveus
076-0929292
instagram.com/janneulv
ulvenjanne@hotmail.com
Storgatan 53
76140, Norrtälje
Svensk
Gift

Introduktion

Efter din header kan du dessutom addera en sektion i vilken du kan uttrycka dig relativt fritt. Många som söker jobb som kräver lång utbildning och många arbetslivserfarenheter väljer att skapa en professionell sammanfattning. Men vi rekommenderar dig att dessutom ange vad du har för fördelaktiga egenskaper, drivkrafter, styrkor, förhoppningar samt vad du uppnått för prestationer och lärdomar från tidigare erfarenheter.

Introduktionen ska vara kortfattad men full av så mycket gagnelig information som möjligt, så uttryck dig så kortfattat du kan. Skriv inte mer än tre-fyra meningar, och försök att inte bara upprepa sådant som ändå kommer att stå i CV:t eller ditt personliga brev.

📌 Tips: Ta vara på sektionen genom att föra fram sådant som inte kommer få utrymme senare i CV:t, men som är meriterande för den tjänst du söker. Många jurister formulerar sina CV:n väldigt opersonligt, så ta chansen att sticka ut genom att presentera egenskaper som rekryteraren eftertraktar.
⚠️ Varning: Introduktionen ska, precis som det resterande CV:t, förbli objektivt och formellt trots de fria tyglarna gällande hur du kan formulera innehållet. Så akta dig för att avvika från skrivspråket du bestämt dig för i förväg.

Arbetslivserfarenheter som jurist eller advokat

Sektionen som de flesta rekryterare värderar högt, och speciellt de som önskar anställa en jurist, är den om arbetslivserfarenheter. Erfarenheterna är nämligen tydliga indikationer på vad du kan göra, provat på, klarat av, haft ansvar över, och så vidare. Dock borde du endast inkludera max fem-sex arbetslivserfarenheter då sektionen annars blir alltför lång och uttröttande att läsa. Dessutom är det bara de viktigaste, mest relevanta och aktuella erfarenheterna som är intressanta för rekryteraren, så exkludera de övriga. Ofta räcker det gott och väl med ett par eller tre stycken, så länge de är meriterande och du har mycket att berätta om dem.

Inom varje arbetslivserfarenhet bör följande information anges:

 • Yrkesroll eller titel.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare.
 • Tidsperiod du arbetade.
 • Eventuella kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar, insikter, prestationer eller liknande.
⚠️ Varning: Ange aldrig en arbetslivserfarenhet som är över tio år gammal, om den inte är särskilt meriterande för tjänsten du ska söka. Ange heller inte info som är irrelevant, alltför personlig eller uppenbar.
📌 Tips: För att hålla sektionen så kortfattad men sprängfylld av viktig info som möjligt kan du framför allt hålla de tre översta punkterna så korta som möjligt. Du behöver varken nämna vilken chef du hade, vilka exakta datum du började eller avslutade din tjänst, eller vilken adress arbetsplatsen låg på. Lägg istället tyngd på kommentarerna, som beskriver själva erfarenheterna.

Ett bra exempel på en arbetslivserfarenhet för en jurist kan vara följande:

KORREKT
Praktik som juristassistent
Anderssons advokatbyrå Gävle
2020

 • Svarade i telefon, på e-post och brev samt kopplade ärendena vidare till jurister eller advokater.
 • Iakttog möten mellan klienter och advokater
 • Ansvarade över dokumenthantering.
 • Övade mig på att bemöta klienter och i senare skeden på att ge grundläggande och enkla råd.
 • Utvecklade mina kunskaper inom affärsjuridik och arbetsrätt.

Utbildningar

Nästa sektion, som kan vara bra att presentera före den om arbetslivserfarenheter om du gått en juristutbildning men inte hunnit arbeta inom området ännu, är den om utbildningar. Den bör endast innehålla max tre eller fyra utbildningar som alla måste vara meriterande eller åtminstone relevanta för yrket som advokat eller jurist. De borde dessutom vara så aktuella som möjligt och helst inte över tio år.

Informationen som vi rekommenderar att du inkluderar till varje utbildning är följande:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Skola, lärosäte eller utbildare.
 • Tidsperiod eller examensår.
 • Eventuella kommentarer angående intrikningar, arbeten, uppgifter, lärdomar eller insikter.
⚠️ Varning: En advokat måste ha genomfört och fått såväl en juristutbildning som en advokatexamen, så du behöver därför inte som advokat nämna din gymnasieutbildning eller ännu äldre utbildningar. Om de har juridiska eller andra relevanta inriktningar kan du dock inkludera dem längst ner i listan, då rekryteraren kan tolka det som att du varit intresserad av yrket under en längre tid och att du har extra mycket erfarenhet.

Kvalifikationer och kompetens

Sektionen som kommer härnäst är den om kvalifikationer och kompetensområden. Den är minst lika viktig som sektionerna ovan då den ger dig chansen att presentera meriterande delar av dig själv som inte fått utrymme tidigare i CV:t. De kan absolut ha med arbetslivserfarenheter eller utbildningar att göra, men de kan lika gärna komma från dina fritidsintressen eller vardagen.

Som advokat är det fördelaktigt om du inleder sektionen med en lista på vilka kvalifikationer du har, då det gör det enkelt för rekryteraren att komma ihåg varför du är kvalificerad för yrket. Det kan till exempel vara hur många år du arbetat eller studerat som advokat eller jurist, om du specialiserat dig i någon visst område, och om du är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Efter du summerat dina kvalifikationer kan du även presentera din övriga kompetens både inom och utanför yrket. Så länge den är relevant och har med jobbet att göra. Dessa kunskaper och färdigheter måste dessutom vara “hårda”, vilket innebär att de är konkreta och enkelt går att bevisa eller mäta.

⚠️ Varning: “Mjuka” kunskaper eller färdigheter har snarare med personlighet att göra, och de är inte lika konkreta. De hör snarare hemma i ett personligt brev eller i din introduktion, där du på ett mindre formellt sätt kan uttrycka dina fördelar.

Några exempel på meriterande kunskaper och färdigheter som inte ska finnas listad i sektionen om kvalifikationer och kompetens kan vara:

 • Uppmärksam.
 • Kritisk.
 • Förtroendeingivande.
 • Driven.
 • Objektiv.
 • Empatisk.
 • Samarbetsvillig.

Övriga sektioner i ett CV för advokater

Vissa kandidater inkluderar även en ytterligare sektion i sitt CV, men det rekommenderar vi endast om du har något specifikt att fylla den med. Det kan till exempel handla om publikationer, utmärkelser, priser eller liknande. Om du tänkt följa vissa utländska hemsidors råd om att göra en sammanfattning av ditt CV i en avslutande sektion, kan du tänka om. Ett sådant tillägg medför ingenting, utan fyller bara ditt CV med onödig text.

⚠️ Varning: Ange endast info som är relevant för yrket och som kan imponera på rekryteraren. Om du önskar bli advokat är det till exempel inte värt att nämna att du vunnit en stylisttävling eller om du publicerat artiklar om matlagning.

cv advokat

Fullända din ansökan med ett personligt brev och övriga dokument

När ditt CV är färdigt och du fått det korrekturläst är det dags att vända dig till de övriga dokumenten som du måste ha när du ska skicka in din ansökan. Det innefattar förstås ditt personliga brev, men även dokument såsom en referenslista och eventuellt ett utdrag ur belastningsregistret, personbevis, betyg, examensbevis och liknande.

Skapa ditt kompletterande personliga brev

Ditt personliga brev är det viktigaste dokumentet efter ditt CV, då det visar i dina egna ord vad du kan, vad du gjort, vad du vill göra och så vidare. Några förslag på punkter du kan presentera i ett personligt brev är till exempel:

 • En hälsningsfras och en presentation av ditt professionella jag.
 • Dina styrkor, drivkrafter, fördelar, meriterande egenskaper samt dina “mjuka” färdigheter och kunskaper.
 • Vad du kan bidra med på en arbetsplats eller i ett arbetslag samt vad du önskar av och vill få ut av en framtida arbetsplats eller arbetslag.
 • En avskedsfras med en uppmuntran om att mötas eller talas vid.
📌 Tips: I ditt personliga brev behöver du inte vara lika strikt med språket, utan ta istället chansen att visa upp din personlighet och verka minnesvärd. Se bara upp för att avvika från ett korrekt och formellt språkbruk, då det trots allt fortfarande är ett professionellt dokument.
⚠️ Varning: Vi önskar än en gång påminna om att det aldrig är lämpligt att ställa krav eller liknande. Det är värdefullt att visa på ett gott självförtroende och en gedigen framställning av vad du kan, men undvik att verka arrogant.

Sammanfattning: Hur du skapar ett advokat-CV

Som avslutning önskar vi åter igen presentera några tips och varningar som du borde ha i åtanke när du producerar ditt eget CV. Dessa kan du dessutom återkomma till under skrivandets gång för att friska upp minnet.

📌 Tips:

 • Använd ett språk som lämpar sig för advokater, både i ordval och ton, då det ger rekryteraren intrycket av att du är kvalificerad och kunnig. Positiva formuleringar gör dessutom att rekryteraren associerar dig med positiva tankar, vilket kan vara avgörande.
 • Var noggrann med att fylla varje sektion med info som visar dina fördelaktiga kompetensområden, erfarenheter och egenskaper.
 • Våga sticka ut genom att presentera innehåll som du tror är unikt men meriterande, samt genom att verka minnesvärd.
 • Ladda ner en CV-mall med en layout som ger ett gott första intryck. En rekryterare avgör om just ditt CV är värt att ägna uppmärksamhet på snabbare än du tror, så det första intrycket är otroligt viktigt.

⚠️ Varningar:

 • Tro inte att du måste göra allt på egen hand, utan ta istället hjälp av såväl våra resurser som dina närstående. På så vis blir layouten, innehållet och det språkliga så välproducerade som möjligt.
 • Se upp för hur du uttrycker dig, då en advokat måste kunna anpassa sitt språk och sina argument för olika situationer. Du ska inte vara för personlig eller negativ i arbetet, och därför ska du inte heller vara det i CV:t.
 • Akta dig för att ange info eller innehåll som inte är relevant, aktuell eller sanningsenlig. Ditt CV vinner snarare på att vara kortfattat.

Mer hjälp och stöd

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du skapar ett välskrivet och fördelaktigt advokat-CV – sök dig då vidare på vår hemsida och ta del av våra hjälpande resurser. Se till att du blir en fena på CV-skrivande innan du skickar in din ansökan, så ska du se att drömjobbet är ditt. Lycka till!

Prov för advokat av ditt cv

CV för svensk jurist exempel på cv för advokat
Cv-mall för advokat skriva ett cv till en advokat

Liknande artiklar